Prezentare

Înfiinţată în 1991, ca departament de teatru în cadrul Facultăţii de Litere, instituţia noastră s-a dezvoltat necontenit şi şi-a creat un bun renume pe plaja educaţională artistică din România. Absolvenţii săi au devenit nume de răsunet în arta teatrală a ultimului deceniu. Oferind, la început, specializari în Arta actorului, Regie de teatru şi Teatrologie, în linia română şi maghiară, şi beneficiind constant de o echipă de cadre didactice prestigioase, atît la disciplinele dedicate culturii teatrale, cît şi la cele dedicate scenei, Departamentul de Teatru si-a îmbogăţit oferta, începînd din anul 2004, cu o nouă specializare – Fotografie, Cinematografie, Media – şi a devenit facultate de sine stătătoare în 2005.

Facultatea de Teatru şi Televiziune face parte din Universitatea „Babes-Bolyai”, instiuţie academică multiculturală, cu o bogată tradiţie şi care se bucură de o largă apreciere internaţională. Astfel, studenţii nostri pot beneficia de posibilitatea efectuării unor stagii la universităţi străine partenere şi, totodată, de recunoaşterea europeană a diplomelor obţinute aici.

Viitorii actori, regizori, teatrologi (dramaturgi, critici de teatru sau impresari) îşi desfăşoară o bună parte din activităţile specifice şi de atelier în studiourile facultăţii şi îşi prezintă spectacolele în cadrul Studioului „Radu Stanca” sau pe scena Colegiului Academic, ori în alte spaţii neconvenţionale alese de ei.

Studenţii specializării Fotografie, Cinematografie, Media (viitori operatori, regizori, redactori ori producători de televiziune) beneficiază de propriul studio, ca şi de asistenţa unor profesori cu solidă experienţă în domeniul televiziunii, fotografiei ori informaticii.

Facultatea noastră favorizează pentru toate specializările construcţia unei cariere solide şi aprofundate, oferind condiţii fertile pentru programe de cercetare, dar şi linie de Studii Masterale, după obţinerea Licenţei. Doctoratul în Teatru se află în curs de acreditare.

Viaţa studentească a unei facultăţi vocaţionale este dintre cele mai ofertante şi mai vii. Ea presupune lucrul individual şi în grup, creativitate în regim maxim şi un orizont larg pentru fiecare dintre tinerii care optează pentru o asemenea pregătire.