ADMITERE TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

SZÍNHÁZ ÉS ELŐADÓMŰVÉSZETEK FELVÉTELI

ADMITERE CINEMA & MEDIA

FILM ÉS MÉDIA FELVÉTELI

DIGITAL INTERACTIVE ARTS MASTER

DOCUMENTARY FILMMAKING MASTER

FILM AND AUDIOVISUAL STUDIES MASTER

CONTACTE UTILE PENTRU INFORMAȚII LEGATE DE ADMITERE

 

DEPARTAMENTUL DE TEATRU
pentru toate specializările nivel licență/master:
Lector dr. Oana Pocan, oana.pocan@ubbcluj.ro

 

DEPARTAMENTUL DE CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA

Cinematografie, fotografie, media: Lector dr. Delia Marchiș, delia.enyedi@gmail.com,
Filmologie: Asist. dr. Ion Indolean, ion.indolean@ubbcluj.ro
Producție de Film Documentar: Lector dr. Oana Ivan, oana.ivan@ubbcluj.ro
Arte Digitale Interactive: Lector asoc. Cristina Pop-Tiron, cristina.pop-tiron@ubbcluj.ro

 

DEPARTAMENTUL MAGHIAR DE TEATRU

pentru toate specializările nivel licență/master:
Lector dr. Zsigmond Andrea, andrea.zsigmond@ubbcluj.ro

 

DEPARTAMENTUL MAGHIAR DE CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA: mfmi.teatrufilm@ubbcluj.ro

pentru nivel licență: Lector dr. Tárkányi Ioan, ioan.tarkanyi@ubbcluj.ro
pentru nivel masterLector dr. Csibi László, laszlo.csibi@ubbcluj.ro