Finalizarea studiilor

REZULTATE SUSȚINERI FEBRUARIE 2024

PROGRAMARE FINALIZARE STUDII


Pentru a demara procedura de înscriere sesiunea februarie 2024, vă rugăm să trimiteți pe adresa arpad.czirjak@ubbcluj.ro următoarele informații:

Specializarea:Nivel:Nume/Prenume:Adresa de email cu care comunică în perioada finalizărilor:


Lucrarea de licență/disertație și Anexa 2 se încarcă cu minim 10 zile înainte de prima zi de înscriere pentru verificarea antiplagiat ( cel târziu până în 1 februarie 2024 ora 16.00).

Instrucțiunile se pot accesa–– AICI

În instrucțiuni găsiți parola pentru fiecare specializare.

După obținerea referatului de acceptare, actele necesare înscrierii se încarcă în termenul prevăzut de calendarul de înscriere:  (pentru toate specializările), aici: https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro//

Actele trebuie scanat față-verso și încărcat în format pdf. Diplomele și foaia matricolă/suplimentul la diploma se încarcă într-un singur document pdf.

Proiectul profesional se încărcă, după obținerea referatului de acceptare, dar nu mai târziu de data înscrierii–––– AICI


TUTORIAL ÎNCĂRCARE DOSAR FINALIZARE UBB

CALENDAR EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR LICENȚĂ FEBRUARIE

CALENDAR EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR MASTER FEBRUARIE

COMISII FINALIZĂRI DE STUDII LICENȚĂ

COMISII FINALIZĂRI DE STUDII MASTER


Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor

(1). Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor presupune o etapă preliminară pentru verificarea antiplagiat.

În acest sens, cu minimum 10 zile înainte de data examenului de finalizare, studenții vor încărca pe platforma pusă la dispoziție de facultate lucrarea de licență, care conține obligatoriu și declarația pe proprie răspundere a candidatului (Anexa 2).

(2). După obținerea referatului de acceptare, candidații se pot înscrie la examenul de licență.

Înscrierea la examenul de licență/disertație se va face pe platforma UBB, în termenul prevăzut de calendarul de înscriere. (vezi tutorial)

Perioada de înscriere se încheie cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită pentru prima probă a examenului de licență (conform calendarului).

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

– cerere tip de înscriere;

– certificatul de naștere;

– cartea de identitate, în situațiile în care:

  1. a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal;
  2. b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul;
  3. c) denumirea oficială a localității s-a schimbat;
  4. d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;

– diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia în original*; (pentru toți absolvenții)*;

diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia în original;(pentru absolvenții programelor de master)*;

atestat/certificat de competență lingvistică*;

– documentul care a permis accesul la studii, în cazul cetățenilor străini

– două fotografii tip buletin de identitate (pentru absolvenții studiilor de licență). Se predau la secretariat într-un plic, pe care se trece numele și specializarea absolventului;

– dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);

– adeverință eliberată de instituția de învățământ superior absolvită, pentru candidații care provin de la alte universități;

– suplimentul la diplomă în 2 exemplare originale după modelul dat de ministerul de resort, pentru absolvenții proveniți de la alte instituții de învățământ superior, precum și alte documente prevăzute în protocolul cadru de colaborare; aceste documente se depun centralizat, de către instituția care a solicitat încheierea protocolului.


REGULAMENT DE FINALIZARE A STUDIILOR FEBRUARIE 2024

REGULAMENT DE FINALIZARE A STUDIILOR IULIE 2024-FEBRUARIE 2025

REGULAMENT FINALIZARE SENAT UBB

ANEXE EDITABILE DEPARTAMENTUL DE TEATRU

ANEXE EDITABILE DEPARTAMENTUL DE CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA

CERERE ÎNSCRIERE FINALIZARE STUDII – PENTRU SESIUNEA DIN FEBRUARIE

ARII TEMATICE PENTRU LUCRĂRILE DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE – DEPARTAMENTUL DE TEATRU