Categorii echipamente

 

Conducerea și Consiliul Facultății

Consiliul Facultății de Teatru și Film, 2020-2024

Prof. univ. dr. Liviu MALIȚA

Prof. univ. dr. Liviu Malița

Decan

liviu.malita@ubbcluj.ro

 

 

LIVIU MALIȚA. Istoric și critic literar și teatral, este profesor doctor la Departamentul de Teatru al Facultății de Teatru și Film, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj. Aria sa de interes include istoria literaturii și a teatrului european și românesc, sociologia, istoria mentalităților și teoria artei. A publicat ca autor unic sau a coordonat mai multe volume despre fenomenul cenzurii în perioada comunistă.

Predă cursuri de teoria dramei, psihanaliză teatrală și de estetica teatrului. A făcut parte din gruparea revistei Echinox și este membru al Uniunii Scriitorilor din România. Este membru al Centrului de Cercetare și Creație în Teatru, Film și Media ”Vlad Mugur”.

Volume publicate: Spațiul teatral. O privire sintetică (2013); Extremele artei (2010); Paradoxuri ale esteticii (2009); Teatrul românesc sub cenzura comunistă (2009); Nicolae Breban.Monografie, antologie comentată, receptare critică (2001); Alt Rebreanu (2000), Eu,scriitorul. Condiția omului de litere din Ardeal între cele două războaie (1997).

Volume coordonate: Volumul V, „Imaginarul și patrimoniul artistic românesc” al Enciclopediei imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și identități cultural-lingvistice, coordonator general Corin Braga; Viața teatrală în și după comunism (2006);

Volume editate: Ceaușescu, critic literar, ediție, studiu introductiv şi note de Liviu Malița (2007); Cenzura în teatru. Documente. 1948 – 1989 (2006); Ludovica Rebreanu, „Adio până la a doua Venire. Epistolar matern”, ediție îngrijită, prefațăși note de Liviu Malița (1998).

Este co-autor al mai multor volume colective și a colaborat la Dicționarul Scriitorilor Români (coordonatori Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, 2002). Publică studii în reviste culturale și de specialitate.

A obținut premiul Universității Babeș-Bolyai din Cluj pentru Cercetare de excelență (2006, 2008, 2009); Premiul Uniunii Scriitorilor, filiala Cluj, pentru critică și istorie literară (2007); Premiul „Ion Negoițescu” pentru critică literară al Fundației Culturale „Apostrof” (1999).

Conf. univ. dr. habil Claudiu TURCUȘ


Conf. univ. dr. habil. Claudiu Turcuș

Prodecan

claudiu.turcus@ubbcluj.ro

 

 

Claudiu Turcuș este conferențiar și Prodecan cu cercetarea și infrastructura academică la Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babeş-Bolyai. Domeniile sale de interes sunt: romanul și cinematografia central-est europene, imagologia narativă postcomunistă, teoria criticii. Volumul său de critică literară și istorie intelectuală,Estetica lui Norman Manea (București: Cartea Românească, 2012), distins cu premiul ”Marian Papahagi”, decernat de Uniunea Scriitorilor din România, reprezintă prima monografie dedicată acestui important scriitor român postbelic, multiplu nominalizat la premiul Nobel. Versiunea engleză a cărții Norman Manea:Aesthetics as East Ethics a apărut în 2016 la editura academică Peter Lang.În 2017 a publicat volumul Împotriva memoriei. De la estetismul socialist la noul cinema românesc (București: Eikon) pentru care a fost distins cu premiul Observator cultural, categoria Eseistică.

 

Predă cursurile:

Paradigme critice contemporane (Masterat: Arte Performative și Film; Film documentar)
Scriere academică (Școala doctorală de Teatru și Film, UBB)

Lect. univ. dr. BARTHA Katalin Ágnes


Lector univ. dr. Bartha Katalin Ágnes

Prodecan

katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro

 

 

Lect. dr Katalin Ágnes Bartha este prodecan al Facultății de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai. A obținut titlul de doctor la Universitatea Babeș-Bolyai (2007). În prezent, este cercetător postdoctoral bursier Bolyai János al Academiei Maghiare de Științe.În perioada 2007-2018 a fost lector asociat la Institutul de Studii Literare Maghiare din cadrul Facultății de Litere al BBU, iar în perioada 2003-2019 a fost cercetător la Casa Memorială Szabédi, coordonând proiecte de cercetare și proiecte academice legate de intelectualii maghiari din secolul XX din România. A participat la mai multe proiecte de cercetare în domeniul studiilor teatrale finanțate de Academia Maghiară de Științe. A publicat mai multe studii despre cultura teatrală din Europa Centrală și de Est, a editat mai multe volume despre relațiile interculturale, istoriografia teatrală și istoriile carierelor intelectuale și a editat un volum de surse critice. Printre volumele sale se numără Shakespeare în Transilvania (receptarea maghiară în secolul al XIX-lea), Argumentum, Bp., (2010) și O editură de naționalitate în deceniile dictaturii (1969-1989), Polis-NKI, 2020.

Subiecte predate: Istoria teatrului maghiar și universal, Spectacologie teatrală contemporană, Educație artistică, Educație teatrală, Teatru și comunitate, Scriere de teză.

Lect. univ. dr. Mihai PEDESTRU


lect.univ.dr. Mihai PEDESTRU

 

Mihai Pedestru este critic și semiotician teatral, interesat de teorie critică, de etica practicilor artistice, precum și de utilizarea tehnologiei pentru a cataloga, analiza, înțelege și demantela textele și metatextele artelor performative.

Convins de faptul că informația vrea, poate și trebuie să fie liberă, promovează cercetarea teatrologică fundamentată pe date, construcția de corpusuri și seturi de date deschise și practicile din sfera umanioarelor digitale.

Doctor în Teatru (din 2012), cu o teză despre influența noilor tehnologii asupra publicurilor de teatru. Predă cursuri sau seminarii la disciplinele Semiotica teatrului, Cronică și analiză de spectacol, Cultura și civilizația mass-media, Construcția și activarea publicurilor.

Conf. univ. dr. Mihai Filip ODANGIU

Conf. univ. dr. Mihai Filip Odangiu

Reprezentant, Departamentul de Teatru

 

mihai.odangiu@ubbcluj.ro

 

 

Filip Odangiu este specializat în formarea și antrenamentul actorului și artele plastice.

Doctorat în Teatru obținut la Universitatea Bsabeș Bolyai  cu o temădedicată pedagogiei și formării actorului, în mod specific, strategiilor metacognitive implicate în antrenamentul actorului.

Cercetează în domeniile interpretării actoricești și a artelor performative.Practica sa artistică vizează arta interpretării actoricești, teatrul nonverbal, improvizația, commedia dell’arte, mișcarea scenică, teatrul de animație, Viewpoints și storytellingul. Expertiza sa tehnica este în domeniul teatrului fizic, teatrului de mască, teatrului de animație, improvizației, cercetării artistice interdisciplinare și  pedagogiei actorului. Dezvoltă proiecte şi lucrează în domeniile: actorie, regie, scenografie, pictură, storytelling, cercetare în pedagogia teatrală.

Printre publicațiile sale se numără două cărți de referință în domeniul practicii teatrale (Corpul inteligent. Strategii metacognitive în antrenamentul actorului, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj, 2013 și Praxis. Exercițiul strategic, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj, 2013) și peste 20 de articole în reviste de specialitate.

Spectacolele coordonate la clasa de actorie au participat la festivaluri internaționale printre care:Festivalul Internaţional al Școlilor de Teatru, Festivalul Internațional  de Teatru de la Sibiu etc. A participat la realizarea a numeroase spectacole la Teatrul Național Cluj.

 

În anul 2020, a înființat, alături de foști studenți, actuali colaboratori,Centrul de Creație MAIDAN ClujNapoca.

 

Cursuri predate:

Arta actorului-Teatru Nonverbal, Studii aprofundate de improvizație (nivel masteral), Studiul măștii în arta actorului, Strategii ale creație scenice (master), Elaborarea personajului teatral, Teatru psihologic, Arta actorului de păpuși și marionete

Lect. univ. dr. SZILÁGYI-PALKÓ Csaba

Lect. univ. dr.  Szilágyi-Palkó Csaba

 

csaba.szilagyi@ubbcluj.ro

 

 

Csaba Szilágyi-Palkó este lector universitar cu normă întreagă, actor și director al Institutului Maghiar de Teatru al Facultății de Teatru și Film din 2016.
Este doctor în arte teatrale (BBTE) cu o teză despre genul rolului actoricesc. Printre interesele lui de cercetare se află relația dintre gen și practica actoricească și ține cursuri de actorie.
Este autorul mai multor publicații, cum ar fi „Bărbați în tul: Trockadero” (Playground, 1/2018), „Roluri de pantaloni, imitatori de femei” (Playground, 1/2016) etc.
A participat la crearea mai multor producții de teatru, precum Albastru, Albastru, Albastru, (2012, Cluj-Napoca, KÁMSZ), Soldatul Pulcinella (2003, Zsámbék, CULTURA 2000, coproducție a 8 teatre europene), Încadrarea cercului (1999, Timișoara, Teatrul de Stat Csiky Gergely), Aventurile unui șoarece curajos (2000, Cluj-Napoca, KÁMSZ), etc. A apărut în filme de scurt metraj. A publicat peste patruzeci de recenzii, eseuri, proză și poezie (Korunk, Echinox, Jelenlét, Helikon etc.). Spectacolele sale universitare au primit, printre altele, Premiul Publicului la Festivalul Kisvárda (Albastru, Albastru, Albastru, 2002), Premiul pentru cea mai bună interpretare la Festivalul Studio din Târgu Mureș (Șobolani, 2010) etc.

Discipline predate: actorie, improvizație, studii de gen și teatru, etc. (nivel licență și master)

lect. univ. dr. Răzvan MUREȘAN

lect. univ. dr. Răzvan Mureșan

 

Răzvan Mureșan este regizor de teatru a cărui activitate profesională include peste 25 de spectacole pe scene din România. Din 2006 este cadru didactic la Facultatea de Teatru și Film, unde, în 2016, a obținut titlul de doctor în teatru, cu teza Scena contemporană britanică. Experiment și inovație după 1945.

Lect. univ. dr. Daniel IFTENE

Lector univ. dr. Daniel Iftene

Director, Departamentul Cinematografie și Media

daniel.iftene@ubbcluj.ro

 

Daniel Iftene este specializat în jurnalism, focalizând jurnalismul cultural.
În 2015 a obținut titlul de doctor în Teatru și Artele spectacolului, la Universitatea Babeș-Bolyai, investigând creația artistică a regizorilor români de teatru în film și a regizorilor de film în teatru, în perioada 1900-1989.

Cercetează în domeniile: istoria și teoria filmului, scriere creativă și structuri narative în audiovizual. În ultimii ani, a contribuit cu cronici de film și articole de specialitate în importante reviste culturale din țară. Dezvoltă proiecte de educație cinematografică destinate elevilor, în colaborare cu festivaluri și instituții de profil din țară.

Printre publicațiile sale se numără: “Sexual monstrosity in contemporary cult TV series: the case of the American Horror Story”, Ekphrasis. Images, Cinema, Theory, Media, 2016;  “Imposing Audience Dictatorship on Romanian Filmmakers in the pre-Ceausescu Era”, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014; “Theatrical Influences In the Early Romanian Narrative Cinema”, Editura Eikon, Cluj-Napoca,2012;“Portraits of the Young in the New Romanian Cinema (2000-2011)”,Proceedings of The Digital Generation: Self-Representation, Urban Mythology and Cultural Practices, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2011 etc.

Cursuri predate:

Istoria filmului și a televiziunii

Publicistică cinematografică

 

Seminarii și cursuri practice:

Istoria filmului universal

Istoria filmului românesc

Teoria filmului

Estetica filmului

Critică și analiză de film

Scriere creativă: Limbă și stil pentru audiovizual

 

Link:

https://ubbcluj.academia.edu/DIftene

Lect. univ. dr. Ligia SMARANDACHE

Lector univ. dr. Ligia Smarandache

Reprezentant, Departamentul Cinematografie și Media

ligia.smarandache@ubbcluj.ro

 

 

Studii în domeniul artelor plastice și decorative la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, secția grafică, susținând  doctoratul în 2012 cu tema „Rolul eseului video în comunicarea audiovizuală postmodernă”.

În cariera profesională a derulat proiecte aplicate în domeniul graficii publicitare, graficii de televiziune, video animații și scenografie pentru televiziune. În creația personală debutează cu gravura în lemn și metal orientându-se mai tarziu spre film documentar, film experimental și video.

