Finalizarea studiilor

A szükségállapot megszűnése és a COVID 19 világjárvány okozta korlátozások feloldása következtében a Színház és Film Kar visszatér a szükségállapot előtt jóváhagyott, hatályos szabályzathoz. A szükségállapot vagy a korlátozások visszatérése esetén a COVID-rendeleteket kell figyelembe venni. (Vö. Egyetemi Oktatásért felelős Főigazgatóság 71 / DGIU / 2022.03.08. átiratát a tanítási tevékenység fizikai jelenléttel történő újraindításáról és az oktatási és egészségügyi miniszter 1. sz. 5.338 / 2.015 / 2021. számú határozatát.)

 

ZÁRÓVIZSGÁK  2023

A  záróvizsgákra való beiratkozás:

(1). Mivel a szakdolgozat plágium-ellenes ellenőrzés tárgyát képezi, a záróvizsga időpontja előtt legalább 10 nappal fel kell azt tölteni – a nyilatkozattal együtt( ún. 2-es melléklet) – a Színház és Film Kar által biztosított felületre

– a szakdolgozat elektronikus formában, a művészeti/tudományos koordinátor jóváhagyásával és a szakdolgozat hitelességét igazoló nyilatkozat, a 2. mellékletben bemutatott minta szerint – ALAPKÉPZÉS

– a disszertáció elektronikus formában, a tudományos koordinátor jóváhagyásával és az eredetiségről szóló, a 2. mellékletben szereplő mintának megfelelő nyilatkozat kíséretében – MESTERI

(2). A vezető tanár elfogadó-nyilatkozatának megszerzését követi a beiratkozás.

A beiratkozás a BBTE platformján történik, a záróvizsga-naptár figyelembevételével.

A beiratkozások legalább 3 nappal a záróvizsga első fordulójának időpontja előtt zárulnak le

 

A beiratkozó végzős dossziéjának az alábbiakat kell tartalmaznia:

– tipizált jelentkezési lap;

– születési anyakönyvi kivonat eredetijének hitelesített másolata, a hallgató által benyújtott eredeti dokumentum vagy hiteles másolat alapján;

– Személyazonosító igazolvány eredetijének hitelesített másolata a hallgató által benyújtott eredeti dokumentum alapján vagy hiteles másolatban, amennyiben: a) a születési anyakönyvi kivonat nem tartalmazza a személyi számkódot; b) a születési anyakönyvi kivonat régi, és nem a megyét, hanem a járást adja meg; c) a település hivatalos neve megváltozott; d) a birtokos személyes adatainak pontosítása szükséges; vagy útlevél külföldi állampolgárok számára

– az érettségi bizonyítvány és törszlap (olyan diplomák esetében ahol törzslap/melléklet egészíti ki a diplomát) vagy azzal egyenértékű dokumentum eredeti példányban – ALAPKÉPZÉS

– az alapképzésen szerzett diploma és a törzslap/melléklet (olyan diplomák esetében ahol törzslap/melléklet egészíti ki a diplomát) vagy azzal egyenértékű dokumentum eredeti példányban – MESTERI

– idegennyelvvizsgáról szerzett bizonyítvány*;

* A mostani tanévben végző évfolyamok esetében az érettségi bizonyítványt, az oklevélmellékletet és a nyelvtudásról szóló bizonyítványt a titkárság tölti fel.

Kérjük, hogy a titkárságon ellenőrizze a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok meglétét!

– külföldi állampolgárok esetében a tanulmányokhoz való hozzáférést biztosító dokumentumot

– két útlevélméretű fénykép (az oklevél átvételekor kell majd leadni az Akadémiai Nyilvántartásban);

– nyugta a beiratkozási díj befizetéséről  (adott esetben);

– a más egyetemekről érkező hallgatók esetében az illető felsőoktatási intézmény által kiállított bizonyítványt , ahol a hallgató szerezte diplomáját;

– oklevélmelléklet 2 eredeti példányban a minisztérium által megadott minta szerint, más felsőoktatási intézményben végzettek esetében, valamint az együttműködési keretegyezményben meghatározott egyéb dokumentumokat; ezeket a dokumentumokat központilag a jegyzőkönyv megkötését kérő intézménynek kell benyújtania.

Szakdolgozat tematikák 2022-2023 – Magyar Film és Média Intézet

SZAKDOLGOZATVEZETŐ JÓVÁHAGYÁSA

ZÁRÓVIZSGA NYILATKOZAT

SZAKDOLGOZAT CÍMLAP (MELLÉKLET)

ANEXĂ FOAIE DE TITLU ROMÂNĂ

BEIRATKOZÁS – TÍPUS NYOMTATVÁNY ZÁRÓVIZSGA – ALAPKÉPZÉS

BEIRATKOZÁSI – TÍPUS NYOMTATVÁNY ZÁRÓVIZSGA – MESTERI