Finalizarea studiilor

EXAMEN DE LICENŢĂ 

 

Notă: Datorită încetării stării de urgență și ridicării restricțiilor cauzate de pandemia COVID 19, Facultatea de Teatru și Film revine la utilizarea regulamentelor în vigoare, aprobate înaintea stării de urgență. În cazul revenirii stării de urgență sau a restricțiilor, se vor consulta regulamentele COVID.

 

Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor

(1). Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor presupune o etapă preliminară pentru verificarea antiplagiat.

În acest sens, cu minimum 10 zile înainte de data examenului de finalizare, studenții vor încărca pe platforma pusă la dispoziție de facultate lucrarea de licență, care conține obligatoriu și declarația pe proprie răspundere a candidatului (Anexa 2).

(2). După obținerea referatului de acceptare, candidații se pot înscrie la examenul de licență.

Înscrierea la examenul de licență/disertație se va face pe platforma UBB, în termenul prevăzut de calendarul de înscriere.

Perioada de înscriere se încheie cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită pentru prima probă a examenului de licență (conform calendarului).

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

– cerere tip de înscriere;

– certificatul de naștere în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau în copie legalizată;

– cartea de identitate în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau în copie legalizată, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;

– diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia în original*; (pentru toți absolvenții)*;

– diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia în original;(pentru absolvenții programelor de master)*;

– atestat/certificat de competență lingvistică*;

În cazul absolvenților din promoția curentă, Diploma de Bacalaureat/Diploma de Licență, Foaia matricolă/Suplimentul la diplomă și atestat/certificat de competență lingvistică se încarcă de către secretariat. Vă rugăm verificați la secretariat existența tuturor actelor necesare înscrierii!

– documentul care a permis accesul la studii, în cazul cetățenilor străini

– două fotografii tip buletin de identitate (se predau la ridicarea diplomei de la Acte de studii);

– dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);

– adeverință eliberată de instituția de învățământ superior absolvită, pentru candidații care provin de la alte universități;

– suplimentul la diplomă în 2 exemplare originale după modelul dat de ministerul de resort, pentru absolvenții proveniți de la alte instituții de învățământ superior, precum și alte documente prevăzute în protocolul cadru de colaborare; aceste documente se depun centralizat, de către instituția care a solicitat încheierea protocolului.

 

REFERAT DE ACCEPTARE

DECLARAȚIE FINALIZARE STUDII

ANEXĂ FOAIE DE TITLU ROMÂNĂ

ANEXĂ FOAIE TITLU MAGHIARĂ

 

CERERE ÎNSCRIERE FINALIZARE STUDII LICENȚĂ – PENTRU SESIUNEA DIN FEBRUARIE

CERERE ÎNSCRIERE FINALIZARE STUDII DISERTAȚIE-PENTRU SESIUNEA DIN FEBRUARIE

 

 

SESIUNEA DE LICENȚĂ IULIE 2022

 

ÎNSCRIERI: 20 iunie 2022 – 23 iunie 2022

pentru toate specializările

 

LICENŢA pentru domeniul Teatru și Artele Spectacolului – linia de studiu română, maghiară

Artele Spectacolului (Actorie) – linia română

29 Iunie 2022

 1. Prezentarea şi susţinerea proiectului profesional
 2.   Prezentarea şi susţinerea lucrării de licență

 Artele Spectacolului (Regie)

29 Iunie 2022

 1. Prezentarea şi susţinerea proiectului profesional
 2.   Prezentarea şi susţinerea lucrării de licență

Teatrologie – linia română

28 Iunie 2022

 1.   Prezentarea şi susţinerea proiectului profesional
 2.   Prezentarea şi susţinerea lucrării de licență

Artele Spectacolului (Actorie) – linia maghiară

27 Iunie 2022

 1.   Prezentarea şi susţinerea proiectului profesional
 2.   Prezentarea şi susţinerea lucrării de licență 

Teatrologie – linia maghiară

28 Iunie 2022

 1.   Prezentarea şi susţinerea proiectului profesional
 2.   Prezentarea şi susţinerea lucrării de licență

LICENŢA pentru domeniul Cinematografie și Media – linia de studiu română, maghiară

 Cinematografie, Fotografie, Media (Regie de film și TV, Imagine de film și TV, Multimedia: sunet-montaj) – linia română

30 Iunie 2022

 1. Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate
 2. Prezentarea și susținerea lucrării de licență

Filmologie – linia română

30 Iunie 2022

 1.   Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate
 2. Prezentarea și susținerea lucrării de licență

Cinematografie, Fotografie, Media (Regie de film și TV, Imagine de film și TV, Multimedia: sunet-montaj)  – linia maghiară

 30 Iunie 2022

 1. Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate
 2. Prezentarea și susținerea lucrării de licență

*Absolvenții Universității din Craiova:

Cinematografie, Fotografie, Media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate-media) – linia română

 01 Iulie 2022

 1. Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate
 2. Prezentarea și susținerea lucrării de licență

 

COMISIILE DE FINALIZARE STUDII LICENȚĂ

 

SESIUNEA DE DISERTAȚIE IULIE 2022

 

ÎNSCRIERI: 20 Iunie 2022 – 23 Iunie 2022

pentru toate specializările

 

 

DISERTAŢIA pentru domeniul Teatru și Artele Spectacolului – linia de studiu română, maghiară

Artă Teatrală

01 Iulie 2022

Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie

Arte Performative și Film

01 Iulie 2022

Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie

Management și Antreprenoriat Cultural

30 Iunie 2022

Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie

 Teatru Contemporan – linia maghiară

29 Iunie 2022

Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie

DISERTAŢIA pentru domeniul Cinematografie și Media – linia de studiu engleză

Producție de Film Documentar/Documentary Filmmaking

01 Iulie 2022

Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie

Arte Digitale Interactive/Digital Interactive Arts

30 Iunie 2022

Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie

DISERTAŢIA pentru domeniul Cinematografie și Media – linia de studiu maghiară

Arta Scurtmetrajului

29 Iunie 2022

Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie

 

COMISIILE DE FINALIZARE STUDII DIZERTAȚIE

 

 

SESIUNEA DE LICHIDĂRI este programată în perioada:

 14.06.2022 – 16.06.2022 pentru toate specializările nivel licență/master

Cererile (în limita a 20 de credite), însoțite de dovada plății se trimit pe adresa de email a secretariatului facultății: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro.

 Plata se poate face online (Academic Info) sau la casieria facultății în programul cu publicul: Luni-Joi 12.30-13.30.

CERERE SESIUNE DE LICHIDARE

 

 

 

 

 

 

 

TEATRU ŞI ARTELE SPECTACOLULUI (ROMÂNĂ)


TEATRU ŞI ARTELE SPECTACOLULUI (MAGHIARĂ)


CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA (ROMÂNĂ)


CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA (MAGHIARĂ)