Lansarea competiției de Burse speciale pentru activitatea științifică 2023-2024

Lansarea competiției de Burse speciale pentru activitatea științifică 2023-2024

ANUNȚ

Vă aducem la cunostință lansarea competiției de burse speciale pentru activitatea științifică 2023-2024 la Universitatea Babeș-Bolyai. 

În acest sens, atașăm prezentului anunț:– Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți – ciclurile de studii licență și masterat – Aprobat prin HS nr. 49/24.04.2023; Regulamentul privind acordarea burselor speciale pentru activitatea științifică se regăsește în Anexa 5 și Anexa 5.1.;  

– Modelul de cerere de acordare a bursei speciale pentru activitatea științifică, atât varianta în limba română (AICI), cât și cea în engleză (AICI), precum și anunțul în limba engleză (AICI.   

Aplicațiile se vor depune prin intermediul platformei electronice dedicate burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/

Calendarul competiției:   

– Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/): 5-20 octombrie 2023 (ora 16.00);   

– