Burse

INFORMAȚII ȘI DOCUMENTE UTILE

Cererile pentru BURSELE DE MERIT ȘI DE PERFORMANȚĂ se depun exclusiv online la adresa https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/ în perioada 27.02.2023 (0ra 8:00) – 17.03.2023 (ora 16)

 

Dosarul pentru BURSA DE AJUTOR SOCIAL ȘI MEDICAL va fi scanat într-un singur document și încărcat în perioada 27.02.2023 (0ra 8:00) – 17.03.2023 (ora 16) la adresa https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/.

 

Cerere și Declarație de bursă MERIT/PERFORMANȚĂ  (ATENȚIE, SE ÎNCARCĂ AMBELE DOCUMENTE!)

Calendar de acordare a burselor (semestrul II, anul 2022/2023)

Regulament privind acordarea burselor pentru studenți, ciclurile de studii licență și masterat (2022/2023)

Platforma pentru încărcarea dosarelor / cererilor de burse

Tutorial de utilizare a platformei de acordare a burselor

MODEL CERERE BURSĂ ȘI DECLARAȚIE

 

Obligatoriu la depunerea documentelor pentru bursă de performanță, merit, sociale, medicale, prin mijloace electronice, acestea vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere a studentului referitoare la conformitatea documentelor. MODEL DECLARAȚIE BURSĂ

ANEXA 7

ANEXA 8

ANEXA 9

ANEXA 10

BURSE DE PERFORMANȚĂ, MERIT, ȘI AJUTOR SOCIAL

Anunț informativ privind acordarea burselor (semestrul II, 2022/2023)

 

Bursele de performanță, de merit și de ajutor social diferă atât la nivelul criteriilor de eligibilitate și atribuire, cât și la nivelul cuantumului lor, conform rezumatului de mai jos.

Pentru informații complete privind procesul de acordare a burselor, vă recomandăm să consultați Regulament privind acordarea burselor pentru studenți.


ATENȚIE! Bursele de merit și de performanță sunt burse din aceeași categorie.

Nu este necesar să depuneți două cereri separate.

Este de ajuns o singură cerere pe această categorie indiferent de tipul de bursă selectat.


 

BURSA DE MERIT

 

 • se acordă semestrial, pe o durată de șase luni, iar valoarea sa e de 700 RON/lună;
 • se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute în sesiunea de examene din semestrul anterior/a mediilor obținute la admitere (dacă media ta e cel puțin 8,50).

 

 

BURSA DE PERFORMANȚĂ

 

 • se acordă începând cu semestrul al doilea din primul an de studiu, pe o durată de șase luni, iar valoarea sa e 1000 lei/lună;
 • se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute în sesiunea de examene din semestrul anterior (dacă media ta e cel puțin 8,50).

 

Cererile pentru bursele de merit și performanță se depun exclusiv online la adresa https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/ în perioada 27.02.2023 (0ra 8:00) – 17.03.2023 (ora 16). Toate documentele depuse (cerere, declarație, adeverințe de la alte facultăți dacă este cazul) trebuie încărcate într-un singur document.

 

Bursele de performanță și merit sunt burse din aceeași categorie, și deci nu se pot cumula. Prin urmare, o singură cerere înaintată în vederea obținerii bursei este suficientă.

Numărul de studenți care beneficiază de bursă de merit sau de performanță se calculează în funcție de fondul de burse al facultății. Repartizarea fondului de burse poate fi consultată aici.

 

 

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL ȘI MEDICAL

 

 • pot fi cumulate cu alte burse obținute, precum cea de merit sau de performanță, însă necesită depunerea unui dosar specific;
 • pot avea caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru universitar)
  • pentru studenții orfani, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul;
  • pentru studenții care suferă de afecțiuni cronice;
  • pentru studenții care provin din familii cu venituri mici);

sau ocazional (de una sau de două ori pe an universitar în funcţie de situaţii)

  • de ajutor pentru îmbrăcăminte sau încălțăminte;
  • de ajutor de maternitate;
  • în caz de deces.

 

Documentația necesară în vederea obținerii burselor sociale diferă în funcție de situația în care vă aflați; pentru a stabili care sunt documentele necesare pentru dosar, recomandăm consultarea  acestui document informativ, respectiv paginile 15-22 ale Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenți.

