Categorii echipamente

 

ADMITERE

Alapképzés: Film, Fotográfia, Média

A Színház és Film Kar felvételi vizsgáinak megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzata, a szemtől-szembeni oktatás felfüggesztése esetén, 2021. július – szeptember, alapképzés

 

Figyelembe véve a 2020. március 16-i, a Románia területén bevezetett rendkívüli állapotra vonatkozó 195/2020. sz. Határozatot, illetve a SARS-CoV-2 fertőzés terjedésének megakadályozására elfogadott nemzeti szintű intézkedéseket, valamint a Babeș–Bolyai Tudományegyetem szemtől-szembeni oktatás felfüggesztésére, és online módon való lebonyolítására vonatkozó határozatát; a Színház és Film Kar 2021. júliusi és szeptemberi felvételi szabályzata a kari tanács döntésének értelmében az alábbi – online – lebonyolításra vonatkozó rendelkezésekkel egészül ki.

 

Színház és Film Kar; Magyar Film és Média Intézet

 

Szak: Film, Fotográfia, Média (3 év)

 

Szakosodási lehetőségek:*

 • Film- és televízió operatőr
 • Multimédia: vágó – hangtechnikus

* A Film, fotográfia, média szakos hallgatók a képzés második évétől két szakirány közül választanak. Abban az esetben, ha az adott szakirányra jelentkezők száma meghaladja a rendelkezésre álló férőhelyek számát, az elosztás az első tanévben elért tanulmányi átlag alapján történik. (Lásd a Film, fotográfia, média szak szakosodási irányaira vonatkozó rangsorolási szabályzatot a Színház és Film Kar weboldalán).

 

Felvételi kritériumok (érettségi bizonyítvánnyal vagy alapképzéses oklevéllel rendelkezők esetében):

 

Első szakasz (kizáró jellegű):

Online portfólió-vizsga

Beiratkozáskor a felvételiző a kar által kijelölt online felületre tölti fel saját alkotásaiból álló portfólióját, amely fotós vagy filmes munkáit mutatja be. A beiratkozás a visszaigazolást követően válik véglegessé. A portfólió tartalmát a jelölt az online vizsga keretében ismerteti.

 

A portfólió tartalmazhat:

 • Egy maximum 3 perces audiovizuális alkotást HD formátumban, vagy
 • Egy legfeljebb 10 – fekete-fehér vagy színes fényképből álló – sorozatot, maximum két választott téma alapján jpg. formátumban (min. 1280×720 pixel felbontásban)

 

A felvételizők meghallgatása egyénileg történik. A jelentkező az első szakasz után átmenő vagy elutasított minősítést kap. A második szakaszban való részvétel feltétele az első forduló átmenő minősítéssel való teljesítése. Az eredmények a forduló végén a kari honlapon válnak elérhetővé.

Értékelési szempontok:

 • A jelölt érdeklődése az audiovizuális műfajok iránt;
 • A portfólióban szereplő munkák bizonyítják a felvételiző audiovizuális ismereteit és készségeit;
 • A portfólió megfelel a szakterület követelményeinek;
 • A jelölt helyesen használja az audiovizuális szakterülethez kapcsolódó fogalmakat és elméletet;
 • A portfólióban szereplő anyagok koncepcióját a felvételiző megfelelően ismerteti.

 

Megjegyzés: Azon jelentkezők, akik a Magyar Film és Média Intézet fotópályázatán első helyezést érnek el, a Film, fotográfia, média szak felvételijének első szakaszában automatikusan átmenő osztályzatot kapnak. Ebben az esetben a nyertes oklevél vagy igazolás bemutatása kötelező.

 

Második szakasz:

Online szóbeli vizsga

A második szakasz a megadott címlista alapján történő film-, illetve festmény-elemzésből áll.

 • Első forduló: a kötelező filmográfiából választott filmrészlet elemzése – a végső jegy 50%-a
 • Második forduló: festmény-elemzés tartalom és művészeti formák szempontjából – a végső jegy 50%-a

A felvételiző a választott tételekkel kapcsolatos kérdésekre válaszol. Ajánlott mind a kötelező, mind a fakultatív filmográfia, illetve bibliográfia ismerete.

Az első és második forduló értékelése a felvételi bizottság által adott jegyek átlaga alapján történik (két tizedesjegy pontossággal feltüntetve).

Az interjúk rögzítésre kerülnek, amelyhez a felvételizők hozzájárulásukat adják. A rögzített felvétel kizárólag értékelési célt szolgál.

 

A második szakasz értékelési szempontjai:

 • A felvételiző az elemzett anyagot (festmény/film) irányzat, műfaj, stílus és korszak szempontjából helyesen határozza meg;
 • Helyesen nevezi meg az elemzett mű (festmény/film) szerzőjét és tárgyát;
 • Helyesen és összefüggően elemzi az adott festményre és a filmre vonatkozó vizuális elemeket;
 • A bemutatott alkotások elemzése során az esztétikai/narratív kifejezések terminológiája megfelelő;
 • Kritikai szempontok alapján elemez és érvel;
 • Helyesen fejezi ki magát, és megfelelően használja az adott szakkifejezéseket.

 

A végső jegy a második szakasz két fordulójában elért osztályzatok átlaga.

 

Pontegyenlőség során a végső sorrend kialakítása az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében:

 • A második szakasz első fordulójának jegye (a kötelező filmográfiából választott filmrészlet elemzése)
 • Az érettségi vizsga átlageredménye alapján történik

Pontegyenlőség során a végső sorrend kialakítása az egyetemi végzettséggel rendelkezők esetében:

 • Az érettségi vizsga, illetve
 • A felsőfokú oklevél átlageredménye alapján történik

 

A felvételire való felkészülés során a jelentkező az alábbi kötelező filmográfiát és ajánlott bibliográfiát tanulmányozza:

 

FILMOGRÁFIA:

ROMÁN FILMEK

 1. Pădurea spânzuraţilor (rendező: Liviu Ciulei, 1964)
 2. Moartea domului Lăzărescu (rendező: Cristi Puiu, 2005)
 3. Nunta de piatră (rendező: Dan Piţa, Mircea Veroiu, 1973)
 4. 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile (rendező: Cristian Mungiu, 2007)

 

NEMZETKÖZI FILMEK

 1. Pulp Fiction (rendező: Quentin Tarantino, 1994)
 2. American History X (rendező: Tony Kaye, 1998)
 3. L’Eclisse (rendező: Michelangelo Antonioni, 1962)
 4. The Shawshank Redemption (rendező: Frank Darabont, 1994)
 5. Otto e mezzo (rendező: Federico Fellini, 1964)
 6. Parasite (rendező: Bong Joon Ho, 2019)

 

MAGYAR FILMEK

 1. Bibliothéque Pascal (rendező: Hajdú Szabolcs 2010)
 2. VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan (rendező: Reisz Gábor, 2014)
 3. Szerelem (rendező: Makk Károly, 1971)
 4. Zöldár (rendező: Gaál István, 1965)
 5. Kontroll (rendező: Antal Nimród, 2003)

 

AJÁNLOTT BIBLIOGRÁFIA:

 1. Tokaji András: Fényképezés a szabadban, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1977;
 2. Szilágyi Gábor: A fotóművészet története, Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Képzőművészeti Zsebkönyvtár sorozat, 1982;
 3. Szabó Gábor: Filmes könyv-Hogyan kommunikál a film? Budapest, Ab Ovo kiadó, 2002;
 4. Beke László: Műalkotások elemzése. A gimnáziumok I-III. osztálya számára, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2010;
 5. Kovács András Bálint: Mozgóképelemzés, Budapest, Palatinus, 2009.

 

MEGJEGYZÉS: A felvételi vizsga esetében fellebbezés kizárólag annak lebonyolítására vonatkozóan történhet.

MEGJEGYZÉS: A sikeres felvételhez szükséges jegy nem lehet kevesebb, mint 5 (öt).

 

A 2021-es júliusi felvételi időbeosztása:

Július 12–15. Felvételi beiratkozás

Július 16. A beiratkozottak listájának kifüggesztése

Július 19–20. Első vizsgaforduló – kizáró jellegű*

Július 21–22. Második vizsgaforduló

Július 23. Eredményhirdetés (14:00 óra után)

Július 26–27. A sikeresen felvételizett diákok által történő visszaigazolás az ingyenes vagy fizetős helyek elfoglalására (14:00 óráig)

Július 29. A végleges listák kifüggesztése

 

*A jelentkezők számától függően az első és második forduló egy vagy két nap alatt kerül lebonyolításra.

A vizsgák pontos időbeosztása a kari hirdetőtáblán/ honlapon lesz elérhető.

 

A 2021-es szeptemberi pótfelvételi időbeosztása:

Szeptember 6–8. Felvételi beiratkozás

Szeptember 8. A beiratkozottak listájának kifüggesztése

Szeptember 9. Első vizsgaforduló – kizáró jellegű

Szeptember 10. Második vizsgaforduló

Szeptember 13. Eredményhirdetés

Szeptember 14. A sikeresen felvételizett diákok által történő visszaigazolás, az ingyenes, vagy fizetős helyek elfoglalása (14.00 óráig)

Szeptember 15. A végleges listák kifüggesztése

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok - Alapképzés

A beiratkozás ONLINE történik.

A jelentkezők a megadott internetes platformra feltöltik az aláírt, és szkennelt dokumentumokat. Kivételt képeznek ez alól a kért 3×4 cm-es fényképek, amelyeket – a szemtől-szembe történő oktatás megkezdésekor –személyesen kell felmutatni. A felvételiző vállalja a felelősségét annak, hogy a benyújtott iratok és dokumentumok eredetiek és hitelesek. Erre vonatkozóan a felvételizőnek saját felelősségre aláírt nyilatkozatot kell tennie.

Szükséges iratok – szkennelve:

 • Jelentkezési lap – típusnyomtatvány – aláírva (elérhető: https://teatrufilm.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/07/Fisa-de-inscriere-la-admitere-nivel-licenta.pdf oldal)
 • Érettségi oklevél és annak melléklete (foaia matricola) – vagy az érettségit igazoló irat (mindkét oldala) EREDETIBEN
 • Születési anyakönyvi kivonat EREDETIBEN
 • Személyi igazolvány /(Útlevél másolata külföldi állampolgárok esetében)
 • Tipizált orvosi igazolás
 • A személyi adatok feldolgozását jóváhagyó nyilatkozat

(elérhető: https://teatrufilm.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/07/Fisa-de-inscriere-la-admitere-nivel-licenta.pdf 2. oldal)

 • A felvételi díjak (beiratkozási- és részvételi díj) kifizetését igazoló dokumentumok

 

 

BEIRATKOZÁS

https://admitere2021.ubbcluj.ro/

Concursuri care suplinesc admiterea
Informații pentru candidații etnici români

 

Alapképzés

FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2021

PÓTFELVÉTELI HELYEK SZEPTEMBER

PÓTFELVÉTELI HATÁRIDŐK

TANULMÁNYOK ELISMERTETÉSE

FELVÉTELI SZABÁLYZAT FILM, FOTÓ ÉS MÉDIA SZAK

Mesterképzés (MA) - Kisjátékfilmes mesteri program

A SZÍNHÁZ ÉS FILM KAR felvételi vizsgáinak megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzata, a szemtől-szembeni oktatás felfüggesztése esetén, 2021. július – szeptember,

Figyelembe véve a 2020. március 16-i, a Románia területén bevezetett rendkívüli állapotra vonatkozó 195/2020. sz. Határozatot, illetve a SARS-CoV-2 fertőzés terjedésének megakadályozására elfogadott nemzeti szintű intézkedéseket, valamint a Babeș–Bolyai Tudományegyetem szemtől-szembeni oktatás felfüggesztésére, és online módon való lebonyolítására vonatkozó határozatát; a Színház és Film Kar 2021. júliusi és szeptemberi felvételi szabályzata a kari tanács döntésének értelmében az alábbi – online – lebonyolításra vonatkozó rendelkezésekkel egészül ki.

 

Kisjátékfilmes mesteri program

 

Bolognai rendszerű, akkreditált képzés

Tanulmányi forma: nappali

Tanulmányok ideje: 4 félév

Program típusa: szakirányú mesteri képzés

 

A szakirányú képzés leírása:

A mesteri képzés elsősorban azoknak szól, akik alapképzésen (BA) diplomát szereztek film, fotó, média, filmológia, előadóművészet (rendezés), kommunikáció vagy újságírás szakon. A szak nyitott más szakterületen végzett érdeklődők számára is, amennyiben a jelentkező érdeklődik a kisjátékfilm-készítés iránt, és alapfokú fotós és/vagy filmes tapasztalattal rendelkezik.

A képzés során a diákok hazai és magyarországi oktatók, valamint elismert filmes szakemberek segítségével sajátíthatják el a szakmai tudást a kisjátékfilm-készítés területén. A kis létszámú képzés lehetővé teszi az intenzívebb egyéni- és csoportmunkát, a csapatszellem kialakítását, a személyesebb tanár-diák kapcsolatot, amely – az egyéni konzultációkon túl – a záróvizsgára való alapos felkészülést is segíti. A két év végeztével a diákok saját rövidfilmes projektükkel – dokumentumfilm, animáció, vagy egyéb fikciós műfaj keretében – abszolválják a képzést.

Felvételi tudnivalók

A felvételi során a bizottság egy online, magyar nyelvű interjú keretében méri fel a jelentkező általános ismereteit az adott szakterületen (játékfilm, dokumentumfilm, animáció). Ugyanekkor mutatja be a felvételiző az egyéni kisjátékfilm-tervét.

A projektnek tartalmaznia kell a jelentkező motivációját, a javasolt téma relevanciáját, a munkaterv vázlatát, egy rövid szinopszist az elkészítendő filmről, illetve annak célközönségét, és megvalósíthatósági lehetőségeit.

Az online interjú lebonyolítása előtt a jelentkezők e-mail-ben értesülnek azon felület pontos elérhetőségéről, amelyen a meghallgatás zajlik. A jelölt feladata az interjúhoz szükséges technikai feltételek (működő webkamera és mikrofon) megteremtése. Az interjúk rögzítésre kerülnek, amelyhez a felvételizők hozzájárulásukat adják. A rögzített felvétel kizárólag értékelési célt szolgál.

 

Értékelési szempontok:

 • A rövidfilm-projekt relevanciáját illető érvelés;
 • A filmgyártás sajátosságainak ismerete;
 • A szakterület-specifikus terminológia ismerete és megfelelő használata;
 • Általános ismeretek a film és a média területén.

 

Egyenlő pontszám esetén különbözeti kritériumok:

 • Az államvizsga (BA) jegye,
 • Az érettségi vizsga összesített jegye

 

Az értékelés a felvételi bizottság által adott jegyek átlaga alapján történik, mely két tizedesjegy pontossággal kerül kiszámításra.

 

MEGJEGYZÉS: A sikeres felvételhez szükséges jegy nem lehet kisebb, mint 6 (hat).

 

A 2021-es évi júliusi felvételi eljárás ütemterve (MA):

Július 12 – 15. Felvételi beiratkozás
Július 16. A felvételizők listájának kifüggesztése
Július 23. Vizsga-interjú (online)
Július 26. Előzetes eredmények kifüggesztése (a kar honlapján: http://teatrufilm.ubbcluj.ro)
Július 27 – 28. A felvételt nyert diákok általi visszaigazolás az államilag támogatott vagy költségtérítéses helyek elfoglalására vonatkozóan (14.00 óráig)
Július 29. A végleges eredmények kifüggesztése (a kar honlapján: http://teatrufilm.ubbcluj.ro)

Az online vizsga időbeosztása a kari weboldalon lesz elérhető.

***

A 2021-es évi szeptemberi felvételi eljárás ütemterve (MA):

Szeptember 6 – 8. Felvételi beiratkozás
Szeptember 8. A felvételizők listájának kifüggesztése
Szeptember 9. Vizsga-interjú
Szeptember 10. Előzetes eredmények kifüggesztése (a kar honlapján: http://teatrufilm.ubbcluj.ro)
Szeptember 14. A felvételt nyert diákok általi visszaigazolás az államilag támogatott vagy költségtérítéses helyek elfoglalására vonatkozóan (14.00 óráig)
Szeptember 15. A végleges eredmények kifüggesztése (a kar honlapján: http://teatrufilm.ubbcluj.ro)

Az online vizsga időbeosztása a kari weboldalon lesz elérhető.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok - Mesterképzés

A beiratkozás ONLINE történik.

 

A jelentkezők a megadott internetes platformra feltöltik az aláírt, és szkennelt dokumentumokat. Kivételt képeznek ez alól a kért 3×4 cm-es fényképek, amelyeket a szemtől-szemben történő oktatás megkezdésekor személyesen kell beadni. A felvételiző vállalja a felelősségét annak, hogy a benyújtott iratok és dokumentumok megegyeznek az eredetiekkel és hitelesek. Erre vonatkozóan a felvételizőnek saját felelősségre aláírt nyilatkozatot kell tennie.

