Finalizarea studiilor

În atenția candidaților care doresc să se înscrie la examenul de finalizare a studiilor din sesiunea februarie 2023.

Candidații care doresc să se înscrie la examenul de finalizare a studiilor din februarie 2023 sunt rugați să trimită un email pe adresa secretariatului facultății: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro

Care să conțină următoarele date:

  • Specializarea
  • Nivel: Licență/Master
  • Nume/Prenume
  • Adresa de email cu care comunică în perioada finalizărilor

În urma transmiterii acestor informații veți primi un link unde veți putea încărca documentele și materialul pentru comisii. 

Pentru a se putea verifica lucrarea antiplagiat, aceasta trebuie să fie încărcată cu cel puțin cu 10 zile înainte de data examenului de finalizare. Dacă lucrarea este gata, puteți să o încărcați când doriți, dar nu mai târziu de 10 februarie.

Lucrarea și Anexa 2 se încarcă aici cu cel puțin 10 zile înainte de examenul de finalizare aici: https://teatrufilm.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2023/02/Finalizare-de-studii_instructiuni-accesare-cloudubb.pdf

În instrucțiuni găsiți parola pentru specilizarea Dvs.

După obținerea referatului de acceptare actele necesare înscrierii se încarcă aici https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro//în termenul prevăzut de calendarul de înscriere (https://teatrufilm.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2022/12/Calendar-examen-finalizare-LICENTA-februarie-2023.pdf).

TUTORIAL ÎNCĂRCARE DOSAR FINALIZARE UBB

CALENDAR EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR LICENȚĂ FEBRUARIE 2023

CALENDAR EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR MASTER FEBRUARIE 2023

CALENDAR EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR LICENȚĂ IULIE 2023

CALENDAR EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR MASTER IULIE 2023

Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor

(1). Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor presupune o etapă preliminară pentru verificarea antiplagiat.

În acest sens, cu minimum 10 zile înainte de data examenului de finalizare, studenții vor încărca pe platforma pusă la dispoziție de facultate lucrarea de licență, care conține obligatoriu și declarația pe proprie răspundere a candidatului (Anexa 2).

(2). După obținerea referatului de acceptare, candidații se pot înscrie la examenul de licență.

Înscrierea la examenul de licență/disertație se va face pe platforma UBB, în termenul prevăzut de calendarul de înscriere.

Perioada de înscriere se încheie cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită pentru prima probă a examenului de licență (conform calendarului).

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

– cerere tip de înscriere;

– certificatul de naștere;

– cartea de identitate, în situațiile în care:

  1. a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal;
  2. b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul;
  3. c) denumirea oficială a localității s-a schimbat;
  4. d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;

– diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia în original*; (pentru toți absolvenții)*;

diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia în original;(pentru absolvenții programelor de master)*;

atestat/certificat de competență lingvistică*;

* În cazul absolvenților din promoția curentă, Diploma de Bacalaureat/Diploma de Licență, Foaia matricolă/Suplimentul la diplomă și atestat/certificat de competență lingvistică se încarcă de către secretariat. Vă rugăm verificați existența actelor la dosarul de înscriere!

– documentul care a permis accesul la studii, în cazul cetățenilor străini

– două fotografii tip buletin de identitate (se predau la ridicarea diplomei de la Acte de studii);

– dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);

– adeverință eliberată de instituția de învățământ superior absolvită, pentru candidații care provin de la alte universități;

– suplimentul la diplomă în 2 exemplare originale după modelul dat de ministerul de resort, pentru absolvenții proveniți de la alte instituții de învățământ superior, precum și alte documente prevăzute în protocolul cadru de colaborare; aceste documente se depun centralizat, de către instituția care a solicitat încheierea protocolului.

 

Regulament FTF de finalizare a studiilor 2022 – 2023

REFERAT DE ACCEPTARE

DECLARAȚIE FINALIZARE STUDII

ANEXĂ FOAIE DE TITLU ROMÂNĂ

ANEXĂ FOAIE TITLU MAGHIARĂ

CERERE ÎNSCRIERE FINALIZARE STUDII – PENTRU SESIUNEA DIN FEBRUARIE