RO  I  HU  I  EN

ALAPKÉPZÉS SZÍNMŰVÉSZET

ONLINE BEIRATKOZÁS ITT

A felvételi vizsga során a jelentkezőnek szakmai kompetenciáit kell bemutatnia a felvételi bizottság számára. A felvételi során a tanári kar a jelentkező személyiségére, világlátására, érzéseire és gondolataira is kíváncsi, a személyes beszélgetésen túl ezeket is figyeli, az előre betanult anyagokon keresztül. A felvételi vizsga két fordulóból áll. Az első forduló kizáró jellegű. A második fordulóból az adott év keretszámai alapján a vizsgabizottság eldönti, melyik hallgatók feleltek meg az elvárt kritériumoknak. A jelentkezőnek a felvételi vizsgára el kell készítenie egy repertoárt, melynek egy részét az egyetem által kijelölt listából, másik részét szabadon választja ki. A repertoárban verseknek, monológoknak és daloknak is szerepelniük kell. A jelentkezőnek érdemes szem előtt tartania a sokszínűséget, hogy minél komplexebb képet tudjon magáról mutatni a felvételi során. A repertoár mellett a vizsgabizottság improvizációs gyakorlatokon keresztül próbálja felmérni a jelentkező olyan szakmai kompetenciáit, mint a reakciókészség, rugalmasság, alkalmazkodás, spontaneitás, kreatív fantázia stb. A felvételi követelményekről, menetéről és naptári beosztásáról minden évben részletes tájékoztatást ad a Színház és Film Kar honlapja.


KÖTELEZŐ REPERTOÁR 2024

FELVÉTELI SZABÁLYZAT ALAPKÉPZÉS 2024

BEISKOLÁZÁSI HELYEK ALAPKÉPZÉS

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

TANULMÁNYOK ELISMERTETÉSE

SZÁLLÁSIGÉNYLÉS A FELVÉTELI IDEJÉRE

ALAPKÉPZÉS SZÍNHÁZTUDOMÁNY (TEATROLÓGIA)

ONLINE BEIRATKOZÁS ITT

A jelentkező – a beiratkozási dokumentumokkal együtt – lead egy motivációs levelet. Ebben bemutatja általános kulturális-színházi érdeklődését (elolvasott darabok, megnézett előadások) illetve kulturális fogyasztási szokásait. Beszámol a választott képzéshez köthető esetleges tapasztalatairól (dramaturgiai-forgatókönyvírói munka – kritika, kulturális újságírás). A végső jegy a jelentkező érettségi átlaga/másoddiplomások esetén a záróvizsga átlag (50%) illetve a motivációs levél (50%) alapján kerül kiszámításra.

 

Mentesülhetek a felvételi alól?

10-es osztályzattal válthatják ki a motivációs levelüket (a végső jegy 50% százalékát) azok a diákok, akik középiskolában, a Tanügyminisztérium által szervezett magyar nyelv és irodalom tantárgyversenyen országos szakaszán I., II. vagy III.  helyezést értek el – és a beiratkozásnál bemutatják az elnyert diplomát:

 

 • Az Apáczai Csere János Magyar Nyelv, Irodalom és Kultúra Tantárgyverseny (X-XII. oszt.) nemzetközi szakaszán az elmúlt három év (2020-2023) során elnyert I., II., III. díj kiváltja a motivációs levelet (10-es jeggyel).
 • A Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny (X-XII. oszt.) országos szakaszán, az elmúlt három év (2020-2023) során elért I., II., III. díj kiváltja a motivációs levelet (10-es jeggyel)

A Magyar Színházi Intézet által 2022 és 2023-ben, középiskolások számára meghirdetett, B(írod)?  színházi alkotás versenyen elért I. hely kiváltja a motivációs levelet (10-es jeggyel).

FELVÉTELI SZABÁLYZAT ALAPKÉPZÉS 2024

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

TANULMÁNYOK ELISMERTETÉSE

SZÁLLÁSIGÉNYLÉS A FELVÉTELI IDEJÉRE

MESTERI - KORTÁRS SZÍNHÁZ

ONLINE BEIRATKOZÁS ITT

A Kortárs Színház magyar nyelvű magiszteri képzésre a Színház és Színművészet szakterületen diplomázott jelöltek (színész, bábszínész, koreográfus, teatrológus), illetve az ehhez kapcsolódó társterületeken végzettek (pl. nyelv és irodalom) jelentkezhetnek. A szakon folyó oktatás a művészetelméleti és gyakorlati tudás elmélyítését és gyakorlatba ültetését célozza meg.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT MESTERI 2024

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

TANULMÁNYOK ELISMERTETÉSE

NYELVVIZSGA ELISMERÉSE

SZÁLLÁSIGÉNYLÉS A FELVÉTELI IDEJÉRE

SZÜKSÉGES IRATOK

ALAPKÉPZÉS

Szükséges iratok az alapképzésre való beiratkozáshoz – beszkennelve:

 1. érettségi bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű okirat és a törzslap/bizonyítvány (foaia matricola) – vagy az érettségit igazoló irat. (Másoddiplomás képzésre jelentkezők beadják korábbi felsőfokú végzettségüket igazoló diplomájuk vagy az ezzel egyenértékű okirat eredeti példányát is.
  Azon jelentkezők, akik felsőfokú tanulmányokat folytatnak egy másik egyetemen vagy szakon, az érettségi bizonyítvány mellé kötelező módon csatolnak egy eredeti igazolást is hallgatói státusukról, annak formájáról (tandíjmentes vagy tandíjköteles), és arról, hogy az elmúlt tanévben megszereztek minimum 30 kreditet.)
 2. Születési bizonyítvány.
 3. Személyi igazolvány/Útlevél
 4. A felvételi díjak (beiratkozási- és részvételi díj) kifizetését igazoló dokumentumok, abban az esetben ha nem közvetlen az online beiratkozással fizet.
 5. Orvosi igazolás, amely a jelentkező jelenlegi egészségügyi állapotát mutatja, illetve esetleges korábbi krónikus betegségeit sorolja fel,  – románul vagy magyarul („clinic sănătos” megjegyzéssel – ne legyen régebbi 30 naposnál)
 6. (Magyarországon vagy az EU területén szerzett érettségi diploma esetében) A érettségi diploma elismeréséről szoló igazolvány (CNRED intézménye)/ vagy iktatószám a Babeș-Bolyai Tudományegyetem intézményétől (CCI-Nemzetközi Kapcsolatok Központja) mely igazolja az elismerési folyamat bejegyzését.Magyarországon érettségizett/vagy alapképzéssel rendelkező jelentkezők számára az oklevél honosítás elindítása INFÓK ITT, 
 7. A magyarországi érettségi diploma jegyeinek honosítása a romániai oktatási rendszernek megfelelően (elisabeta.kozma@ubbcluj.ro)

Beiratkozási Díjak (közvetlen a jelentkezési dossziéval befizethető online)

SZÍNMŰVÉSZET

 • eljárási díj: 3o lej
 • beiratkozás és felvételi díj: 3oo lej

TEATROLÓGIA

  • eljárási díj: 3o lej
  • beiratkozás és felvételi díj: 2oo lej

* a második vizsgaforduló díját csak a második vizsgafordulóra továbbjutott jelölteknek kell befizetniük
A befizetett díjakat nem térítjük vissza!
(A felvételi díj alól felmentést kérő hallgatók beadják az erre feljogosító iratok eredeti példányát. A díjak befizetése alól felmentést kaphatnak a Tanügyminisztérium hatáskörébe tartozó intézményekben oktató szülők gyermekei, a BBTE alkalmazottai és azok gyermekei, az árvák, valamint a gyermekotthonban felnőtt jelentkezők. FIGYELEM: a díjbefizetés alóli felmentés egy alkalommal, egy szakra kérhető!)

HA NEM SIKERÜL ONLINE BEFIZETNI A BEIRATKOZÁSI DÍJAT: befizetett eljárási díj és felvételi díj (befizethető a Színház és Film Kar székhelyén, a Kogalniceanu u. 4. sz. alatti pénztárában, vagy postai utalványon a Kolozsvári Államkincstárnál (Trezoreria Cluj) UBB 4305849 számmal nyitott RO35TREZ21620F330500XXXX számlaszámra (IBAN). Utalványon történő befizetés esetén kötelező feltüntetni „Taxă de procesare şi/sau admitere pentru Facultatea de Teatru şi Televiziune;” FIGYELEM: a befizetést igazoló nyugta (vagy a felmentésre jogosító iratok) eredeti példányát be kell tenni a jelentkezési dossziéba.

Tandíjas helyre bejutóknak (négy részletben lehet befizetni az összeget. Teljes tandíj befizetése 1o% kedvezménnyel jár)

Van mód tandíjcsökkentés igénylésére! Azoknak, akik még egy BBTE-s szakra járnak, vagy akik már beiratkozáskor kifizetik a teljes összeget.

TANDÍJAINK


MESTERKÉPZŐ

Szükséges iratok a magiszteri képzésre való beiratkozáshoz – beszkennelve:

1.  licenc (záróvizsga) bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű okirat
2. érettségi bizonyítvány

3. személyi igazolvány / Útlevél
4. születési bizonyítvány

5. Érvényes nyelvvizsga bizonyítvány. A nyelvvizsga-bizonyítványhoz szükséges nyelvvizsga szervezői: Centrul Alpha – str. Horea nr. 31, Cluj-Napoca

További információk: 0264434164, e-mail: alpha.ubbcluj@gmail.com.Centrul Lingua – str. Teodor Mihali, Nr. 58-60, Campus, etaj I, B4 / 110, Cluj-Napoca. További információk: 0754863740, e-mail: centrul.lingua@econ.ubbcluj.ro.

6.Orvosi igazolás, amely a jelentkező jelenlegi egészségügyi állapotát mutatja, illetve esetleges korábbi krónikus betegségeit sorolja fel,  – románul vagy magyarul („clinic sănătos” megjegyzéssel – ne legyen régebbi 30 naposnál)

7. egy példány a felvételin bemutatandó kutatási terv leírt szövegéből


Beiratkozási Díjak (közvetlen a jelentkezési dosszié feltöltését követően online fizethető)

 • eljárási díj: 3o lej
 • beiratkozás és felvételi díj: 2oo lej

Az eljárási és felvételi díjak alól felmentést kérő hallgatók beadják a felmentésre feljogosító iratok eredeti példányát. A díjak befizetése alól felmentést kaphatnak a Tanügyminisztérium hatáskörébe tartozó intézményekben oktató szülők gyermekei, a BBTE alkalmazottai és azok gyermekei, az árvák, valamint a gyermekotthonban felnőtt jelentkezők. FIGYELEM: a díjbefizetés alóli felmentés egy alkalommal, egy szakra kérhető!

TANDÍJAINK