Pregătiri pentru admitere

Departamentul Cinematogrfie și Media oferă cursuri de pregătire pentru admitere organizate în cadrul a patru workshopuri tematice.

Workshopul de fotografie și cel de film pregătesc viitorii candidați pentru realizarea materialelor cuprinse în portofoliul personal care va fi prezentat în proba eliminatorie. Workshopul de culturăvizuală și pregătesc viitorii candidați pentru etapa a doua, în care vor susține probele de analiză de imagine șianaliză de film dar și pentru admiterea la Filmologie.

Candidații pot alege să participe la oricare dintre cele patru workshopuri, costul unei sedințe din cadrul unui workshop este de  40 RON. Chitanța se va prezenta cadrului didactic, la fiecare ședință. Taxa poate fi achitată la casieria facultăţii (luni-joi de la 12:30 la 14:00) sau prin mandat poştal, în contul Universităţii “Babes-Bolyai”, nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, cod unic UBB 4305849 cu mențiunea: Taxă pregătire admitere pentru Facultatea de Teatru şi Televiziune. Adresa: str. Mihail Kogălniceanu nr. 4, Cluj-Napoca.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai