TABERE STUDENȚEȘTI ORGANIZATE DE MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE – 2024

TABERE STUDENȚEȘTI ORGANIZATE DE MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE – 2024


 REZULTATE


ANUNȚ

Studenții facultății noastre care pot beneficia de locurile gratuite în taberele studențești alocate Universității Babeș-Bolyai în perioada vacanței de vară,

trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii

 

Criterii generale:

a) sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la un program de studii nivel licență, master sau doctorat;

b) Pentru anul II și mai mari Sunt integraliști respectiv au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă.

c) La taberele de vară studenții din anul I. pot accesa doar la categoria ”cazuri sociale” aceste locuri,  ierarhizarea făcându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale, respectiv a criteriilor de selecție specifice.

d) sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani (în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor);


Depunerea cererilor pentru vacanța de vară 2024  începând cu 27.05.2024, conform calendarului


Perioada de desfășurare a taberelor studențești de vara este 14.07-02.09.2024.


Metodologia privind organizarea taberelor studențești

Repartizarea locurilor de tabără pe facultăți 

Anexa Metodologie