UBB A LANSAT PLATFORMA UMANISTĂ

UBB A LANSAT PLATFORMA UMANISTĂ

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a lansat joi, 6 aprilie 2023, Platforma Umanistă, asumată ca direcție strategică prin programul de management pentru perioada 2020-2024, ProUBB+

Platforma a fost creată în contextul în care științele umaniste (socioumane), adică științele care se ocupă de cunoașterea omului și a binelui public, sunt puse într-un con de umbră de științele dedicate naturii/tehnologiei. Acest lucru este confirmat de subfinanțare, de reducerea ponderii acestora în curriculum universitar (și preuniversitar) și de criteriile utilizate în rankingurile universităților (care adesea ignoră rezultatele științelor socioumane: ex. se accentuează rolul articolelor în raport cu cel al cărților).

Potrivit inițiatorilor platformei, diminuarea rolului științelor umaniste în contextul puternicei evoluții tehnologice poate avea implicații nefaste, precum:

 • O cunoaștere deficitară a omului și a binelui public, cu consecințe asupra bunăstării acestuia, dezvoltării armonioase a societății, inclusiv asupra protejării identităților colective și naționale și a patrimoniilor culturale.
 • Riscul formării de specialiști fără un orizont cultural adecvat (cu excepția situației în care aceasta este o preocupare personală), cu consecințe asupra utilizării potențialului profesional, a dezvoltării continue și a existenței unui mindset (auto)reflexiv, constructiv și colaborativ, nu rigid și conflictual.
 • Dezvoltarea de tehnologii care pun la risc omul și societatea. Spre exemplu, accesul diferențiat la tehnologie poate genera discriminare, inegalități, dezechilibre democratice, iar revoluțiile industriale/tehnologice fără o dimensiune umanistă implică riscuri la nivelul societății, inclusiv al naturii (vezi schimbările climatice).
 • Reducerea rolului activ al universității – prin diminuarea atitudinilor reflexive și autoreflexive – în dinamica și dezvoltarea societății.

Printre măsurile propuse de inițiatorii Platformei Umaniste se regăsesc:

 • Finanțarea adecvată a disciplinelor socioumane.
  • La UBB acestea sunt susținute în pofida unor deficite financiare specifice și structurale (ex. programele de limbi clasice, fără de care însă țara ar intra curând în criză culturală).
 • Accentuarea rolului propedeutic al acestora în formarea tuturor specialiștilor.
  • UBB a introdus transversal și gratuit curs de fundamente umaniste/logică, retorică, teoria argumentării.
 • Utilizarea transversală a acestora în toate demersurile tehnologice, cel puțin sub aspectul eticii și acceptabilității sociale a noilor paradigme tehnologice (vezi modelul UE), dar și a unor demersuri multi-/inter-/transdisciplinare.
  • Spre exemplu, specializarea inteligentă propusă de UBB – InfoBioNano4Health – are componenta socioumană implementată transversal pentru a stabili limite etice și de siguranță și acceptabilitate socială pentru noile tehnologii dezvoltate. În fine, sub aspect multi-/inter-/transdisciplinar, UBB a dezvoltat un Centru de Industrii Creative și abordări precum Digital Humanities și Cybersecurity (cu implicare studiilor de drept) etc.

„O universitate umanistă este o universitate mai activă la nivel social, care problematizează și formulează paradigmele societății și noile direcții ale civilizației umane, având în centrul omul și bunăstarea acestuia. Pornind de la această Platformă Umanistă mă aștept la dezbateri și discuții privind atât finanțarea zonei umaniste, crearea cursurilor umaniste transversale –  pe care UBB a început deja să le implementeze cu resurse proprii, dar e timpul ca ele să fie susținute la nivel de sistem – și asumarea componentei socioumane în demersurile tehnologice, cât și găsirea unor soluții referitoare la bunăstarea omului și dezvoltarea armonioasă a societății în contextul revoluțiilor industriale/tehnologice, inclusiv protejarea identităților colective și naționale și a patrimoniilor culturale”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

„Platforma nu este o ideologie militantă, ci răspunde unor probleme ale societății actuale din perspectiva umanistă, fiind o bază teoretică pentru demersuri concrete, iar nucleul platformei e grija față de om în noul context social – binele public, înlăturarea discriminării de orice fel, starea de bine, provocările cu care omul se confruntă în noul context social”, subliniază prorectorul UBB responsabil cu relația culturală a UBB cu societatea, prof. univ. dr. Corin Braga.

Sinteza analizei care stă la baza platformei umaniste lansate de UBB poate fi consultată accesând link-ul https://news.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2023/04/Platforma-umanista-UBB.pdf, UBB propunând Platforma Umanistă pentru discuții și generalizări la nivel de sistem!