Burse

BURSE 2022-2023

ANUNT DEPUNERE BURSE

Dosarele depuse în vederea obținerii unei burse de ajutor social se preiau în forma înaintată de student. Este interzis refuzul de înregistrare a dosarului. Completarea acestor dosare survenită ulterior depunerii nu este posibilă, cu excepția clarificărilor solicitate de Comisia de burse pe facultate în platformă și doar în intervalul de depunere a cererilor.

Puteți accesa platforma de depunere a solicitărilor de bursă aici.

CALENDARUL DE ACORDARE A BURSELOR SEM. I 2022-2023

REGULAMENT BURSE 2022-2023

HOTĂRÂRE PRIVIVIND NUMĂRUL DE BURSE SPECIALE

Nr. 11 816/14.09.2022

CALENDARUL de acordare a burselor în cadrul UBB Semestrul I al anului universitar 2022-2023

 

Nr.

 

Etapa Perioada
1 Depunerea     cererilor     de     acordare    a     burselor 3.10.2022   (ora 800)
(performanță, merit, ajutor social din fondurì bugetare și 21.10.2022 (ora 1600)
fonduri proprii UBB) și a documentelor doveditoare in
cazul burselor de ajutor social.
2 Analiza cererilor și a dosarelor de bursà de către

Comisiile de acordare a burselor la nivel de facultate

24.10.2022-28.10.2022
3 Afișarea listelor cu studenții beneficiari de bursă 28.10.2022
4 Depunerea contestațiilor 31.10.2022-2.11.2022
5 Afisarea rezoluțiilor la contestații 7.11.2022
6 Afișarea listelor finale cu studentii beneficiari de bursă 8.11.2022
7 Transmiterea listelor finale către Comisia de burse pe

universitate

8.11.2022
8 Transmiterea listelor cu propunerile pentru bursele   8.11.2022
socìale din fondurì extrabugetare UBB la Rectorat
9 Transmiterea listelor cu studenții beneficiari de burse in

format electronic prin e-mail la Serviciul Social

Până in 8.11.2022
10 lncàrcarea listelor cu studenții beneficiari de burse in

programul informatic, astfel încât datele să poată fi preluate prin programul de burse la Serviciul Social

Până in 8.11.2022
11 Transmiterea listelor finale de burse, aprobate de către

Comisia de burse pe universitate către Serviciul Social

14.11.2022
12 Întocmirea bazei de date cu studenții bursieri de către

Serviciul Social

08.11.2022-22.11.2022
13. Virarea burselor pe carduri 25.11.2022

 

CALENDARUL de acordare a burselor speciale (pentru activitate științifică, sportivă și cultural-artistică)

Semestrul I at anului universitar 2022-2023

 

 

Nn

 

Etapa                                                           Perioada
1

 

Depunerea dosarelor pentru bursele speciale pentru                                                                                     Calendar distinct activitate științifică

 

Nr.

crt.

Etapa Perioada
2 Depunerea dosarelor pentru bursele speciale pentru

activitate sportivă și cultural artistică la facultăți și transmiterea acestora la rectorat

3.10.2022 (ora 800)

21.10.2022 (ora 1600)

3 Analiza   dosarelor

specialitate

depuse de către comisiile de 24.10.2022-28.10.2022
4 Întocmirea listelor cu studenții bursieri beneficiari ai

burselor de speciale

28.10.2022
  Depunerea contestațiilor 31.10.2022-2.11.2022
s Afișarea rezolutiilor la contestatii 7.11.2022
7 Afișarea listelor finale cu studenții beneficiari de bursă

specială sportivă și cultural artistică

8.11.2022
8 Transmiterea listelor cu studenții beneficiari de burse în

format electronic prin e-mail la Serviciul Social

Până în 8.11.2022
9 Incărcarea listelor cu studenții beneficiari de burse în programul informatic, astfel încât datele să poată fi

preluate prin programul de burse la Serviciul Social

Până în 8.11.2022
10 Transmiterea listelor finale de burse, aprobate de către

Comisia de burse pe universitate către Serviciul Social

14.11.2022
11 lntocmirea bazei de date cu studenții bursieri de către

Serviciul Social

08.11.2022-22.11.2022
12 Virarea burselor pe carduri 25.11.2022