Burse

Atenție: Studenții beneficiari de burse sunt rugați să trimită contul IBAN (pe numele solicitantului de bursă), scanat/pozat, la adresa social@ubbcluj.ro până pe data de 7 aprilie 2022. Pe contul IBAN să menționați facultatea la care studiați, tipul bursei (performanță, merit, de ajutor social), anul de studiu, CNP-ul.