ADMITERE TEATRU NIVEL LICENȚĂ ȘI MASTER – SESIUNEA IULIE 2022

Plata taxei pentru etapa a II se face la casieria facultăţii, prin ordin de plată sau prin mandat poştal, în contul Universităţii Babes-Bolyai, IBAN Nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, cod unic UBB 4305849 cu specificaţia (obligatoriu completă): Taxă de admitere etapa a II pentru Facultatea de Teatru şi Film.

Candidații trebuie să prezinte la intrarea în examen dovada plății.

ACTORIE

BAREM ADMITERE ETAPA I.

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR ETAPA I. (ELIMINATORIE)

REZULTATE ETAPA I.(ELIMINATORIE)

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR ETAPA II.

BAREM ADMITERE ETAPA II.

REZULTATE INIȚIALE

REZULTATE FINALE

 

TEATROLOGIE

BAREM ADMITERE

LISTĂ CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI (TE RO)

LISTĂ CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI (TE RO ET)

REZULTATE INIȚIALE (ETNICI)

REZULTATE INIȚIALE

REZULTATE FINALE

 

REGIE

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR ETAPA I. (ELIMINATORIE)

BAREM ADMITERE ETAPA I.

REZULTATE ETAPA I.

REZULTATE ETAPA I. (ETNICI)

BAREM ETAPA II.

PROGRAMAREA CANDIDAȚILOR ETAPA II.

REZULTATE INIȚIALE

REZULTATE INIȚIALE (ETNICI)

REZULTATE FINALE

 

 

MASTERAT – ARTĂ TEATRALĂ

PROGRAMARE ADMITERE (MODUL ACTORIE)

PROGRAMARE ADMITERE (MODUL REGIE)

BAREM (MODUL ACTORIE)

BAREM (MODUL REGIE)

REZULTATE INIȚIALE

REZULTATE FINALE

 

MASTERAT- MANAGEMENT ȘI ANTREPRENORIAT CULTURAL

PROGRAMARE ADMITERE

BAREM

REZULTATE INIȚIALE

REZULTATE FINALE