Categorii echipamente

 

Erasmus

SELECTIE ERASMUS + STUDENȚI

ANUNȚ SELECȚIE MOBILITĂȚI DE STUDIU ERASMUS+

AN ACADEMIC 2021-2022

OCTOMBRIE 2021

 

REZULTATE SELECȚIE MOBILITATE 2021-2022

 

Facultatea de Teatru și Film organizează, în perioada 29.09.2021 – 13.10.2021, procesul de selecţie pentru mobilități de studiu și de practică ERASMUS care vor fi efectuate în semestrul 2 al anului universitar 2021-2022.

La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel licență, masterat și doctorat.

 

Criterii de eligibilitate:

 • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).

 • Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență)

 • să dețină un certificate de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție

 • Selecția se va face pe baza dosarului, fără interviu. Aplicația constă în trimiterea unui singur document PDF care să cuprindă scanate toate documentele necesare (vezi: dosarul de candidatura). Adeverința care atestă situația școlară se va elibera de la secretariatul facultății în regim online, în urma unei solicitări trimise prin email la adresa suma@ubbcluj.ro Studenții care încă nu dețin certificate de competență lingvistică se pot înscrie în vederea selecției, după ce situația curentă va fi deblocată urmând a se atașa dosarului și documentul respectiv.

 

Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresa  katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro si va cuprinde următoarele documente:

 • Fişa tipa candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa;

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/FISA%20CANDIDATULUI%202021-2022.pdf

 • Declaraţia tipa candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie;

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/Declaratie%20selectie%202021-2022.pdf

 • Curriculum Vitaeal candidatului redactat în limba de studiu sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;

 • Scrisoarea de motivaţiea candidatului redactată în limba de studiu sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare

 • Adeverinţă– eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;

 • Certificat/atestat de competenţă lingvisticăîn limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document

PDF denumită sub forma: Nume_  Prenume_   Declaratie_ Atestat.

Notă: În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică dupa încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionand faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.  Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2.

 

Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la UniversitateaBabeș-Bolyai.

Calendarul procesului de selecție este următorul:

29.09.2021

Afișarea anunțului de selecție

Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro a dosarelor de candidature de către studenți (cel târziu până în data de 13.10.2021 la ora 24:00 )

14.10.2021

Comunicarea rezultatelor procesului de selecție

Transmiterea în format electronic, prin e-mail la carmen.suma@ubbcluj.ro  a eventualelor contestații (cel târziu până în data de 16.10 la ora 24:00)

17.10.2021

Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție.

 

Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 • dosar de candidatură: 50%

 • media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 50%.

Fiecare facultate va menționa criteriile de evaluare a candidaților

 

 

Comisia de selecție a candidaţilor:

 • univ. dr. Mihai PEDESTRU

 • univ. dr. SZILÁGYI-PALKÓ Csaba

 • univ. dr. Delia-Ioana ENYEDI-MARCHIȘ

 • Oana COZMUȚA – CCI

Rezultatele procesului de selecție:

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/despre/erasmus/

Rezultatele finale, după contestații, ale procesului de selecție:

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/despre/erasmus/

 

LISTĂ UNIVERSITĂȚI PARTENERE

Universitățile în cadrul cărora se pot desfășura mobilitățile de studiu sunt:

 

 

Țară

COD ERASMUS.

Nume Universitate

DOMENIU

Nr. locuri

BA

MA

PhD

LIMBA

F

F LILLE103

Universite de Lille

Theatre/Performing Arts/0215

4

X

X

X

FR

F

F NANCY43

Universite de Lorraine

arts/021

2

X

X

FR

I

I ROMA29

Accademia Nazionale d’Arte Drammatica „Silvio d’Amico”

arts/021

2

X

X

IT

EN

G

G ATHINE01

National and Kapodistrian University of Athens

Music and Performing Arts/0215

2

X

X

X

GR

EN

HR

HR  OSIJEK01

J.J. Strossmayer University of Osijek

Arts/021

2

X

X

HR

EN

HU

HU BUDAPES10

Karoli Gaspar University of the Reformed Church in Hungaruy

Music and Performing Arts/0215

2

X

X

X

HU

EN

HU

HU BUDAPES37

University of Theatre and Film Arts

Audio-Visual Technique and media production/0211, Music and performing Arts/0215

1

X

X

X

HU EN

HU

HU DEBRECE01

University of Debrecen

Arts and humanities/02

2

X

X

X

HU EN

HU

HU SZEGED01

University of Szeged

Audio-Visual Technique and media production, Performing Arts/0211, 0215

2

X

X

X

HU

EN

HU

HU BUDAPES37

University of Theatre and Film Arts

Music and Performing Arts/0215

1

X

X

X

HU

EN

I

I MACERAT02

Academia di Belle Arti di Macerata

Visual Fine Arts and design/221

2

X

X

IT

EN

I

I MILANO03

Universita Cattolica del Sacro Cuore

Audio-Visual Technique and media production/0211

2

X

X

IT

EN

MK

MK STIP01

Goce Delcev University of Stip

Audio-Visual Technique and media production/0211

2

X

X

MK

EN

E

E SEVILLA06

Escuela Superior de Arte Dramatico de Sevilla

Music and Performing Arts/0215

1

X

SP

P

P LISBOA97

PEDAGO Instituto Superior de Ciencias Educativas do Douro

Arts and Humanities, Performing Arts/0211, 0215

1

X

X

X

PT

EN

PL

PL KATOWIC01

University of Silesia in Katowice

Arts/021

2

X

X

PL

EN

S

S VAXJO03

Linnaeus University

Arts and humanities/02, Audio-Visual Technique and media production/0211

2

X

X

X

EN

SW

PL

PL LODZ01

University of Lodz

0211 – Arts and Humanities; Film and Media Studies; Audio-visual technique and media production

1

X

X

PL

EN

 

Universitățile în cadrul cărora se pot desfășura mobilitățile de plasament sunt

COD Țară

COD UNIV.

UNIV.

SPECIALIZARE

Nr. locuri

BA

MA

PhD

LIMBA

HU

HU SZEGED01

University of Szeged

Audio-Visual Technique and media production, Performing Arts/0211, 0215

2

X

X

X

HU

EN

I

I MACERAT02

Academia di Belle Arti di Macerata

Visual Fine Arts and design/221

2

X

X

 

IT

EN

P

P LISBOA97

PEDAGO Instituto Superior de Ciencias Educativas do Douro

Arts and Humanities, Performing Arts/0211, 0215

2

X

X

X

PT

EN

S

S VAXJO03

Linnaeus University

Audio-Visual Technique and media production/0211

2

X

X

X

EN

SW

PL

PL LODZ01

University of Lodz

0211 – Arts and Humanities; Film and Media Studies; Audio-visual technique and media production

2

X

X

 

PL

EN

 

 

SELECTIE ERASMUS + CADRE

Selecție Erasmus+ 2020-2021

 

REZULTATE SELECȚIE MOBILITATE 2021-2022

 

 

 

Facultatea de Teatru şi Film organizează o nouă selecție pentru mobilități Staff+Teaching Training, destinate cadrelor didactice titulare, în cadrul programului Erasmus+. Mai multe informații despre acest program pot fi găsite aici: http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php

 

Dosarele se trimit online la adresa de email a coordonatorului Erasmus+, lector univ. Dr. Bartha Katalin Ágnes, katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro  până la data de 17 octombrie 2021, orele 24:00. Selecția va avea loc pe Teams în data de 18 octombrie 2021.

 

Universitățile la care se pot desfăşura mobilităţile didactice sunt:

D MITTWEI01

University Mittweida

Audio-Visual Technique and media production/0211

D POTSDAM02

Filmuniversitat Babelsberg

Cinema and Television/213

E GIRONA02

Universitat de Girona

Audio-Visual Technique and media production/0211

E GIRONA02

Universitat de Girona

Music and Performing Arts/0215

F LILLE03

Universite Sciences Humanies et Sociales Lille 3

Theatre/Performing Arts/0215

F NANCY43

Universite de Lorraine

arts/021

F TOULOUS02

Universite Toulouse-Jean Jaures

Humanities and arts/02

G ATHINE01

National and Kapodistrian University of Athens

Music and Performing Arts/0215

HR  OSIJEK01

J.J. Strossmayer University of Osijek

Arts/021

HU BUDAPES10

Karoli Gaspar University of the Reformed Church in Hungary

Music and Performing Arts/0215

HU BUDAPES37

University of Theatre and Film Arts

Music and Performing Arts/021

HU BUDAPES37

University of Theatre and Film Arts

Audio-Visual Technique and media production/0211

HU DEBRECE01

University of Debrecen

Arts and humanities/02

HU SZEGED01

University of Szeged

Audio-Visual Technique and media production, Performing Arts/0211, 0215

I MACERAT02

Academia di Belle Arti di Macerata

Visual Fine Arts and design/221

I MILANO03

Universita Cattolica del Sacro Cuore

Audio-Visual Technique and media production/0211

LT VILNIUS05

Lithuanian Academy or Music and  Theatre

Music and Performing  Arts

MK STIP01

Goce Delcev University of Stip

Audio-Visual Technique and media production/0211

P LISBOA97

PEDAGO Instituto Superior de Ciencias Educativas do Douro

Arts and Humanities, Performing Arts/0211, 0215

PL KATOWIC01

University of Silesia in Katowice

Arts/021

PL LODZ01

University of Lodz

0211 – Arts and Humanities; Film and Media Studies; Audi-visual technique and media production

S VAXJO03

Linnaeus University

Audio-Visual Technique and media production/0211

S VAXJO03

Linnaeus University

Arts and humanities/02

S VAXJO03

Linnaeus University

Audio-Visual Technique and media production/0211

E SEVILLA06

Drama School of Seville

Music and performing arts/0215

I ROMA29

Accademia nazionale d’Arte Dramatica ‘Silvio d’Amico’

Arts / 0210

 

Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de selecție sunt:

 

Criterii de selecție:

 • Relevanța și prestigiul activității didactice și de cercetare/creație a profesorului la nivel internațional (CV & listă de lucrări); relevanța instituțională a mobilității (in cazul mobilităților de staff training).

