Facultatea de Teatru şi Film are o misiune didactică, dar şi de cercetare ştiinţifică și creație artistică, particularizate la domeniile artistice oferite: Teatru și Artele Spectacolului și Cinematografie și Media.
Misiunea centrală a facultății este aceea de a forma profesionști la cel mai înalt nivel în artele spectacolului și ale filmului, capabili să profeseze într-un context cultural tot mai dinamic și globalizat, atât în instituții culturale subvenționate, naționale și internaționale, cât și în cadrul unor companii independente. 
Facultatea își propune formarea unei gândiri imaginative și creative, dezvoltarea abilităților performative, a capacităților de utilizare a tehnicilor media clasice, dar și a celor experimentale și alternative, în vederea realizării unor produse artistice inovatoare.
Convinși de importanța formării inițiale prin departamentele de Teatru – linia română, Teatru – linia maghiară și Cinematografie și Media – română și maghiară, facultatea oferă programe aferente domeniilor Teatru și Artele Spectacolului și Cinematografie și Media la toate nivelele de învățământ superior: licență, master și doctorat.

Examene licență / disertație

Februarie 2018

Centrul Ekphrasis

Studiile academice contemporane trebuie să țină cont de dezvoltarea tehnologiilor comunicării și extinderea zonelor de interes din societate înspre includerea unor experiențe generate de noile media. De aceea Centrul Ekphrasis își propune să constituie un exemplu pentru studiile transdisciplinare și convergența acestora cu dezvoltarea tehnologiilor creative.

Centrul de Cercetare și Creație în Teatru, Film și Media „Vlad Mugur”

Misiunea Centrului de cercetare şi creaţie în teatru, film şi media este aceea de a dezvolta, prin lucrări de tip academic dar şi prin creaţii artistice de tip experimental, noi direcţii în cîmpurile specifice domeniilor subsumate, dar şi – în acord cu tendinţele actuale ale domeniului umanist – de a regândi relația dintre cercetarea fundamentală și aplicativă și creația artistică.

Dotări și echipamente

Departamentul Cinematografie și Media al facultății noastre pune la dispoziția studenților secției Cinematografie Fotografie Media (CFM) echipamente audio-video de ultimă generație pentru a fi utilizate în scop didactic.

Accesul la aceste echipamente este prezentat în regulamentul de împrumut. Echipamentele vor putea fi împrumutate pe baza cererii de împrumut aprobată de profesorul coordonator de proiect si completată în săptămâna premergătoare împrumutului.

locație

© Copyright 2018. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai