Erasmus+

RO  I  HU  I  EN

(NOU) SELECTIE BLENDED INTENSIVE PROGRAMME

REZULTATE SELECȚIE


ANUNȚ SELECȚIE MOBILITĂȚI MIXTE DE SCURTĂ DURATĂ (BIP) ERASMUS+

ERASMUS+ AN ACADEMIC 2023-2024

MAI, 2024

 

Facultatea de Teatru și Film organizează, în perioada 09.05.2024 – 20.05.2024, procesul de selecţie pentru 6 locuri disponibile în cadrul proiectului de mobilități mixte de scurtă durată (BIP) ERASMUS+ care vor fi efectuate în perioada iunie-iulie 2024 la Universitatea Girona ERAM.

La această selecție pot participa studenți ai Facultății de Teatru și Film înscriși la nivel licență anul III. (BA), masterat (MA) în domeniul Teatru și Artele Spectacolului și în domeniul Cinematografie și Media

Detalii despre modulele programului BIP:

 • Denumire BIP: Collective scenic creation: towards a horizontal workspace
 • Cod:BIP ID: 2023-1-ES01-KA131-HED-000120226-4
 • Perioada mobilitate virtuală: 11-25 iunie 2024
 • Perioada mobilitate fizică la Girona: 17-21 iunie 2024 
 • Organizator: Universitatea Girona ERAM
 • Parteneri: Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Girona ERAM

 

 • Denumire BIP: Illustrating stories from head to tail.
 • Cod:BIP ID: 2023-1-ES01-KA131-HED-000120226-5
 • Perioada mobilitate virtuală: 25 iunie 2024 – 11 iulie 2024
 • Perioada mobilitate fizică la Girona: 1-5 iulie 2024 
 • Organizator: Universitatea Girona ERAM
 • Parteneri: Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Girona ERAM

 

 • Denumire BIP: Designing joyful and caring technology futures.
 • Cod:BIP ID: 2023-1-ES01-KA131-HED-000120226-3
 • Perioada mobilitate virtuală: 04-18 iulie 2024
 • Perioada mobilitate fizică la Girona: 8-12 iulie 2024 
 • Organizator: Universitatea Girona ERAM
 • Parteneri: Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Girona ERAM

 

Criterii de eligibilitate:

Ø   Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Teatru și Film, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”).

Ø   Cunoașterea limbii engleze la nivel B2 este obligatorie.

Calendarul procesului de selecție este următorul:

09.05.2024 Afișarea anunțului de selecție (site FTF)

09.05.2024 – 19.05.2024 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa

katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro  a dosarelor de candidatură de către studenți (cel târziu până în data de 20.05.2024, la ora 24:00)

20.05.2024 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție (site FTF).

Datorită termenului scurt de nominalizări calendarul nu permite o perioadă de contestații.

Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresa. katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro  va cuprinde următoarele documente (adunat într-un singur PDF):

 • Fişa tip a candidatului (FORMULAR AICI), completată, datată și semnată, salvată sub forma unui
 • document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa;
 • Declarația de candidatură (FORMULAR AICI), completată, datată și semnată, salvată sub forma unui
 • document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa;
 • Curriculum Vitae al candidatului, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
 • Scrisoarea de motivaţie a candidatului în limba engleză datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare
 • Adeverinţă – eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;
 • Certificat/atestat de competenţă lingvistică în limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui
 • Selecția se va face pe baza dosarului, fără interviu. Aplicația constă în trimiterea unui singur document PDF care să cuprindă scanate toate documentele necesare (vezi: dosarul de candidatura). Adeverința care atestă situația școlară se va elibera de la secretariatul facultății în regim online, în urma unei solicitări trimise prin email la adresa secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro document PDF     denumită     sub     forma:     Nume_Prenume_Declaratie_Atestat.

Notă: În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică dupa încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionand faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.   Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 • dosar de candidatură: 50%
 • media generală          aferentă ultimei          sesiuni de studii            încheiată:  50%.

Comisia de selecție a candidaţilor:

 • Lect. univ. dr. Mihai PEDESTRU
 • Lect. univ. dr. SZILÁGYI-PALKÓ Csaba
 • Lect. univ. dr. Delia-Ioana ENYEDI-MARCHIȘ
 • Ramona Fäder – CCI

SELECTIE ERASMUS TEACHING + STAFF

〈NOU!〉


REZULTATE SELECȚIE


Anunț Selecție ”Teaching & Staff Training” Erasmus+ 2023-2024


 

Facultatea de Teatru şi Film organizează o selecție pentru mobilități de Teaching și Staff  Training, destinate cadrelor didactice precum și personalului administrativ și auxiliar în cadrul programului Erasmus+

Perioada mobilității poate avea o durată minimă de 2 zile, respectiv o durată maximă de 7 zile.

Sunt puse la dispoziție în urma suplimentărilor un număr de:

 • 11 mobilități de tip teaching (TA)
 • 4 mobilități de tip staff (ST)

Mobilitățile trebuie efectuate obligatoriu până la sfârșitul anului universitar 2023-2024.

Informații complete despre program pot fi consultate accesând site-ul Centrului de Cooperări Internaționale: https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/outgoing-staff-training-mobility/procesul-de-selectie/

Dosarele se vor trimite online la adresa de email a coordonatorului Erasmus+, lect. univ. dr. Bartha Katalin Ágnes katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro  până la data de:

  • 7 martie, 2023, orele 24:00
  • selecția dosarelor va avea loc în data de 8 martie, 2024,
  • Comunicarea rezultatelor selecției pe data de 8 martie, 2024
  • Contestațiile se pot trimite (pe adresa secretariatului) până în data de 11 martie, 2024
  • Afișarea rezultatelor finale pe site-ul facultății, în data de 12 martie, 2024

Universitățile partenere la care se pot desfăşura mobilităţile didactice sunt:

COD NUME UNIVERSITATE DOMENIUL TA ST
I FIRENZE01 University of Florence Music and performing arts / 215 x
E BARCELO22 Theatre Institute Music and performing arts / 0215 – Directing and playwriting x x
G ATHINE01 National and Kapodistrian University of Athens Music and performing arts x
F TOULOUS02 University of Toulouse – Jean Jaurès Humanities and arts/ 02 x
G THESSAL02 University of Macedonia Audiovisual techniques and media production x x
CZ PRAHA07 Charles University Audiovisual techniques and media production / 0211 – Film and media studies x
CZ PRAHA07 Charles University Music and performing arts / 0215 x x
I UDINE01 University of Udine Arts / 0210 x x
PL KATOWIC01 University of Silesia in Katowice Arts x
E ELCHE01 Miguel Hernández University of Elche Audio-visual techniques and media production / 0211 x x
I MILANO16 University of Milano-Bicocca Film and media studies x
I MACERAT02 Accademia di Belle Arti di Macerata Visual fine arts and design x x
E GIRONA02 University of Girona Music and performing arts x
HU DEBRECE01 University of Debrecen Arts and Humanities / 02 x
HU SZEGED01 University of Szeged Audiovisual techniques and media production x x
F NANCY43 University of Lorraine Arts x
PL LODZ01 University of Lodz Film and media studies x x
HR OSIJEK01 Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Arts x x
F LILLE103 Lille University Performing arts – Theatre x x
HU BUDAPES37 Academy of Drama and Film in Budapest Music and performing arts x x
HU BUDAPES37 Academy of Drama and Film in Budapest Audiovisual techniques and media production x x
LT VILNIUS05 Lithuanian Academy of Music and Theatre Audio-visual techniques and media production x x
LT VILNIUS05 Lithuanian Academy of Music and Theatre Music and performing arts  x x
SK BRATISL05 Academy of Performing Arts in Bratislava Performing arts – Theatre, Film and media studies x
TR ISTANBU59 Istanbul Ayvansaray University Audio-visual techniques and media production  x x
F MONTPEL03 Paul Valéry University of Montpellier 0 x
HU DEBRECE01 University of Debrecen Arts and Humanities  x x
HU DEBRECE01 University of Debrecen Arts and Humanities – for Institute of German Studies x x
HU DEBRECE01 University of Debrecen Arts and Humanities – for Institute of Anglo-American Studies  x x
TR ISTANBU62 Istanbul Rumeli University Cinema x x
 

S VAXJO03

Linnaeus University Arts and humanities x
TR ESKISEH01 Anadolu University Audio-visual techniques and media production  x x
G THESSAL01 Aristotle University of Thessaloniki Audio-visual techniques and media production x x
HU SZEGED01 University of Szeged Arts and humanities x x
HU EGER02 Eszterházy Károly Catholic University Film and communication studies x x
HU EGER02 Eszterházy Károly Catholic University Theatre studies x x
HU BUDAPES01 Eötvös Loránd University Audio-visual techniques and media production x x
HU BUDAPES01 Eötvös Loránd University Arts x x
F PARIS003 University Sorbonne Nouvelle Film and cinema x x
F PARIS003 University Sorbonne Nouvelle Theatre x x
I MILANO03 Catholic University of the Sacred Heart Audiovisual techniques and media production x
TR GAZIANT01 Gaziantep University Film x x
TR AFYON01 Afyon Kocatepe University Cinema and television x x
P AVEIRO01 University of Aveiro Arts x
F PARIS116 ENSAD Music and performing arts x x

Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de selecție sunt:

Criterii de selecție:

 • Relevanța și prestigiul activității didactice și de cercetare/creație a profesorului la nivel internațional (CV & listă de lucrări); relevanța instituțională a mobilității (in cazul mobilităților de staff training).
 • Inițierea unor noi acorduri Erasmus+ pentru care se solicită mobilități;
 • Implicarea la nivelul departamentului/facultății în activități academice și administrative cu scopul de a crește internaționalizarea instituției.
 • Motivația bine argumentată privind actuala candidatură (de ce s-a ales un anumit tip de formare, o anumită organizație gazdă?)

Relevant pentru realizarea mobilității în special pentru candidații ST:

 • Completarea planului de lucru (mobility agreement) într-o manieră cât mai detaliată, narativă, personală, astfel încât sa fie accesibil unei persoane nefamiliarizate cu jargonul de specialitate, iar evaluatorul / auditorul extern sa poata intelege cu usurinta aplicatia, semnificatia domeniului de lucru, etc.

Comisia de selecție:

Lect. univ. dr. Delia-Ioana ENYEDI-MARCHIȘ

Lect. univ. dr. Mihai PEDESTRU

Lect. univ. Szilágyi-Palkó Csaba

Elena Adriana SON – CCI

Notă:

În urma obținerii mobilității, formularele necesare efectuării mobilității pot fi descărcate de mai jos:


FIȘA CANDIDATULUI

ATESTAT PREDARE

ATESTAT STAFF/TRAINING

MOBILITY AGREEMENT TEACHING

MOBILITY AGREEMENT STAFF 

SELECTIE ERASMUS + STUDENȚI

(NOU)


REZULTATE SELECȚIE MARTIE 2024


Facultatea de Teatru și Film organizează,

în perioada 01.03.2024 – 21.03.2024,

procesul de selecţie pentru mobilități de studiu ERASMUS care vor fi efectuate în

semestrul I. al anului universitar 2024-2025

La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel licență, (L)

Criterii de eligibilitate:

 • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la nivelul de studiu LICENȚĂ, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).
 • Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență)
 • să dețină un certificate de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție
 • Selecția se va face pe baza dosarului, fără interviu. Aplicația constă în trimiterea unui singur document PDF care să cuprindă scanate toate documentele necesare (vezi: dosarul de candidatura). Adeverința care atestă situația școlară se va elibera de la secretariatul facultății în regim online, în urma unei solicitări trimise prin email la adresa suma@ubbcluj.ro
 • Studenții care încă nu dețin certificate de competență lingvistică se pot înscrie în vederea selecției, după ce situația curentă va fi deblocată urmând a se atașa dosarului și documentul respectiv.

 

Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresa  katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro va cuprinde următoarele documente:

 • Fişa tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa; (

FISA CANDIDATULUI

 

 • Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie; (candidații pot selecta până la 5 instituții partenere în funcție de preferințe)

 

DECLARAȚIE SELECȚIE

 • Curriculum Vitae al candidatului redactat în limba de studiu sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
 • Scrisoarea de motivaţie a candidatului redactată în limba de studiu sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare
 • Adeverinţă– eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;
 • Certificat/atestat de competenţă lingvistică în limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document

PDF denumită sub forma: Nume_  Prenume_   Declaratie_ Atestat.

 

! În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică după încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionând faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.

 

! Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Biroul Erasmus al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

Calendarul procesului de selecție este următorul:

01.03.2024 Afișarea anunțului de selecție
01.03.2024 -15.03.2024 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro a dosarelor de candidature de către studenți (cel târziu până în data de 15.03.2024 la ora 24:00 )
18.03.2024 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție
18.03.2024 -20.03.2024 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la carmen.suma@ubbcluj.ro  a eventualelor contestații (cel târziu până în data de 20.03.2024 la ora 24:00)
21.03.2024 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații.

 

Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 • dosar de candidatură: 50%
 • media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 50%

 

Comisia de selecție a candidaţilor:

 • dr. Mihai PEDESTRU
 • dr. SZILÁGYI-PALKÓ Csaba
 • dr. Delia-Ioana ENYEDI-MARCHIȘ
 • Ramona Fäder – CCI

Rezultatele procesului de selecție vor fi afișate pe site-ul facultății:

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/despre/erasmus/

Rezultatele finale, după contestații, ale procesului de selecție pe site-ul facultății:

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/despre/erasmus/

            LISTĂ UNIVERSITĂȚI PARTENERE

              Universitățile în cadrul cărora se pot desfășura mobilitățile de studiu sunt:

Țara COD PARTENER NUME UNIVERSITATE                   DOMENIU Nivel  

Locuri

 

Lb. predare

S E BARCELO 22 Institut del Teatre Music and performing arts / 215 L 1 EN-CT
I I FIRENZE01 University of Florence Music and performing arts / 215 L 3 IT – B1 mandatory, EN- B2
HU HU BUDAPES10 Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary Music and performing arts / 0215 L 2 HU – C1
G G ATHINE01 National and Kapodistrian University of Athens Music and performing arts / 0215 L 2 EN-GR
I IUDINE 01 University of Udine Arts L 1 IT-EN
PL PL KATOWIC01 University of Silesia in Katowice Arts L 6 PL
E E ELCHE01 Miguel Hernández University of Elche Audio-visual techniques and media production L 3 EN – B1, ES – B1
E E GIRONA02 University of Girona Audiovisual techniques and media production L 2 CT, EN
E E GIRONA02 University of Girona Music and performing arts L 2 CT, EN
F F NANCY43 University of Lorraine Arts L 3 FR – B1, EN – B1
PL PL LODZ01 University of Lodz Film and media studies L 2 EN – B2
HR HR OSIJEK01 Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Arts L 2 EN – B2
LT LT VILNIUS05 Lithuanian Academy of Music and Theatre Audio-visual techniques and media production L 2 EN – B2
LT LT VILNIUS05 Lithuanian Academy of Music and Theatre Music and performing arts L 2 EN – B2
SK SK BRATISL05 Academy of Performing Arts in Bratislava Performing arts – Theatre, Film and media studies L 2 EN – B2
TR TR ISTANBU59 Istanbul Ayvansaray University Audio-visual techniques and media production L 1 EN – B1
HU HU DEBRECE01 University of Debrecen Arts and Humanities L 2 HU
TR TR ISTANBU62 Istanbul Rumeli University Cinema L 2 EN – B1
IT I PADOVA01 University Padua Arts and Humanities L 2 IT-B2, HU-B2,
S S VAXJO 03 Linnaeus University Arts and humanities L 2 EN-B2
TR TR ESKISEH01 Anadolu University Eskișehir Audio-visual techniques and media production L 2 EN – B2, TR – B1
G G THESSAL01 Aristotle University of Thessaloniki Audio-visual techniques and media production L 2 EN – B1
HU HU SZEGED01 Szegedi Tudományegyetem Arts and humanities L 2 HU – C1, EN – B2
HU HU EGER02 Eszterházy Károly Catholic University Film and communication studies L 3 HU – B2
HU HU BUDAPES01 Eötvös Loránd University Audio-visual techniques and media production L 6 HU – B2, EN – B2
HU HU BUDAPES01 Eötvös Loránd University Arts L 2 HU – B2
F F PARIS003 University Sorbonne Nouvelle Film and cinema L 2 FR – B2, EN – B2
F F PARIS003 University Sorbonne Nouvelle Theatre L 2 FR – B2, EN – B2
TR FR PARIS  116 Ecole Nationale Superieure des Arts Décoratifs (ENSAD) Music Performance L 3 EN-B2 FR-B2

SHORT INTENSIVE PROGRAMME

REZULTATE SELECȚIE

ANUNȚ SELECȚIE MOBILITĂȚI INTENSIVE DE SCURTĂ DURATĂ

ERASMUS+ (SHORT INTENSIVE PROGRAMME)

AN ACADEMIC 2023-2024

 

Facultatea de Teatru și Film organizează, în perioada 23.01.2024 – 31.01.2024, procesul de selecţie pentru 9 locuri disponibile în cadrul proiectului de mobilități intensive de scurtă durată (SIP) ERASMUS+ care vor fi efectuate în luna februarie 2024 la École nationale supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD

La această selecție pot participa studenți ai Facultății de Teatru și Film înscriși la nivel masterat (MA) și doctorat (Phd) în  domeniul Teatru și Artele Spectacolului

Detalii despre programul SIP:

 • Denumire BIP: Eurofabrique 2 Inter-Artistic Workshops
 • Perioada mobilitatea virtuală:  29.01.2024 – 18.02.2024
 • Perioada mobilitate fizică la Paris: 07.02.2024 – 13.02.2024 
 • Organizator: ENSAD 
 • Parteneri: Universitatea Babeș-Bolyai, ENSAD (École nationale supérieure des Arts Décoratifs)

 

Criterii de eligibilitate:

Ø Studenții au participat obligatoriu la programul SIP EuroFabrique 2 Extreme contemporary performing arts organizată în noiembrie-decembrie 2023.

Ø Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Teatru și Film, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”).

Ø  Cunoașterea limbii franceze la nivel C2 este obligatorie. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

Ø  Cunoașterea limbii engleze la nivel B2 este obligatorie.

 

Calendarul procesului de selecție este următorul:

23.01.2024 Afișarea anunțului de selecție (site FTF)

23.01.2024 – 30.01.2024 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa

katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro a dosarelor de candidatură de către studenți (cel târziu până în data de 30.01.2024, la ora 24:00)

31.01.2024 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție (site FTF).

Datorită termenului scurt de nominalizări calendarul nu permite o perioadă de contestații.

Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresa katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro va cuprinde următoarele documente:

 • Fişa tip a candidatului (FORMULAR AICI), completată, datată și semnată, salvată sub forma unui
 • document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa;
 • Declarația de candidatură (FORMULAR AICI), completată, datată și semnată, salvată sub forma unui
 • document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa;
 • Curriculum Vitae al candidatului redactat în limba germană, datat și semnat, salvat
 • sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
 • Scrisoarea de motivaţie a candidatului în limba engleză datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare
 • Adeverinţă – eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;
 • Certificat/atestat de competenţă lingvistică în limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui
 • Selecția se va face pe baza dosarului, fără interviu. Aplicația constă în trimiterea unui singur document PDF care să cuprindă scanate toate documentele necesare (vezi: dosarul de candidatura). Adeverința care atestă situația școlară se va elibera de la secretariatul facultății în regim online, în urma unei solicitări trimise prin email la adresa: carmen.suma@ubbcluj.ro document PDF     denumită     sub     forma:     Nume_Prenume_Declaratie_Atestat.

 

Notă: În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică dupa încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionand faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.   Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 • dosar de candidatură: 50%
 • media generală          aferentă ultimei          sesiuni de studii            încheiată:50%.

Comisia de selecție a candidaţilor:

 • Lect. univ. dr. Mihai PEDESTRU
 • Lect. univ. dr. SZILÁGYI-PALKÓ Csaba
 • Lect. univ. dr. Delia-Ioana ENYEDI-MARCHIȘ
 • Ramona Gabriela FADER– CCI

MOBILIȚĂTI DE SCURTĂ DURATĂ PENTRU DOCTORANZI

REZULTATE SELECȚIE 


Facultatea de Teatru și Film organizează, în perioada 10.10.2023-27.10.2023,

procesul de selecţie pentru mobilități Mobilități outgoing de scurtă durată (max. 30 de zile) pentru doctoranzi 

ERASMUS, care vor fi efectuate în

semestrul II. al anului universitar 2023-2024

La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel studii doctorale (Phd.),

Criterii de eligibilitate:

 

 • Doctoranzii trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).
 • să dețină un certificate de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție
 • Selecția se va face pe baza dosarului, fără interviu. Aplicația constă în trimiterea unui singur document PDF care să cuprindă scanate toate documentele necesare (vezi: dosarul de candidatura). Adeverința care atestă calitatea de doctorand se va elibera de la secretariatul Institului de studii doctorale în regim online, în urma unei solicitări trimise prin email la adresa mihaela.topan@ubbcluj.ro
 • Doctoranzii care încă nu dețin certificate de competență lingvistică se pot înscrie în vederea selecției, după ce situația curentă va fi deblocată urmând a se atașa dosarului și documentul respectiv.

 

Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresa  katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro va cuprinde următoarele documente:

 • Fişa tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa; (

FIȘA CANDIDATULUI

 

 • Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie

DECLARAȚIE SELECȚIE

 

 • Curriculum Vitae al candidatului redactat în limba de studiu sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
 • Scrisoarea de motivaţiea candidatului redactată în limba de studiu sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare
 • Adeverinţă– eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;
 • Certificat/atestat de competenţă lingvisticăîn limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document

PDF denumită sub forma: Nume_  Prenume_   Declaratie_ Atestat.

 

! În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică după încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionând faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.

 

! Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Biroul Erasmus al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

 

Calendarul procesului de selecție este următorul:

 

10.10.2023 Afișarea anunțului de selecție
10.10.2023 –  24.10.2023 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro a dosarelor de candidature de către studenți (cel târziu până în data de 24.10.2023 la ora 24:00 )
25.10.2023 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție
25.10.2023 –  26.10.2023 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la carmen.suma@ubbcluj.ro  a eventualelor contestații (cel târziu până în data de 26.10.2023 la ora 24:00)
27.10.2023 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție.

Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 • dosar de candidatură: 50%
 • media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 50%

 

Comisia de selecție a candidaţilor:

 • dr. Mihai PEDESTRU
 • dr. SZILÁGYI-PALKÓ Csaba
 • dr. Delia-Ioana ENYEDI-MARCHIȘ
 • Oana POP – CCI

 

Rezultatele procesului de selecție vor fi afișate pe site-ul facultății:

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/despre/erasmus/

Rezultatele finale, după contestații, ale procesului de selecție pe site-ul facultății:

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/despre/erasmus/

 

            LISTĂ UNIVERSITĂȚI PARTENERE

              Universitățile în cadrul cărora se pot desfășura mobilitățile  sunt:

Țara COD PARTENER NUME UNIVERSITATE                   DOMENIU  

Locuri

 

Lb. predare

 

HU HU BUDAPES01 Eötvös Loránd University Audio-visual techniques 1 HU – C1, EN – B2
HU HU BUDAPES01 Eötvös Loránd University Arts 1 HU – C1, EN – B2
HU HU SZEGED01 University of Szeged Arts and humanities 2 HU – C1, EN – B2
HU F PARIS003 University Sorbonne Nouvelle Film and cinema 2 HU – C1, EN – B2
HU F PARIS003 University Sorbonne Nouvelle Theatre 2 FR – B2, EN – B2

SELECTIE ERASMUS + PLASAMENT STUDENȚI

Facultatea de Teatru și Film organizează, în perioada 17.05.2023-29.05.2023,

procesul de selecţie pentru mobilități de practică/plasament ERASMUS care vor fi efectuate în

semestrul II. al anului universitar 2022-2023

REZULTATE SELECȚIE

 

La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel licență.

Mobilitatea va fi efectuată obligator până la sfârșitul anului academic 2022/2023 (30.09.2023)

Notă: Mobilitatea de practică/plasament nu va fi echivalată în sistemul de transfer de credite (ECTS), cum este cazul mobilităților de studiu, fiindcă acestui tip de mobilitate nu i-se alocă credite.

 

Criterii de eligibilitate:

 • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).
 • Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență)
 • să dețină un certificate de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție
 • Selecția se va face pe baza dosarului, fără interviu. Aplicația constă în trimiterea unui singur document PDF care să cuprindă scanate toate documentele necesare (vezi: dosarul de candidatura). Adeverința care atestă situația școlară se va elibera de la secretariatul facultății în regim online, în urma unei solicitări trimise prin email la adresa suma@ubbcluj.ro
 • Studenții care încă nu dețin certificate de competență lingvistică se pot înscrie în vederea selecției, după ce situația curentă va fi deblocată urmând a se atașa dosarului și documentul respectiv.

 

Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresa  katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro va cuprinde următoarele documente:

 • Fişa tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa; (

FISA CANDIDATULUI

 

 • Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie;

DECLARAȚIE SELECȚIE

 

 • Curriculum Vitae al candidatului redactat în limba de studiu sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
 • Scrisoarea de motivaţiea candidatului redactată în limba de studiu sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare
 • Adeverinţă– eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;
 • Certificat/atestat de competenţă lingvisticăîn limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document

PDF denumită sub forma: Nume_  Prenume_   Declaratie_ Atestat.

 

! În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică după încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionând faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.

 

! Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Biroul Erasmus al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

 

Calendarul procesului de selecție este următorul:

17.05.2023 Afișarea anunțului de selecție
17.05.2023 –  26.05.2023 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro a dosarelor de candidature de către studenți (cel târziu până în data de 26.05.2023 la ora 24:00 )
29.05.2023 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție
29.05.2023 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție.

  

Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 • dosar de candidatură: 50%
 • media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 50%

 

Comisia de selecție a candidaţilor:

 • dr. Mihai PEDESTRU
 • dr. SZILÁGYI-PALKÓ Csaba
 • dr. Delia-Ioana ENYEDI-MARCHIȘ
 • Oana COZMUȚA – CCI

 

Rezultatele procesului de selecție vor fi afișate pe site-ul facultății:

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/despre/erasmus/

Rezultatele finale, după contestații, ale procesului de selecție pe site-ul facultății:

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/despre/erasmus/

 

            LISTĂ INSTITUȚIILOR PARTENERE

              Instituțiile în cadrul cărora se pot desfășura mobilitățile de practică/plasament sunt:

 

Țara COD PARTENER NUME UNIVERSITATE Nivel studiu                                 DOMENIU  

Locuri

 

limba

 

Perioada recomandată

IT IT TEATRO NUCLEO SOC. COOP.  Licență Theatre and Performing Arts 1  IT/EN 2 luni

CE ESTE ERASMUS +

Ce este programul ERASMUS+?

 

 

ERASMUS+ este noul program al Uniunii Europene care se adresează următoarelor domenii: educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020 având ca și obiective dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport.
Noul program reunește șapte programe europene de finanțare Life Long Learning (Invățare pe Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune), Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țările industrializate.

 

TIPURI DE ACTIVITĂŢI

 

 Mobilităţi de studiu pentru studenţi
 Mobilități de practică pentru studenți (plasamente studențești)
 Mobilităţi cadre didactice
 Formarea cadrelor didactice şi a personalului nedidactic

 

 

Mobilităţi studenţeşti

 

 

Obiective:

 să ajute studenţii să beneficieze educaţional, lingvistic şi cultural de o experienţă de studiu în alte ţări europene;
 să promoveze cooperarea între instituţii şi îmbogăţirea mediului educaţional al instituţiilor gazdă;
 să contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificaţi, cu deschidere şi cu experienţă internaţională, ca viitori specialişti;
 să faciliteze transferul de credite şi recunoaşterea perioadelor de mobilitate petrecute în străinătate, cu ajutorul sistemului ECTS sau a unui alt sistem de credite compatibil.

Mobilități de practică pentru studenţi (în întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare şi alte organizaţii)
Plasamentul este considerat o perioadă de practică profesională într-o întreprindere sau organizaţie din altă ţară participantă la Program, având ca scop formarea studenţilor în vederea adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoştinţe practice.

Organizaţiile gazdă pentru plasamentele studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare, alte tipuri de organizaţii profesionale.
Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:
 asigurarea recunoaşterii integrale de către instituţia de învăţământ superior de origine a perioadei petrecute în străinătate;
 semnarea unui acord de stagiu referitor la programul perioadei de plasament; acest contract trebuie aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine şi de către organizaţia gazdă.
 efectuarea plasamentului în baza unui contract aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine, organizaţia gazdă şi de beneficiar.
Mobilităţi ale cadrelor didactice pentru misiuni de predare în instituţii de învăţământ superior

 

 

Obiective:

 să permită studenţilor care nu pot să participe într-un plan de mobilităţi să beneficieze de cunoştinţele şi expertiza unor cadre didactice universitare din alte ţări europene;
 să promoveze schimbul de expertiză şi experienţa în ceea ce priveşte metodologia de predare;
 să încurajeze universităţile să îşi extindă şi să îşi îmbogăţească conţinutul cursurilor pe care le oferă.
Formarea cadrelor didactice şi a personalului nedidactic în instituţii de învăţământ superior şi intreprinderi

 

 

Obiective:

 Mobilitatea cadrelor didactice dintr-o instituţie de învăţământ superior către o întreprindere (Activităţile pot varia foarte mult, de la seminarii, ateliere, până la perioade de formare practică.)
 Mobilitatea personalului administrativ şi nedidactic din instituţii de învăţământ superior către o instituţie de învăţământ superior parteneră.
 Mobilitatea personalului didactic dintr-o instituţie de învăţământ superior către o instituţie parteneră în scopul perfecţionării academice.
Mobilitatea se realizează pe baza acordurilor interinstituţionale.
Selecţia este făcută de către instituţia de învăţământ superior de origine. Grantul este administrat de către instituţia de învăţământ superior.
Condiţia esenţială pentru acordarea oricărui grant o reprezintă respectarea unui plan de lucru convenit de către ambii parteneri, instituţia de origine şi instituţia/întreprinderea gazdă