LUCIAN ȚION – PENTRU PROSTIE: MIC ÎNDREPTAR DE CULTUROLOGIE ESTICĂ ȘI CINEMA (POST) SOCIALIST – LANSARE CARTE

LUCIAN ȚION – PENTRU PROSTIE: MIC ÎNDREPTAR DE CULTUROLOGIE ESTICĂ ȘI CINEMA (POST) SOCIALIST – LANSARE CARTE

Vineri, 18 nov., ora 16

Centrul de cultură urbană „Casino” din Parcul Central al mun. Cluj-Napoca

Prezintă:

OVIDIU PECICAN, prof. univ. dr., Univ. Babeș Bolyai

RADU TODERICI, lector, univ. dr., Univ. Babeș Bolyai

Moderator:

Ionuț Țene

 

PENTRU PROSTIE: MIC ÎNDREPTAR DE CULTUROLOGIE ESTICĂ ȘI CINEMA (POST) SOCIALIST (Ed. Tritonic, 2022) este un eseu care își dorește repoziționarea și reconcepționalizarea unor noțiuni constitutive ale mentalului colectiv românesc, argumentând că apartenența culturii române la spațiul cultural european este fundamentată pe dihotomia dintre negarea influenței asiatice și propagarea imaginarului occidental.

„Din cauza condiției subalterne a subiecților care nu‑și pot însuși propria postcolonialitate, preferând să cînte în continuare osanale naționalismului autohton și capitalismului global într‑o aparentă dihotomie care este până la urmă, asemeni fascismului, foarte congruentă cu sine, imperialismul asupra căruia comuniștii lui Lenin nu au încetat să atragă atenția își va continua drumul nestingherit spre colonizarea Estului și a Sudului Global.”

Despre autor: Lucian Țion deține un doctorat în artele spectacolului de la National University of Singapore. Domeniile sale de cercetare includ cinematograful est european, studii postcoloniale și cinematograful chinez. Articolele sale au fost publicate în Quarterly Review of Film and Video, Studies in Eastern European Cinema și Senses of Cinema. Contribuțiile sale mai includ capitole în volumele colective publicate de Bloomsbury, Third Cinema, World Cinema and Marxism (septembrie, 2020) și Cold War II: Hollywood’s Renewed Obsession with Russia, (University Press of Mississippi, decembrie 2020). Cartea sa Eastern European and Chinese Cinema from the Friendship of Nations to Transnationalism: este în proces de peer review la Edinburgh University Press și Bloomsbury.