PROIECTUL „TIC4UBB”, – ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR BENEFICIARI DE BURSĂ SOCIALĂ / OCAZIONALĂ POC/882/2/4/144800 – SESIUNEA 3 ÎNSCRIERE

PROIECTUL „TIC4UBB”, – ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR BENEFICIARI DE BURSĂ SOCIALĂ / OCAZIONALĂ POC/882/2/4/144800 – SESIUNEA 3 ÎNSCRIERE

 

LISTĂ FINALĂ – 14.12.2023 – STUDENȚI SOLICITANȚI LAPTOP ÎN CADRUL PROIECTULUI TIC4UBB – SESIUNEA 3

(NOU) REZULTATE PRELIMINARE SOLICITANȚI LAPTOP TIC4UBB_SESIUNEA 3.


ANUNȚ IMPORTANT!


Dragi studenti,

 

Universitatea Babeș-Bolyai a semnat un contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate, pentru implementarea unui proiect cu titlul ”TIC4UBB”, ID 144800.

Prin intermediul proiectului s-au achiziționat 2000 de laptopuri cu conexiune la internet inclusă pentru o perioadă limitată de timp.

Studenții eligibili pentru a intra în posesia unui laptop cu conexiune la internet trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

(1) să fie studenți înmatriculați la una dintre facultățile din cadrul Universității Babeș-Bolyai, la învățământ cu frecvență, nivel licență sau master;

(2) să fie beneficiari de bursă de ajutor social și/sau de bursă de ajutor social ocazional.

Persoanele eligibile interesate să intre în posesia unui laptop cu conexiune la internet vor trebui să completeze următorul document:

ANEXA 1. – Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului împreună cu Acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

și să îl transmiteți la adresa de mail secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro în perioada 29 noiembrie – 8 decembrie 2023. 

 

Dacă numărul laptop-urilor va fi mai mic decât numărul solicitanților eligibili va exista un proces de selecție conform metodologiilor anexate.

Menționăm că laptopurile vi se dau în folosință pe perioada în care îndepliniți cumulativ condițiile de eligibilitate menționate mai sus


ANEXA 1.


HCA 15010 PRIVIND APROBAREA PROCEDURILOR DIN CADRUL PROIECTULUI TIC4UBB


CALENDAR SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

– 29. noiembrie – 8 decembrie 2023 – transmiterea intenției de către studenți

– 11. decembrie 2023 – afișare liste preliminare

– 12. decembrie 2023 – primire contestații

– 13. decembrie 2023 – soluționare contestații

– 14. decembrie 2023 – afișare rezultate contestațiilor și listele finale