Admitere

Informații și link-uri utile către regulamente de admitere, locuri disponibile, calendare și alte precizări. Informațiile au fost actualizate la 10 iulie 2019.

* International students interested in the programs offered in English, please contact dr. Rodica Mocan, Vice-dean responsible for International Affairs. (rodicamocan@gmail.com)

* Hungarian students please contact Mrs. Szocs Gyongyi for details.

Cei care au nevoie de un loc de cazare în perioada admiterii, îl pot obține în Căminul Studențesc nr. 4, Hașdeu. Locurile de cazare sunt disponibile pentru cei care nu au domiciliul stabil în Municipiul Cluj-Napoca sau locuiesc la mai mult de 20 km de Cluj-Napoca.Pentru cazare este nevoie de o cerere și o copie după cartea de identitate, documente care trebuie trimise pe adresa social@ubbcluj.ro sau depuse la Serviciul Social al UBB, str. I. C. Bratianu, nr 14, în intervalul orar 8-16, cu cel puțin 3 zile înainte de data solicitată pentru cazare. 

Tariful de cazare este de 25 lei/pat/noapte.

Plata cazării se poate face astfel:

  1. În numerar, la administația Căminului Studențesc nr.4, de luni până vineri, în intervalul orar 7-15.
  2. Cu ordin de plată pentru: Universitatea Babeș-Bolyai, str. M. Kogalniceanu, nr, 1, județul Cluj, cod fiscal 4305849, cont IBAN RO59TREZ21620F331400XXXX Trezoreria Cluj. Pentru dovada plății se depune o copie după ordinul de plată, la administrația căminului, în momentul cazării.