Taxe de școlarizare

(NOU) PLATĂ TAXE ȘI EXAMENE


ANUNŢ PLATA TAXE ȘCOLARIZARE

        În anul universitar 2023-2024 taxele de şcolarizare se pot achita în patru rate egale cu următoarele scadenţe:

  • Rata I  –  15 octombrie 2023
  • Rata II  –   5 decembrie 2023
  • Rata III –   15 martie 2024
  • Rata IV –   15 mai 2024

Pentru neplata la termen a ratelor taxei de școlarizare se datorează penalități de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței obligației de plată până la data plății efective.

Nu se acordă reduceri pentru plata unei rate a taxei de şcolarizare înainte de termenele programate.


Taxele de școlarizare pot fi consultate aici.

REGULAMENT ADMITERE TAXE DE ȘCOLARIZARE

CERERE REDUCERE TAXĂ DE ȘCOLARIZARE

DECLARAȚIE RĂSPUNDERE REDUCERE TAXĂ