 

BEIRATKOZÁS

https://admitere2021.ubbcluj.ro/

Concursuri care suplinesc admiterea
Informații pentru candidații etnici români

 

Mesteri

FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2021

TANULMÁNYOK ELISMERTETÉSE

PÓTFELVÉTELI HELYEK SZEPTEMBER

PÓTFELVÉTELI HATÁRIDŐK

NYELVVIZSGA BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERTETÉSE

FELVÉTELI SZABÁLYZAT – Kisjátékfilm művészete

NYELVVIZSGA

 

Doktori képzés

Regulament de Admitere Școala Doctorală

Alapképzés: Film, Fotográfia, Média

A Színház és Film Kar felvételi vizsgáinak megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzata, a szemtől-szembeni oktatás felfüggesztése esetén, 2021. július – szeptember, alapképzés

 

Figyelembe véve a 2020. március 16-i, a Románia területén bevezetett rendkívüli állapotra vonatkozó 195/2020. sz. Határozatot, illetve a SARS-CoV-2 fertőzés terjedésének megakadályozására elfogadott nemzeti szintű intézkedéseket, valamint a Babeș–Bolyai Tudományegyetem szemtől-szembeni oktatás felfüggesztésére, és online módon való lebonyolítására vonatkozó határozatát; a Színház és Film Kar 2021. júliusi és szeptemberi felvételi szabályzata a kari tanács döntésének értelmében az alábbi – online – lebonyolításra vonatkozó rendelkezésekkel egészül ki.

 

Színház és Film Kar; Magyar Film és Média Intézet

 

Szak: Film, Fotográfia, Média (3 év)

 

Szakosodási lehetőségek:*

 • Film- és televízió operatőr
 • Multimédia: vágó – hangtechnikus

* A Film, fotográfia, média szakos hallgatók a képzés második évétől két szakirány közül választanak. Abban az esetben, ha az adott szakirányra jelentkezők száma meghaladja a rendelkezésre álló férőhelyek számát, az elosztás az első tanévben elért tanulmányi átlag alapján történik. (Lásd a Film, fotográfia, média szak szakosodási irányaira vonatkozó rangsorolási szabályzatot a Színház és Film Kar weboldalán).

 

Felvételi kritériumok (érettségi bizonyítvánnyal vagy alapképzéses oklevéllel rendelkezők esetében):

 

Első szakasz (kizáró jellegű):

Online portfólió-vizsga

Beiratkozáskor a felvételiző a kar által kijelölt online felületre tölti fel saját alkotásaiból álló portfólióját, amely fotós vagy filmes munkáit mutatja be. A beiratkozás a visszaigazolást követően válik véglegessé. A portfólió tartalmát a jelölt az online vizsga keretében ismerteti.

 

A portfólió tartalmazhat:

 • Egy maximum 3 perces audiovizuális alkotást HD formátumban, vagy
 • Egy legfeljebb 10 – fekete-fehér vagy színes fényképből álló – sorozatot, maximum két választott téma alapján jpg. formátumban (min. 1280×720 pixel felbontásban)

 

A felvételizők meghallgatása egyénileg történik. A jelentkező az első szakasz után átmenő vagy elutasított minősítést kap. A második szakaszban való részvétel feltétele az első forduló átmenő minősítéssel való teljesítése. Az eredmények a forduló végén a kari honlapon válnak elérhetővé.

Értékelési szempontok:

 • A jelölt érdeklődése az audiovizuális műfajok iránt;
 • A portfólióban szereplő munkák bizonyítják a felvételiző audiovizuális ismereteit és készségeit;
 • A portfólió megfelel a szakterület követelményeinek;
 • A jelölt helyesen használja az audiovizuális szakterülethez kapcsolódó fogalmakat és elméletet;
 • A portfólióban szereplő anyagok koncepcióját a felvételiző megfelelően ismerteti.

 

Megjegyzés: Azon jelentkezők, akik a Magyar Film és Média Intézet fotópályázatán első helyezést érnek el, a Film, fotográfia, média szak felvételijének első szakaszában automatikusan átmenő osztályzatot kapnak. Ebben az esetben a nyertes oklevél vagy igazolás bemutatása kötelező.

 

Második szakasz:

Online szóbeli vizsga

A második szakasz a megadott címlista alapján történő film-, illetve festmény-elemzésből áll.

 • Első forduló: a kötelező filmográfiából választott filmrészlet elemzése – a végső jegy 50%-a
 • Második forduló: festmény-elemzés tartalom és művészeti formák szempontjából – a végső jegy 50%-a

A felvételiző a választott tételekkel kapcsolatos kérdésekre válaszol. Ajánlott mind a kötelező, mind a fakultatív filmográfia, illetve bibliográfia ismerete.

Az első és második forduló értékelése a felvételi bizottság által adott jegyek átlaga alapján történik (két tizedesjegy pontossággal feltüntetve).

Az interjúk rögzítésre kerülnek, amelyhez a felvételizők hozzájárulásukat adják. A rögzített felvétel kizárólag értékelési célt szolgál.

 

A második szakasz értékelési szempontjai:

 • A felvételiző az elemzett anyagot (festmény/film) irányzat, műfaj, stílus és korszak szempontjából helyesen határozza meg;
 • Helyesen nevezi meg az elemzett mű (festmény/film) szerzőjét és tárgyát;
 • Helyesen és összefüggően elemzi az adott festményre és a filmre vonatkozó vizuális elemeket;
 • A bemutatott alkotások elemzése során az esztétikai/narratív kifejezések terminológiája megfelelő;
 • Kritikai szempontok alapján elemez és érvel;
 • Helyesen fejezi ki magát, és megfelelően használja az adott szakkifejezéseket.

 

A végső jegy a második szakasz két fordulójában elért osztályzatok átlaga.

 

Pontegyenlőség során a végső sorrend kialakítása az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében:

 • A második szakasz első fordulójának jegye (a kötelező filmográfiából választott filmrészlet elemzése)
 • Az érettségi vizsga átlageredménye alapján történik

Pontegyenlőség során a végső sorrend kialakítása az egyetemi végzettséggel rendelkezők esetében:

 • Az érettségi vizsga, illetve
 • A felsőfokú oklevél átlageredménye alapján történik

 

A felvételire való felkészülés során a jelentkező az alábbi kötelező filmográfiát és ajánlott bibliográfiát tanulmányozza:

 

FILMOGRÁFIA:

ROMÁN FILMEK

 1. Pădurea spânzuraţilor (rendező: Liviu Ciulei, 1964)
 2. Moartea domului Lăzărescu (rendező: Cristi Puiu, 2005)
 3. Nunta de piatră (rendező: Dan Piţa, Mircea Veroiu, 1973)
 4. 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile (rendező: Cristian Mungiu, 2007)

 

NEMZETKÖZI FILMEK

 1. Pulp Fiction (rendező: Quentin Tarantino, 1994)
 2. American History X (rendező: Tony Kaye, 1998)
 3. L’Eclisse (rendező: Michelangelo Antonioni, 1962)
 4. The Shawshank Redemption (rendező: Frank Darabont, 1994)
 5. Otto e mezzo (rendező: Federico Fellini, 1964)
 6. Parasite (rendező: Bong Joon Ho, 2019)

 

MAGYAR FILMEK

 1. Bibliothéque Pascal (rendező: Hajdú Szabolcs 2010)
 2. VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan (rendező: Reisz Gábor, 2014)
 3. Szerelem (rendező: Makk Károly, 1971)
 4. Zöldár (rendező: Gaál István, 1965)
 5. Kontroll (rendező: Antal Nimród, 2003)

 

AJÁNLOTT BIBLIOGRÁFIA:

 1. Tokaji András: Fényképezés a szabadban, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1977;
 2. Szilágyi Gábor: A fotóművészet története, Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Képzőművészeti Zsebkönyvtár sorozat, 1982;
 3. Szabó Gábor: Filmes könyv-Hogyan kommunikál a film? Budapest, Ab Ovo kiadó, 2002;
 4. Beke László: Műalkotások elemzése. A gimnáziumok I-III. osztálya számára, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2010;
 5. Kovács András Bálint: Mozgóképelemzés, Budapest, Palatinus, 2009.

 

MEGJEGYZÉS: A felvételi vizsga esetében fellebbezés kizárólag annak lebonyolítására vonatkozóan történhet.

MEGJEGYZÉS: A sikeres felvételhez szükséges jegy nem lehet kevesebb, mint 5 (öt).

 

A 2021-es júliusi felvételi időbeosztása:

Július 12–15. Felvételi beiratkozás

Július 16. A beiratkozottak listájának kifüggesztése

Július 19–20. Első vizsgaforduló – kizáró jellegű*

Július 21–22. Második vizsgaforduló

Július 23. Eredményhirdetés (14:00 óra után)

Július 26–27. A sikeresen felvételizett diákok által történő visszaigazolás az ingyenes vagy fizetős helyek elfoglalására (14:00 óráig)

Július 29. A végleges listák kifüggesztése

 

*A jelentkezők számától függően az első és második forduló egy vagy két nap alatt kerül lebonyolításra.

A vizsgák pontos időbeosztása a kari hirdetőtáblán/ honlapon lesz elérhető.

 

A 2021-es szeptemberi pótfelvételi időbeosztása:

Szeptember 6–8. Felvételi beiratkozás

Szeptember 8. A beiratkozottak listájának kifüggesztése

Szeptember 9. Első vizsgaforduló – kizáró jellegű

Szeptember 10. Második vizsgaforduló

Szeptember 13. Eredményhirdetés

Szeptember 14. A sikeresen felvételizett diákok által történő visszaigazolás, az ingyenes, vagy fizetős helyek elfoglalása (14.00 óráig)

Szeptember 15. A végleges listák kifüggesztése

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok - Alapképzés

A beiratkozás ONLINE történik.

A jelentkezők a megadott internetes platformra feltöltik az aláírt, és szkennelt dokumentumokat. Kivételt képeznek ez alól a kért 3×4 cm-es fényképek, amelyeket – a szemtől-szembe történő oktatás megkezdésekor –személyesen kell felmutatni. A felvételiző vállalja a felelősségét annak, hogy a benyújtott iratok és dokumentumok eredetiek és hitelesek. Erre vonatkozóan a felvételizőnek saját felelősségre aláírt nyilatkozatot kell tennie.

Szükséges iratok – szkennelve:

 • Jelentkezési lap – típusnyomtatvány – aláírva (elérhető: https://teatrufilm.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/07/Fisa-de-inscriere-la-admitere-nivel-licenta.pdf oldal)
 • Érettségi oklevél és annak melléklete (foaia matricola) – vagy az érettségit igazoló irat (mindkét oldala) EREDETIBEN
 • Születési anyakönyvi kivonat EREDETIBEN
 • Személyi igazolvány /(Útlevél másolata külföldi állampolgárok esetében)
 • Tipizált orvosi igazolás
 • A személyi adatok feldolgozását jóváhagyó nyilatkozat

(elérhető: https://teatrufilm.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/07/Fisa-de-inscriere-la-admitere-nivel-licenta.pdf 2. oldal)

 • A felvételi díjak (beiratkozási- és részvételi díj) kifizetését igazoló dokumentumok

 

 

BEIRATKOZÁS

https://admitere2021.ubbcluj.ro/

Concursuri care suplinesc admiterea
Informații pentru candidații etnici români

 

Alapképzés

FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2021

PÓTFELVÉTELI HELYEK SZEPTEMBER

PÓTFELVÉTELI HATÁRIDŐK

TANULMÁNYOK ELISMERTETÉSE

FELVÉTELI SZABÁLYZAT FILM, FOTÓ ÉS MÉDIA SZAK

Mesterképzés (MA) - Kisjátékfilmes mesteri program

A SZÍNHÁZ ÉS FILM KAR felvételi vizsgáinak megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzata, a szemtől-szembeni oktatás felfüggesztése esetén, 2021. július – szeptember,

Figyelembe véve a 2020. március 16-i, a Románia területén bevezetett rendkívüli állapotra vonatkozó 195/2020. sz. Határozatot, illetve a SARS-CoV-2 fertőzés terjedésének megakadályozására elfogadott nemzeti szintű intézkedéseket, valamint a Babeș–Bolyai Tudományegyetem szemtől-szembeni oktatás felfüggesztésére, és online módon való lebonyolítására vonatkozó határozatát; a Színház és Film Kar 2021. júliusi és szeptemberi felvételi szabályzata a kari tanács döntésének értelmében az alábbi – online – lebonyolításra vonatkozó rendelkezésekkel egészül ki.

 

Kisjátékfilmes mesteri program

 

Bolognai rendszerű, akkreditált képzés

Tanulmányi forma: nappali

Tanulmányok ideje: 4 félév

Program típusa: szakirányú mesteri képzés

 

A szakirányú képzés leírása:

A mesteri képzés elsősorban azoknak szól, akik alapképzésen (BA) diplomát szereztek film, fotó, média, filmológia, előadóművészet (rendezés), kommunikáció vagy újságírás szakon. A szak nyitott más szakterületen végzett érdeklődők számára is, amennyiben a jelentkező érdeklődik a kisjátékfilm-készítés iránt, és alapfokú fotós és/vagy filmes tapasztalattal rendelkezik.

A képzés során a diákok hazai és magyarországi oktatók, valamint elismert filmes szakemberek segítségével sajátíthatják el a szakmai tudást a kisjátékfilm-készítés területén. A kis létszámú képzés lehetővé teszi az intenzívebb egyéni- és csoportmunkát, a csapatszellem kialakítását, a személyesebb tanár-diák kapcsolatot, amely – az egyéni konzultációkon túl – a záróvizsgára való alapos felkészülést is segíti. A két év végeztével a diákok saját rövidfilmes projektükkel – dokumentumfilm, animáció, vagy egyéb fikciós műfaj keretében – abszolválják a képzést.

Felvételi tudnivalók

A felvételi során a bizottság egy online, magyar nyelvű interjú keretében méri fel a jelentkező általános ismereteit az adott szakterületen (játékfilm, dokumentumfilm, animáció). Ugyanekkor mutatja be a felvételiző az egyéni kisjátékfilm-tervét.

A projektnek tartalmaznia kell a jelentkező motivációját, a javasolt téma relevanciáját, a munkaterv vázlatát, egy rövid szinopszist az elkészítendő filmről, illetve annak célközönségét, és megvalósíthatósági lehetőségeit.

Az online interjú lebonyolítása előtt a jelentkezők e-mail-ben értesülnek azon felület pontos elérhetőségéről, amelyen a meghallgatás zajlik. A jelölt feladata az interjúhoz szükséges technikai feltételek (működő webkamera és mikrofon) megteremtése. Az interjúk rögzítésre kerülnek, amelyhez a felvételizők hozzájárulásukat adják. A rögzített felvétel kizárólag értékelési célt szolgál.

 

Értékelési szempontok:

 • A rövidfilm-projekt relevanciáját illető érvelés;
 • A filmgyártás sajátosságainak ismerete;
 • A szakterület-specifikus terminológia ismerete és megfelelő használata;
 • Általános ismeretek a film és a média területén.

 

Egyenlő pontszám esetén különbözeti kritériumok:

 • Az államvizsga (BA) jegye,
 • Az érettségi vizsga összesített jegye

 

Az értékelés a felvételi bizottság által adott jegyek átlaga alapján történik, mely két tizedesjegy pontossággal kerül kiszámításra.

 

MEGJEGYZÉS: A sikeres felvételhez szükséges jegy nem lehet kisebb, mint 6 (hat).

 

A 2021-es évi júliusi felvételi eljárás ütemterve (MA):

Július 12 – 15. Felvételi beiratkozás
Július 16. A felvételizők listájának kifüggesztése
Július 23. Vizsga-interjú (online)
Július 26. Előzetes eredmények kifüggesztése (a kar honlapján: http://teatrufilm.ubbcluj.ro)
Július 27 – 28. A felvételt nyert diákok általi visszaigazolás az államilag támogatott vagy költségtérítéses helyek elfoglalására vonatkozóan (14.00 óráig)
Július 29. A végleges eredmények kifüggesztése (a kar honlapján: http://teatrufilm.ubbcluj.ro)

Az online vizsga időbeosztása a kari weboldalon lesz elérhető.

***

A 2021-es évi szeptemberi felvételi eljárás ütemterve (MA):

Szeptember 6 – 8. Felvételi beiratkozás
Szeptember 8. A felvételizők listájának kifüggesztése
Szeptember 9. Vizsga-interjú
Szeptember 10. Előzetes eredmények kifüggesztése (a kar honlapján: http://teatrufilm.ubbcluj.ro)
Szeptember 14. A felvételt nyert diákok általi visszaigazolás az államilag támogatott vagy költségtérítéses helyek elfoglalására vonatkozóan (14.00 óráig)
Szeptember 15. A végleges eredmények kifüggesztése (a kar honlapján: http://teatrufilm.ubbcluj.ro)

Az online vizsga időbeosztása a kari weboldalon lesz elérhető.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok - Mesterképzés

A beiratkozás ONLINE történik.

 

A jelentkezők a megadott internetes platformra feltöltik az aláírt, és szkennelt dokumentumokat. Kivételt képeznek ez alól a kért 3×4 cm-es fényképek, amelyeket a szemtől-szemben történő oktatás megkezdésekor személyesen kell beadni. A felvételiző vállalja a felelősségét annak, hogy a benyújtott iratok és dokumentumok megegyeznek az eredetiekkel és hitelesek. Erre vonatkozóan a felvételizőnek saját felelősségre aláírt nyilatkozatot kell tennie.

 

BEIRATKOZÁS

https://admitere2021.ubbcluj.ro/

Concursuri care suplinesc admiterea
Informații pentru candidații etnici români

 

Mesteri

FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2021

TANULMÁNYOK ELISMERTETÉSE

PÓTFELVÉTELI HELYEK SZEPTEMBER

PÓTFELVÉTELI HATÁRIDŐK

NYELVVIZSGA BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERTETÉSE

FELVÉTELI SZABÁLYZAT – Kisjátékfilm művészete

NYELVVIZSGA

 

Doktori képzés

Regulament de Admitere Școala Doctorală

Alapképzés: Film, Fotográfia, Média

A Színház és Film Kar felvételi vizsgáinak megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzata, a szemtől-szembeni oktatás felfüggesztése esetén, 2021. július – szeptember, alapképzés

 

Figyelembe véve a 2020. március 16-i, a Románia területén bevezetett rendkívüli állapotra vonatkozó 195/2020. sz. Határozatot, illetve a SARS-CoV-2 fertőzés terjedésének megakadályozására elfogadott nemzeti szintű intézkedéseket, valamint a Babeș–Bolyai Tudományegyetem szemtől-szembeni oktatás felfüggesztésére, és online módon való lebonyolítására vonatkozó határozatát; a Színház és Film Kar 2021. júliusi és szeptemberi felvételi szabályzata a kari tanács döntésének értelmében az alábbi – online – lebonyolításra vonatkozó rendelkezésekkel egészül ki.

 

Színház és Film Kar; Magyar Film és Média Intézet

 

Szak: Film, Fotográfia, Média (3 év)

 

Szakosodási lehetőségek:*

 • Film- és televízió operatőr
 • Multimédia: vágó – hangtechnikus

* A Film, fotográfia, média szakos hallgatók a képzés második évétől két szakirány közül választanak. Abban az esetben, ha az adott szakirányra jelentkezők száma meghaladja a rendelkezésre álló férőhelyek számát, az elosztás az első tanévben elért tanulmányi átlag alapján történik. (Lásd a Film, fotográfia, média szak szakosodási irányaira vonatkozó rangsorolási szabályzatot a Színház és Film Kar weboldalán).

 

Felvételi kritériumok (érettségi bizonyítvánnyal vagy alapképzéses oklevéllel rendelkezők esetében):

 

Első szakasz (kizáró jellegű):

Online portfólió-vizsga

Beiratkozáskor a felvételiző a kar által kijelölt online felületre tölti fel saját alkotásaiból álló portfólióját, amely fotós vagy filmes munkáit mutatja be. A beiratkozás a visszaigazolást követően válik véglegessé. A portfólió tartalmát a jelölt az online vizsga keretében ismerteti.

 

A portfólió tartalmazhat:

 • Egy maximum 3 perces audiovizuális alkotást HD formátumban, vagy
 • Egy legfeljebb 10 – fekete-fehér vagy színes fényképből álló – sorozatot, maximum két választott téma alapján jpg. formátumban (min. 1280×720 pixel felbontásban)

 

A felvételizők meghallgatása egyénileg történik. A jelentkező az első szakasz után átmenő vagy elutasított minősítést kap. A második szakaszban való részvétel feltétele az első forduló átmenő minősítéssel való teljesítése. Az eredmények a forduló végén a kari honlapon válnak elérhetővé.

Értékelési szempontok:

 • A jelölt érdeklődése az audiovizuális műfajok iránt;
 • A portfólióban szereplő munkák bizonyítják a felvételiző audiovizuális ismereteit és készségeit;
 • A portfólió megfelel a szakterület követelményeinek;
 • A jelölt helyesen használja az audiovizuális szakterülethez kapcsolódó fogalmakat és elméletet;
 • A portfólióban szereplő anyagok koncepcióját a felvételiző megfelelően ismerteti.

 

Megjegyzés: Azon jelentkezők, akik a Magyar Film és Média Intézet fotópályázatán első helyezést érnek el, a Film, fotográfia, média szak felvételijének első szakaszában automatikusan átmenő osztályzatot kapnak. Ebben az esetben a nyertes oklevél vagy igazolás bemutatása kötelező.

 

Második szakasz:

Online szóbeli vizsga

A második szakasz a megadott címlista alapján történő film-, illetve festmény-elemzésből áll.

 • Első forduló: a kötelező filmográfiából választott filmrészlet elemzése – a végső jegy 50%-a
 • Második forduló: festmény-elemzés tartalom és művészeti formák szempontjából – a végső jegy 50%-a

A felvételiző a választott tételekkel kapcsolatos kérdésekre válaszol. Ajánlott mind a kötelező, mind a fakultatív filmográfia, illetve bibliográfia ismerete.

Az első és második forduló értékelése a felvételi bizottság által adott jegyek átlaga alapján történik (két tizedesjegy pontossággal feltüntetve).

Az interjúk rögzítésre kerülnek, amelyhez a felvételizők hozzájárulásukat adják. A rögzített felvétel kizárólag értékelési célt szolgál.

 

A második szakasz értékelési szempontjai:

 • A felvételiző az elemzett anyagot (festmény/film) irányzat, műfaj, stílus és korszak szempontjából helyesen határozza meg;
 • Helyesen nevezi meg az elemzett mű (festmény/film) szerzőjét és tárgyát;
 • Helyesen és összefüggően elemzi az adott festményre és a filmre vonatkozó vizuális elemeket;
 • A bemutatott alkotások elemzése során az esztétikai/narratív kifejezések terminológiája megfelelő;
 • Kritikai szempontok alapján elemez és érvel;
 • Helyesen fejezi ki magát, és megfelelően használja az adott szakkifejezéseket.

 

A végső jegy a második szakasz két fordulójában elért osztályzatok átlaga.

 

Pontegyenlőség során a végső sorrend kialakítása az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében:

 • A második szakasz első fordulójának jegye (a kötelező filmográfiából választott filmrészlet elemzése)
 • Az érettségi vizsga átlageredménye alapján történik

Pontegyenlőség során a végső sorrend kialakítása az egyetemi végzettséggel rendelkezők esetében:

 • Az érettségi vizsga, illetve
 • A felsőfokú oklevél átlageredménye alapján történik

 

A felvételire való felkészülés során a jelentkező az alábbi kötelező filmográfiát és ajánlott bibliográfiát tanulmányozza:

 

FILMOGRÁFIA:

ROMÁN FILMEK

 1. Pădurea spânzuraţilor (rendező: Liviu Ciulei, 1964)
 2. Moartea domului Lăzărescu (rendező: Cristi Puiu, 2005)
 3. Nunta de piatră (rendező: Dan Piţa, Mircea Veroiu, 1973)
 4. 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile (rendező: Cristian Mungiu, 2007)

 

NEMZETKÖZI FILMEK

 1. Pulp Fiction (rendező: Quentin Tarantino, 1994)
 2. American History X (rendező: Tony Kaye, 1998)
 3. L’Eclisse (rendező: Michelangelo Antonioni, 1962)
 4. The Shawshank Redemption (rendező: Frank Darabont, 1994)
 5. Otto e mezzo (rendező: Federico Fellini, 1964)
 6. Parasite (rendező: Bong Joon Ho, 2019)

 

MAGYAR FILMEK

 1. Bibliothéque Pascal (rendező: Hajdú Szabolcs 2010)
 2. VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan (rendező: Reisz Gábor, 2014)
 3. Szerelem (rendező: Makk Károly, 1971)
 4. Zöldár (rendező: Gaál István, 1965)
 5. Kontroll (rendező: Antal Nimród, 2003)

 

AJÁNLOTT BIBLIOGRÁFIA:

 1. Tokaji András: Fényképezés a szabadban, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1977;
 2. Szilágyi Gábor: A fotóművészet története, Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Képzőművészeti Zsebkönyvtár sorozat, 1982;
 3. Szabó Gábor: Filmes könyv-Hogyan kommunikál a film? Budapest, Ab Ovo kiadó, 2002;
 4. Beke László: Műalkotások elemzése. A gimnáziumok I-III. osztálya számára, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2010;
 5. Kovács András Bálint: Mozgóképelemzés, Budapest, Palatinus, 2009.

 

MEGJEGYZÉS: A felvételi vizsga esetében fellebbezés kizárólag annak lebonyolítására vonatkozóan történhet.

MEGJEGYZÉS: A sikeres felvételhez szükséges jegy nem lehet kevesebb, mint 5 (öt).

 

A 2021-es júliusi felvételi időbeosztása:

Július 12–15. Felvételi beiratkozás

Július 16. A beiratkozottak listájának kifüggesztése

Július 19–20. Első vizsgaforduló – kizáró jellegű*

Július 21–22. Második vizsgaforduló

Július 23. Eredményhirdetés (14:00 óra után)

Július 26–27. A sikeresen felvételizett diákok által történő visszaigazolás az ingyenes vagy fizetős helyek elfoglalására (14:00 óráig)

Július 29. A végleges listák kifüggesztése

 

*A jelentkezők számától függően az első és második forduló egy vagy két nap alatt kerül lebonyolításra.

A vizsgák pontos időbeosztása a kari hirdetőtáblán/ honlapon lesz elérhető.

