PLATFORMA DE ÎNSCRIERI ADMITERE


Admitere ARTELE SPECTACOLULUI (REGIE)  

La specializarea Artele Spectacolului (Regie) calendarul de admitere s-a modificat  

după cum urmează:  

 

 11-12 septembrie: înscrierea candidaților (între orele 10- 14)  

13 septembrie: ETAPA I (proba eliminatorie)  

13 septembrie: ETAPA a II-a PROBA SCRISĂ și PROBA PRACTICĂ 

13 septembrie: AFIŞAREA REZULTATELOR PROVIZORII  

14 septembrie: DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR (pe email secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro)  

15 septembrie: REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR ȘI AFIŞAREA REZULTATELOR  

15 septembrie: confirmarea definitivă pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate și cu taxă  

15 septembrie: refacerea clasamentului şi afișarea listei finale a candidaţilor admişi. 


CONFIRMARE LOCURI ADMITERE


LICENȚĂ

LOCURI ADMITERE SEPTEMBRIE

REGULAMENT ADMITERE 2023

CONCURSURI CARE SUPLINESC ADMITEREA

REZULTATE CONCURS PROSCENIUM 2023

ANUNȚ PROSCENIUM

PROSCENIUM-FORMULAR DE ÎNSCRIERE

CAZARE PE PERIOADA ADMITERILOR

 

MASTER

LOCURI ADMITERE SEPTEMBRIE

REGULAMENT ADMITERE 2023

COMPETENȚE LINGVISTICE

CAZARE PE PERIOADA ADMITERILOR

 

ȘCOALA DOCTORALĂ

Regulament de Admitere Școala Doctorală