Categorii echipamente

 

Erasmus

Ce este programul ERASMUS+?

 

ERASMUS+ este noul program al Uniunii Europene care se adresează următoarelor domenii: educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020 având ca și obiective dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport.
Noul program reunește șapte programe europene de finanțare Life Long Learning (Invățare pe Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune), Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țările industrializate.

 

TIPURI DE ACTIVITĂŢI

 

 Mobilităţi de studiu pentru studenţi
 Mobilități de practică pentru studenți (plasamente studențești)
 Mobilităţi cadre didactice
 Formarea cadrelor didactice şi a personalului nedidactic

 

 

Mobilităţi studenţeşti

 

 

Obiective:

 să ajute studenţii să beneficieze educaţional, lingvistic şi cultural de o experienţă de studiu în alte ţări europene;
 să promoveze cooperarea între instituţii şi îmbogăţirea mediului educaţional al instituţiilor gazdă;
 să contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificaţi, cu deschidere şi cu experienţă internaţională, ca viitori specialişti;
 să faciliteze transferul de credite şi recunoaşterea perioadelor de mobilitate petrecute în străinătate, cu ajutorul sistemului ECTS sau a unui alt sistem de credite compatibil.

Mobilități de practică pentru studenţi (în întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare şi alte organizaţii)
Plasamentul este considerat o perioadă de practică profesională într-o întreprindere sau organizaţie din altă ţară participantă la Program, având ca scop formarea studenţilor în vederea adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoştinţe practice.

Organizaţiile gazdă pentru plasamentele studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare, alte tipuri de organizaţii profesionale.
Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:
 asigurarea recunoaşterii integrale de către instituţia de învăţământ superior de origine a perioadei petrecute în străinătate;
 semnarea unui acord de stagiu referitor la programul perioadei de plasament; acest contract trebuie aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine şi de către organizaţia gazdă.
 efectuarea plasamentului în baza unui contract aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine, organizaţia gazdă şi de beneficiar.
Mobilităţi ale cadrelor didactice pentru misiuni de predare în instituţii de învăţământ superior

 

 

Obiective:

 să permită studenţilor care nu pot să participe într-un plan de mobilităţi să beneficieze de cunoştinţele şi expertiza unor cadre didactice universitare din alte ţări europene;
 să promoveze schimbul de expertiză şi experienţa în ceea ce priveşte metodologia de predare;
 să încurajeze universităţile să îşi extindă şi să îşi îmbogăţească conţinutul cursurilor pe care le oferă.
Formarea cadrelor didactice şi a personalului nedidactic în instituţii de învăţământ superior şi intreprinderi

 

 

Obiective:

 Mobilitatea cadrelor didactice dintr-o instituţie de învăţământ superior către o întreprindere (Activităţile pot varia foarte mult, de la seminarii, ateliere, până la perioade de formare practică.)
 Mobilitatea personalului administrativ şi nedidactic din instituţii de învăţământ superior către o instituţie de învăţământ superior parteneră.
 Mobilitatea personalului didactic dintr-o instituţie de învăţământ superior către o instituţie parteneră în scopul perfecţionării academice.
Mobilitatea se realizează pe baza acordurilor interinstituţionale.
Selecţia este făcută de către instituţia de învăţământ superior de origine. Grantul este administrat de către instituţia de învăţământ superior.
Condiţia esenţială pentru acordarea oricărui grant o reprezintă respectarea unui plan de lucru convenit de către ambii parteneri, instituţia de origine şi instituţia/întreprinderea gazdă

 

 

Selecție Erasmus 2021-2022

 

Facultatea de Teatru şi Film organizează o nouă selectie pentru mobilități de studiuplasament în cadrul programului Erasmus +, nivel Licență, Master şi Doctorat. Dosarele se depun online la adresa de email a coordonatorului Erasmus+, Lect. univ. dr. Bartha Katalin Ágnes: katalin.agnes.bartha@ubbcluj.

 

Selecția se va face pe baza dosarului, fără interviu. Aplicația constă în trimiterea unui singur document PDF care să cuprindă scanate toate documentele necesare*. Adeverința care atestă situația școlară se va elibera de la secretariatul facultății în regim online, în urma unei solicitări trimise prin email la adresa carmen.suma@ubbcluj.ro. Studenții care încă nu dețin certificate de competență lingvistică se pot înscrie în vederea selecției, după ce situația curentă va fi deblocată urmând a se atașa dosarului și documentul respectiv.

 

*Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de selecție sunt:

Fișa candidatului și Declarație tip (ambele pot fi descărcate și de pe pagina Centrului de Cooperări Internaționale, UBB http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php)

– Curriculum Vitae;

– Scrisoare de motivație (în limba engleză);

– Adeverința care să ateste notele obținute în ultimul an universitar;

– Certificat de competență lingvistică (original pentru conformitate);

– Documente justificative care să ateste activități de cercetare, voluntariat sau internship menționate în CV.

 

Facultățile la care se pot desfășura mobilitățile Erasmus sunt:

 D D MITTWEI01 University Mittweida Audio-Visual Technique and media production/0211
D D POTSDAM02 Filmuniversitat Babelsberg Cinema and Television/213
E E GIRONA02 Universitat de Girona Audio-Visual Technique and media production/0211
E E GIRONA02 Universitat de Girona Music and Performing Arts/0215
F F LILLE103 Universite de Lille Theatre/Performing Arts/0215
F F NANCY43 Universite de Lorraine arts/021
F F TOULOUS02 Universite Toulouse-Jean Jaures Humanities and arts/02
G G ATHINE01 National and Kapodistrian University of Athens Music and Performing Arts/0215
HR HR OSIJEK01 J.J. Strossmayer University of Osijek Arts/021
HU HU BUDAPES10 Karoli Gaspar University of the Reformed Church in Hungaruy Music and Performing Arts/0215
HU HU BUDAPES37 University of Theatre and Film Arts Audio-Visual Technique and media production/0211, Music and performing Arts/0215
HU HU DEBRECE01 University of Debrecen Arts and humanities/02
HU HU SZEGED01 University of Szeged Audio-Visual Technique and media production, Performing Arts/0211, 0215
HU HU BUDAPES37 University of Theatre and Film Arts Music and Performing Arts/0215
I I MACERAT02 Academia di Belle Arti di Macerata Visual Fine Arts and design/221
I I MILANO03 Universita Cattolica del Sacro Cuore Audio-Visual Technique and media production/0211
I I MILANO16 Universita degli Studi di Milano Bicocca Film and media studies/211
LT LT VILNIUS05 Lithuanian Academy or Music and Theatre Music and Performing Arts
MK MK STIP01 Goce Delcev University of Stip Audio-Visual Technique and media production/0211
P P LISBOA97 PEDAGO Instituto Superior de Ciencias Educativas do Douro Arts and Humanities, Performing Arts/0211, 0215
PL PL KATOWIC01 University of Silesia in Katowice Arts/021
S S VAXJO03 Linnaeus University Audio-Visual Technique and media production/0211
S S VAXJO03 Linnaeus University Arts and humanities/02
S S VAXJO03 Linnaeus University Audio-Visual Technique and media production/0211
E E SEVILLA06 Escuela Superior de Arte Dramatico de Sevilla Music and Performing Arts/0215
PL PL LODZ01 University of Lodz 0211 – Arts and Humanities; Film and Media Studies; Audio-visual technique and media production