 

A 2021-es szeptemberi pótfelvételi időbeosztása:

Szeptember 6–8. Felvételi beiratkozás

Szeptember 8. A beiratkozottak listájának kifüggesztése

Szeptember 9. Első vizsgaforduló – kizáró jellegű

Szeptember 10. Második vizsgaforduló

Szeptember 13. Eredményhirdetés

Szeptember 14. A sikeresen felvételizett diákok által történő visszaigazolás, az ingyenes, vagy fizetős helyek elfoglalása (14.00 óráig)

Szeptember 15. A végleges listák kifüggesztése

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok - Alapképzés

A beiratkozás ONLINE történik.

A jelentkezők a megadott internetes platformra feltöltik az aláírt, és szkennelt dokumentumokat. Kivételt képeznek ez alól a kért 3×4 cm-es fényképek, amelyeket – a szemtől-szembe történő oktatás megkezdésekor –személyesen kell felmutatni. A felvételiző vállalja a felelősségét annak, hogy a benyújtott iratok és dokumentumok eredetiek és hitelesek. Erre vonatkozóan a felvételizőnek saját felelősségre aláírt nyilatkozatot kell tennie.

Szükséges iratok – szkennelve:

 • Jelentkezési lap – típusnyomtatvány – aláírva (elérhető: https://teatrufilm.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/07/Fisa-de-inscriere-la-admitere-nivel-licenta.pdf oldal)
 • Érettségi oklevél és annak melléklete (foaia matricola) – vagy az érettségit igazoló irat (mindkét oldala) EREDETIBEN
 • Születési anyakönyvi kivonat EREDETIBEN
 • Személyi igazolvány /(Útlevél másolata külföldi állampolgárok esetében)
 • Tipizált orvosi igazolás
 • A személyi adatok feldolgozását jóváhagyó nyilatkozat

(elérhető: https://teatrufilm.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/07/Fisa-de-inscriere-la-admitere-nivel-licenta.pdf 2. oldal)

 • A felvételi díjak (beiratkozási- és részvételi díj) kifizetését igazoló dokumentumok

 

 

BEIRATKOZÁS

https://admitere2021.ubbcluj.ro/

Concursuri care suplinesc admiterea
Informații pentru candidații etnici români

 

Alapképzés

FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2021

PÓTFELVÉTELI HELYEK SZEPTEMBER

PÓTFELVÉTELI HATÁRIDŐK

TANULMÁNYOK ELISMERTETÉSE

FELVÉTELI SZABÁLYZAT FILM, FOTÓ ÉS MÉDIA SZAK

Mesterképzés (MA) - Kisjátékfilmes mesteri program

A SZÍNHÁZ ÉS FILM KAR felvételi vizsgáinak megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzata, a szemtől-szembeni oktatás felfüggesztése esetén, 2021. július – szeptember,

Figyelembe véve a 2020. március 16-i, a Románia területén bevezetett rendkívüli állapotra vonatkozó 195/2020. sz. Határozatot, illetve a SARS-CoV-2 fertőzés terjedésének megakadályozására elfogadott nemzeti szintű intézkedéseket, valamint a Babeș–Bolyai Tudományegyetem szemtől-szembeni oktatás felfüggesztésére, és online módon való lebonyolítására vonatkozó határozatát; a Színház és Film Kar 2021. júliusi és szeptemberi felvételi szabályzata a kari tanács döntésének értelmében az alábbi – online – lebonyolításra vonatkozó rendelkezésekkel egészül ki.

 

Kisjátékfilmes mesteri program

 

Bolognai rendszerű, akkreditált képzés

Tanulmányi forma: nappali

Tanulmányok ideje: 4 félév

Program típusa: szakirányú mesteri képzés

 

A szakirányú képzés leírása:

A mesteri képzés elsősorban azoknak szól, akik alapképzésen (BA) diplomát szereztek film, fotó, média, filmológia, előadóművészet (rendezés), kommunikáció vagy újságírás szakon. A szak nyitott más szakterületen végzett érdeklődők számára is, amennyiben a jelentkező érdeklődik a kisjátékfilm-készítés iránt, és alapfokú fotós és/vagy filmes tapasztalattal rendelkezik.

A képzés során a diákok hazai és magyarországi oktatók, valamint elismert filmes szakemberek segítségével sajátíthatják el a szakmai tudást a kisjátékfilm-készítés területén. A kis létszámú képzés lehetővé teszi az intenzívebb egyéni- és csoportmunkát, a csapatszellem kialakítását, a személyesebb tanár-diák kapcsolatot, amely – az egyéni konzultációkon túl – a záróvizsgára való alapos felkészülést is segíti. A két év végeztével a diákok saját rövidfilmes projektükkel – dokumentumfilm, animáció, vagy egyéb fikciós műfaj keretében – abszolválják a képzést.

Felvételi tudnivalók

A felvételi során a bizottság egy online, magyar nyelvű interjú keretében méri fel a jelentkező általános ismereteit az adott szakterületen (játékfilm, dokumentumfilm, animáció). Ugyanekkor mutatja be a felvételiző az egyéni kisjátékfilm-tervét.

A projektnek tartalmaznia kell a jelentkező motivációját, a javasolt téma relevanciáját, a munkaterv vázlatát, egy rövid szinopszist az elkészítendő filmről, illetve annak célközönségét, és megvalósíthatósági lehetőségeit.

Az online interjú lebonyolítása előtt a jelentkezők e-mail-ben értesülnek azon felület pontos elérhetőségéről, amelyen a meghallgatás zajlik. A jelölt feladata az interjúhoz szükséges technikai feltételek (működő webkamera és mikrofon) megteremtése. Az interjúk rögzítésre kerülnek, amelyhez a felvételizők hozzájárulásukat adják. A rögzített felvétel kizárólag értékelési célt szolgál.

 

Értékelési szempontok:

 • A rövidfilm-projekt relevanciáját illető érvelés;
 • A filmgyártás sajátosságainak ismerete;
 • A szakterület-specifikus terminológia ismerete és megfelelő használata;
 • Általános ismeretek a film és a média területén.

 

Egyenlő pontszám esetén különbözeti kritériumok:

 • Az államvizsga (BA) jegye,
 • Az érettségi vizsga összesített jegye

 

Az értékelés a felvételi bizottság által adott jegyek átlaga alapján történik, mely két tizedesjegy pontossággal kerül kiszámításra.

 

MEGJEGYZÉS: A sikeres felvételhez szükséges jegy nem lehet kisebb, mint 6 (hat).

 

A 2021-es évi júliusi felvételi eljárás ütemterve (MA):

Július 12 – 15. Felvételi beiratkozás
Július 16. A felvételizők listájának kifüggesztése
Július 23. Vizsga-interjú (online)
Július 26. Előzetes eredmények kifüggesztése (a kar honlapján: http://teatrufilm.ubbcluj.ro)
Július 27 – 28. A felvételt nyert diákok általi visszaigazolás az államilag támogatott vagy költségtérítéses helyek elfoglalására vonatkozóan (14.00 óráig)
Július 29. A végleges eredmények kifüggesztése (a kar honlapján: http://teatrufilm.ubbcluj.ro)

Az online vizsga időbeosztása a kari weboldalon lesz elérhető.

***

A 2021-es évi szeptemberi felvételi eljárás ütemterve (MA):

Szeptember 6 – 8. Felvételi beiratkozás
Szeptember 8. A felvételizők listájának kifüggesztése
Szeptember 9. Vizsga-interjú
Szeptember 10. Előzetes eredmények kifüggesztése (a kar honlapján: http://teatrufilm.ubbcluj.ro)
Szeptember 14. A felvételt nyert diákok általi visszaigazolás az államilag támogatott vagy költségtérítéses helyek elfoglalására vonatkozóan (14.00 óráig)
Szeptember 15. A végleges eredmények kifüggesztése (a kar honlapján: http://teatrufilm.ubbcluj.ro)

Az online vizsga időbeosztása a kari weboldalon lesz elérhető.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok - Mesterképzés

A beiratkozás ONLINE történik.

 

A jelentkezők a megadott internetes platformra feltöltik az aláírt, és szkennelt dokumentumokat. Kivételt képeznek ez alól a kért 3×4 cm-es fényképek, amelyeket a szemtől-szemben történő oktatás megkezdésekor személyesen kell beadni. A felvételiző vállalja a felelősségét annak, hogy a benyújtott iratok és dokumentumok megegyeznek az eredetiekkel és hitelesek. Erre vonatkozóan a felvételizőnek saját felelősségre aláírt nyilatkozatot kell tennie.

