RO  I  HU  I  EN

Programul masteral de Artă teatrală este dedicat perfecționării absolvenților de Actorie și Regie de teatru și își propune dezvoltarea intensivă, prin metode diversificate, a acelor abilități dobândite în perioada studiilor de la nivelul licență. Programul oferă atât cursuri generale a căror țintă e îmbogățirea culturii teatrale, cât și, mai ales, cursuri practice menite să cultive și să fructifice talentul, inventivitatea, spontaneitatea și imaginația. Programul oferă cadrul organizatoric și de expertiză pentru elaborarea unor producții individuale și colective, încurajând și stimulând travaliul colectiv, atât de necesar în artele performative contemporane.

 

Curricula: Planul de învățământ este unul flexibil și variat, oferind cursuri comune de educație și cultură teatrală, centrate pe cele mai noi direcții ale creației (Teoria Performance, Imaginea teatrală și cinematografică, Anatomia receptării, Practici colaborative în teatrul independent), dar și discipline de aprofundare și perfecționare artistică, precum: Studii de corp, voce și imaginație, Tehnici de dezvoltare a performanței actoricești, Tehnici pentru energie, ritm și concentrare, Studii aprofundate de improvizație, Producție de studio ș.a Pentru specializarea Actorie. Masteranzii interesați de regia de teatru au, la rândul lor, cursuri cu dimensiune practică, între care: Proiectul regizoral, Teatrul extrem-contemporan, Regizori și stiluri de teatru, Regia și teatrul postdramatic, Managementul companiei independente, Practici colaborative în teatrul independent ș.a.