RO  I  HU  I  EN

Practica artistică contemporană este dinamică, în perpetuă dezvoltare și are din ce în ce mai multă nevoie de un cadru organizațional solid pe care să se sprijine, mai ales acum când inițiativele independente sunt din ce în ce mai numeroase și relevante în spațiul cultural, românesc și european. În aceste condiții, este firesc să venim în întâmpinarea nevoilor pieței artistice, iar programul nostru masteral, prin construcția curriculară echilibrată, este o alternativă binevenită în sfera educațională din România. Piața culturală din România s-a dezvoltat repede și susținut în ultimul deceniu, nu doar prin înființarea noilor companii de teatru, huburilor culturale, ci și prin apariția festivalurilor și evenimentelor artistice de tip repetitiv, majoritatea inter și trans-disciplinare, din ce în ce mai performante și credibile din punctul de vedere al ofertei lor, cu o prezență constantă în oferta culturală locală și națională. Nevoia de profesioniști în domeniul managementului cultural este vizibil în creștere și ne încurajează și mai mult să dezvoltăm programul de masterat în Management și antreprenoriat cultural, dedicat absolvenților de de teatrologie, filmologie, artele spectacolului, dar și celor provenind de la alte specializări vocaționale,umaniste, sociale sau economice.

 

Inițiativele și experimentele din sectorul industriilor creative, bazate pe interdisciplinaritate și diversitate, animă dezvoltarea locală și regională, motiv pentru care ne dorim să operăm cu acest program masteral o dublă deschidere: atât pentru ca masteranzii noștri să-și poată afla locul pe întreaga piață europeană, cât și pentru ca studenții europeni care să fie atrași de specializarea în universitatea noastră.

 

Curricula: Planul de învățământ este unul flexibil și variat, combinând dinamic dimensiunea de cultură teatrală și cinematografică, de politici culturale, dezvoltare urbană cu cea economic antreprenorială, încurajând proiectele practice. Între disciplinele din plan puteți găsi: Gestiunea drepturilor de proprietate intelectualăSpectatorship Studies/ Anatomia Receptării, Management de proiect: arte performative, Managementul Instituțiilor Publice de Cultură, Intersecții contemporane: artă, social, politicPolitici și strategii culturale, Construcția și activarea publicurilor, Industrii creative, Antreprenoriat Cultural, Managementul companiei independente, Management de proiect: festivaluri, Marketing strategic în cultură, Resurse umane în arte performative, Creativitate, participare, regenerare urbană, Strategii de intervenție culturală, Curatoriat în Artele performative ș.a.