Categorii echipamente

 

ADMITERE

ALAPKÉPZÉS SZÍNMŰVÉSZET

A felvételi vizsga során a jelentkezőnek szakmai kompetenciáit kell bemutatnia a felvételi bizottság számára. A felvételi során a tanári kar a jelentkező személyiségére, világlátására, érzéseire és gondolataira is kíváncsi, ezeket is figyeli, a személyes beszélgetésen túl az előre betanult anyagokon keresztül. A felvételi vizsga két fordulóból áll. Az első forduló kizáró jellegű. A második fordulóból az adott év keretszámai alapján a vizsgabizottság eldönti melyik hallgatók feleltek meg az elvárt kritériumoknak. A jelentkezőnek a felvételi vizsgára el kell készítenie egy repertoárt, melynek egy részét az egyetem által kijelölt listából, másik részét szabadon választja ki. A repertoárban verseknek, monológoknak és daloknak is szerepelniük kell. A jelentkezőnek érdemes szem előtt tartania a sokszínűséget, hogy minél komplexebb képet tudjon magáról mutatni a felvételi során. A repertoár mellett a vizsgabizottság improvizációs gyakorlatokon keresztül próbálja felmérni a jelentkező olyan szakmai kompetenciáit, mint a reakciókészség, rugalmasság, alkalmazkodás, spontaneitás, kreatív fantázia stb. A felvételi követelményekről, menetről és naptári beosztásáról minden évben részletes tájékoztatást ad a Színház és Film Kar honlapja.

 

 

BEIRATKOZÁS

https://admitere2021.ubbcluj.ro/

 

KÖTELEZŐ REPERTOÁR

FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2021

PÓTFELVÉTELI HELYEK SZEPTEMBER

PÓTFELVÉTELI HATÁRIDŐK

PÓTFELVÉTELI VIZSGAREND I. SZAKASZ

PÓTFELVÉTELI PONTOZÓJA I. SZAKASZ

ALAPKÉPZÉS SZÍNHÁZTUDOMÁNY (TEATROLÓGIA)

A szeptemberi pótfelvételi is ONLINE zajlik.

A jelentkező – a beiratkozási dokumentumokkal együtt – lead egy motivációs levelet. Ebben bemutatja általános kulturális-színházi érdeklődését (elolvasott darabok, megnézett előadások) illetve kulturális fogyasztási szokásait. Beszámol a választott képzéshez köthető esetleges tapasztalatairól (dramaturgiai-forgatókönyvírói munka – kritika, kulturális újságírás). A végső jegy a jelentkező érettségi átlaga/másoddiplomások esetén a záróvizsga átlag (50%) illetve a motivációs levél (50%) alapján kerül kiszámításra.

Mentesülhetek a felvételi alól?

10-es osztályzattal nyernek felvételt azok a diákok, akik középiskolában, a Tanügyminisztérium által szervezett magyar nyelv és irodalom, művészettörténet, filozófia, idegennyelv vagy valamely művészeti tantárgyverseny verseny országos szakaszán I. helyezést értek el – és a beiratkozásnál bemutatják az elnyert diplomát.

 

BEIRATKOZÁS

https://admitere2021.ubbcluj.ro/

 

FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2021

PÓTFELVÉTELI HELYEK SZEPTEMBER

PÓTFELVÉTELI HATÁRIDŐK

MESTERI - KORTÁRS SZÍNHÁZ

A Kortárs Színház magyar nyelvű magiszteri képzésre a Színház és Színművészet szakterületen diplomázott jelöltek (színész, bábszínész, koreográfus, teatrológus), illetve az ehhez kapcsolódó társterületeken végzettek (pl. nyelv és irodalom) jelentkezhetnek. A szakon folyó oktatás a művészetelméleti és gyakorlati tudás elmélyítését és gyakorlatba ültetését célozza meg.

 

BEIRATKOZÁS

https://admitere2021.ubbcluj.ro/

 

FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2021

PÓTFELVÉTELI HELYEK SZEPTEMBER

PÓTFELVÉTELI HATÁRIDŐK

FELVÉTELI – SZÜKSÉGES IRATOK

A beiratkozás ONLINE történik. A jelentkezők felelőssége feltölteni a megadott internetes platformra az aláírt és beszkennelt dokumentumokat. Kivételt képeznek ez alól a kért 3×4 cm-es fényképek, amelyeket az oktatás megkezdésekor kell majd behozni. A felvételiző írásban, egy saját felelősségre tett és aláírt nyilatkozatban vállalja, hogy a benyújtott iratok és dokumentumok eredetiek és hitelesek. (A dokumentumokat később eredeti példányban is be kell adni!)

Szükséges iratok az alapképzésre való beiratkozáshoz – beszkennelve:

 1. Jelentkezési lap – típusnyomtatvány – aláírva.
 2. Érettségi oklevél és anyakönyvi kivonat (foaia matricola) – vagy az érettségit igazoló irat.
 3. Születési bizonyítvány.
 4. Személyi igazolvány.
 5. Tipizált orvosi igazolás.
 6. A személyi adatok feldolgozását jóváhagyó nyilatkozat.
 7. A felvételi díjak (beiratkozási- és részvételi díj) kifizetését igazoló dokumentumok

 

Azon jelentkezőknek, akik Színészet szakra iratkoznak be, és a felvételin szemtől szembeni próbákon is részt vesznek, a jelenleg érvényes járványügyi rendelkezések értelmében csatolniuk kell ezeken kívül még:

 1. Saját felelősségre írt nyilatkozat, amelyből kitűnik, hogy a jelentkező betartotta az izolációra-karanténra vonatkozó előírásokat, és az utóbbi 14 napban nem érintkezett Sars-CoV-2-vel diagnosztizált beteggel.
 2. Orvosi igazolás, amely a jelentkező jelenlegi egészségügyi állapotát mutatja, illetve esetleges korábbi krónikus betegségeit sorolja fel, kiemelten figyelve a COVID-19-re – román

 

Feltétel:

• befizetett eljárási díj és felvételi díj (befizethető a Színház és Televízió Kar székhelyén, a Kogalniceanu u. 4. sz. alatti pénztárában, vagy postai utalványon a Kolozsvári Államkincstárnál (Trezoreria Cluj) UBB 4305849 számmal nyitott RO35TREZ21620F330500XXXX számlaszámra (IBAN). Utalványon történő befizetés esetén kötelező feltüntetni „Taxă de procesare şi/sau admitere pentru Facultatea de Teatru şi Televiziune;” FIGYELEM: a befizetést igazoló nyugta (vagy a felmentésre jogosító iratok) eredeti példányát be kell tenni a jelentkezési dossziéba.

 

A jelentkezési dosszié tartalma  ALAPKÉPZÉS-re (átlátszó irattartó fóliában leadandó):

 

1. érettségi bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű okirat, mellé az anyakönyvi kivonat
(Másoddiplomás képzésre jelentkezők beadják korábbi felsőfokú végzettségüket igazoló diplomájuk vagy az ezzel egyenértékű okirat eredeti példányát is.
Azon jelentkezők, akik felsőfokú tanulmányokat folytatnak egy másik egyetemen vagy szakon, az érettségi bizonyítvány mellé kötelező módon csatolnak egy eredeti igazolást is hallgatói státusukról, annak formájáról (tandíjmentes vagy tandíjköteles), és arról, hogy az elmúlt tanévben megszereztek minimum 30 kreditet.)
2. születési bizonyítvány másolata és az eredeti felmutatása, a helyben történő hitelesítéshez
3. típus orvosi igazolás („clinic sănătos” megjegyzéssel – ne legyen régebbi 30 naposnál)
4. 3 darab igazolványkép
5. az eljárási és felvételi díjak kifizetését igazoló nyugta
eljárási díj: 30 RON (szakonként – több szakra való jelentkezés esetén külön [külön postai utalványon] fizetendő)
felvételi díj:
színművészeti – első vizsgaforduló 150 RON, második vizsgaforduló 100 RON*
színháztudomány (teatrológia) – 150 RON
film, fotó, média – első vizsgaforduló 150 RON, második vizsgaforduló 100 RON*
* a második vizsgaforduló díját csak a második vizsgafordulóra továbbjutott jelölteknek kell befizetniük
A befizetett díjakat nem térítjük vissza!
(A felvételi díj alól felmentést kérő hallgatók beadják az erre feljogosító iratok eredeti példányát. A díjak befizetése alól felmentést kaphatnak a Tanügyminisztérium hatáskörébe tartozó intézményekben oktató szülők gyermekei, a BBTE alkalmazottai és azok gyermekei, az árvák, valamint a gyermekotthonban felnőtt jelentkezők. FIGYELEM: a díjbefizetés alóli felmentés egy alkalommal, egy szakra kérhető!)
6. az online előiratkozás eredménye kinyomtatva, aláírva
7. személyi igazolvány fénymásolata és az eredeti felmutatása, a helyben történő hitelesítéshez
8. hiánytalanul kitöltött jelentkezési űrlap

Letölthető jelentkezési lap alapképzésre felvételizőknek

Tandíjas helyre bejutóknak (négy részletben lehet befizetni az összeget):
színművészet szakon az éves tandíj 5000 lej,
színháztudomány szakon 4000 lej az éves tandíj,
mesterin 5000 lejt kell fizetni egy évre.

Van mód tandíjcsökkentés igénylésére! Azoknak, akik még egy BBTE-s szakra járnak, vagy akik már beiratkozáskor kifizetik a teljes összeget.


A jelentkezési dosszié tartalma  MESTERI-re(átlátszó irattartó fóliában leadandó):

 

1.   licenc (záróvizsga) bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű okirat
2. érettségi bizonyítvány
3. születési bizonyítvány másolata és az eredeti felmutatása, a helyben történő hitelesítéshez
4. 3 darab igazolványkép
5. az eljárási és felvételi díjak kifizetését igazoló nyugta (eljárási díj: 30 RON,  felvételi díj: 150 lej)

Az eljárási és felvételi díjak alól felmentést kérő hallgatók beadják a felmentésre feljogosító iratok eredeti példányát. A díjak befizetése alól felmentést kaphatnak a Tanügyminisztérium hatáskörébe tartozó intézményekben oktató szülők gyermekei, a BBTE alkalmazottai és azok gyermekei, az árvák, valamint a gyermekotthonban felnőtt jelentkezők. FIGYELEM: a díjbefizetés alóli felmentés egy alkalommal, egy szakra kérhető!

 1. nyelvvizsga bizonyítvány
  7. típus orvosi igazolás („clinic sănătos” megjegyzéssel – ne legyen régebbi 30 naposnál)
  8. személyi igazolvány másolata és az eredeti felmutatása, a helyben történő hitelesítéshez
  9. hiánytalanul kitöltött jelentkezési űrlap
  10. egy példány a felvételin bemutatott kutatási terv leírt szövegéből

Letölthető jelentkezési lap mesterire felvételizőknek

FIGYELEM! Az érvényes, naprakész információkért látogassanak el a kar hivatalos, román nyelvű honlapjára! (Jelen oldal csak tájékoztató jellegű.