Teatru [română]

RO  I  HU  I  EN

DESPRE

 

Departamentul de Teatru în limba română este cel mai vechi departament al facultății noastre. Acesta oferă programe care îmbină formarea practică a studenților cu pregătirea teoretică în cadrul unor programeconcepute pentru a servi diverselor orientări artisticeși parcursuri de carieră.

 

Cursurile oferitesunt axate peformarea unei gândiri imaginative și creative, perfecționarea abilităților performative, dezvoltarea expresiei artistice, a cunoștințelor istorice și teoretice în domeniu, a capacităților de utilizare a tehnicilor teatrale clasice, dar și a celor experimentale și alternative, în vederea realizării unor producții artistice novatoare. Un semn distinctiv al abordării noastre pedagogice îl reprezintă încurajarea studenților de a explora relația artelor performative cu practicile sociale și culturale actuale și facilitarea colaborării interdisciplinare cu departamente, facultăți și instituții de spectacol din țară și din străinătate. Beneficiind de un curriculum echilibrat și de o experiență profesională bogată în timpul studiilor, absolvenții noștri sunt capabili să cultive o gamă largă de abilități artistice și criticemenite să le optimizeze opțiunile de carieră.

GALERIE FOTO