ADMINISTRATIV

Doru Miu
Administrator Șef

doru.miu@ubbcluj.ro

Carmen Suma
Secretar Șef

secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro

program cu publicul: 10:00-13:00

Szőcs Gyöngyi
Secretar

secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro

program cu publicul: 10:00-13:00

Czirják Árpád
Referent de specialitate Dep. Magh. de Teatru & Dep. Magh. Cinema și Media

arpad.czirjak@ubbcluj.ro

program cu publicul: 10:00-13:00

Oana-Flavia Chiș
Referent de specialitate Dep. Ro. Teatru & Dep. Ro. Cinema și Media

oana.chis@ubbcluj.ro

program cu publicul: 10:00-13:00

Victor Lup
Tehnician Dep. teatru RO

victor.lup@ubbcluj.ro

Portik Zoltán
Tehnician Dep. teatru Magh.

zoltan.portik@ubbcluj.ro

Alexandru-Bogdan Pop
Tehnician CFM

alexandru.pop2@ubbcluj.ro