Regie de Film și Televiziune

RO  I  HU  I  EN

 

Secția Cinematografie Fotografie Media combină cursuri teoretice cu un ansamblu de ateliere practice, oferind studenţilor şansa unei calificări profesionale complexe în domeniile producţiei de televiziune, producţiei media şi producţiei cinematografice.

După parcurgerea unei pregătiri teoretice şi practice generale, în anul I de studiu, studenţii au posibilitatea de a opta pentru una dintre cele patru rute de specializare. Fiecare rută de specializare are discipline cu obiective specifice, dar şi unele discipline de trunchi comun. Însușirea abilităților practice, artistice dar și cele transversale, precum munca în echipă, se face prin parcurgerea unor teme comune în cadrul mai multor discipline de specialitate, acestea fiind considerate ca obiectiv principal al semestrului. Astfel fiecare student, indiferent de specializarea aleasă, va avea ocazia să parcurgă mai multe genuri media, în ordinea complexității lor. În zona de interes a absolventilor secției noastre se regăsesc:

  • producții de televiziune: documentar, reportaj, stiri, talk-show , teleplay si alte programe de televiziune
  • producții pentru distribuție cinematorgafică: film de fictiune, documentar, film de animație,
  • producții multimedia: videoclip muzical, film experimental, film publicitar, instalații video și alte genuri hibride.

Ruta de specializare Regie de film și TV se ocupă cu studiul elementelor de semantică cinematografică, noțiuni de teorie și practică specifice tehnicilor regizorale în filmul de ficțiune, cel documentar și în producțiile de televiziune. Abilitățile în domeniu sunt dobândite atât prin accentul pus pe relația regizorului cu actorul și echipa de producție cât și prin dezvoltarea viziunii de autor aupra diferitelor tipuri de scenarii. Dobândirea unei culturi cinematografice solide alături de dezvoltarea creativității și inițiativei sunt principalele aspecte urmărite în formarea viitorilor regizori. În cariera aleasă, pentru a-și putea materializa creația ei vor fi capabili să conducă proiecte artistice și să coordoneze echipe de producție.

Construcția de carieră

Regizor studio (cod COR 265412), Videojurnalist-studii superioare (cod COR 265442), Regizor artistic (cod COR 265410), Producător TV (cod COR 265432), Secretar șef producție film (cod COR 265415).