Pregătiri pentru admitere – Actorie

Pregătirea candidaţilor pentru admiterea 2014, specializarea:

Artele spectacolului (Actorie) – linia română

Taxa: 30 lei/student/şedinţă=2 ore. Chitanţa se va prezenta la fiecare şedintă profesorului.

Se poate achita la caseria facultăţii (conform programului, luni-joi 12,30-14,00) sau prin mandat poştale la Oficiile Postale în contul universităţii: RO35TREZ21620F330500XXXX COD UNIC UBB 4305849 DESCHIS LA TREZORERIA CLUJ. IMPORTANT!!! Cu menţiunea pentru FACULTATEA DE TEATRU ŞI TELEVIZIUNE Adresa: str. M. Kogălniceanu, nr.4, Cluj-Napoca – taxă pregătire admitere.

Perioada: 14-19 Iulie 2014, între orele 14,00-18,00

Locul: Facultatea de Litere, str. Horea, nr.31, Studioul Radu Stanca

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai