Finalizarea studiilor

SESIUNEA DE LICHIDĂRI  (se adresează studenților din anii terminali care au examene nepromovate în perioada studiilor, indiferent de nivelul de studii, an sau semestru) este programată în perioada: 17.06.2024 – 18.06.2024.

Cererile (în limita a 20 de credite) se trimit pe adresa de email a secretariatului facultății: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro. 

FORMULAR CERERE

Plata se poate face după aprobarea cererii, online (Academic Info) sau la casieria facultății în programul cu publicul: Luni-Joi 12.30-13.30. 


Absolvenții promoțiilor mai vechi de 2024, sunt rugați să trimită pe adresa arpad.czirjak@ubbcluj.ro următoarele informații:

Specializarea:Nivel:Nume/Prenume:Adresa de email cu care comunică în perioada finalizărilor:


Actele necesare înscrierii se încarcă în termenul prevăzut de calendarul de înscriere (21 iunie 2024 ora 8.00 – 25 iunie 2024 ora 14.00), aici:

https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro//.

Actele trebuie ridicate de la secretariat în programul cu publicul (10:00-13:00)

Acestea trebuie scanate față-verso și încărcate în format PDF. Diplomele și foaia matricolă/suplimentul la diploma se încarcă într-un singur document pdf.

Absolvenții studiilor de licență trebuie să predea la secretariat un plic cu două fotografiile tip buletin de identitate (pe plic se trece numele și specializarea absolventului).

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

– cerere tip de înscriere (se generează și semnează pe platforma UBB);

– certificatul de naștere;

– cartea de identitate

– diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia în original*; (pentru toți absolvenții)*;

diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia în original;(pentru absolvenții programelor de master)*;

atestat/certificat de competență lingvistică*(doar pentru absolvenții nivel licență);

– documentul care a permis accesul la studii, în cazul cetățenilor străini

– lucrarea de licență/disertație +ANEXA 2(AICI)

– două fotografii tip buletin de identitate (doar pentru absolvenții studiilor de licență). Se predau la secretariat într-un plic, pe care se trece numele și specializarea absolventului,

– dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);

Proiectul profesional se va încarcă > >>>AICI

În instrucțiuni găsiți parola pentru fiecare specializare.

Înscrierea se consideră finalizată în momentul în care toate documentele (dosarul de înscriere, lucrarea de licență și proiectul profesional) sunt încărcate pe platformele menționate mai sus.


ANEXE EDITABILE DOMENIUL TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

ANEXE EDITABILE DOMENIUL CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA


TUTORIAL ÎNCĂRCARE DOSAR FINALIZARE UBB

CALENDAR FINALIZĂRI LICENȚĂ

CALENDAR FINALIZĂRI MASTER

COMISII LICENȚĂ

COMISII MASTER


Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor

Înscrierea la examenul de licență/disertație se va face pe platforma UBB, în termenul prevăzut de calendarul de înscriere. (vezi tutorial)

Perioada de înscriere se încheie cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită pentru prima probă a examenului de licență (conform calendarului).


REGULAMENT DE FINALIZARE A STUDIILOR IULIE 2024-FEBRUARIE 2025

REGULAMENT FINALIZARE SENAT UBB


ARII TEMATICE PENTRU LUCRĂRILE DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE – DEPARTAMENTUL DE TEATRU

PROGRAMARE FINALIZARE STUDII