Erasmus

NOU! SELECTIE ERASMUS + CADRE

Anunț Selecție ”Staff Training” Erasmus+ 2022-2023

 

                                                                                                                                                      REZULTATE SELECȚIE

 

Facultatea de Teatru şi Film organizează o selecție pentru mobilități Staff  Training, destinate personalului administrativ și auxiliar în cadrul programului Erasmus+

În această rundă de selecție este disponibil 1 loc pentru mobilitate de tip staff training(ST).

Perioada mobilității poate avea o durată maximă de 7 zile.

Notă. Mobilitățile trebuie efectuate obligatoriu până la sfârșitul anului universitar 2022-2023.

 

Informații complete despre program pot fi consultate accesând site-ul Centrului de Cooperări Internaționale: https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/outgoing-staff-training-mobility/procesul-de-selectie/

 

Dosarele se vor trimite online la adresa de email a coordonatorului Erasmus+, lect. univ. dr. Bartha Katalin Ágnes katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro  până la data de:

 • 4 Mai, 2023, orele 24:00
 • Selecția dosarelor va avea loc în data de 5 Mai, 2023
 • Comunicarea rezultatelor selecției pe data de 5 Mai, 2023
 • Afișarea rezultatelor finale pe site-ul facultății, în data de 5 Martie, 2023

Universitățile partenere la care se pot desfăşura mobilităţile didactice sunt:

COD NUME UNIVERSITATE DOMENIUL ST
E BARCELO22 Theatre Institute Music and performing arts / 0215 – Directing and playwriting x
G THESSAL02 University of Macedonia Audiovisual techniques and media production x
CZ PRAHA07 Charles University Audiovisual techniques and media production / 0211 – Film and media studies x
CZ PRAHA07 Charles University Music and performing arts / 0215 x
I UDINE01 University of Udine Arts / 0210 x
I MACERAT02 Università degli Studi di Macerata Visual fine arts and design x
E GIRONA02 University of Girona Audiovisual techniques and media production x
E GIRONA02 University of Girona Music and performing arts x
HR OSIJEK01 Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Arts x
LT VILNIUS05 Lithuanian Academy of Music and Theatre Music and performing arts x
TR ISTANBU59 Istanbul Ayvansaray University Audio-visual techniques and media production x
F MONTPEL01 Paul Valéry University of Montpellier 0 x
TR ISTANBU62 Istanbul Rumeli University Cinema x
TR ESKISEH01 Anadolu University Audio-visual techniques and media production x

 Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de selecție sunt:

 • Curriculum Vitae și listă de lucrări;
 • Fișa candidatului (candidații pot selecta până la 2-3 instituții partenere în funcție de preferințe)

Criterii de selecție:

 • Relevanța și prestigiul activității didactice și de cercetare/creație a profesorului la nivel internațional (CV & listă de lucrări); relevanța instituțională a mobilității (in cazul mobilităților de staff training).
 • Inițierea unor noi acorduri Erasmus+ pentru care se solicită mobilități;
 • Implicarea la nivelul departamentului/facultății în activități academice și administrative cu scopul de a crește internaționalizarea instituției (scrisoare de confirmare din partea directorului de departament care să nominalizeze activitățile respective).

Comisia de selecție:

Lect. univ. dr. Delia-Ioana ENYEDI-MARCHIȘ

Lect. univ. dr. Mihai PEDESTRU

Lect. univ. dr. SZILÁGYI-PALKÓ Csaba

Elena Adriana SON – CCI

Notă:

În urma realizării selecției, formularele necesare efectuării mobilității vor fi descărcate de pe site-ul Centrului de Cooperări internaționale: https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/outgoing-staff-training-mobility/

BLENDED INTENSIVE PROGRAMME

ANUNȚ SELECȚIE MOBILITĂȚI MIXTE DE SCURTĂ DURATĂ (BIP)

ERASMUS+

AN ACADEMIC 2022-2023

REZULTATE SELECȚIE

 

Facultatea de Teatru și Film organizează, în perioada 27.03.2023-30.03.2023, procesul de selecţie pentru 3 locuri disponibile în cadrul proiectului de mobilități mixte de scurtă durată (BIP) ERASMUS+ care vor fi efectuate în luna iunie 2023 la Universitatea Girona/ERAM Escola Universitaria.