 

BEIRATKOZÁS

https://admitere2021.ubbcluj.ro/

Concursuri care suplinesc admiterea
Informații pentru candidații etnici români

 

Mesteri

FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2021

TANULMÁNYOK ELISMERTETÉSE

PÓTFELVÉTELI HELYEK SZEPTEMBER

PÓTFELVÉTELI HATÁRIDŐK

NYELVVIZSGA BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERTETÉSE

FELVÉTELI SZABÁLYZAT – Kisjátékfilm művészete

NYELVVIZSGA

 

Doktori képzés

Regulament de Admitere Școala Doctorală

Alapképzés: Film, Fotográfia, Média

A Színház és Film Kar felvételi vizsgáinak megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzata, a szemtől-szembeni oktatás felfüggesztése esetén, 2021. július – szeptember, alapképzés

 

Figyelembe véve a 2020. március 16-i, a Románia területén bevezetett rendkívüli állapotra vonatkozó 195/2020. sz. Határozatot, illetve a SARS-CoV-2 fertőzés terjedésének megakadályozására elfogadott nemzeti szintű intézkedéseket, valamint a Babeș–Bolyai Tudományegyetem szemtől-szembeni oktatás felfüggesztésére, és online módon való lebonyolítására vonatkozó határozatát; a Színház és Film Kar 2021. júliusi és szeptemberi felvételi szabályzata a kari tanács döntésének értelmében az alábbi – online – lebonyolításra vonatkozó rendelkezésekkel egészül ki.

 

Színház és Film Kar; Magyar Film és Média Intézet

 

Szak: Film, Fotográfia, Média (3 év)

 

Szakosodási lehetőségek:*

 • Film- és televízió operatőr
 • Multimédia: vágó – hangtechnikus

* A Film, fotográfia, média szakos hallgatók a képzés második évétől két szakirány közül választanak. Abban az esetben, ha az adott szakirányra jelentkezők száma meghaladja a rendelkezésre álló férőhelyek számát, az elosztás az első tanévben elért tanulmányi átlag alapján történik. (Lásd a Film, fotográfia, média szak szakosodási irányaira vonatkozó rangsorolási szabályzatot a Színház és Film Kar weboldalán).

 

Felvételi kritériumok (érettségi bizonyítvánnyal vagy alapképzéses oklevéllel rendelkezők esetében):

 

Első szakasz (kizáró jellegű):

Online portfólió-vizsga

Beiratkozáskor a felvételiző a kar által kijelölt online felületre tölti fel saját alkotásaiból álló portfólióját, amely fotós vagy filmes munkáit mutatja be. A beiratkozás a visszaigazolást követően válik véglegessé. A portfólió tartalmát a jelölt az online vizsga keretében ismerteti.

 

A portfólió tartalmazhat:

 • Egy maximum 3 perces audiovizuális alkotást HD formátumban, vagy
 • Egy legfeljebb 10 – fekete-fehér vagy színes fényképből álló – sorozatot, maximum két választott téma alapján jpg. formátumban (min. 1280×720 pixel felbontásban)

 

A felvételizők meghallgatása egyénileg történik. A jelentkező az első szakasz után átmenő vagy elutasított minősítést kap. A második szakaszban való részvétel feltétele az első forduló átmenő minősítéssel való teljesítése. Az eredmények a forduló végén a kari honlapon válnak elérhetővé.

Értékelési szempontok:

 • A jelölt érdeklődése az audiovizuális műfajok iránt;
 • A portfólióban szereplő munkák bizonyítják a felvételiző audiovizuális ismereteit és készségeit;
 • A portfólió megfelel a szakterület követelményeinek;
 • A jelölt helyesen használja az audiovizuális szakterülethez kapcsolódó fogalmakat és elméletet;
 • A portfólióban szereplő anyagok koncepcióját a felvételiző megfelelően ismerteti.

 

Megjegyzés: Azon jelentkezők, akik a Magyar Film és Média Intézet fotópályázatán első helyezést érnek el, a Film, fotográfia, média szak felvételijének első szakaszában automatikusan átmenő osztályzatot kapnak. Ebben az esetben a nyertes oklevél vagy igazolás bemutatása kötelező.

 

Második szakasz:

Online szóbeli vizsga

A második szakasz a megadott címlista alapján történő film-, illetve festmény-elemzésből áll.

 • Első forduló: a kötelező filmográfiából választott filmrészlet elemzése – a végső jegy 50%-a
 • Második forduló: festmény-elemzés tartalom és művészeti formák szempontjából – a végső jegy 50%-a

A felvételiző a választott tételekkel kapcsolatos kérdésekre válaszol. Ajánlott mind a kötelező, mind a fakultatív filmográfia, illetve bibliográfia ismerete.

Az első és második forduló értékelése a felvételi bizottság által adott jegyek átlaga alapján történik (két tizedesjegy pontossággal feltüntetve).

Az interjúk rögzítésre kerülnek, amelyhez a felvételizők hozzájárulásukat adják. A rögzített felvétel kizárólag értékelési célt szolgál.

 

A második szakasz értékelési szempontjai:

 • A felvételiző az elemzett anyagot (festmény/film) irányzat, műfaj, stílus és korszak szempontjából helyesen határozza meg;
 • Helyesen nevezi meg az elemzett mű (festmény/film) szerzőjét és tárgyát;
 • Helyesen és összefüggően elemzi az adott festményre és a filmre vonatkozó vizuális elemeket;
 • A bemutatott alkotások elemzése során az esztétikai/narratív kifejezések terminológiája megfelelő;
 • Kritikai szempontok alapján elemez és érvel;
 • Helyesen fejezi ki magát, és megfelelően használja az adott szakkifejezéseket.

 

A végső jegy a második szakasz két fordulójában elért osztályzatok átlaga.

 

Pontegyenlőség során a végső sorrend kialakítása az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében:

 • A második szakasz első fordulójának jegye (a kötelező filmográfiából választott filmrészlet elemzése)
 • Az érettségi vizsga átlageredménye alapján történik

Pontegyenlőség során a végső sorrend kialakítása az egyetemi végzettséggel rendelkezők esetében:

 • Az érettségi vizsga, illetve
 • A felsőfokú oklevél átlageredménye alapján történik

 

A felvételire való felkészülés során a jelentkező az alábbi kötelező filmográfiát és ajánlott bibliográfiát tanulmányozza:

 

FILMOGRÁFIA:

ROMÁN FILMEK

 1. Pădurea spânzuraţilor (rendező: Liviu Ciulei, 1964)
 2. Moartea domului Lăzărescu (rendező: Cristi Puiu, 2005)
 3. Nunta de piatră (rendező: Dan Piţa, Mircea Veroiu, 1973)
 4. 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile (rendező: Cristian Mungiu, 2007)

 

NEMZETKÖZI FILMEK

 1. Pulp Fiction (rendező: Quentin Tarantino, 1994)
 2. American History X (rendező: Tony Kaye, 1998)
 3. L’Eclisse (rendező: Michelangelo Antonioni, 1962)
 4. The Shawshank Redemption (rendező: Frank Darabont, 1994)
 5. Otto e mezzo (rendező: Federico Fellini, 1964)
 6. Parasite (rendező: Bong Joon Ho, 2019)

 

MAGYAR FILMEK

 1. Bibliothéque Pascal (rendező: Hajdú Szabolcs 2010)
 2. VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan (rendező: Reisz Gábor, 2014)
 3. Szerelem (rendező: Makk Károly, 1971)
 4. Zöldár (rendező: Gaál István, 1965)
 5. Kontroll (rendező: Antal Nimród, 2003)

 

AJÁNLOTT BIBLIOGRÁFIA:

 1. Tokaji András: Fényképezés a szabadban, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1977;
 2. Szilágyi Gábor: A fotóművészet története, Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Képzőművészeti Zsebkönyvtár sorozat, 1982;
 3. Szabó Gábor: Filmes könyv-Hogyan kommunikál a film? Budapest, Ab Ovo kiadó, 2002;
 4. Beke László: Műalkotások elemzése. A gimnáziumok I-III. osztálya számára, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2010;
 5. Kovács András Bálint: Mozgóképelemzés, Budapest, Palatinus, 2009.

 

MEGJEGYZÉS: A felvételi vizsga esetében fellebbezés kizárólag annak lebonyolítására vonatkozóan történhet.

MEGJEGYZÉS: A sikeres felvételhez szükséges jegy nem lehet kevesebb, mint 5 (öt).

 

A 2021-es júliusi felvételi időbeosztása:

Július 12–15. Felvételi beiratkozás

Július 16. A beiratkozottak listájának kifüggesztése

Július 19–20. Első vizsgaforduló – kizáró jellegű*

Július 21–22. Második vizsgaforduló

Július 23. Eredményhirdetés (14:00 óra után)

Július 26–27. A sikeresen felvételizett diákok által történő visszaigazolás az ingyenes vagy fizetős helyek elfoglalására (14:00 óráig)

Július 29. A végleges listák kifüggesztése

 

*A jelentkezők számától függően az első és második forduló egy vagy két nap alatt kerül lebonyolításra.

A vizsgák pontos időbeosztása a kari hirdetőtáblán/ honlapon lesz elérhető.