 

Dosarul pentru bursa de ajutor social și medical va fi scanat obligatoriu într-un singur document și încărcat în perioada 27.02.2023 (0ra 8:00) – 17.03.2023 (ora 16) la adresa https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/.

 

Este important să vă încărcați dosarul pentru acordarea bursei de ajutor social și medical cât mai repede posibil, astfel încât, dacă primiți observații din partea Comisiei de burse a facultății, să aveți timpul necesar pentru completarea și depunerea dosarului electronic. 

 

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU STUDENȚI, 2022-2023

MODEL_CERERE BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL

MODEL DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

LISTĂ DOCUMENTE NECESARE

ANEXA 7

ANEXA 8

ANEXA 9

ANEXA 10

 

 

MODEL CERERE BURSĂ ȘI DECLARAȚIE

LISTĂ DOCUMENTE NECESARE

Calendarul de acordare a burselor/ sem II. 2022-2023

BURSE PENTRU ACTIVITATE SPORTIVĂ ȘI CULTURAL ARTISTICĂ

Bursa specială pentru activitatea cultural-artistică:

 • poate fi obținută de studenții de la nivel licență (începând cu anul II) și de masteranzi (începând cu anul I), dar numai o singură dată pe nivelul de studii;
 • se acordă timp de un semestru și e în valoare de 1100 lei/lună;
 • poate fi cumulată cu alte burse obținute (de performanță, de merit sau socială), dar se atribuie diferit, printr-o competiție organizată la nivelul universității.

 

 

Pentru a participa la competiția de acordare a bursei, este necesar să întocmești un dosar de concurs care să conțină:

 1. descrierea proiectului cultural-artistic pe care îl propui, care se va constitui ulterior într-un produs cultural sau artistic (descrierea trebuie redactată în limba română);
 2. recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului tău de creație cultural-artistică;
 3. un CV care să includă informații relevante privind activitatea ta de creație cultural-artistică anterioară;
 4. copii după documentele care atestă rezultatele obținute la concursurile, manifestările sau festivalurile cultural-artistice la care ai participat.

 

 

Calendarul competiției de acordare a burselor pentru acitivitatea cultural-artistică din primul semestru al anului universitar 2022/2023 poate fi consultat aici. Perioada de depunere a dosarelor este 27.02.2023 (0ra 8:00) – 17.03.2023 (ora 16).

Pentru informații complete privind procesul de acordare a burselor cultural-artistice, îți recomandăm să consulți Anexa 6 a Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenți, paginile 40-42.

 

ANEXA NR. 6, REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA CULTURAL-ARTISTICĂ

MODEL CERERE BURSĂ SPECIALĂ PENTRU ACTIVITATEA CULTURAL-ARTISTICĂ

 

 

CLASAMENT BURSĂ CULTURAL ARTISTICĂ SEMESTRUL I.

 MODEL CERERE BURSĂ CULTURAL ARTISTICĂ

REGULAMENT BURSE 2021-2022

MODEL CERERE BURSĂ  ȘI DECLARAȚIE

LISTĂ DOCUMENTE NECESARE

BURSE SPECIALE PENTRU ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ

Bursa specială pentru activitatea științifică se acordă studenților care au o activitate de cercetare științifică foarte bună. Aceasta:

 • poate fi obținută de studenții de la nivel licență (începând cu anul II) și de masteranzi (începând cu anul I), dar numai o singură dată pe nivelul de studii;
 • se acordă timp de 12 luni și este în valoare de 1100 lei/lună;
 • poate fi cumulată cu alte burse obținute (de performanță, de merit sau socială), dar se atribuie diferit, printr-o competiție organizată la nivelul universității.

 

Pentru a participa la competiția de acordare a bursei, este necesară întocmirea unui dosar de concurs care să conțină:

 1. cererea de acordare a bursei, semnată (Anexa 1);
 2. descrierea proiectului de cercetare (Anexa 2);
 3. recomandarea coordonatorului științific al proiectului de cercetare, care să includă și o declarație de asumare a responsabilității îndrumării studentului în cazul câștigării bursei;
 4. lucrările publicate și comunicările științifice în întregime, în format electronic.

 

Aplicațiile se depun prin intermediul platformei electronice dedicate burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/.

După depunerea dosarelor, se organizează o sesiune pentru susținerea publică a proiectelor de cercetare, conform calendarului de mai jos.

 

Calendarul competiției:

 

CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI SPECIALE (ANEXA 1) ȘI MODEL ANEXA 2

ANEXA 5, REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ (2022-2023)

 

INFORMATION REGARDING SPECIAL SCHOLARSHIPS FOR SCIENTIFIC ACTIVITY, 2022-2023

APPLICATION FORM, 2022-2023

REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE ȘI ORGANIZARE AL INSTITULUI STAR-UBB

ANEXA_la_HS_nr. 48_Modificarea_Completarea_Regulament burse speciale

SPECIAL SCHOLARSHIPS  2022-2023(EN)

HS_8320_privind regulamentul de funcționare și org. al I. Star UBB

Model application form (EN)

Model cerere bursă specială

Calendarul de acordare a burselor speciale

ARHIVĂ

Anul universitar 2022-2023

LISTA FINALĂ BURSE DE MERIT ȘI PERFORMANȚĂ

ANEXA REGULAMENT BURSE 2021-2022

PROPUNERI BURSE LINIA ROMÂNĂ

PROPUNERI BURSE LINIA MAGHIARĂ

PROPUNERI BURSE SOCIALE SEM I

CENTRALIZATOR CERERI BURSĂ PERFORMANȚĂ SEM I LINIILE RO.

CENTRALIZATOR CERERI BURSĂ PERFORMANȚĂ SEM I LINIILE MA.

REGULAMENT BURSE 2021-2022

Anul universitar 2021/2022

Rezultate burse

Beneficiari Burse activitate cultural-artistică Sem II 2021-2022

Beneficiari Burse ajutor social Sem II 2021-2022

REZULTATE FINALE BURSE Burse Sem II 2021-2022

Beneficiari Burse Specializări Sem II 2021-2022 linia română

Clasament burse cultural-artistice sem. II.

TABEL NOMINAL AJUTOR SOCIAL SURSA BUGET

TABEL NOMINAL AJUTOR SOCIAL SURSA EXTRA BUGET

TABEL NOMINAL AJUTOR SOCIAL DOSARE CARE NU ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE

Anexa regulament BURSE 2021-2022_sem II

Centralizator cereri depuse cu medii de departajare 15.03.2022 linia română

Medii studenți în vederea obținerii burselor (RO-EN), semestrul II, 2021/2022

Burse de merit, de performanță și sociale

LISTĂ FINALĂ CU BURSE DE MERIT ȘI PERFORMANȚĂ

ANEXA REGULAMENT BURSE 2021 – 2022

PROPUNERI BURSĂ LINIA ROMÂNĂ

PROPUNERI BURSĂ LINIA MAGHIARĂ

PROPUNERI BURSE SOCIALE SEM. I

CENTRALIZATOR CERERI BURSĂ PERFORMANȚĂ SEM. I, LINIA ROMÂNĂ

CENTRALIZATOR CERERI BURSĂ PERFORMAȚĂ SEM. I, LINIA MAGHIARĂ

REGULAMENT BURSE 2021-2022

ANEXA 7_MODELUL CERERII PENTRU ACORDAREA BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL

CALENDARUL DE ACORDARE A BURSELOR, SEM. I, 2021-2022

Burse speciale pentru activitate cultural-artistică

Beneficiari Burse activitate cultural-artistică Sem II 2021-2022

Beneficiari Burse ajutor social Sem II 2021-2022

REZULTATE FINALE BURSE Burse Sem II 2021-2022

Beneficiari Burse Specializări Sem II 2021-2022 linia română

Clasament burse cultural-artistice sem. II.

TABEL NOMINAL AJUTOR SOCIAL SURSA BUGET

TABEL NOMINAL AJUTOR SOCIAL SURSA EXTRA BUGET

TABEL NOMINAL AJUTOR SOCIAL DOSARE CARE NU ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE

Anexa regulament BURSE 2021-2022_sem II

Centralizator cereri depuse cu medii de departajare 15.03.2022 linia română

Medii studenți în vederea obținerii burselor (RO-EN), semestrul II, 2021/2022

Burse speciale pentru cercetarea științifică

ANEXA5_HS67-2021_Regulament burse speciale

SPECIAL SCHOLARSHIPS  2021-2022(EN)

H.S. NR. 8320/ REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A INSTITUTULUI STARUBB