 

La aceasta selecție pot participa studenți Facultății de Teatru și Film înscriși la nivel licență (BA) și masterat (MA), domeniul Teatru și Artele Spectacolului

Detalii despre programul BIP:

 • Denumire BIP: A one week Summer School about Staging in public spaces
 • Perioada mobilitate fizică la Girona: 26.06.2023-30.06.2023 (ultima săptămână din sesiune)
 • Perioada mobilitate virtuală: trei ȋntâlniri virtuale ȋn perioada 20.06.2023-22.06.2023
 • Sesiune de închidere/wrap-up: întâlnire virtuală 02.07.2023
 • Informatii despre conţinutul cursului: Se vor defăşura trei seminarii virtuale(fiecare va dura aprox. 1,5 ore) și un atelier practic la ERAM axat pe arte performative stradale. Seminarul virtual va include concepte de bază despre arta teatrală stradală, studenții vor fi încurajați să se pregătească pentru atelierul fizic cu exerciții ușoare și să exploreze creativitatea kinetică. Atelierul fizic reprezină faza de mobilite în persoană la Girona și va consta în experimentarea a numeroase exerciții individuale și de grup în spații deschise și străzi în trei orașe, Girona, Barcelona, Salt. Pe parcursul unei săptămâni studenții vor fi încurajați să exploreze spațiile străzilor, arhitectura, oamenii cu ajutorul limbajul teatrului stradal. Faza finală constă într-o întâlnire de evaluare virtuală în care studenții vor putea reflecta la cele întâmplate în perioada mobilității și vor primi informații pentru a se putea conecta la lumea festivalurile stradale.

 

Criterii de eligibilitate:

         Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universtiatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Teatru și Film, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”).

         să dețină un certificat de competență lingvistică în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai

 

Calendarul procesului de selecție este următorul:

27.03.2023 Afișarea anunțului de selecție (site FTF)

27.03-29.03.2023 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa

katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro a dosarelor de candidatură de către studenți (cel târziu până în data de 29.03.2023, la ora 24:00)

30.03.2023 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție (site FTF).

Datorită termenului de nominalizări(31.03.2023) calendarul nu permite o perioadă de contestații.

 

Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresa katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro

va cuprinde următoarele documente:

 • Fişa tip a candidatului(FORMULAR AICI), completată, datată și semnată, salvată sub forma unui
 • document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa;
 • Declarația de candidatură(FORMULAR AICI), completată, datată și semnată, salvată sub forma unui
 • document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa;
 • Curriculum Vitae al candidatului redactat în limba germană, datat și semnat, salvat
 • sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
 • Scrisoarea de motivaţie a candidatului în limba engleză datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare
 • Adeverinţă – eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;
 • Certificat/atestat de competenţă lingvistică în limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui
 • Selecția se va face pe baza dosarului, fără interviu. Aplicația constă în trimiterea unui singur document PDF care să cuprindă scanate toate documentele necesare (vezi: dosarul de candidatura). Adeverința care atestă situația școlară se va elibera de la secretariatul facultății în regim online, în urma unei solicitări trimise prin email la adresa suma@ubbcluj.ro document PDF     denumită     sub     forma:     Nume_Prenume_Declaratie_Atestat.

 

Notă: În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică dupa încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionand faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.   Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

 

Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 • dosar de candidatură: 50%
 • media generală          aferentă ultimei          sesiuni de studii            încheiată:50%.

 

Comisia de selecție a candidaţilor:

 • Lect. univ. dr. Mihai PEDESTRU
 • Lect. univ. dr. SZILÁGYI-PALKÓ Csaba
 • Lect. univ. dr. Delia-Ioana ENYEDI-MARCHIȘ
 • Oana COZMUȚA – CCI

 

Rezultatele procesului de selecție:

Erasmus

Rezultatele finale, după contestații, ale procesului de selecție:

Erasmus

SELECTIE ERASMUS + STUDENȚI

Facultatea de Teatru și Film organizează, în perioada 23.03.2023-07.04.2023,

procesul de selecţie pentru mobilități de studiu ERASMUS care vor fi efectuate în

semestrul I. al anului universitar 2023-2024

REZULTATE SELECȚIE

 

