Profesori

RO  I  HU  I  EN

Director departament

Lect. univ. dr. Răzvan MUREȘAN

Lect. univ. dr. Răzvan MUREȘAN

 

Răzvan Mureșan este regizor de teatru a cărui activitate profesională include peste 25 de spectacole pe scene din România. Din 2006 este cadru didactic la Facultatea de Teatru și Film, unde, în 2016, a obținut titlul de doctor în teatru, cu teza Scena contemporană britanică. Experiment și inovație după 1945.

Cadre didactice titulare

Prof. univ. dr. Liviu MALIȚA

liviu.malita@ubbcluj.ro

 

 

LIVIU MALIȚA. Istoric și critic literar și teatral, este profesor doctor la Departamentul de Teatru al Facultății de Teatru și Film, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj. Aria sa de interes include istoria literaturii și a teatrului european și românesc, sociologia, istoria mentalităților și teoria artei. A publicat ca autor unic sau a coordonat mai multe volume despre fenomenul cenzurii în perioada comunistă.

Predă cursuri de teoria dramei, psihanaliză teatrală și de estetica teatrului. A făcut parte din gruparea revistei Echinox și este membru al Uniunii Scriitorilor din România. Este membru al Centrului de Cercetare și Creație în Teatru, Film și Media ”Vlad Mugur”.

Volume publicate: Spațiul teatral. O privire sintetică (2013); Extremele artei (2010); Paradoxuri ale esteticii (2009); Teatrul românesc sub cenzura comunistă (2009); Nicolae Breban.Monografie, antologie comentată, receptare critică (2001); Alt Rebreanu (2000), Eu,scriitorul. Condiția omului de litere din Ardeal între cele două războaie (1997).

Volume coordonate: Volumul V, „Imaginarul și patrimoniul artistic românesc” al Enciclopediei imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și identități cultural-lingvistice, coordonator general Corin Braga; Viața teatrală în și după comunism (2006);

Volume editate: Ceaușescu, critic literar, ediție, studiu introductiv şi note de Liviu Malița (2007); Cenzura în teatru. Documente. 1948 – 1989 (2006); Ludovica Rebreanu, „Adio până la a doua Venire. Epistolar matern”, ediție îngrijită, prefațăși note de Liviu Malița (1998).

Este co-autor al mai multor volume colective și a colaborat la Dicționarul Scriitorilor Români (coordonatori Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, 2002). Publică studii în reviste culturale și de specialitate.

A obținut premiul Universității Babeș-Bolyai din Cluj pentru Cercetare de excelență (2006, 2008, 2009); Premiul Uniunii Scriitorilor, filiala Cluj, pentru critică și istorie literară (2007); Premiul „Ion Negoițescu” pentru critică literară al Fundației Culturale „Apostrof” (1999).

Prof. univ. dr. habil. BÁCS Miklós


Prof. univ. dr. habil. MIKLÓS BÁCS
miklos.bacs@ubbcluj.ro

 

Miklós Bács este actor al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj și profesor universitar doctor abilitat la Facultatea de Teatru şi Film, Departamentul de Teatru din cadrul Universităţii Babeş Bolyai, Cluj.

 

A obținut titlul de doctor în domeniul Teatru, cu teza  Conceptul de rol la Luigi Pirandello și Jacob Levi Moreno la Universitatea de Artă Teatrală Tg-Mureș și titlul de doctor abilitat cu teza Dramaturgia actorului – originea și geneza acțiunii în realitatea scenică la Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj.

Ca pedagog, este unul din fondatorii şcolii de teatru din Cluj, coordonator a mai multor generaţii de absolvenţi ai secţiei române specializarea actorie (multiplu premiați) şi iniţiatorul în 2004 al festivalului studenţesc Galactoria.

 

A fost invitat să susţină cursuri de măiestrie la diferite universităţi, dintre care amintim: Academia de Arte, Universitatea Novi Sad, Serbia; Universitatea de Cinematografie Gerasimov (VGIK), Moscova, Federația Rusă; Şcoala Naţională Poloneză de Film, Televiziune şi Teatru Leon Schiller, (PWSFTviT), Lodz, Polonia; Universitatea din Siena, Italia; Universitatea de Artă Tg-Mureș; etc. și a organizat numeroase ateliere în cadrul Facultății de Teatru și Film, UBB Cluj (invitaţi: prof. Robert Cohen, prof. Eli Simon, prof. David Kipper, prof. David Zinder, prof. Judith Peavy, Stephan Perdekamp, Alexandr Ogarjov, prof. Katia Kamotskaya etc.).

 

A participat la cursuri de perfecționare în cadrul Festivalului LIFT Londra, Marea Britanie; Oxford Stage Company, Marea Britanie; Teatrului Maghiar de Stat Cluj sub bagheta lui Yoshi Oida; Isola della pedagogia organizat de  Fondazione di Venezia sub conducerea lui Anatolij Vasiliev, Italia, etc.

 

Arii de cercetare: filosofia artei actorului, pedagogia artei actorului, dramaturgia actorului, psihologia procesului de creație în arta actorului, metode și strategii individuale de creație în arta actorului/performer-ului, canalele de comunicare în artele spectacolului, raportul dintre munca de creație și poziționarea pe axa tradițional/modern/postmodern, psihodramă.

 

A publicat numeroase articole şi studii în reviste de specialitate, fiind autorul lucrărilor Mască şi Rol, Marele Mascat, Propedeutica limbajului nonverbal în arta actorului.

 

Colaborator a numeroase instituții culturale naționale și internaționale, cariera sa profesională cuprinde peste 90 de roluri în teatru, film, televiziune şi radio, peste 20 de spectacole regizate şi peste 100 de participări la  festivaluri de teatru naţionale şi internaţionale.  A colaborat cu regizorii: Silviu Purcărete, Tompa Gábor, Mihai Măniuţiu, Vlad Mugur, Yuri Kordonsky, Anatolij Vasiliev, Andriy Zholdak, Michael Docekal, Bocsárdi László, Mona Chirila, Eszenyi Enikő, Adrian Sitaru, Eli Malka, David Zinder Dominique Serrand, Tony Gatliff, etc.

 

Director al Galei Tânărului Actor HOP, UNITER 2016-2018, este membru al Consiliului Artistic al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj și membru al Senatului Uniter.

 

Pe lângă premiile colective primite pentru spectacolele la care a contribuit (premiile ATM, Uniter, MOT, Ex Ponto, etc.) a fost distins cu premiile individuale: Bánffy 2003, cel mai bun actor în rol principăal FestCo 2007, Premiul Reprezentativităţii UBB 2008, Premiul Amza Pellea pentru pedagogie teatrală 2013, Premiul special Uniter 2016, Premiul Virgil Flonda FITS 2017, Premiul pentru cel mai bun actor in rol principal Fest(In) pe Bulevard 2018.

 

Cursuri predate:

– Limbaj teatral non-verbal

– Studiul cuvantului în arta actorului

– Studiu de mască și caracter

– Elaborarea personajului teatral

– Teatru psihologic

– Tehnici si metode in arta actorului

– Producție studio

 

Prof. univ. dr. Laura PAVEL


Prof. univ. dr. Laura Teutişan (Nume de autor: Laura Pavel)

laura.teutisan@ubbcluj.ro

 

 

Doctorat în domeniul Filologie, la Universitatea Babeş-Bolyai, cu o teză de teoria dramei, axată asupra dramaturgiei lui Eugène Ionesco

A obţinut, în 2013, abilitarea în Teatru şi artele spectacolului (Arte şi ştiinţe umaniste)

Începând cu 2014, este Director al Şcolii Doctorale de Teatru şi Film a Universităţii Babeş-Bolyai.

 

Cercetează în domeniile:

Teoria și estetica teatrului, Istoria teatrului, Estetică şi teorie literară,  Antropologie teatrală, Performance Theory, Studii culturale interdisciplinare (despre teatralitate, literaritate, vizualitate)

 

Printre publicațiile sale se numără:

Antimemoriile lui Grobei. Eseu monografic despre opera lui Nicolae Breban, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1997; ediţia a II-a revăzută şi adăugită: Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2004; Ionesco. Anti-lumea unui sceptic, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2002; Ficţiune şi teatralitate, Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2003; Dumitru Țepeneag și canonul literaturii alternative, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007; Dumitru Tsepeneag and the Canon of Alternative Literature, translated by Alistair Ian Blyth, Champaign & Dublin & London, Dalkey Archive Press, 2011; Teatru şi identitate. Interpretări pe scena interioară / Theatre and Identity. Interpretations on the Inner Stage, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012;Ionesco. L’Antimondo di uno scettico, traduzione dal romeno di Maria Luisa Lombardo, Roma, Aracne Editrice, 2016; în curs de apariţie, în 2021: Personaje ale teoriei, fiinţe ale ficţiunii.

 

Cursuri predate:

Teatru şi modernitate

Antropologie teatrală

Performance Theory/Teoria fenomenului performance

Studii culturale în film şi arte performative

Metodologia cercetării în artele performative. Strategii de interpretare

 

Link către CV-ul complet în format .pdf, sau website (dacă e cazul):

https://en.wikipedia.org/wiki/Laura_Pavel

Prof. univ. dr. Miruna RUNCAN


Prof. univ. dr. Daniela Gologan (aka Miruna Runcan)

daniela.gologan@ubbcluj.ro

 

 

Doctorat în domeniul Teatru și artele spectacolului, UNATC, cu o temă dedicată istoriei și esteticii regiei românești de teatru

Cercetează în domeniile : Istoria și estetica teatrului, Receptarea artelor performative,  Semiotica teatrului, Istoria instituțiilor de spectacol în România

Printre publicațiile sale se numără: Teatru în diorame. Discursul criticii de teatru în comunism. Amăgitoarea primăvară 1965-1977, București, Editura Tracus Arte, 2020 ; Teatru în diorame. Discursul criticii de teatru în comunism. Fluctuantul dezgheț 1956-1964, București Editura Tracus Arte, 2019; Odeon 70. O aventură istoric-omagială, București, Oscar Print, 2016; Critica de teatru, încotro?, Presa Universitara Clujeana, 2015; Signore Misterioso. O anatomie a spectatorului, Editura UNITEXT, Bucureşti 2011; Pentru o semiotică a spectacolului teatral, Biblioteca Teatrul Imposibil, Cluj, 2005; Teatralizarea și reteatralizarea în România. 1920-1960, Cluj, Eikon, 2003; Modelul teatral românesc, Editura Unitext, Bucureşti, 2000.

Cursuri predate:

Semiotica și stilistica spectacolului

Istoria regiei românești de teatru

Metode de interpretare a textului dramatic

Anatomia receptării în teatru și film

Teoria receptării spectacolului de teatru și film

Evoluția instituțiilor de spectacol înRomânia

Prof. univ. dr. habil. Miriam CUIBUS


Miriam Cuibus

Profesor univ. dr. habil

miriam.cuibus@ubbcluj.ro

 

 

Miriam Cuibus este actriță la Teatrul Național „Lucian Blaga” și profesor de actorie la Facultatea de Teatru și Film, Cluj-Napoca. Se numără printre profesorii fondatori ai școlii teatrale clujene (1991), actuala Facultate de Teatru și Film, în cadrul căreia a condus opt promoții de studenți. A obținut titlul de doctor în domeniul Teatru, cu teza Bovarismul. Jocurile ficţiunii bovaricela Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca și Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, în 2010. Ca urmare a susținerii tezei de abilitare Formă și Idee via corporis. Vectori fundamentali în laboratorul actorului (2019) a obținut atestatul de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat „Teatru și Artele Spectacolului”, la Școala doctorală de Teatru și Film (UBB).

Cercetările ei sunt ancorate în filosofia actului ludic și puterea imaginației. Ariile ei de interesse conturează în jurul unor problematici ca: teatralitatea fenomenului bovaric în contextul civilizației imaginii și al noilor media, hermeneutica și poetica corporalității în arta actorului, abordarea integrativ holistică a corporalității și conceptul body-mind, potențialul expresiv al corpului actorului, stilistica interpretativă și resursele creative ale imaginarului în arta actorului.

Este autoarea volumelor  Dagherotip  cu  Emma la  fereastră. Bovarismul. Jocurile ficțiunii bovarice și Efectul de culise. Teatralitatea ambiguității și ambiguitatea teatralității (2011). A publicat articolele în „Apostrof”, „Symbolon”, „Studia Dramatica”. Ultimul articol publicat este Imaginarul spectacolului teatralîn (Corin Braga, coordonator general), Enciclopedia imaginariilor din România, volumul V (coordonat de Liviu Malița), Imaginar și patrimoniu artistic(2020)Se află  în stadiu de publicare cursul de limbaj teatral nonverbalCorpul actorului – imagine, metaforă, semn. Hieroglife corporale(pp.1-209, Presa Universitară clujeană).

Miriam Cuibus a jucat peste 100 de roluri sub direcția de scenă a regizorilor Vlad Mugur, Mihai Măniuțiu, Andrei Șerban, Tompa Gabor, Mircea Veroiu, Mona Chirilă Marian, Alexandru Dabija, V.I. Frunză, Radu Afrim, Andrei Măjeri. În calitate de pedagog, a regizat peste 40 de spectacole studențești.

Experiența ei profesională și pedagogică a fost îmbogățită și dezvoltată prin ateliere de creație conduse de personalități marcante din domeniul teatral (Eugenio Barba, David Zinder, Simon McBurney, David Esrig, Andrei Șerban, Cătălina Buzoianu, Alexa Visarion, Izumi Ashizawa, Bronwyn Tweddle). A participat la prestigioase festivaluri internaționale de teatru și turnee în străinătate (Franța, Anglia, SUA, Egipt, Suedia, Finlanda, Macedonia, Serbia, Austria, Italia, Germania, Ungaria, Cehia, Maroc, Croația).

Predă cursuri de Arta Actorului (nivel Licență și Master): Actorul și teatrul nonverbal, Studii de mască și caracter, Elaborarea personajului teatral, Tehnici și metode în arta actorului).

Conf. univ. dr. Gelu – Adrian BADEA

gelu.badea@ubbcluj.ro

 

 

GELU BADEA este regizor de teatru și profesor de arta regizorului de teatru, elev al regizoarei Mona Chirilă și adept al metodelor de antrenament pentru actori și regizori de teatru promovate de mentorul său Radu Penciulescu. A realizat până în acest moment peste șaptezeci de spectacole, obținând în anul 2000 o nominalizare la Premiile UNITER pentru regia spectacolului „Lazaret” montat la Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe. Dintre acestea amintim Îngerul slut de Alexandru Sever (Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj Napoca, 2004), Hamlet de W. Shakespeare (Teatrul de Nord Satu Mare, 2009), Livada de vișini de A.P. Cehov (Teatrul „I.D. Sîrbu” Petroșani, 2014), Nora de H. Ibsen (Teatrul „Tony Bulandra” Târgoviște, 2015). Producțiile sale s-au jucat în mai mult de douăzeci de teatre din România la Cluj Napoca, Satu Mare, Petroșani, Turda, Târgu Mureș, Baia Mare etc., dar și la festivaluri din străinătate în Italia, Moldova, China, Germania, Turcia, Ungaria, Bulgaria și Grecia. Din anul 2017 este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Teatru și Film din Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca unde a coordonat șase generații de regizori și este șeful disciplinei regie de teatru. Între absolvenții săi se numără nume deja cunoscute spațiului teatral românesc prin spectacolele realizate și premiile obținute: Ana Ciobanu, Marius Costache, Mara Roșu, Muriel Manea, Andrei Măjeri, Cosmin Matei, Botos Balint, Vlad Popescu, Adina Lazăr, Cătălin Mardale, Bianca Baraboi, George Crintă etc. Este autorul a două volume publicate în țară: Prințul minor, Editura Eikon (2013), și Solilocviu, Editura Școala Ardeleană/Eikon (2017).

