Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș-Bolyai în management cultural

Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș-Bolyai în management cultural

Apel selecție grup țintă calup 3 – Proiect CIP 132253

 

Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș-Bolyai în management cultural

 

Informații generale

Facultatea de Teatru și Film împreună cu Facultatea de Studii Europene și Facultatea de Teologie Ortodoxă (UBB) lansează apelul de selecție a grupului țintă a proiectului CIP, pentru al treilea calup de studenți/masteranzi.

Scopul proiectului îl reprezintă facilitarea trecerii de la educație la muncă pentru studenți ai Universității Babeș-Bolyai, prin implementarea unui program inovativ de învățare la un potențial loc de muncă în domeniul managementului cultural. Durata de implementare este de 24 de luni.

Obiectivele specifice al proiectului:

 1. Crearea unei rețele de 18 ofertanți de practică cu potențial competitiv în domeniul managementului cultural, din mediul public și privat din Cluj-Napoca.
 1. Consilierea, orientarea profesională și sensibilizarea a 324 de studenți ai Facultăților de Studii Europene, Teatru și Film, și Teologie Ortodoxă, în vederea pregătirii acestora pentru programul de practică.
 2. Pregătirea practică a celor 324 de studenți în rețeaua de ofertanți de stagii de practică, conform planurilor de învățământ și competențelor specifice din domeniile vizate.
 3. Pregătirea celor 324 de studenți pentru angajare în domeniul managementului cultural, în relație cu partenerii de practică ai proiectului.

 

Activitățile proiectului:

 • crearea unei rețele de practică în domeniul managementului cultural
 • derularea de stagii de practică la parteneri (online/hibrid/face to face, în funcție de opțiunea studentului și disponibilitatea partenerului de practică)
 • recrutarea, selecția, menținera și oferirea de servicii de consiliere şi orientare profesională
 • implementarea unei platfome IT inovatoare
 • organizarea sesiuni de sensibilizare în domeniul competenţelor antreprenoriale, inovării, incluziunii sociale şi nediscriminării şi importanţei acestora în procesul de inovare socială
 • organizarea a trei târguri de locuri de muncă.

Activităţile proiectului vor fi adaptate la situaţia actuală şi se vor desfăşura în sistem hibrid sau online, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranţă sanitară în vigoare.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Valoarea totală a proiectului este de 4.741.271,58 lei, din care cofinanțare UE 4.030.080,84 lei.

Activitatea de practică se desfășoară la următoarele parteneri de practică:

 • Reactor de Creație și Experiment
 • Teatrul de Păpuși Puck
 • Váróterem Projekt
 • Numa Film
 • Târgul de Cariere
 • Inspectoratul Școlar Cluj Napoca

Toți membrii grupului țintă vor fi premiați la sfârșitul proiectului. Premiile vor fi acordate diferențiat, pe baza rezultatelor concursului, astfel: 100 x premiul I (în valoare de 1500 lei), 100 x premiul II (în valoare de 1200 lei), 124 x premiul III (în valoare de 900 lei). 130 de studenți care îți vor găsi un loc de muncă după finalizarea programului de practică, vor primi un premiu suplimentar în valoare de 2500 lei.

Calendarul selecției:

9 – 15 martie – depunerea dosarelor candidaților (adresa de mail responsabilului de facultate se regăsește mai jos)

16 martie – verificarea dosarelor

16 martie – publicarea rezultatelor

17 – 18 martie – depunerea contestațiilor

21 martie – soluționarea contestaților

21 martie – publicarea rezultatelor finale

 

Procedura de recrutare și selecție a grupului țintă este detaliată aici: https://sites.euro.ubbcluj.ro/cip/grup-tinta/

Criterii de eligibilitate: proiectul se adresează tuturor studenților de la nivel licență și master care au domiciliul în România (nu se aplică studenților din regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov), și care au disciplina Practica sau o disciplina asimilată Practicii în planul de învățământ.

 

Criterii de selecție: ordinea înscrierii, cu următoarele criterii prioritare.

 1. Studenți cu dizabilități;
 2. Studenți aparținând minorității rome;
 3. Studenți cu domiciliul în mediul rural.

Dintre studenții eligibili au prioritate cei care se încadrează în categoriile cu criterii de prioritate, urmând toți ceilalți studenți înscriși, cu respectarea egalității de gen. Procesul de selecție respectă principiile egalității de șanse și a nediscriminării de orice fel.

 

Număr de locuri alocate pentru Facultatea de Teatru și Film (FTF) în anul universitar 2021-2022: 25

Candidaților admiși în proiect este obligatoriu să participe la toate activitățile proiectului:

-stagiul de practică;

-consiliere și orientare profesională;

-sesiuni transversale de sensibilizare;

-sesiuni transversale de competențe antreprenoriale;

-sesiuni de mentorat pe platforma IT a proiectului.

 

Liniile de studiu eligibile din cadrul Facultății de Teatru și Film, conform criteriilor enunțate în proiect:

 

 • Artele spectacolului – Actorie, română/maghiară (licență)
 • Artele spectacolului- Regie, română (licență)
 • Teatrologie, română/maghiară (licență)
 • Cinematografie, Fotografie, Media, română/maghiară (licență)
 • Filmologie, română (licență)
 • Management și antreprenoriat cultural, română (masterat)
 • Arta scurtmetrajului, maghiară (masterat)
 • Documentary filmmaking, engleză (masterat)
 • Digital Interactive Arts, engleză (masterat)

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în mod obligatoriu:

 

 • Formular înregistrare grup țintă / Anexa 8 (completat, datat și semnat)​ – MODEL DE COMPLETARE;
 • Copie după CI;
 • Cerere de înscriere în proiect (completată, datată și semnată)​;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul)​;
 • Document care atestă calitatea de categorie dezavantajată (categorii prioritare: 1. studenți cu dizabilități; 2. studenți aparținând minorității rome; 3. studenți cu domiciliul în mediul rural);
 • Declarație de angajament (completată, datată și semnată);
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (completată, datată și semnată).

 

Indicații – completare Anexa 8 (modelul de completare să găsește lângă formularul de completare):

 • Data intrării în operațiune: necompletată (va fi consemnată la prima activitate desfășurată de membrii grupului țintă în proiect)​
 • Unitate teritorial administrativă: orașul/satul din care proveniți​
 • Situație pe piața forței de muncă: persoană inactivă (în cazul în care nu aveți statutul de angajat) ​
 • Studenții din mediul rural vor bifa Persoană dezavantajată, iar apoi în listă Alte categorii defavorizate.

 

Dosarul de înscriere se depune în format electronic, semnat si scanat, urmând a fi depus în original pe perioada desfășurării stagiului de practică.

ATENȚIE : Dosarul de înscriere trebuie să fie complet (cu toate documentele menționate anterior) și trimis la termen.

Dosarele se trimit la adresa următoare: Makkai Júlia Anna, expert grup țintă, julia.makkai@ubbcluj.ro

 

POCU_FTF_LISTA FINALĂ CANDIDAȚI SELECTAȚI_NR MATRICOLE_CALUP III

LISTA CANDIDAȚI SELECTAȚI_CALUP III

LISTA CANDIDAȚI NEELIGIBILI_CALUP III

 CERERE ÎNSCRIERE ÎN PROIECT

 ANEXA 8 FORMULAR GRUP ȚINTĂ

 MODEL COMPLETARE ANEXA 8

 DECLARAȚIE CONSIMȚĂMÂNT CU CARACTER PERSONAL

 DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT