Teatrologie

RO  I  HU  I  EN

Specializarea Teatrologie/Jurnalism teatral în limba maghiară oferă studenților o curriculă bogată și diversificată ce acoperă arii largi de pregătire în domeniul teatral. Disciplinele de bază acoperă tematicile fundamentale precum istoria teatrului, estetica teatrală, poetici regizorale, etc.  Parcurgerea disciplinelor de specialitate asigură studenților absolvenți competențe vaste precum:

 1. cunoaşterea şi utilizarea conceptelor de bază referitoare la istoria și teoria teatrului universal, român și maghiar;
 2. cunoașterea spectacolelor, artiștilor, festivalelor, tendințelor teatrale contemporane, mai ales a celor din Europa de Mijloc și de Est;
 3. competenţe de scriitură jurnalistică şi capacitatea de a lucra în domeniul mass-mediei şi al jurnalismului cultural, ca redactor și critic teatral;
 4. competențe de scriitură dramaturgică, a scrierii unor piese de teatru și prelucrare a textului dramatic;
 5. capacitatea de organizare şi coordonare în domeniul producţiei de spectacol, ca şi în cel al managementului, marketingului și PR-ului cultural;
 6. competenţe comunicaţionale interpersonale, capacitatea de a lucra în echipă la realizarea spectacolului de teatru, în echipa unui festival sau într-o redacție;
 7. cunoaşterea strategiilor şi a tehnicilor de cercetare individuală şi de grup în domeniul teatrului.

Complexitatea programului nostru se potrivește celor care doresc să intre în lumea teatrului, să participe activ la dezvoltarea, perpetuarea și conservarea valorilor artistice.

Construcția de carieră: 

 1. Redactor,
 2. Secretar Literar,
 3. Dramaturg,
 4. Manager Cultural,
 5. Jurnalist, Critic de Teatru,
 6. Director Artistic,
 7. Teoretician,
 8. Istoric de Teatru,

Manager Proiecte