 • Inițierea unor noi acorduri Erasmus+ pentru care se solicită mobilități;

 • Implicarea la nivelul departamentului/facultății în activități academice și administrative cu scopul de a crește internaționalizarea instituției (scrisoare de confirmare din partea directorului de departament care să nominalizeze activitățile respective).

Comisia de selecție:

 

 

Lect. univ. dr. Delia-Ioana ENYEDI-MARCHIȘ

Lect. univ. dr. Mihai PEDESTRU

Lect. univ. dr. SZILÁGYI-PALKÓ Csaba

Elena Adriana SON – CCI

 

Notă:

În urma realizării selecției, formularele necesare efectuării mobilității se găsesc pe site-ul Centrului de Cooperări internaționale: http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php

 

 

CE ESTE ERASMUS +

Ce este programul ERASMUS+?

 

 

ERASMUS+ este noul program al Uniunii Europene care se adresează următoarelor domenii: educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020 având ca și obiective dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport.
Noul program reunește șapte programe europene de finanțare Life Long Learning (Invățare pe Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune), Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țările industrializate.

 

TIPURI DE ACTIVITĂŢI

 

 Mobilităţi de studiu pentru studenţi
 Mobilități de practică pentru studenți (plasamente studențești)
 Mobilităţi cadre didactice
 Formarea cadrelor didactice şi a personalului nedidactic

 

 

Mobilităţi studenţeşti

 

 

Obiective:

 să ajute studenţii să beneficieze educaţional, lingvistic şi cultural de o experienţă de studiu în alte ţări europene;
 să promoveze cooperarea între instituţii şi îmbogăţirea mediului educaţional al instituţiilor gazdă;
 să contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificaţi, cu deschidere şi cu experienţă internaţională, ca viitori specialişti;
 să faciliteze transferul de credite şi recunoaşterea perioadelor de mobilitate petrecute în străinătate, cu ajutorul sistemului ECTS sau a unui alt sistem de credite compatibil.

Mobilități de practică pentru studenţi (în întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare şi alte organizaţii)
Plasamentul este considerat o perioadă de practică profesională într-o întreprindere sau organizaţie din altă ţară participantă la Program, având ca scop formarea studenţilor în vederea adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoştinţe practice.

Organizaţiile gazdă pentru plasamentele studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare, alte tipuri de organizaţii profesionale.
Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:
 asigurarea recunoaşterii integrale de către instituţia de învăţământ superior de origine a perioadei petrecute în străinătate;
 semnarea unui acord de stagiu referitor la programul perioadei de plasament; acest contract trebuie aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine şi de către organizaţia gazdă.
 efectuarea plasamentului în baza unui contract aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine, organizaţia gazdă şi de beneficiar.
Mobilităţi ale cadrelor didactice pentru misiuni de predare în instituţii de învăţământ superior

 

 

Obiective:

 să permită studenţilor care nu pot să participe într-un plan de mobilităţi să beneficieze de cunoştinţele şi expertiza unor cadre didactice universitare din alte ţări europene;
 să promoveze schimbul de expertiză şi experienţa în ceea ce priveşte metodologia de predare;
 să încurajeze universităţile să îşi extindă şi să îşi îmbogăţească conţinutul cursurilor pe care le oferă.
Formarea cadrelor didactice şi a personalului nedidactic în instituţii de învăţământ superior şi intreprinderi

 

 

Obiective:

 Mobilitatea cadrelor didactice dintr-o instituţie de învăţământ superior către o întreprindere (Activităţile pot varia foarte mult, de la seminarii, ateliere, până la perioade de formare practică.)
 Mobilitatea personalului administrativ şi nedidactic din instituţii de învăţământ superior către o instituţie de învăţământ superior parteneră.
 Mobilitatea personalului didactic dintr-o instituţie de învăţământ superior către o instituţie parteneră în scopul perfecţionării academice.
Mobilitatea se realizează pe baza acordurilor interinstituţionale.
Selecţia este făcută de către instituţia de învăţământ superior de origine. Grantul este administrat de către instituţia de învăţământ superior.
Condiţia esenţială pentru acordarea oricărui grant o reprezintă respectarea unui plan de lucru convenit de către ambii parteneri, instituţia de origine şi instituţia/întreprinderea gazdă