Erasmus

SELECTIE ERASMUS + CADRE

Erasmus+ Teaching și Staff Training 2021-2022

REZULTATE SELECȚIE SEPTEMBRIE

 

Facultatea de Teatru şi Film organizează o nouă selecție pentru mobilități Teaching(TA) + Staff Training(ST), destinate cadrelor didactice titulare, în cadrul programului Erasmus+. Mobilitatea trebuie finalizata pana la sfarsitul lunii septembrie 2022. Mai multe informații despre acest program pot fi găsite aici: http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php

 

Dosarele se trimit online la adresa de email a coordonatorului Erasmus+, lector univ. Dr. Bartha Katalin Ágnes, katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro  până la data de 11.09.2022, orele 24:00. Rezultatele vor fi afișate pe data de 14.09.2022. Rugăm candidații să specifice în aplicația lor două universități din lista instituțiilor partenere. Perioada mobilității poate avea o durată de maximum 7 zile.

 

Informații complete despre program pot fi consultate accesând site-ul CCI:

http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php

 

Universitățile la care se pot desfăşura mobilităţile didactice sunt:

COD NUME UNIVERSITATE DOMENIUL TA ST
D MITTWEI01 University Mittweida Audio-Visual Technique and media production/0211 x
E GIRONA02

 

Universitat de Girona Music and Performing Arts/0215

 

x x
F LILLE103 Université de Lille Theatre/Performing Arts/0215 x x
F NANCY43

 

Universite de Lorraine

 

Arts/021 x
F TOULOUS02

 

Universite Toulouse-Jean Jaures

 

Humanities and arts/02

 

x
G ATHINE01

 

National and Kapodistrian University of Athens Arts/021 x
HR  OSIJEK01 J.J. Strossmayer University of Osijek Humanities and arts/02 x x
HU PECS01           Universiy of Pecs Film and media studies/211 x x
HU BUDAPES10 Karoli Gaspar University of the Reformed Church in Hungary Music and Performing Arts/0215 x
HU BUDAPES37 University of Theatre and Film Arts Audio-Visual Technique and media production/0211 x x
HU DEBRECE01 University of Debrecen Arts and humanities/02 x x
HU SZEGED01 University of Szeged Audio-Visual Technique and media production, Performing Arts/0211, 0215 x x
I MACERAT02 Academia di Belle Arti di Macerata Visual Fine Arts and design/221 x x
I MILANO03 Universita Cattolica del Sacro Cuore Audio-Visual Technique and media production/0211 x
LT VILNIUS05 Lithuanian Academy or Music and  Theatre Music and Performing  Arts x x
MK STIP01 Goce Delcev University of Stip Audio-Visual Technique and media production/0211 x x
P LISBOA97 PEDAGO Instituto Superior de Ciencias Educativas do Douro Arts and Humanities, Performing Arts/0211, 0215 x x
PL KATOWIC01 University of Silesia in Katowice Arts/021 x x
PL POZNAN01 Adam Mickiewicz University in Poznan Audio-Visual Technique and mediaproduction, Performing Arts/0211, 0215 x x
S VAXJO03 Linnaeus University Arts and humanities/02 x x
S VAXJO03 Linnaeus University Audio-Visual Technique and media production/0211 x x
TR ESKISEH01 Anadolu University Cinema and Television/0211 x x
PL LODZ01 University of Lodz 0211 – Arts and Humanities; Film and Media Studies; Audi-visual technique and media production x x
I ROMA29 Accademia nazionale d’Arte Dramatica ‘Silvio d’Amico’ Arts / 0210 x x
SI NOVA-G01 University of Nova Gorica Arts and humanities / 02 x x
E BARCELO22 Institut del Teatre Music and performing arts / 0215 – Directing and playwriting x x
G THESSAL02 University of Macedonia Audiovisual techniques and media production x x
CZ PRAHA07 Univerzita Karlova Audiovisual techniques and media production / 0211 – Film and media studies x x
CZ PRAHA07 Univerzita Karlova Music and performing arts / 0215 x x
I UDINE01 Università degli Studi di Udine Arts / 0210 x x
E ELCHE01 Universidad Miguel Hernández de Elche Alicante Audio-Visual Technique and media production/0211

 

x x

 

Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de selecție sunt:

Criterii de selecție:

 • Relevanța și prestigiul activității didactice și de cercetare/creație a profesorului la nivel internațional (CV & listă de lucrări); relevanța instituțională a mobilității (in cazul mobilităților de staff training).

 • Inițierea unor noi acorduri Erasmus+ pentru care se solicită mobilități;

 • Implicarea la nivelul departamentului/facultății în activități academice și administrative cu scopul de a crește internaționalizarea instituției (scrisoare de confirmare din partea directorului de departament care să nominalizeze activitățile respective).

Comisia de selecție:

Lect. univ. dr. Delia-Ioana ENYEDI-MARCHIȘ

Lect. univ. dr. Mihai PEDESTRU

Lect. univ. dr. SZILÁGYI-PALKÓ Csaba

Elena Adriana SON – CCI

Notă:

În urma realizării selecției, formularele necesare efectuării mobilității vor fi descărcate de pe site-ul Centrului de Cooperări internaționale: http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php

SELECTIE ERASMUS + STUDENȚI

ANUNȚ SELECȚIE MOBILITĂȚI DE STUDIU ȘI PRACTICĂ ERASMUS+

AN ACADEMIC 2022-2023 și vara anului academic 2021-2022

MARTIE – APRILIE 2022

 

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE

 

Facultatea de Teatru și Film organizează, în perioada 04.03.2022 – 18.03.2022, procesul de selecţie pentru mobilități de studiu și de practică ERASMUS care vor fi efectuate în anul universitar 2022-2023 și vara anului universitar 2021-2022

La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel licență, masterat și doctorat.

 

Criterii de eligibilitate:

 • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).

 • Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență)

 • să dețină un certificate de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție

 • Selecția se va face pe baza dosarului, fără interviu. Aplicația constă în trimiterea unui singur document PDF care să cuprindă scanate toate documentele necesare (vezi: dosarul de candidatura). Adeverința care atestă situația școlară se va elibera de la secretariatul facultății în regim online, în urma unei solicitări trimise prin email la adresa carmen.suma@ubbcluj.ro

 • Studenții care încă nu dețin certificate de competență lingvistică se pot înscrie în vederea selecției, după ce situația curentă va fi deblocată urmând a se atașa dosarului și documentul respectiv.

 

Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresa  katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro si va cuprinde următoarele documente:

 • Fişa tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa;

FISA CANDIDATULUI

 • Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie;

DECLARAȚIE SELECȚIE

 • Curriculum Vitaeal candidatului redactat în limba de studiu sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;

 • Scrisoarea de motivaţiea candidatului redactată în limba de studiu sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare

 • Adeverinţă– eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;

 • Certificat/atestat de competenţă lingvisticăîn limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document

PDF denumită sub forma: Nume_  Prenume_   Declaratie_ Atestat.

Notă: În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică dupa încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionand faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.  Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2.

 

Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la UniversitateaBabeș-Bolyai.

Calendarul procesului de selecție este următorul:

 04.03.2022

Afișarea anunțului de selecție

  04.03 – 18.03.2022

Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro a dosarelor de candidature de către studenți (cel târziu până în data de 18.03.2022 la ora 24:00 )

21.03.2022

Comunicarea rezultatelor procesului de selecție

23.03.2022

Transmiterea în format electronic, prin e-mail la carmen.suma@ubbcluj.ro  a eventualelor contestații (cel târziu până în data de 23.03 la ora 24:00)

24.03.2022

Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție.

 

Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 • dosar de candidatură: 50%

 • media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 50%.

Fiecare facultate va menționa criteriile de evaluare a candidaților

 

Comisia de selecție a candidaţilor:

 • univ. dr. Mihai PEDESTRU

 • univ. dr. SZILÁGYI-PALKÓ Csaba

 • univ. dr. Delia-Ioana ENYEDI-MARCHIȘ

 • Oana COZMUȚA – CCI

Rezultatele procesului de selecție:

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/despre/erasmus/

Rezultatele finale, după contestații, ale procesului de selecție:

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/despre/erasmus/

 

LISTĂ UNIVERSITĂȚI PARTENERE

Universitățile în cadrul cărora se pot desfășura mobilitățile de studiu sunt:

Țară COD ERASMUS. Nume Universitate DOMENIU Nr. locuri BA MA PhD LIMBA
F F LILLE103 Universite de Lille Theatre/Performing Arts/0215 4 X X X FR
F F NANCY43 Universite de Lorraine arts/021 3 X X FR
I I ROMA29 Accademia Nazionale d’Arte Drammatica „Silvio d’Amico” arts/021 1 X X IT

EN

G G ATHINE01 National and Kapodistrian University of Athens Music and Performing Arts/0215 2 X X X GR

EN

HR HR  OSIJEK01 J.J. Strossmayer University of Osijek Arts/021 2 X X HR

EN

HU HU BUDAPES10 Karoli Gaspar University of the Reformed Church in Hungary Music and Performing Arts/0215 2 X X X HU
HU HU BUDAPES37 University of Theatre and Film Arts Audio-Visual Technique and media production/0211, Music and performing Arts/0215 1 X X X HU EN
HU HU DEBRECE01 University of Debrecen Arts and humanities/02 2 X X X HU EN
HU HU SZEGED01 University of Szeged Audio-Visual Technique and media production, Performing Arts/0211, 0215 2 X * * HU

EN

HU HU BUDAPES37 University of Theatre and Film Arts Music and Performing Arts/0215 1 X X X HU

EN

I I MACERAT02 Academia di Belle Arte di Macerata Visual Fine Arts and design/221 2 X X IT

EN

I I MILANO03 Universita Cattolica del Sacro Cuore Audio-Visual Technique and media production/0211 2 X X IT

EN

MK MK STIP01 Goce Delcev University of Stip Audio-Visual Technique and media production/0211 2 X X MK

EN

P P LISBOA97 PEDAGO Instituto Superior de Ciencias Educativas do Douro Arts and Humanities, Performing Arts/0211, 0215 1 X X X PT

EN

PL PL KATOWIC01 University of Silesia in Katowice Arts/0210 2 X X PL

EN

S S VAXJO03 Linnaeus University Arts and humanities/02, Audio-Visual Technique and media production/0211 2 X X X EN

SW

PL PL LODZ01 University of Lodz 0211 – Arts and Humanities; Film and Media Studies; Audio-visual technique and media production 2 X * PL

EN

SL NOVAG-1 University of Nova Gorica Arts and humanities/02 2 X * EN
IT I FIRENZE-01 Universita degli studi di Firenze Music and Performing Arts/0215 3 X X IT

EN

E E-BARCELO -22 Institut del Teatre Barcelona Music and Performing Arts/0215 1 X ES

CT

F TOULOUSE -02 University of Toulouse Jean Jaures Arts and humanities/02 2 X X FR
CZ PRAHA-07 Charles University Audio-Visual Technique and media production/0211 1 X X X EN

CZ

CZ PRAHA-07 Charles University Arts and humanities/02 1 x x x EN

CZ

IT I UDINE 01 University of Udine Arts/0210 1 x x EN

IT

IT I UDINE 01 University of Udine Arts/0210 1 x EN

IT

E ELCHE 01 Miguel Hernandez University of Elche Audio-Visual Technique and media production/0211 3 x EN

ES

E EGIRONA02 Universitat de Girona Audio-Visual Technique and media production/0211 2 X X X EN

CT

E EGIRONA02 Universitat de Girona Music and Performing Arts/0215 2 x X X EN

CT

DE POTSDAM02 Film Universitaet Babelsberg Cinema and Television/213 2 x x x GE

EN

LT VILNIUS05 Lithuanian Academy of Music and Theatre Music and Performing  Arts 2 x x x LT

EN

E E SEVILLE06 Drama school of Seville Music and Performing Arts/0215 1 x ES

 

Universitățile în cadrul cărora se pot desfășura mobilitățile de plasament sunt

COD Țară COD UNIV. UNIV. SPECIALIZARE Nr. locuri BA MA PhD LIMBA
HU HU SZEGED01 University of Szeged Audio-Visual Technique and media production, Performing Arts/0211, 0215 2 X X X HU

EN

I I MACERAT02 Academia di Belle Arti di Macerata Visual Fine Arts and design/221 2 X X   IT

EN

SL NOVAG-1 University of Nova Gorica Arts and humanities/02 2 X *   EN
PL PL LODZ01 University of Lodz 0211 – Arts and Humanities; Film and Media Studies; Audio-visual technique and media production 2 X X   PL

EN

 

 

CE ESTE ERASMUS +

Ce este programul ERASMUS+?

 

 

ERASMUS+ este noul program al Uniunii Europene care se adresează următoarelor domenii: educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020 având ca și obiective dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport.
Noul program reunește șapte programe europene de finanțare Life Long Learning (Invățare pe Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune), Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țările industrializate.

 

TIPURI DE ACTIVITĂŢI

 

 Mobilităţi de studiu pentru studenţi
 Mobilități de practică pentru studenți (plasamente studențești)
 Mobilităţi cadre didactice
 Formarea cadrelor didactice şi a personalului nedidactic

 

 

Mobilităţi studenţeşti

 

 

Obiective:

 să ajute studenţii să beneficieze educaţional, lingvistic şi cultural de o experienţă de studiu în alte ţări europene;
 să promoveze cooperarea între instituţii şi îmbogăţirea mediului educaţional al instituţiilor gazdă;
 să contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificaţi, cu deschidere şi cu experienţă internaţională, ca viitori specialişti;
 să faciliteze transferul de credite şi recunoaşterea perioadelor de mobilitate petrecute în străinătate, cu ajutorul sistemului ECTS sau a unui alt sistem de credite compatibil.

Mobilități de practică pentru studenţi (în întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare şi alte organizaţii)
Plasamentul este considerat o perioadă de practică profesională într-o întreprindere sau organizaţie din altă ţară participantă la Program, având ca scop formarea studenţilor în vederea adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoştinţe practice.

Organizaţiile gazdă pentru plasamentele studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare, alte tipuri de organizaţii profesionale.
Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:
 asigurarea recunoaşterii integrale de către instituţia de învăţământ superior de origine a perioadei petrecute în străinătate;
 semnarea unui acord de stagiu referitor la programul perioadei de plasament; acest contract trebuie aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine şi de către organizaţia gazdă.
 efectuarea plasamentului în baza unui contract aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine, organizaţia gazdă şi de beneficiar.
Mobilităţi ale cadrelor didactice pentru misiuni de predare în instituţii de învăţământ superior

 

 

Obiective:

 să permită studenţilor care nu pot să participe într-un plan de mobilităţi să beneficieze de cunoştinţele şi expertiza unor cadre didactice universitare din alte ţări europene;
 să promoveze schimbul de expertiză şi experienţa în ceea ce priveşte metodologia de predare;
 să încurajeze universităţile să îşi extindă şi să îşi îmbogăţească conţinutul cursurilor pe care le oferă.
Formarea cadrelor didactice şi a personalului nedidactic în instituţii de învăţământ superior şi intreprinderi

 

 

Obiective:

 Mobilitatea cadrelor didactice dintr-o instituţie de învăţământ superior către o întreprindere (Activităţile pot varia foarte mult, de la seminarii, ateliere, până la perioade de formare practică.)
 Mobilitatea personalului administrativ şi nedidactic din instituţii de învăţământ superior către o instituţie de învăţământ superior parteneră.
 Mobilitatea personalului didactic dintr-o instituţie de învăţământ superior către o instituţie parteneră în scopul perfecţionării academice.
Mobilitatea se realizează pe baza acordurilor interinstituţionale.
Selecţia este făcută de către instituţia de învăţământ superior de origine. Grantul este administrat de către instituţia de învăţământ superior.
Condiţia esenţială pentru acordarea oricărui grant o reprezintă respectarea unui plan de lucru convenit de către ambii parteneri, instituţia de origine şi instituţia/întreprinderea gazdă