PREGĂTIRI ÎN VEDEREA ADMITERII LA SPECIALIZAREA REGIE

Profesorii Departamentului de Teatru organizează pregătiri față în față în vederea admiterii la specializarea Regie.

Acestea se vor desfășura zilnic între 12 și 16 iulie (orele 10-12) în sala „Coroamă Stanca” a Facultății de Teatru și Film (Str. Kogălniceanu, nr. 4).

 

Pentru informații suplimentare, îl puteți contacta pe domnul profesor coordonator, conf. univ. dr. Gelu-Adrian Badea (gelu.badea@ubbcluj.ro).

 

Pe perioada pregătirilor pentru admitere puteți solicita cazare în căminele UBB printr-un email la adresa Serviciului Social (social@ubbcluj.ro) în care să menționați facultatea unde vă înscrieți, tipul de pregătiri la care participați și perioada în care se desfășoară acestea. Costul șederii este de 25 de lei pe noapte, iar suma poate fi achitată direct la cămin.

 

CALENDARUL ADMITERII LA SPECIALIZAREA REGIE ÎN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE TEATRU

 

11- 15 iulie: înscrierea candidaţilor (până la ora 14.00);

16 iulie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi (după ora 14.00);

18-19 iulie: ETAPA I (proba eliminatorie)*

20 iulie: ETAPA a II-a PROBA SCRISĂ;*

ETAPA a II-a PROBA PRACTICĂ;*

22 iulie: AFIŞAREA REZULTATELOR PROVIZORII ŞI DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR (la avizier/site-ul facultății, până la ora

14.00);

23 iulie: REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR și AFIŞAREA REZULTATELOR PROVIZORII (după ora 14.00);

25-27 iulie: confirmarea definitivă pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate și cu taxă

(până la ora 14,00).

28 iulie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi (la avizier/site-ul facultății după ora 14.00).

*În funcţie de numărul de candidaţi, etapele/probele se vor desfăşura într-o zi sau de-a lungul mai multor zile.

Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier/site-ul facultății.

 

 

Fotografia face parte din spectacolul Viața e vis de Calderon de la Barca, în regia studentului Tudor Antofie, realizat în 2022 la Teatrul Național Craiova.