Educație prin Teatru


REGULAMENT ADMITERE 2024

REGULAMENT ADMITERE UBB 2024

ECHIVALARE EXAMENE LINGVISTICE 

ÎNSCRIE-TE AICI


Programul este dedicat perfecționării persoanelor care doresc utilizarea mijloacelor teatrale în curricula preuniversitară, în formarea de echipe pluridisciplinare, precum și personalului din companii de mari dimensiuni pentru deprinderea tehnicilor teatrale aplicate necesare dezvoltării de colaborări și echipe funcționale. Programul asigură însușirea cunoștințelor teoretice și formarea competențelor profesionale și transversale care le vor permite absolvenților încadrarea corespunzătoare pe piața muncii ca specialiști în educație prin teatru pentru diverse instituții educaționale și culturale, având abilități în crearea de curricule educaționale alternative învățământului tradițional. Grație unei programe judicious construite, care ține seama de modele alternative de educare, realizarea obiectivelor vizate de acest masterat este corelată cu un demers de individualizare și optimizare a actului educațional. Importanța acestui program este sporită și de oferta inter și trans-disciplinară a planului de învățământ care urmărește formarea de specialiști în pedagogia teatrală,  dar și în tehnicile de utilizare ale elementelor teatrale ca alternativă pentru predarea diferitelor discipline din învățământul preuniversitar. Studenții vor fi îndrumați de specialiști din domeniile teatru, pedagogie, construcție curriculară, scriitură creative, dezvoltare personală. Îmbinând elemente de construcție curriculară cu tehnici de dezvoltare personală, tehnici teatrale și sisteme de cercetare, programul se axează pe formarea unor specialiști în domeniul educației prin teatru, cu accentual pe activitățile pe care absolventul le va putea desfășura ca pedagog sau artist comunitar.