Admitere

Informații și link-uri utile către regulamente de admitere, locuri disponibile, calendare și alte precizări. Informațiile au fost actualizate la 12 februarie 2020.

* International students interested in the programs offered in English, please contact dr. Rodica Mocan, Vice-dean responsible for International Affairs. (rodicamocan@gmail.com)

* Hungarian students please contact Mrs. Szocs Gyongyi for details.

Cei care au nevoie de un loc de cazare în perioada pregătirii/admiterii, îl pot obține în căminele studențești, Campus Hașdeu. Locurile de cazare sunt disponibile pentru cei care nu au domiciliul stabil în Municipiul Cluj-Napoca sau locuiesc la mai mult de 20 km de Cluj-Napoca.

Pentru cazare este nevoie de:

O cerere și o copie după cartea de identitate, documente care trebuie trimise pe adresa social@ubbcluj.ro sau depuse la Serviciul Social al UBB, str. I. C. Brătianu, nr 14, în intervalul orar 8-16, cu cel puțin 3 zile înainte de data solicitată pentru cazare.

Plata cazării se poate face astfel:

  1. În numerar, la administația căminelor studențești, de luni până vineri, în intervalul orar 7-15.
  2. Cu ordin de plată pentru: Universitatea Babeș-Bolyai, str. M. Kogalniceanu, nr, 1, județul Cluj, cod fiscal 4305849, cont IBAN RO59TREZ21620F331400XXXX Trezoreria Cluj. Pentru dovada plății se depune o copie după ordinul de plată, la administrația căminului, în momentul cazării.