Conf. univ. dr. habil. Diana COZMA

Conf. univ. dr. habil. Diana Cozma

Diana Cozma este actriță, scriitoare, traducătoare, conf. univ. dr. habil. la Facultatea de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai, membră a Uniunii Scriitorilor din România, dublu licențiată în Filologie (1988) și Artă Teatrală (1995). În anul 2005 își susține teza de doctorat intitulată Dramaturgia europeană privită prin prisma celor patru categorii teatrale ale lui Peter Brook. În 2017 susține teza de abilitare Dramaturgia acțiunilor scenice și obține Atestatul de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Teatru și artele spectacolului și în același an se afiliază Școlii doctorale de Teatru și Film din cadrul Universității Babeș-Bolyai. 

În perioada 1990-1994 este directoarea Teatrului de Păpuși Puck, Cluj-Napoca; joacă peste 40 de roluri în spectacole de teatru, spectacole de teatru de păpuși și filme; organizează festivaluri, turnee în țară și străinătate. În perioada 2011-2012 este directoarea proiectului Zilele Odin – pentru o cultură a schimbării care i-a avut ca invitați pe Eugenio Barba și Odin Teatret din Holstebro, Danemarca și s-a desfășurat în Cluj-Napoca. Activitatea ei artistică este consemnată în peste 150 de articole, recenzii, cronici, interviuri în țară și străinătate și este cuprinsă în numeroase antologii și dicționare.

A scris și publicat următoarele cărți: Eugenio Barba and the Golden Apple: Witnessing Odin Teatret’s Rehearsals, Foreword by Eugenio Barba, Gloucester, The Choir Press, 2021; Lasă-ți bocancii, afară! (monologuri dramatice), Prefață de Cornel Ungureanu, Cluj-Napoca, Eikon & Școala Ardeleană, 2018; Dansul efemer al acțiunilor actorului, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2016; Tehnici fundamentale de creație scenică, curs universitar, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2016; Amor în violete (proză scurtă), Cluj-Napoca, Editura Tribuna, 2015; Eugenio Barba și mărul de aur, București, Editura Ideea Europeană, 2013; Teatrul înlănțuit. Eseu despre teatrul lui Jerzy Grotowski, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2007; Experimentul homo felix – un studiu shakespearian, Postfață de Cornel Ungureanu, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2005; Dramaturgul-practician, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2005.

Este autoarea a numeroase articole, eseuri, traduceri, interviuri, proze, texte dramatice publicate în reviste de cultură dintre care menționăm Contemporanul, Orizonturi culturale italo-române, Tribuna. Conduce workshopuri în Cluj-Napoca, România, Lexington, Virginia, SUA și Chicago, Illinois, SUA. Din 1990 participă la numeroase workshopuri, stagii, seminarii, master class-uri internaționale conduse de Eugenio Barba, Ludwik Flaszen, Thomas Richards, Mladen Materic, Jean-Jacques Harri, Cristina Wistari Formaggia, Yves Marc și organizate de Odin Teatret, Holstebro, Danemarca; The Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Pontedera, Italia; Na Grobli Institute, Wroclaw, Polonia; Centrul de Cercetare Teatrală Arsenic, Lausanne, Elveția; Internationalen Theaterwerkstatt, Wansee Forum, Berlin, Germania; Amsterdam Summer University, Olanda; Dimitri Institute, Verscio, Elveția.

A tradus în limba română și a publicat: Eugenio Barba, Casa în flăcări – despre regie și dramaturgie, București, Editura Nemira, Colecția Yorick, 2012; ediția a II-a, 2013; Eugenio Barba, Pământ de cenușă și diamant. Ucenicia mea în Polonia urmată de 26 de scrisori de la Jerzy Grotowski către Eugenio Barba, București, Editura Ideea Europeană, 2010; Yasmine Beverly Rana, Cinci piese de teatru, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008.

Pentru cărțile publicate a obținut numeroase nominalizări la premiile Uniunii Scriitorilor din România și a câștigat în 2013 Premiul Teodor Boșca pentru Traduceri al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj pentru Casa în flăcări – despre regie și dramaturgie de Eugenio Barba și în 2006 Premiul pentru Debut – Eseu al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj pentru Dramaturgul-practician. În calitate de profesor conducător de an a obținut, în 2001, împreună cu studenții pe care i-a îndrumat, Premiul pentru Cel Mai Bun Spectacol de Grup cu spectacolul Englezește fără profesor, Universitatea de Arte George Enescu Iași și Premiul pentru Cel Mai Bun Spectacol cu spectacolul Englezește fără profesor, Universitatea Hyperion București.

Conf. univ. dr. Constantin MIHAI
Conf. univ. dr. Radu – Alexandru NICA


Dr. Radu Nica

conferențiar

radu.nica@ubbcluj.ro

 

Radu Nica este regizor și istoric de teatru.

Doctorat în istoria teatrului obținut la Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureș cu o temă care abordează istoria teatrului german din Sibiu.

Practica sa artistică vizează atât repertoriul clasic universal, cât și texte contemporane, în special cele din dramaturgia de expresie germană.

Printre publicațiile sale se numără: Nostalgia Mitteleuropei. O istorie a teatrului german din Sibiu, Cluj-Napoca, editura Eikon, 2013

Spectacolele sale au fost selectate în festivaluri naționale și internaționale de prestigiu, printre care:Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Festivalul Național de Teatru, București, Festivalul Shakespeare de la Gdansk, Festivalul Ibsen de la Tokio etc. A colaborat ca regizor invitat cu teatre de prim rang din România în Sibiu, Cluj, Timișoara, Iași, București etc. Totodată, spectacolele sale au fost jucate pe scenele din Chicago, Liverpool, München, Essen, Heidelberg, Ulm ş.a. A obţinut numeroase premii şidistincţii, printre care Premiul pentru Debut al UNITER (în 2005, pentru Nora, Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu) şi două nominalizări la premiul UNITER pentru regia spectacolelor Mountainbikerii de Volker Schmidt, montat la Teatrul German de Stat din Timişoara (în 2012), respectiv Incendii de WajdiMouawad, producție a teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timișoara (în 2015).

 

Cursuri predate:

Regie de teatru

Analiza procesului scenic

Colaborare regizor-actor

Fundamentele regiei de teatru

Conf. Univ. Dr. Filip Odangiu

Filip Odangiu

Conferențiar univ. dr.

mihai.odangiu@ubbcluj.ro

 

 

Filip Odangiu este specializat în formarea și antrenamentul actorului și artele plastice.

Doctorat în Teatru obținut la Universitatea Bsabeș Bolyai  cu o temădedicată pedagogiei și formării actorului, în mod specific, strategiilor metacognitive implicate în antrenamentul actorului.

Cercetează în domeniile interpretării actoricești și a artelor performative.Practica sa artistică vizează arta interpretării actoricești, teatrul nonverbal, improvizația, commedia dell’arte, mișcarea scenică, teatrul de animație, Viewpoints și storytellingul. Expertiza sa tehnica este în domeniul teatrului fizic, teatrului de mască, teatrului de animație, improvizației, cercetării artistice interdisciplinare și  pedagogiei actorului. Dezvoltă proiecte şi lucrează în domeniile: actorie, regie, scenografie, pictură, storytelling, cercetare în pedagogia teatrală.

Printre publicațiile sale se numără două cărți de referință în domeniul practicii teatrale (Corpul inteligent. Strategii metacognitive în antrenamentul actorului, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj, 2013 și Praxis. Exercițiul strategic, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj, 2013) și peste 20 de articole în reviste de specialitate.

Spectacolele coordonate la clasa de actorie au participat la festivaluri internaționale printre care:Festivalul Internaţional al Școlilor de Teatru, Festivalul Internațional  de Teatru de la Sibiu etc. A participat la realizarea a numeroase spectacole la Teatrul Național Cluj.

 

În anul 2020, a înființat, alături de foști studenți, actuali colaboratori,Centrul de Creație MAIDAN ClujNapoca.

 

Cursuri predate:

Arta actorului-Teatru Nonverbal, Studii aprofundate de improvizație (nivel masteral), Studiul măștii în arta actorului, Strategii ale creație scenice (master), Elaborarea personajului teatral, Teatru psihologic, Arta actorului de păpuși și marionete

Conf. univ. dr. Ștefana POP-CURȘEU


Ștefana Pop-Curșeu

Conferențiar Dr.

stefana.pop@ubbcluj.ro

 

Ștefana Pop-Curșeu este om de teatru: critic, istoric și teoretician al teatrului, traducător, dramaturg și creator de spectacole.Doctoratul în Studii teatrale și artele spectacolului, obținut la Universitatea Paris III – Sorbonne Nouvelleîn 2008, are ca temăTeatralitateapicturii murale post-bizantine, secolele XV-XVII (La théâtralité de la peinture murale post-byzantine, XVe-XVIIe siècles).Cercetarea sa se concentrează pe domeniul generos al Istoriei Teatrului, abordat mai ales prin prisma Iconografiei teatrale, deci a relației dintre imaginea teatrală și cea picturală, dintre teatru ca fenomen artistic și social pe de o parte și a imaginilor care vorbesc despre el de-a lungul istoriei pe de altă parte.

Practica sa artistică vizează conceperea unor spectacole care să îmbine latura civică, istorică, umană, cu cea estetică, ca în spectacolele:Brâncoveanu 300 (2014), Foc de voie (2014), Tzara arde și Dada se piaptănă (Fantoma de la Elsinore) (2016).
Printre publicațiile sale se numărăcărțile de autor :Pour une théâtralité picturale. Bruegel et Ghelderode en jeux de miroirs, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, coll. Teatru-Eseuri, 2012, 236 p., Iconografiavrăjitorieiînartareligioasăromânească (Eseu de antropologievizuală)scrisăîncolaborarecu Ioan Pop-Curșeu, Ed. ȘcoalaArdeleanășiEikon, Cluj-Napoca 2020 ; peste 70 de articole, studiișicronicipublicateînRomâniașiînFranța, peste 20 de conferințeinternaționale, peste 10 cărți de teatru, poezie, prozășieseutradusesingurăsauîncolaborarecu Ioan Pop-Curșeudinfrancezăînromânășinumeroase volume/numeretematicedinrevistaStudia UBB Dramaticacoordonate.

 

Cursuri predate la nivel licență:

Istoria teatrului universal (de la origini până în sec XVII)

Teatrologie 2 (Atelierul spectatorului)

Teorii ale Teatrului în secolul XX (Teoria teatralității și iconografie teatrală)

Tehnici de redactare a textului științific (Introducere în arta cercetării)

Elaborarea lucrării de diplomă

Poetici regizorale (seminar)

 

Cursuri predate la nivel masterat:

Reciclarea culturală (în teatru și film)

Conf. univ. dr. Raluca SAS-MARINESCU


Raluca Sas-Marinescu

Conferențiar Univ. Dr.

raluca.sas@ubbcluj.ro

 

Raluca Sas-Marinescu este specializată în Prelucrarea textului de spectacol, Adaptare și Dramatizare, Scenaristică de film și Scriitură Dramaturgică și este dramaturg.

Doctorat în Teatru obținut la Universitatea Babeș Bolyai cu o temă legată de tehnicile și metodele contemporane de scriitură dramaturgică.

Cercetează în domeniul Teatru și Artele Spectacolului, practica sa artistică vizează construcția de text original bazat pe metoda practicilor colaborative, în paralel dezvoltă proiecte de scriere creativă dedicate adolescenților și se ocupă cu documentarea practicilor dramaturgice ale ultimilor douăzeci de ani.

Printre publicațiile sale se numără: Dramaturg&dramaturgie: metode, tehnici și studii de caz (București: Eikon, 2017), „OnlyLovers left alive” în volumul Ghid de supraviețuire  pentru teatrologi (București: Eikon, 2014), „Dramaturg și dramaturgie în creația colectivă – definiții și exemple”, Symbolon, 2018, „Mozgó drámairodalom – a színházi szöveg állapota Romániában”  în Szépirodalmi Figyelő, Budapesta, 2019.

A participat la realizarea a numeroase spectacole printre care: OccupyYourself(2015) și Reactring Cernobîl(2016) și IntimIDateMe (2018), Cluj Napoca, VaroteremProjekt, Promisiunea unei vieți frumoase (din cauza lui Cehov) (2013) și Vacuum (2014), Râmnicu Vâlcea, Teatrul Anton Pann,Fontana di Trevi(2012) și Visul unei nopți de vară(2003) Satu Mare, Teatrul de Nord, Antemporal.G (2004), Baia Mare, Teatrul Municipal

 

Cursuri predate: Prelucrarea textului de spectacol, Dramatizare, Structuri Narative în Teatrul și Filmul contemporan, Scriere creativă în artele spectacolului, Practici colaborative în teatrul independent.

Conf. univ. dr. Anca HAȚIEGAN


Anca Hațiegan

Conf. univ. dr.

anca.hatiegan@ubbcluj.ro

 

Anca Hațiegan este specializată în istoria teatrului românesc.
Doctorat în Filologie, obținut la Universitatea „Babeș-Bolyai”, cu o teză intitulată Teatralitate și roman în regimul comunist (2008).

Cercetează în domeniile istoria teatrului românesc, istoria actrițelor, teatru și gen, teatru și națiune, teatru și comunism, teatru și literatură, teatralitate etc.

Este autoarea volumelor Dimineața actrițelor (Iași: Polirom, 2019) și Cărțile omului dublu. Teatralitate și roman în regimul comunist (Cluj: Limes, 2010).

 

Două scenarii pentru „Săptămâna de teatru în autobuz”, în regia Andreei Iacob (Teatrul Național „Lucian Blaga”, Radio Cluj și Compania de Transport Public din Cluj-Napoca, decembrie 2019).

100 de ani de teatru românesc, scenariu pentru un spectacol-lectură, în regia Andreei Iacob, prezentat în cadrul programului „Noaptea porților deschise” (Teatrul Național din Cluj, 8 decembrie 2018).

Dramatizare după romanul Întâlnirea de Gabriela Adameşteanu, în colaborare cu autoarea. Spectacol-lectură, în regia Cătălinei Buzoianu (Teatrul Odeon din Bucureşti, 16 mai 2006). Montare la Teatrul Naţional Radiofonic în aprilie 2007.

 

Cursuri predate: Istoria teatrului universal și românesc, Teoria dramei, Producția proiectului și elaborarea dizertației.

 

Link către CV-ul complet în format .pdf, sau website: https://ubbcluj.academia.edu/AncaHatiegan

Lect. univ. dr. Camelia CURUȚIU


Camelia Curuțiu-Zoicaș

Lector Univ. Dr.

camelia.curutiu@ubbcluj.ro

 

Camelia Curuțiu-Zoicaș este specializată în domeniile Teatru și Artele Spectacolului și cel al Pedagogiei Teatrale.

Doctorat în Teatru obținut la Universitatea Babeș-Bolyai cu tema Rolul imaginației în arta actorului. Strategii de elaborare a rolului.

Parcursul său academic a urmărind trei direcții principale, îmbinând atât activitate didactică, cea de cercetare cât și cea artistică. În acest sens, a participat la diferite ateliere, workshop-uri, conferințe, proiecte și masterclass-uri susținute de artiști și cercetători consacrați din domeniul teatrului precum Andrei Șerban, David Zinder, Robert Cohen, Florin Șerban, Rainer Dobering, Peter Uray, Florin Fieroiu, Cristian Theodor Popescu, Mihai Mihalcea, Vlad Massaci, David Kipper, Vava Stefanescu, Georges Baal, Stephan Perdekamp,  ș.a. A publicat nenumăratele articole și studii de specialitate, în diferite reviste recunoscute, cum ar fi Imagination and Empathy: Coalescence, Transfer and Embodiment  în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (2017), The Actor and the Absence – Imagination or Memory în DramArt No.7, Timișoara (2018), What’s Hecuba to him or he to Hecuba?. în Studia Universitatis Babeș- Bolyai, Cluj-Napoca (2019), Artistic Creativity and Creative Imagination – Original Components in the Contemporary Performing Arts. Interferences and New Approaches în Colocvii Teatrale, Iași (2019).

Ca actor, a interpretat roluri de teatru atât ca colaborator în instituțiile de stat din țară (Teatrul de Nord Satu Mare, Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj Napoca) cât și în cele din spațiul independent (Teatrul Imposibil, Asociația Jad, Asociația Colectiv A), roluri în diferite filme de scurtmetraj sau în teatru radiofonic. A jucat și a făcut asistență de regie, scenografie la spectacole create în cadrul facultății de profil.  A participat la numeroase festivaluri din țară, naționale și internaționale și din strainătate (Gala HOP-Gala Tânărului Actor, Festivalul Internațional de Teatru Atelier, Festivalul Internațional de Teatru Studențesc „Test!08“ Croația, Festivalul de Teatru al absolventului GALACTORIA, Festivalul Internațional de Film Transilvania(TIFF), Festivalul Internațional Întâlnirile Internaționale de la Cluj, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Festivalul International de Teatru Clasic Arad, Premiu colectiv, Premiul pentru Cel Mai Bun Spectacol-recital, pentru spectacolul TEMĂ ŞI VARIAŢIUNI după I.L. Caragiale, regia Miklos Bacs, Irina Wintze, Cristina Cimbrea la Festivalul „Primul rol“, Iaşi, 2003. ș.a.).

A participat la festivaluri și proiecte naționale si internațional de teatru și pedagogie teatrală (Festivalul Internațional de Teatru Clasic Arad, Festivalul Internațional de Teatru la Sibiu, Festivalul Internațional de Film Transilvania, Cluj-Napoca, Practică teatrală în regiunile Centru şi Nord-Vest, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, Târgu-Mureş, tutore stagiu practică studenți (2010-2012), coordonator ȋn proiectul European Programul Operațional Sectorial penru Dezvoltarea Resurselor Umane, Cluj-Napoca (2007-20013), expert-colaborator în cadrului proiectului POSDRU/87/1.3/S/ 63169, Competenţe în comunicare – performanţă în educaţie, Cluj-Napoca, colaborator și participant în cadrul proiectului European Euroculture en Pays de Gentiane cu spectacolul L Opera de Quat sous, Riomes es Montagnes, Chalinargues, Neussargues, France (2013).

De asemenea,  a participat și a susținut diferite ateliere și workshopuri cu scopul implementării diferitelor metode teatrale de comunicare verbală și non-verbală în cadrul training-ului “Take the Lead” în calitate de trainer, de formator autorizat de formare profesională (ATOS,  Orade, UMT, Pianu, Alba, THREE PILAR GLOBAL, Sibiu, LB LINDE, Coltesti, Alba, TB CITR, Pecs, Ungaria, TB CONTI SIBIU, Brasov, TB GARMIN, Sovata, Mures, TB CONTI SIBIU, Brasov, TB MAHLE, Brasov, etc.).

Cursuri predate:

 • Limbaj teatral non-verbal
 • Studiul cuvântului în arta actorului
 • Studiul de mască și caracter
 • Elaborarea personajului teatral
 • Teatru psihologic
 • Improvizație scenică
 • Machiaj scenic
 • Producție studio
Lect. univ. dr. Luminița MILEA


Luminița Milea

Lector Univ. dr.

luminita.gheorghe@ubbcluj.ro

 

Luminița Milea este artist liric și lector univ.dr. la Facultatea de Teatru și Film, Departamentul de Teatru din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj.

 

Este specializată în canto și pian.

Doctorat în Teatru  obținut la Universitatea Babeș-Bolyai cu o temă legată de inflexiunile și particularitățile vocii  în cânt și în vorbire cu accent pe spectacolul  Commedia dell’arte .

Cercetează în domeniul muzicii și al artelor spectacolului.

 

Practica sa artistică urmărește antrenamentul vocal al studenților, dezvoltarea aptitudinilor vocale individualizate și familiarizarea cu noțiunile de bază necesare în studiul cântului. Abordează atât repertoriul muzical clasic cât și cel contemporan.

 

În paralel cu activitatea didactică activează în corul Filarmonicii Transilvania alături de care a susținut numeroase concerte vocal-simfonice în țară și în străinătate.

Publică articole în reviste de specialitate dedicate artelor spectacolului.

 

Cursuri predate:

Educația expresiei vocale – Canto

Lect. univ. dr. Răzvan MUREȘAN

 

Răzvan Mureșan este regizor de teatru a cărui activitate profesională include peste 25 de spectacole pe scene din România. Din 2006 este cadru didactic la Facultatea de Teatru și Film, unde, în 2016, a obținut titlul de doctor în teatru, cu teza Scena contemporană britanică. Experiment și inovație după 1945.

Lect. univ. dr. Mihai PEDESTRU


lect.univ.dr. Mihai PEDESTRU

 

Mihai Pedestru este critic și semiotician teatral, interesat de teorie critică, de etica practicilor artistice, precum și de utilizarea tehnologiei pentru a cataloga, analiza, înțelege și demantela textele și metatextele artelor performative.

Convins de faptul că informația vrea, poate și trebuie să fie liberă, promovează cercetarea teatrologică fundamentată pe date, construcția de corpusuri și seturi de date deschise și practicile din sfera umanioarelor digitale.

Doctor în Teatru (din 2012), cu o teză despre influența noilor tehnologii asupra publicurilor de teatru. Predă cursuri sau seminarii la disciplinele Semiotica teatrului, Cronică și analiză de spectacol, Cultura și civilizația mass-media, Construcția și activarea publicurilor.

Lect. univ. dr. Oana-Corina POCAN
Lect. univ. dr. Cristian RUSU

Cristian Rusu
Lector Univ. Dr.
cristian.rusu@ubbcluj.ro

 

Cristian Rusu este scenograf și artist vizual.
A susținut doctoratul în domeniul Teatru (2015), obținut la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj cu tema „Proiectul Teatrului Total; 1919-1970”, o cercetare care a vizat proiectele utopice de teatru ale Modernismului, niciodată materializate.
Este scenograf la Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj. Ca scenograf a colaborat cu regizori de marcă ai scenei românești, dar și cu regizori străini. A montat pe scene importante din România și este co-autor a mai multor spectalole premiate național și internațional, prezentate în cele mai importante festivaluri de teatru din țară (FNT București, FITS Sibiu, etc.). Experiența sa de scenograf acoperă în peste 60 de producții atât scenografia de teatru de dramă, cât și a celei de teatru- dans, sau teatru de păpuși și animație.