 

A 2021-es szeptemberi pótfelvételi időbeosztása:

Szeptember 6–8. Felvételi beiratkozás

Szeptember 8. A beiratkozottak listájának kifüggesztése

Szeptember 9. Első vizsgaforduló – kizáró jellegű

Szeptember 10. Második vizsgaforduló

Szeptember 13. Eredményhirdetés

Szeptember 14. A sikeresen felvételizett diákok által történő visszaigazolás, az ingyenes, vagy fizetős helyek elfoglalása (14.00 óráig)

Szeptember 15. A végleges listák kifüggesztése

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok - Alapképzés

A beiratkozás ONLINE történik.

A jelentkezők a megadott internetes platformra feltöltik az aláírt, és szkennelt dokumentumokat. Kivételt képeznek ez alól a kért 3×4 cm-es fényképek, amelyeket – a szemtől-szembe történő oktatás megkezdésekor –személyesen kell felmutatni. A felvételiző vállalja a felelősségét annak, hogy a benyújtott iratok és dokumentumok eredetiek és hitelesek. Erre vonatkozóan a felvételizőnek saját felelősségre aláírt nyilatkozatot kell tennie.

Szükséges iratok – szkennelve:

 • Jelentkezési lap – típusnyomtatvány – aláírva (elérhető: https://teatrufilm.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/07/Fisa-de-inscriere-la-admitere-nivel-licenta.pdf oldal)
 • Érettségi oklevél és annak melléklete (foaia matricola) – vagy az érettségit igazoló irat (mindkét oldala) EREDETIBEN
 • Születési anyakönyvi kivonat EREDETIBEN
 • Személyi igazolvány /(Útlevél másolata külföldi állampolgárok esetében)
 • Tipizált orvosi igazolás
 • A személyi adatok feldolgozását jóváhagyó nyilatkozat

(elérhető: https://teatrufilm.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/07/Fisa-de-inscriere-la-admitere-nivel-licenta.pdf 2. oldal)

 • A felvételi díjak (beiratkozási- és részvételi díj) kifizetését igazoló dokumentumok

 

 

BEIRATKOZÁS

https://admitere2021.ubbcluj.ro/

Concursuri care suplinesc admiterea
Informații pentru candidații etnici români

 

Alapképzés

FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2021

PÓTFELVÉTELI HELYEK SZEPTEMBER

PÓTFELVÉTELI HATÁRIDŐK

TANULMÁNYOK ELISMERTETÉSE

FELVÉTELI SZABÁLYZAT FILM, FOTÓ ÉS MÉDIA SZAK

Mesterképzés (MA) - Kisjátékfilmes mesteri program

A SZÍNHÁZ ÉS FILM KAR felvételi vizsgáinak megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzata, a szemtől-szembeni oktatás felfüggesztése esetén, 2021. július – szeptember,

Figyelembe véve a 2020. március 16-i, a Románia területén bevezetett rendkívüli állapotra vonatkozó 195/2020. sz. Határozatot, illetve a SARS-CoV-2 fertőzés terjedésének megakadályozására elfogadott nemzeti szintű intézkedéseket, valamint a Babeș–Bolyai Tudományegyetem szemtől-szembeni oktatás felfüggesztésére, és online módon való lebonyolítására vonatkozó határozatát; a Színház és Film Kar 2021. júliusi és szeptemberi felvételi szabályzata a kari tanács döntésének értelmében az alábbi – online – lebonyolításra vonatkozó rendelkezésekkel egészül ki.

 

Kisjátékfilmes mesteri program

 

Bolognai rendszerű, akkreditált képzés

Tanulmányi forma: nappali

Tanulmányok ideje: 4 félév

Program típusa: szakirányú mesteri képzés

 

A szakirányú képzés leírása:

A mesteri képzés elsősorban azoknak szól, akik alapképzésen (BA) diplomát szereztek film, fotó, média, filmológia, előadóművészet (rendezés), kommunikáció vagy újságírás szakon. A szak nyitott más szakterületen végzett érdeklődők számára is, amennyiben a jelentkező érdeklődik a kisjátékfilm-készítés iránt, és alapfokú fotós és/vagy filmes tapasztalattal rendelkezik.

A képzés során a diákok hazai és magyarországi oktatók, valamint elismert filmes szakemberek segítségével sajátíthatják el a szakmai tudást a kisjátékfilm-készítés területén. A kis létszámú képzés lehetővé teszi az intenzívebb egyéni- és csoportmunkát, a csapatszellem kialakítását, a személyesebb tanár-diák kapcsolatot, amely – az egyéni konzultációkon túl – a záróvizsgára való alapos felkészülést is segíti. A két év végeztével a diákok saját rövidfilmes projektükkel – dokumentumfilm, animáció, vagy egyéb fikciós műfaj keretében – abszolválják a képzést.

Felvételi tudnivalók

A felvételi során a bizottság egy online, magyar nyelvű interjú keretében méri fel a jelentkező általános ismereteit az adott szakterületen (játékfilm, dokumentumfilm, animáció). Ugyanekkor mutatja be a felvételiző az egyéni kisjátékfilm-tervét.

A projektnek tartalmaznia kell a jelentkező motivációját, a javasolt téma relevanciáját, a munkaterv vázlatát, egy rövid szinopszist az elkészítendő filmről, illetve annak célközönségét, és megvalósíthatósági lehetőségeit.

Az online interjú lebonyolítása előtt a jelentkezők e-mail-ben értesülnek azon felület pontos elérhetőségéről, amelyen a meghallgatás zajlik. A jelölt feladata az interjúhoz szükséges technikai feltételek (működő webkamera és mikrofon) megteremtése. Az interjúk rögzítésre kerülnek, amelyhez a felvételizők hozzájárulásukat adják. A rögzített felvétel kizárólag értékelési célt szolgál.

 

Értékelési szempontok:

 • A rövidfilm-projekt relevanciáját illető érvelés;
 • A filmgyártás sajátosságainak ismerete;
 • A szakterület-specifikus terminológia ismerete és megfelelő használata;
 • Általános ismeretek a film és a média területén.

 

Egyenlő pontszám esetén különbözeti kritériumok:

 • Az államvizsga (BA) jegye,
 • Az érettségi vizsga összesített jegye

 

Az értékelés a felvételi bizottság által adott jegyek átlaga alapján történik, mely két tizedesjegy pontossággal kerül kiszámításra.

 

MEGJEGYZÉS: A sikeres felvételhez szükséges jegy nem lehet kisebb, mint 6 (hat).

 

A 2021-es évi júliusi felvételi eljárás ütemterve (MA):

Július 12 – 15. Felvételi beiratkozás
Július 16. A felvételizők listájának kifüggesztése
Július 23. Vizsga-interjú (online)
Július 26. Előzetes eredmények kifüggesztése (a kar honlapján: http://teatrufilm.ubbcluj.ro)
Július 27 – 28. A felvételt nyert diákok általi visszaigazolás az államilag támogatott vagy költségtérítéses helyek elfoglalására vonatkozóan (14.00 óráig)
Július 29. A végleges eredmények kifüggesztése (a kar honlapján: http://teatrufilm.ubbcluj.ro)

Az online vizsga időbeosztása a kari weboldalon lesz elérhető.

***

A 2021-es évi szeptemberi felvételi eljárás ütemterve (MA):

Szeptember 6 – 8. Felvételi beiratkozás
Szeptember 8. A felvételizők listájának kifüggesztése
Szeptember 9. Vizsga-interjú
Szeptember 10. Előzetes eredmények kifüggesztése (a kar honlapján: http://teatrufilm.ubbcluj.ro)
Szeptember 14. A felvételt nyert diákok általi visszaigazolás az államilag támogatott vagy költségtérítéses helyek elfoglalására vonatkozóan (14.00 óráig)
Szeptember 15. A végleges eredmények kifüggesztése (a kar honlapján: http://teatrufilm.ubbcluj.ro)

Az online vizsga időbeosztása a kari weboldalon lesz elérhető.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok - Mesterképzés

A beiratkozás ONLINE történik.

 

A jelentkezők a megadott internetes platformra feltöltik az aláírt, és szkennelt dokumentumokat. Kivételt képeznek ez alól a kért 3×4 cm-es fényképek, amelyeket a szemtől-szemben történő oktatás megkezdésekor személyesen kell beadni. A felvételiző vállalja a felelősségét annak, hogy a benyújtott iratok és dokumentumok megegyeznek az eredetiekkel és hitelesek. Erre vonatkozóan a felvételizőnek saját felelősségre aláírt nyilatkozatot kell tennie.

 

BEIRATKOZÁS

https://admitere2021.ubbcluj.ro/

Concursuri care suplinesc admiterea
Informații pentru candidații etnici români

 

Mesteri

FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2021

TANULMÁNYOK ELISMERTETÉSE

PÓTFELVÉTELI HELYEK SZEPTEMBER

PÓTFELVÉTELI HATÁRIDŐK

NYELVVIZSGA BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERTETÉSE

FELVÉTELI SZABÁLYZAT – Kisjátékfilm művészete

NYELVVIZSGA

 

Doktori képzés

Regulament de Admitere Școala Doctorală