TABERE STUDENȚEȘTI ORGANIZATE DE MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE – 2023

TABERE STUDENȚEȘTI ORGANIZATE DE MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE – 2023

LISTĂ FINALĂ STUDENȚI SELECTAȚI PENTRU LOC ÎN TABĂRĂ

LISTĂ STUDENȚI SELECTAȚI 

PROCES VERBAL NR. MATRICOL

CENTRALIZATOR CERERI DEPUSE

 

ANUNȚ

Studenții facultății noastre care pot beneficia de locurile gratuite în taberele studențești alocate Universității Babeș-Bolyai în perioada vacanței de vară, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii
(vezi art. 4 și art. 5 din Metodologie)

 

Criterii generale:

a) Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii universitare de licență, la programul de studii universitare de masterat și doctorat;
b) Sunt integraliști respectiv au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I;
c) Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile Legii Tinerilor.

 

PERIOADA DE DEPUNERE A CERERILOR: 24 MAI – 14 IUNIE 2023 (vezi document atașat)
REPARTIZARE ȘI NUMĂR DE LOCURI aici 
CERERE Anexa 4 cerere tabere studentesti
MAI MULTE DETALII:  Metodologia privind organizarea taberelor studențești