Ca artist vizual, preocuparea sa principală este cercetarea spațiului ca mediu (natural sau construit) prin proiecte și instalații site-specific. Expune constant în spații de artă contemporană din Europa. El este reprezentat de Galeria Plan B Berlin

Publică articole de specialitate din domeniul teatrului și ale artei și culturii contemporane.

Cursuri predate:
Istoria Artei, Scenografie și costum, Performance și instalații

Lect. univ. dr. Ilinca TODORUȚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilinca Todoruț
Lector Univ. Dr.
ilinca.todorut@ubbcluj.ro

 

Ilinca Tamara Todoruț predă cursuri de critică, dramaturgie, teatru digital, performance intermedia și teatru contemporan. A absolvit programul Bachelor of Arts cu specializarea în Playwriting al facultății Middlebury College din Vermont, U.S.A. Deține o diplomă Master of Arts de la programul de Dramaturgy and Dramatic Criticism derulat în cadrul Yale School of Drama. După susținerea tezei de doctorat „Realist Theatres: Ibsen, Brecht, and Schlingensief”, Yale University i-a acordat și titlul de Doctor in Fine Arts.. Portofoliul său de dramaturgie de scenă include producții Yale Repertory Theatre (cum ar fi A Winter’s Tale de Shakespeare în regia lui Liz Diamond) și The American Theatre for Actors din New York, NY (Shadow. Eurydice Says de Elfriede Jelinek in regia lui Jessica Rizzo). Ariile ei de cercetare se axează pe intersecția dintre teatru, tehnologie și societate pe care o explorează în numeroase articole în prestigioase jurnale academice peer-review de reputație internațională precum Theater MagazineTDR: The Drama ReviewPerformance ResearchJournal of Poverty și Theatre History Studies. Colaborează cu publicații culturale române și internaționale precum Scena.ro și TheTheatreTimes.com și a contribuit la cartea The Routledge Companion to Dramaturgy editată de Magda Romanska. A fost director artistic al International Online Theatre Festival (IOTF) 2023 care a inclus 39 de producții din 23 de țări. Cercetarea lui Dr. Todoruț se caracterizează printr-un dialog susținut cu teoria critică și o metodologie interdisciplinară, precum demonstrează cartea ei Christoph Schlingensief’s Realist Theater (Routledge 2022). Înainte de UBB, a predat la Yale precum și la United World College în China.

Lect. univ. dr. Andreea Iacob

Andreea Iacob

Lector Univ. Dr.

andreea.iacob@ubbcluj.ro

Lect. univ. dr. Ivona TĂTAR-VÎSTRAȘ
lect. univ. dr. Alexandra FELSEGHI


ALEXANDRA FELSEGHI

lect. univ. dr.

alexandra.felseghi@ubbcluj.ro

 

Alexandra Felseghi este dramaturg și cercetător. În 2017 și-a obținut titlul de doctor în domeniul Teatru și Artele Spectacolului, în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Lucrarea sa de doctorat se concentrează pe studierea tehnicilor artistice folosite în interiorul companiilor independente – pe care le experimentează în postura de dramaturg și regizor încă de la finalizarea studiilor de masterat. Prin urmare, teza cu titlul O incursiune în teatrul independent – Performance și Creator Multiplu, a lăsat noi direcții de cercetare pe care Alexandra Felseghi continuă să le exploreze și în prezent, ca de exemplu, forme documentare în artele spectacolului. Alături de regizoarea Adina Lazăr a lansat conceptul de „teatru documentat”, tehnică pe care continuă să o dezvolte în producțiile la care colaborează.

Cu o experiență artistică de peste zece ani în sectorul independent și cel de stat, Alexandra Felseghi este autorul unui larg număr de spectacole, dintre care amintim: Zeițe de categoria B (coproducție Teatrelli, Teatrul „Regina Maria” Oradea, Teatrul „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani, 2023), Nu vorbim despre asta (producție a Teatrului Odeon București, 2023), La Academie (producție a Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani, 2023), Acasă (producție a Asociației Pro Teatru Zalău, 2023), Nu mai ține linia ocupată (producție a Teatrului „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, 2021), Verde Tăiat (producție Pro Teatru Zalău, 2020 – nominalizată la premiile Uniter la categoria „Cel mai bun spectacol”, 2021), Fabrici și Uzine (spectacol de teatru documentar postindustrial, producție Centrul Pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale, 2019); 3 Milioane (spectacol documentar, producție Create.Act.Enjoy, 2018).

În 2021, Alexandra Felseghi a fost distinsă cu premiul pentru dramaturgie, oferit de Scena.ro în cadrul Galei Premiilor Sofia Nădejde.

Începând din 2019 este cadru didactic la secția de teatrologie, departamentul teatru, din cadrul Facultății de Teatru și Film, unde predă cursurile: Teatrologie 2, Prelucrarea textului de spectacol (seminar), Scriitură creativă în artele spectacolului, Scriitură dramaturgică, Dramatizare, Dramaturgia secolului XXI (seminar).

Mai multe informații: https://alexandrafelseghi.ro/

Lect. univ. dr. Miki BRANIȘTE

lect. univ. dr. Miki Braniște

nicoleta.braniste@ubbcluj.ro

 

Manager cultural și curator pentru arte performative și proiecte interdisciplinare, președinte al asociației Colectiv A din Cluj. A fost directorul festivalului TEMPS D’IMAGES din Cluj din 2008 până în anul 2017. Între 2009 si 2019 a fost membră a board-ului de conducere a spațiului de artă contemporană Fabrica de Pensule participând activ la strategia generală a acestuia. Între 2017-2019 a realizat programul artistic dedicat artelor spectacolului la Fabrica de Pensule. Din anul 2017 a creat, în calitate de curator, programul Cultural Management Academy la inițiativa Goethe Institut Bucharest. A dezvoltat o activitate susținută în curatoriat și management cultural acestea reprezentând totodată și domeniile ei de expertiză.  

Are o teză de doctorat în domeniul Artelor Spectacolului la Universitatea Babeș-Bolyai cu o temă legată de transformările din scena culturală independentă clujeană pe fondul adoptării de către municipalitate a imaginii orașului creativ suprapusă cu dezvoltărea urbană accelerată.

 

Cercetări în Politici culturale și studii culturale

În cercetările ei orientate asupra politicilor culturale, Miki este interesată de artă și cultură ca instrument abil în procesele de dezvoltare socială. Preocupată de transformările economice, social-politice și de mediu care apar în cadrul societății globale, ea își indreaptă atenția către proiecte interdisciplinare inspirate de nevoia de a re-imagina viitorul nostru. 

 

Cursuri predate:

Management cultural

Politici Culturale

Managementul companiei independente 

Management de proiect: festivalul de teatru

Lect. univ. dr. Raluca LUPAN
Asist. univ. dr. Radu Teampău

Radu Teampău

radu.teampau@ubbcluj.ro

 

Licențiat în Artă teatrală, specialitatea regie de teatru (1996) și master în Filosofia Culturii și Artele Spectacolului la Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (2006). Diploma de doctor în Teatru și Artele Spectacolului cu teza Narațiunea regizorală (2015). Regizor și asist. univ. dr. la Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Colaborează, ca regizor, la mai multe teatre din țară: Teatrul Național, Cluj-Napoca; Teatrul Puck, Cluj-Napoca; Teatrul Elvira Godeanu, Târgu Jiu; Teatrul Municipal, Turda; Teatrul Tineretului, Piatra Neamț; Teatrul Maghiar de Stat Csiki Gergely, Timișoara; Teatrul Național Radu Stanca, secția germană, Sibiu; participare la festivaluri și workshopuri naționale și internaționale de teatru în Austria, Belgia, Elveția, Germania, Italia; spectacole în cadrul teatrului independent. Colaborare la revistele: DramArt, Colocvii teatrale, Steaua, Tribuna, Echinox. Publicații: Cărți: Logolatria, Editura Dacia, Cluj-Napoca (2003); Taifasuri mileziene, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca (2007); Teatru, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca (2010); E-mailuri teatrale, Editurile Eikon & Școala Ardeleană, Cluj-Napoca (2014); Carena în cer: Narațiunea actorului din perspectivă regizorală, Editurile Eikon & Școala Ardeleană (2015); Nașterea unei pietre: Narațiunea spectacolului din perspectivă regizorală, Editurile Eikon & Școala Ardeleană (2016); Fly Butterfly: Three Short Plays, translated into English by Nadia Dimofte, Tellwell Talent Publishing House, Victoria, B.C., Canada (2017).