A realizat un scurtmetraj de docu-ficțiune și o expoziție video în cadrul proiectului Dialog în Agora-arheologie contemporană, un schimb cultural între artiști din orașele înfățite Cluj-Napoca și Köln. Este autoarea animației eseu experimental „Confesiuni” cu care a participat în 2012 la Bucharest International Experimental Film Festival și în 2013 la Dublin International Short Film and Music Festival.

În domeniul filmului documentar a participat la un atelier internațional „Aristoteles-Workshop” lucrând ca editor la documentarul Nu te supăra dar… regizat de Adina Pintilie. Filmul a participat în 2007 la: International Leipzig Festival for Documentary and Animation care a câştigat marele premiu (Golden Dove), Germania, fiind selectat, apoi, în cele mai importante festivaluri de film documentar din Europa. În anul 2006 a realizat o serie de documentare-eseu pentru televiziunea națională (TVR2) intitulate Oameni din România premiate la SimFest Târgu-Mureș.

În 1994 a primit bursa de rezidenţă ArtsLink în atelierul de gravură Lower East Side PrintShop, New York. În perioada 1994-2000 a participat ca artist independent la expoziţii de gravură în Kanagawa-Japonia, New York,  Malaesia,  Finlanda, Bucureşti, sau în expoziții de grup ca membru în Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Cluj. A fost selectată între cei peste o suta de artisti contemporani din lume în publicația New Art editată de Roxana Marcoci, Diana Murphy, Eve Sinaiko (Harry N Abrams, New-York ,1997).

 

Cursuri predate:

Grafică pentru film și TV

Experiment vizual în filmul scurt

Scenografie de film și Televiziune

Tehnici Digitale: Editare

Conf. univ. dr. habil. Ioan POP-CURȘEU

Conf. univ. dr. habil. Ioan Pop-Curșeu

Reprezentant, Departamentul Cinematografie și Media

ioan.pop-curseu@ubbcluj.ro

 

Ioan Pop-Curşeu este Prof. Dr. la Facultatea de Teatru şi Film a UBB.

Şi-a susţinut prima teză de doctorat la Universitatea din Geneva în 2007 (De l’homme hyperbolique au texte impossible : théâtralité, theatre(s), ébauches de pièces chez Baudelaire) şi a doua la Universitatea Babeş-Bolyai în 2011 (Magie şi vrăjitorie în cultura română). În 2015, şi-a susţinut teza de abilitare în domeniul Cinematografie şi Media, iar în 2016 a devenit membru în Academia Europaea, secţiunea: Film, Media and Visual Studies.

Interesele sale de cercetare sunt estetica filmului, critica de artă şi teoria imaginii, arta şi cultura secolului XIX şi a modernităţii, dar şi aspectele antropologice ale magiei şi vrăjitoriei.

A publicat mai multe cărţi: Nu ştie stânga ce face dreapta. Două eseuri despre şovăielile gândirii critice (2004), Baudelaire, la plural (2008), Vasile Bologa (1859-1944), studiu monografic (2010), Magie şi vrăjitorie în cultura română. Istorie, literatură, mentalităţi (2013), Manual de estetică (2014), Iconografia vrăjitoriei în arta religioasă românească. Eseu de antropologie vizuală (2020, în colaborare cu Ștefana Pop-Curșeu). A publicat, de asemenea, numeroase articole, în special în domeniul studiilor cinematografice, dar și eseuri de critică literară sau de antropologie.

A tradus numeroase volume din franceză în română și din română în franceză, a făcut parte din mai multe proiecte de cercetare cu finanțare națională și a editat o serie de publicații științifice. Coordonează colecția Cinemag (Editura Tact) și colecția de manuale CineMedia (Presa Universitară Clujeană). Din 2013, este președinte al juriului la Festivalul Internațional de Scurtmetraje ClujShorts.

 

Cursuri predate:

Estetica filmului

Estetica teatrului

Genuri de film: horror și fantasy

Cromatica: antropologie, estetică, cinema

Link-uri spre profiluri academice:

https://scholar.google.com/citations?hl=ro&user=sUi0StkAAAAJ

https://ubbcluj.academia.edu/IoanPopCur%C5%9Feu

 

Lect. univ. dr. CSIBI László

Lector univ. dr. Csibi László

Director Departamentul Maghiar de Cinematografie și Media

laszlo.csibi@ubbcluj.ro

 

 

Absolvent al Facultăţii de Teatru şi Televiziune a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, László Csibi este specializat în Cinematografie și media. Pe lângă numeroase producţii de televiziune, el lucrează ca regizor şi producător de filme documentare (Nussbaum 95736; Édes Erdély, itt voltunk) și videoclipuri. A obținut un doctorat în filologie la Universitatea Babeș-Bolyai, Școala doctorală Studii de Hungarologie, cu teza „Contele Samuel Teleki în Africa. Patrimoniul de documente al expediției”. Alături de expedițiile contelui Teleki în Africa, interesele de cercetare ale lui László Csibi sunt axate pe istoria fotografiei și pe istoria contemporană orală a Transilvaniei.

A lucrat ca reporter la TVR Cluj (emisiunea Pulzus – Clubul Criticilor), 2011-2012, și ca editor imagine și inginer de sunet la Digi24 Cluj-Napoca, 2013-2018; a colaborat la realizarea mai multor spectacole de teatru ca producător video.

Fondatorul și conducătorul Atelierului de Filme Kolozsvár (Kolozsvár Filmműhely) inițiat pentru dezvoltarea abilităților fotografice și cinematice la elevii de liceu din Cluj-Napoca. Este profesor asociat la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Departamentul de Jurnalism, Linia maghiară.

 

Cursurii predate: Fotografie (1), Fotografie (2), Bazele imaginii de film și TV, Bazele filmului documentar.

Link CV: http://thesilentgroup.com/cv/csibi_laszlo.pdf

 

Prof univ. dr. Laura Pavel TEUTIȘAN

Prof. univ. dr. Laura Pavel Teutișan

Director, Școala Doctorală de Teatru și Film

 

laura.teutisan@ubbcluj.ro

 

 

Doctorat în domeniul Filologie, la Universitatea Babeş-Bolyai, cu o teză de teoria dramei, axată asupra dramaturgiei lui Eugène Ionesco

A obţinut, în 2013, abilitarea în Teatru şi artele spectacolului (Arte şi ştiinţe umaniste)

Începând cu 2014, este Director al Şcolii Doctorale de Teatru şi Film a Universităţii Babeş-Bolyai.

 

Cercetează în domeniile:

Teoria și estetica teatrului, Istoria teatrului, Estetică şi teorie literară,  Antropologie teatrală, Performance Theory, Studii culturale interdisciplinare (despre teatralitate, literaritate, vizualitate)

 

Printre publicațiile sale se numără:

Antimemoriile lui Grobei. Eseu monografic despre opera lui Nicolae Breban, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1997; ediţia a II-a revăzută şi adăugită: Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2004; Ionesco. Anti-lumea unui sceptic, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2002; Ficţiune şi teatralitate, Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2003; Dumitru Țepeneag și canonul literaturii alternative, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007; Dumitru Tsepeneag and the Canon of Alternative Literature, translated by Alistair Ian Blyth, Champaign & Dublin & London, Dalkey Archive Press, 2011; Teatru şi identitate. Interpretări pe scena interioară / Theatre and Identity. Interpretations on the Inner Stage, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012;Ionesco. L’Antimondo di uno scettico, traduzione dal romeno di Maria Luisa Lombardo, Roma, Aracne Editrice, 2016; în curs de apariţie, în 2021: Personaje ale teoriei, fiinţe ale ficţiunii.

 

Cursuri predate:

Teatru şi modernitate

Antropologie teatrală

Performance Theory/Teoria fenomenului performance

Studii culturale în film şi arte performative

Metodologia cercetării în artele performative. Strategii de interpretare

 

Link către CV-ul complet în format .pdf, sau website (dacă e cazul):

https://en.wikipedia.org/wiki/Laura_Pavel

Mădălina POJOGA Drd.

Doctorand Mădălina Pojoga

Reprezentant doctoranzi

 

madalina.pojoga@ubbcluj.ro

 

 

Alexandru-Florin RĂDULEA

Studentul Alexandru-Florin Rădulea

Reprezentant studenți Departamentul de Teatru

 

alexandru.radulea@stud.ubbcluj.ro

 

 

 

Philip GĂICEAN

Studentul Philip Găicean

Reprezentant, Departamentul Cinematografie și Media – Cancelar

 

philip.gaicean@stud.ubbcluj.ro

 

GÁSPÁR-BARRA Szilárd

Studentul Gáspár-Barra Szilárd

Reprezentant studenți Departamentul de Teatru – linia maghiară

 

szilard.gaspar-barra@ubbcluj.ro

 

Senatori ai Facultății de Teatru și Film, 2020-2024

Lect. Univ. Dr. Mihai PEDESTRU


lect.univ.dr. Mihai PEDESTRU

Reprezentant, Departamentul de Teatru

mihai.pedestru@ubbcluj.ro

 

 

Mihai Pedestru este critic și semiotician teatral, interesat de teorie critică, de etica practicilor artistice, precum și de utilizarea tehnologiei pentru a cataloga, analiza, înțelege și demantela textele și metatextele artelor performative.

Convins de faptul că informația vrea, poate și trebuie să fie liberă, promovează cercetarea teatrologică fundamentată pe date, construcția de corpusuri și seturi de date deschise și practicile din sfera umanioarelor digitale.

Doctor în Teatru (din 2012), cu o teză despre influența noilor tehnologii asupra publicurilor de teatru. Predă cursuri sau seminarii la disciplinele Semiotica teatrului, Cronică și analiză de spectacol, Cultura și civilizația mass-media, Construcția și activarea publicurilor.

Prof. univ. dr. habil. Rodica MOCAN

Prof. univ. dr. habil. Rodica Mocan

Reprezentant, Departamentul de Cinematografie și Media

rodica.mocan@ubbcluj.ro

 

 

Rodica Mocan este profesor universitar la Departamentul Cinematografie și Media, fiind specializată în media digitală și noile arte media. Are un doctorat în Sociologie (2005), cu o focalizare asupra noilor metode de e-learning și un doctorat în Teatru și Artele Spectacolului (2016), despre performance-uri interactive și artă digitală. A obținut abilitarea în Domeniul Cinematografie și Media și este membru în Școala Doctorală de Teatru și Film.

Interesele sale actuale de cercetare sunt focalizate pe impactul tehnologiilor digitale asupra diferitelor aspecte ale vieții, în special în domeniul artelor digitale interactive și al genurilor artistice emergente care folosesc noile tehnologii. Publicațiile sale includ: eLearning – O perspectivă sociologică (Risoprint, 2007), Genuri emergente media – Documentarul New Media (Risoprint, 2013) și Paradigme critice în performance-ul digital interactiv (Cluj University Press, 2017), precum și alte articole academice.

A acreditat și coordonează programul de master Digital Interactive Arts și coordonează doctoranzi în domeniul cinematografie și media.

Predă cursuri de:

Digital Interactive Performance (master)

New Media Documentary (master)

Noile Arte în Epoca Digitală (doctorat)

 

Links:

https://ubbcluj.academia.edu/rodicamocan

https://orcid.org/0000-0003-1633-4091

 

Lect. univ. dr ZÁGONI Balázs

Lect. univ. dr. Balázs Zágoni

Reprezentant, Departamentul Maghiar de Teatru și Departamentul de Cinematografie și Media (linia maghiară)

balazs.zagoni@ubbcluj.ro

 

 

Balázs Zágoni predă cursuri de scenaristică, scriere creativă și istoria filmului și a televiziunii. El este scriitor și regizor de filme.

Zágoni și-a susținut teza de doctorat la Universitatea de Film și Teatru de la Budapesta în 2012, cu un studiu comparativ al unor scenarii contemporane europene și hollywoodiene.

Este unul dintre fondatorii revistei/portalului de cultură cinematografică Filmtett, a workshopului de film cu același nume, și a festivalului Zilele Filmului Maghiar.

El a scris și regizat filmul documentar Dimineața Episcopului (A püspök reggelije, 2018) și Revoluția Imaginară (Képzelt Forradalom, 2005), distins cu mai multe premii.

A fost membru în consiliul de administrație al Centrului Național al Cinematografiei (CNC) și în mai multe festivaluri de film naționale și internaționale.

A scris numeroase articole în domeniul cinematografiei. El este și autorul a treisprezece cărți de ficțiune și non-ficțiune pentru copii și adolescenți. Pentru romanul său Sfera – Lumina neagră 1. (A Gömb – Fekete Fény 1) a câștigat premiul Cea mai bună carte pentru tineret în Ungaria, în anul 2019.

 

Cursuri predate: Istoria filmului şi a televiziunii (1), Istoria filmului şi a televiziunii (2), Fundamentele scenariului de film și televiziune, Scriere creativă.