La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel licență,

Criterii de eligibilitate:

 • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).
 • Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență)
 • să dețină un certificate de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție
 • Selecția se va face pe baza dosarului, fără interviu. Aplicația constă în trimiterea unui singur document PDF care să cuprindă scanate toate documentele necesare (vezi: dosarul de candidatura). Adeverința care atestă situația școlară se va elibera de la secretariatul facultății în regim online, în urma unei solicitări trimise prin email la adresa suma@ubbcluj.ro
 • Studenții care încă nu dețin certificate de competență lingvistică se pot înscrie în vederea selecției, după ce situația curentă va fi deblocată urmând a se atașa dosarului și documentul respectiv.

 

Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresa  katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro va cuprinde următoarele documente:

 • Fişa tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa; (

FISA CANDIDATULUI

 

 • Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie; (candidații pot selecta până la 2-3 instituții partenere în funcție de preferințe)

 

DECLARAȚIE SELECȚIE

 

 • Curriculum Vitae al candidatului redactat în limba de studiu sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
 • Scrisoarea de motivaţiea candidatului redactată în limba de studiu sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare
 • Adeverinţă– eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;
 • Certificat/atestat de competenţă lingvisticăîn limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document

PDF denumită sub forma: Nume_  Prenume_   Declaratie_ Atestat.

 

! În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică după încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionând faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.

 

! Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Biroul Erasmus al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

 

Calendarul procesului de selecție este următorul:

23.03.2023 Afișarea anunțului de selecție
23.03.2023 -04.04.2023 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro a dosarelor de candidature de către studenți (cel târziu până în data de 04.04.2023 la ora 24:00 )
05.04.2023 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție
05.04.2023-06.04.2023 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la carmen.suma@ubbcluj.ro  a eventualelor contestații (cel târziu până în data de 06.04.2023 la ora 24:00)
07.04.2023 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție.

  

Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 • dosar de candidatură: 50%
 • media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 50%

 

Comisia de selecție a candidaţilor:

 • dr. Mihai PEDESTRU
 • dr. SZILÁGYI-PALKÓ Csaba
 • dr. Delia-Ioana ENYEDI-MARCHIȘ
 • Oana COZMUȚA – CCI

 

Rezultatele procesului de selecție vor fi afișate pe site-ul facultății:

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/despre/erasmus/

Rezultatele finale, după contestații, ale procesului de selecție pe site-ul facultății:

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/despre/erasmus/

            LISTĂ UNIVERSITĂȚI PARTENERE

              Universitățile în cadrul cărora se pot desfășura mobilitățile de studiu sunt:

Țara COD PARTENER NUME UNIVERSITATE                   DOMENIU  

Locuri

 

Lb. predare

I I FIRENZE01 University of Florence Music and performing arts / 215 L, M 3 IT – B1 mandatory, EN- B2
E E BARCELO22 Theatre Institute Music and performing arts / 0215 – Directing and playwriting L 1 ES – B1, CA – B1
HU HU BUDAPES10 Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary Music and performing arts / 0215 L, M, D 2
G G ATHINE01 National and Kapodistrian University of Athens Music and performing arts L, M, D 2 nu se mentioneaza
F F TOULOUS02 University of Toulouse – Jean Jaurès Humanities and arts/ 02 L, M 2 nu se mentioneaza
CZ CZ PRAHA07 Charles University Audiovisual techniques and media production / 0211 – Film and media studies L, M, D 1 EN – B2, CZ – B2
CZ CZ PRAHA07 Charles University Music and performing arts / 0215 L, M, D 1 EN – B2, CZ – B2
I I UDINE01 University of Udine Arts / 0210 L, M 1 nu se mentioneaza
I I UDINE01 University of Udine Arts / 0210 D 1 nu se mentioneaza
PL PL KATOWIC01 University of Silesia in Katowice Arts L, M 2 nu se mentioneaza
E E ELCHE01 Miguel Hernández University of Elche Audio-visual techniques and media production / 0211 L 3 EN – B1, ES – B1
I I MACERAT02 na Visual fine arts and design L, M 3 nu se mentioneaza
E E GIRONA02 University of Girona Audiovisual techniques and media production L, M, D 2 nu se mentioneaza
E E GIRONA02 University of Girona Music and performing arts L, M, D 2 nu se mentioneaza
HU HU DEBRECE01 University of Debrecen Arts and Humanities / 02 L, M, D 2 nu se mentioneaza
HU HU SZEGED01 University of Szeged Audiovisual techniques and media production L, M*, D* 2 nu se mentioneaza
F F NANCY43 University of Lorraine Arts L, M 3 FR – B1, EN – B1
PL PL LODZ01* University of Lodz Arts and humanities, Film and Media studies L, M* 2
HR HR OSIJEK01 Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Arts L, M 2 EN – B2
F F LILLE103 Lille University Performing arts – Theatre L, M, D 4 sau 2 nu se mentioneaza
HU HU BUDAPES37 Academy of Drama and Film in Budapest Music and performing arts L, M, D 1 nu se mentioneaza
HU HU BUDAPES37 Academy of Drama and Film in Budapest Audiovisual techniques and media production L, M, D 1 nu se mentioneaza
I I MILANO03 Catholic University of the Sacred Heart Audiovisual techniques and media production L, M 2 nu se mentioneaza
TR TR ISTANBU59 Istanbul Ayvansaray University Audio-visual techniques and media production L, M, D 1 EN – B1
I I PADOVA01 University of Padua Music and performing arts L, M, D 2 IT – B2, HU – B2
S S VAXJO03 Linnaeus University Arts and humanities L, M, D 2 EN – B2
TR TR ESKISEH01 Anadolu University Audio-visual techniques and media production L, M, D 2 EN – B2, TR – B1
G G THESSAL01 Aristotle University of Thessaloniki Audio-visual techniques and media production L, M, D 2 EN – B1
HU HU SZEGED01* University of Szeged Arts and humanities L, M, D 4 HU – C1, EN – B2
HU HU EGER02 Eszterházy Károly Catholic University Film and communication studies L, M, D 3 HU – B2
HU HU EGER02 Eszterházy Károly Catholic University Theatre studies 0 0 HU – B2

 

*2 În cazul parteneriatului acesta pot aplica și studenți la nivel Master și Phd. HU SZEGED

*1  în cazul parteneriatului acesta pot aplica și studenți la nivel Master PL LODZ

SELECTIE ERASMUS + PLASAMENT STUDENȚI

Facultatea de Teatru și Film organizează, în perioada 17.05.2023-29.05.2023,

procesul de selecţie pentru mobilități de practică/plasament ERASMUS care vor fi efectuate în

semestrul II. al anului universitar 2022-2023

REZULTATE SELECȚIE

 

La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel licență.

Mobilitatea va fi efectuată obligator până la sfârșitul anului academic 2022/2023 (30.09.2023)

Notă: Mobilitatea de practică/plasament nu va fi echivalată în sistemul de transfer de credite (ECTS), cum este cazul mobilităților de studiu, fiindcă acestui tip de mobilitate nu i-se alocă credite.

 

Criterii de eligibilitate:

 • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).
 • Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență)
 • să dețină un certificate de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție
 • Selecția se va face pe baza dosarului, fără interviu. Aplicația constă în trimiterea unui singur document PDF care să cuprindă scanate toate documentele necesare (vezi: dosarul de candidatura). Adeverința care atestă situația școlară se va elibera de la secretariatul facultății în regim online, în urma unei solicitări trimise prin email la adresa suma@ubbcluj.ro
 • Studenții care încă nu dețin certificate de competență lingvistică se pot înscrie în vederea selecției, după ce situația curentă va fi deblocată urmând a se atașa dosarului și documentul respectiv.

 

Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresa  katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro va cuprinde următoarele documente:

 • Fişa tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa; (

FISA CANDIDATULUI

 

 • Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie;

DECLARAȚIE SELECȚIE

 

 • Curriculum Vitae al candidatului redactat în limba de studiu sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
 • Scrisoarea de motivaţiea candidatului redactată în limba de studiu sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare
 • Adeverinţă– eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;
 • Certificat/atestat de competenţă lingvisticăîn limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document

PDF denumită sub forma: Nume_  Prenume_   Declaratie_ Atestat.

 

! În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică după încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionând faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.

 

! Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Biroul Erasmus al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

 

Calendarul procesului de selecție este următorul:

17.05.2023 Afișarea anunțului de selecție
17.05.2023 –  26.05.2023 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro a dosarelor de candidature de către studenți (cel târziu până în data de 26.05.2023 la ora 24:00 )
29.05.2023 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție
29.05.2023 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție.

  

Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 • dosar de candidatură: 50%
 • media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 50%

 

Comisia de selecție a candidaţilor:

 • dr. Mihai PEDESTRU
 • dr. SZILÁGYI-PALKÓ Csaba
 • dr. Delia-Ioana ENYEDI-MARCHIȘ
 • Oana COZMUȚA – CCI

 

Rezultatele procesului de selecție vor fi afișate pe site-ul facultății:

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/despre/erasmus/

Rezultatele finale, după contestații, ale procesului de selecție pe site-ul facultății:

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/despre/erasmus/

 

            LISTĂ INSTITUȚIILOR PARTENERE

              Instituțiile în cadrul cărora se pot desfășura mobilitățile de practică/plasament sunt:

 

Țara COD PARTENER NUME UNIVERSITATE Nivel studiu                                 DOMENIU  

Locuri

 

limba

 

Perioada recomandată

IT IT TEATRO NUCLEO SOC. COOP.  Licență Theatre and Performing Arts 1  IT/EN 2 luni

MOBILIȚĂTI DE SCURTĂ DURATĂ PENTRU DOCTORANZI

Facultatea de Teatru și Film organizează, în perioada 24.02.2023-15.03.2023,

procesul de selecţie pentru mobilități Mobilități outgoing de scurtă durată (maximum 30 de zile) pentru doctoranzi 

ERASMUS, care vor fi efectuate în

semestrul II. al anului universitar 2022-2023

 

REZULTATE SELECȚIE

La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel studii doctorale (Phd.),

Criterii de eligibilitate:

 

 • Doctoranzii trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).
 • să dețină un certificate de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție
 • Selecția se va face pe baza dosarului, fără interviu. Aplicația constă în trimiterea unui singur document PDF care să cuprindă scanate toate documentele necesare (vezi: dosarul de candidatura). Adeverința care atestă situația școlară se va elibera de la secretariatul facultății în regim online, în urma unei solicitări trimise prin email la adresa suma@ubbcluj.ro
 • Doctoranzii care încă nu dețin certificate de competență lingvistică se pot înscrie în vederea selecției, după ce situația curentă va fi deblocată urmând a se atașa dosarului și documentul respectiv.

 

Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresa  katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro va cuprinde următoarele documente:

 • Fişa tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa; (

FISA CANDIDATULUI

 

 • Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie

DECLARAȚIE SELECȚIE

 

 • Curriculum Vitae al candidatului redactat în limba de studiu sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
 • Scrisoarea de motivaţiea candidatului redactată în limba de studiu sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare
 • Adeverinţă– eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;
 • Certificat/atestat de competenţă lingvisticăîn limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document

PDF denumită sub forma: Nume_  Prenume_   Declaratie_ Atestat.

 

! În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică după încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionând faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.

 

! Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Biroul Erasmus al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

 

Calendarul procesului de selecție este următorul:

 

24.02.2023 Afișarea anunțului de selecție
24.02.2023 –  10.03.2023 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro a dosarelor de candidature de către studenți (cel târziu până în data de 10.03.2023 la ora 24:00 )
12.03.2023 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție
12.03.2023 –  14.03.2023 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la carmen.suma@ubbcluj.ro  a eventualelor contestații (cel târziu până în data de 13.03.2023 la ora 24:00)
15.03.2023 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție.