Cadre didactice titulare (perioadă determinată)

Asist. univ. dr. Diana ALDEA
Asist. univ. drd. Cosmin MATEI

cosmin.matei@ubbcluj.ro

 

Cosmin Matei este regizor de teatru și asistent drd. la Facultatea de Teatru și Film a Universității Babeș Bolyai, secția Regie. A absolvit Regia de Teatru la Cluj, în anul 2012, la clasa regizorului Gelu Badea și secția de Grafică a Universității Naționale de Arte, București, în anul 2006, la clasa graficianului Ion Atanasiu Delamare. Este interesat de îmbinarea practicii teatrale cu cercetarea științifică în vederea dezvoltării unor principii noi de antrenament pentru actori și regizori. A semnat spectacole ca Occupy Yourself, Reacting Chernobyl sau IntimIdate Me folosind metode devised și dramaturgie dedicată. Printre interesele de cercetare se numără antrenamentul bio-pshio-fiziologic al actorului, implicațiile utilizării narativelor dinamice și paralele care rezultă din tratarea corpului atât ca obiect cât și ca subiect și dezvoltarea metodelor de antrenament care permit explorarea fizică și mentală pentru a ajunge la un control al mediului interior în vederea potențării răspunsului dat unei situații de joc realiste.

Cadre didactice asociate

Anca MĂNIUȚIU
Livia GUNĂ
Irina WINTZE


Irina Wintze

Conf.univ./cadru asociat specialist 

irina.wintze@ubbcluj.ro

 

Irina Wintze cercetează domeniile Artei Actorului și al Pedagogiei Teatrale, find specializată în  Actorie.
Practica sa artistică  vizează dezvoltarea personalității unice a studenților aflați sub îndrumare, prin tehnici și metode specifice Artei Actorului. Activitatea de peste 25 de ani ca practician pe scena Teatrului Național Lucian Blaga/Cluj, susține stimularea unui spirit creativ și de autointerogare, inițiativă și experimentarea, dezvoltarea gândirii laterale, punând accent pe conexiunea între cunoașterea profundă a arhetipurilor și proiecția lor în dimensiunile contemporaneității, precum și pe viziunea interdisciplinarității artelor în Spectacolul actual. Demersul său pedagogic este centrat pe Proces, pe evoluția diferită a fiecărui student și are drept crez: „Profesorul este aici pentru student, nu studentul – pentru profesor.”

Expertiza sa tehnică este în domeniul Teatru și Artele Spectacolului și are ca mobil Cuvântul și raportul de interdependență între semnificant și semnificat și Intenția ca interfață care permite descoperirea de noi valențe ale Cuvântului și deci, ale Situației – element fundamental pentru Arta Actorului.

Dezvoltă proiecte şi lucrează în domeniile Artei și Invatamantului Teatral, cu preocupare pentru depistarea și atragerea talentelor tinere înspre aceasta profesie, preocupare care s-a concretizat în participarea ca formator în proiectele „Competențe în comunicare – Performanță în educație” (2012) și „Practica artistică / Tranziția tânărului artist spre piața muncii” (2011 – 2013).

 

A debutat la Teatrul Radu Stanca/Sibiu, a colaborat cu Teatrul Clasic Ioan Slavici/Arad și, din 1993 este angajată a Teatrului Național Lucian Blaga/Cluj.  Pe parcursul unei activități care acoperă 70 de roluri, a avut ocazia să colaboreze cu regizori remarcabili:  Iulian Vișa, Mona Marian, Cătalina Buzoianu, Mihai Măniuțiu, Andrei Șerban, Sanda Manu, Alexandru Dabija, Radu Afrim, Silviu Purcărete, Laszlo Bocsardi.

 

A participat la realizarea a numeroase spectacole, printre care: 

– „Iubirea Fedrei”,  regia Mihai Măniuțiu/ 2006/ Arad, Teatrul Clasic Ioan Slavici

– „Decameronul”,  regia Iulian Visa, 1992, Sibiu, Teatrul Radu Stanca;

– ,,Clasa noastră,, / 2015 / Laszlo Bocsardi / Cluj / TNC Lucian Blaga

– ,, Livada de vișini,, /2014   și ,,Hamlet,, / 2012 /  Roberto Bacci (Italia) / Cluj / TNC Lucian Blaga

– ,,Sânziana și Pepelea,, / 2013 ; ,,Florența sunt eu,, /2011 și ,,Colonelul și păsările,,  / 2003 / Alexandru Dabija / Cluj / TNC Lucian Blaga

– ,,Ce nemaipomenită  aiureală,, / 2013 / Silviu Purcărete / Cluj / TNC Lucian Blaga

– ,,Ultimul mesaj al cosmonautului către femeia pe care a iubit-o în fosta Uniune Sovietică,, / 2010 / Radu Afrim / Cluj / TNC Lucian Blaga

–  ,,Cântăreața cheală,, / 2009 / Tompa Gabor / Cluj / TNC Lucian Blaga

– ,,Noaptea Walpurgiei,, / 2009 ;  ,,Psihoza 4:48,, / 2008;  ,,Banchetul sau Calea spre Momfa,, / 2007 și  ,,Alcesta,, / 2003 /  Mihai Măniuțiu / Cluj / TNC Lucian Blaga

– ,,Rock n Roll,, / 2007 / Andrei Șerban / Cluj / TNC Lucian Blaga

– ,,Bolnavul închipuit,, / 2002 / Sanda Manu / Cluj / TNC Lucian Blaga

– ,,Becket,,  / 1996 / Victor Ioan Frunză / Cluj / TNC Lucian Blaga

De asemenea, a lucrat în spectacolele coregrafice: 

– ,,Singur printre mârlani,, după volumul omonim  al lui Florin Bican, coregrafie Andrea Gavriliu 2019 / Cluj / TNC Lucian Blaga

– ,,Cum va place,, după W.Shakespeare, coregrafie Peter Uray (HU), 2014 / Cluj / TNC Lucian Blaga

– ,,Bosch, Grădina plăcerilor lumești,, 2010 și ,,Frumoasa din Pădurea Adormita,, 2005 – coregrafie Marc Bogaerts (Belgia) / Cluj / TNC Lucian Blaga

– ,,Solo-online,, 2004, coregrafie Vava Ștefănescu/ Cluj / TNC Lucian Blaga      

 

Cursuri predate:

Limbaj nonverbal, Studiul cuvântului în Arta Actorului, Studii de masca și Caracter, Teatru psihologic, Tehnici și metode în Arta Actorului.

Cătălin CODREANU
Ferenc SINKÓ

ferenc.sinko@ubbcluj.ro

 

 

FERENC SINKÓ (n. 1979) a absolvit Facultatea de Teatru și Televiziune a UBB Cluj în clasa lui András Hatházi şi Csaba Szilágyi-Palkó, și s-a angajat la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj. Din 2004 este colaborator, apoi lector asociat al UBB, Facultatea de Teatru și Televiziune; și membru fondator/preşedinte al As. GroundFloor Group.

A semnat regia mai multor spectacole produse de GroundFloor Group și Teatrul Maghiar de Stat Cluj, printre care multipremiatul „Parallel”, invitat la cele mai importante festivaluri din România, și cu numeroase turnee internaționale la Karlsruhe (Germania), Copenhaga (Danemarca), Ljubljana (Slovenia), Maribor (Slovenia), Lublin (Polonia), Budapesta (Ungaria), Szeged (Ungaria) în perioada 2013-2016.

În calitate de actor, a colaborat cu regizorii Gábor Tompa, Andrei Şerban, Silviu Purcărete, Mihai Măniuţiu, Robert Woodruff, Adrian Sitaru, Tom Dugdale, David Zinder, Andrei Măjeri etc. A semnat coregrafia/mișcarea scenică în echipa creativă a  regizorilor Matthias Langhoff, Tompa Gábor, Robert Woodruff, Elie Malka, Mihai Măniuţiu, Leta Popescu.

Împreună cu Filip Odangiu, conduce spre absolvire în 2019 a patra promoție de actori.

Olivia GRECEA


Olivia Grecea

Asistent Univ. Dr. 

olivia.grecea@ubbcluj.ro

 

 

Olivia Grecea este regizoare de teatru și cercetătoare independentă, cu o dublă formare ca teatrolog și regizor (UBB, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle). Colaborează cu teatre de stat și spațiul independent Reactor. Din 2014 este membru Lincoln Center Theatre Directors Lab.

Doctorat în studii teatrale obținut la Universitatea Babeș-Bolyai cu cercetarea practice-as-research Teatrul Devised. Utopie, instrument și teatru politic (Cluj-Napoca: Eikon, 2017). Burse de cercetare la Dortmund și Berlin, bursă de cercetare a Academiei Române. 

Spectacolele sale recente au participat la numeroase festivaluri naționale și internaționale, printre care Festivalul Internațional de Teatru Nou (Arad) și au fost selectate în showcase-ul de producții independente 11+1 al Teatrului Național Craiova. 

Practica sa performativă recentă (Istorie subiectivă a fragilității, Noi nu, niciodată și Glorie, realizate la Reactor) se concentrează pe colaborarea cu dramaturge contemporane și pe explorarea proceselor de lucru devised.

 

Cursuri predate: Fundamentele regiei de teatru, Regie de teatru

Andreea GAVRILIU
Ciprian SCURTEA

ciprian.scurtea@ubbcluj.ro

 

 

Roluri în spectacolele Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu: 

 1. „American Buffalo”, de David Mamet, regia Eugen Gyemant, 2020
 2. „Vedere de pe pod”, de Arthur Miller, regia: Eugen Jebeleanu – rol: Eddie Carbone, 2018
 3. „Hedda Gabler”, de Henrik Ibsen, regia: Botond Nagy – rol: Ejlert Løvborg, 2018
 4. „10”, de Csaba Székely, regia: Radu-Alexandru Nica, 2017
 5. „Nathan înțeleptul”, după Gotthold Ephraim Lessing, regia: Armin Petras, 2015
 6. „Fantoma e aici”, de Kobo Abe, regia: Kushida Kazuyoshi, 2015
 7. „Marat/Sade”, după Peter Weiss, regia: Charles Muller – rol: Duperret, pacient, erotoman, 2014 
 8. „Solitaritate”, spectacol de Gianina Cărbunariu – rol: Preotul, Cristian Iulian Dobrescu, 2013 
 9. „Maestrul şi Margareta”, de Mihail Bulgakov, regia: Zoltán Balázs – rol: Iuda, Latuncki, 2013
 10. „O poveste japoneză”, de Chikamatsu Monzaemon, regia: Masahiro Yasuda – rol: Yohei, 2012
 11. „Călătoriile lui Gulliver”, exerciții scenice inspirate din opera lui Jonathan Swift, regia: Silviu Purcărete, 2012
 12. „Scrisori de dragoste către o prinţesă chineză”, de Matei Vişniec, regia: Cristi Juncu, one-man-show, 2012
 13. „Îmi place cum miroşi!”, de Neil Simon, regia: Şerban Puiu – rol: Norman Cornell, 2011
 14. „Ispita Cioran”, regia: Gavriil Pinte – rol: Nefericitul, 2011
 15. „Ghidul copilăriei retrocedate”, după Andrei Codrescu, regia: Gavriil Pinte – rol: Andrei Perlmutter, 2010
 16. „Opinia publică”, de Aurel Baranga, regia: Theodor Cristian Popescu – rol: Costică Braharu, 2010
 17. „Breaking the waves sau Viaţa binecuvântată a lui Bess”, de Lars von Trier, regia: Radu Alexandru Nica – rol: Dr. Richardson, 2009
 18. „Femeia ţintă şi cei zece amanţi”, de Matei Vişniec, regia: Claire Dancoisne – rol: Tony Galantul, 2009
 19. „Metamorfoze”, după Ovidiu, regia: Silviu Purcărete, 2009 
 20. „Astăzi nu se fumează”, după texte de Iustin Panţa şi Mircea Ivănescu, regia Gavriil Pinte – rol: Celălalt Iustin, 2008
 21. „Hamlet”, de W. Shakespeare, regia: Radu Alexandru Nica – rol: Hamlet, 2008 
 22. „Faust”, de J. W. Goethe, regia: Silviu Purcărete, 2007
Tudor LUCANU


Tudor Lucanu
Lector univ. drd.

tudor.lucanu@ubbcluj.ro

 

 

 

Tudor Lucanu este regizor artistic al Teatrului Național “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca. S-a afirmat pe scena teatrului românesc atât ca regizor, cât şi ca
scenograf şi actor. A absolvit Facultatea de Teatru și Televiziune la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, specializarea Actorie în 2008, la clasa profesorului Miklós Bács, asistent Camelia Curuțiu, urmând apoi studiile masterale în cadrul aceleiași facultăți şi Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București, specializarea Regie de teatru în 2012, la clasa Liudmila Anton Szekely, asistent Radu Apostol.
În prezent urmează studiile Școlii doctorale de Teatru la Universiatatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, având ca temă de cercetare Dezvoltarea autenticității creatoare pornind de la metoda lui Michael Chekhov. Practica sa artistică vizează utilizarea diferitelor tehnici și metodele de stimulare a creativității actoricești.
De-a lungul timpului a participat la numeroase ateliere de teatru, sub îndrumarea lui Andrei Șerban, David Zinder, Nicole Kehrberger, Iosif Herțea, Robert Cohen și a Vavei Ștefănescu, dar a și susținut ateliere de actorie la mai multe festivaluri de teatru pentru liceeni, sau ateliere de confecționare de măști pentru teatru.
Spectacolele pe care le-a regizat sau la care a realizat scenografia au participat la numeroase festivaluri de teatru din țară, dar și în străinătate. Succesul său regizoral s-a concretizat în câteva premii importante, precum premiul „Aureliu Manea” pentru cel mai bun regizor al stagiunii 2014/2015, la Gala Premiilor Teatrului Național „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca în 2015, premiul pentru cel mai bun regizor în cadrul Festivalului de Teatru Scurt din Oradea pentru spectacolele „Emigranţii”, producţie aTeatrului Naţional Cluj-Napoca şi „Ești un animal, Viskovitz!”, de la Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea şi premiul pentru cel mai bun regizor şi cel mai bun spectacol pentru „Ești un animal, Viskovitz!”, la Festivalului „Pledez pentru TINE(ri)” de la Piatra Neamţ.