  

Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 • dosar de candidatură: 50%
 • media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 50%

 

Comisia de selecție a candidaţilor:

 • dr. Mihai PEDESTRU
 • dr. SZILÁGYI-PALKÓ Csaba
 • dr. Delia-Ioana ENYEDI-MARCHIȘ
 • Oana COZMUȚA – CCI

 

Rezultatele procesului de selecție vor fi afișate pe site-ul facultății:

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/despre/erasmus/

Rezultatele finale, după contestații, ale procesului de selecție pe site-ul facultății:

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/despre/erasmus/

 

 

            LISTĂ UNIVERSITĂȚI PARTENERE

              Universitățile în cadrul cărora se pot desfășura mobilitățile  sunt:

Țara COD PARTENER NUME UNIVERSITATE                   DOMENIU  

Locuri

 

Lb. predare

 

HU HU SZEGED01 University of Szeged Arts and humanities 2 HU – C1, EN – B2
HU HU DEBRECE01 University of Debrecen Film studies 2 HU – C1, EN – B2

 

CE ESTE ERASMUS +

Ce este programul ERASMUS+?

 

 

ERASMUS+ este noul program al Uniunii Europene care se adresează următoarelor domenii: educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020 având ca și obiective dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport.
Noul program reunește șapte programe europene de finanțare Life Long Learning (Invățare pe Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune), Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țările industrializate.

 

TIPURI DE ACTIVITĂŢI

 

 Mobilităţi de studiu pentru studenţi
 Mobilități de practică pentru studenți (plasamente studențești)
 Mobilităţi cadre didactice
 Formarea cadrelor didactice şi a personalului nedidactic

 

 

Mobilităţi studenţeşti

 

 

Obiective:

 să ajute studenţii să beneficieze educaţional, lingvistic şi cultural de o experienţă de studiu în alte ţări europene;
 să promoveze cooperarea între instituţii şi îmbogăţirea mediului educaţional al instituţiilor gazdă;
 să contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificaţi, cu deschidere şi cu experienţă internaţională, ca viitori specialişti;
 să faciliteze transferul de credite şi recunoaşterea perioadelor de mobilitate petrecute în străinătate, cu ajutorul sistemului ECTS sau a unui alt sistem de credite compatibil.

Mobilități de practică pentru studenţi (în întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare şi alte organizaţii)
Plasamentul este considerat o perioadă de practică profesională într-o întreprindere sau organizaţie din altă ţară participantă la Program, având ca scop formarea studenţilor în vederea adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoştinţe practice.

Organizaţiile gazdă pentru plasamentele studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare, alte tipuri de organizaţii profesionale.
Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:
 asigurarea recunoaşterii integrale de către instituţia de învăţământ superior de origine a perioadei petrecute în străinătate;
 semnarea unui acord de stagiu referitor la programul perioadei de plasament; acest contract trebuie aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine şi de către organizaţia gazdă.
 efectuarea plasamentului în baza unui contract aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine, organizaţia gazdă şi de beneficiar.
Mobilităţi ale cadrelor didactice pentru misiuni de predare în instituţii de învăţământ superior

 

 

Obiective:

 să permită studenţilor care nu pot să participe într-un plan de mobilităţi să beneficieze de cunoştinţele şi expertiza unor cadre didactice universitare din alte ţări europene;
 să promoveze schimbul de expertiză şi experienţa în ceea ce priveşte metodologia de predare;
 să încurajeze universităţile să îşi extindă şi să îşi îmbogăţească conţinutul cursurilor pe care le oferă.
Formarea cadrelor didactice şi a personalului nedidactic în instituţii de învăţământ superior şi intreprinderi

 

 

Obiective:

 Mobilitatea cadrelor didactice dintr-o instituţie de învăţământ superior către o întreprindere (Activităţile pot varia foarte mult, de la seminarii, ateliere, până la perioade de formare practică.)
 Mobilitatea personalului administrativ şi nedidactic din instituţii de învăţământ superior către o instituţie de învăţământ superior parteneră.
 Mobilitatea personalului didactic dintr-o instituţie de învăţământ superior către o instituţie parteneră în scopul perfecţionării academice.
Mobilitatea se realizează pe baza acordurilor interinstituţionale.
Selecţia este făcută de către instituţia de învăţământ superior de origine. Grantul este administrat de către instituţia de învăţământ superior.
Condiţia esenţială pentru acordarea oricărui grant o reprezintă respectarea unui plan de lucru convenit de către ambii parteneri, instituţia de origine şi instituţia/întreprinderea gazdă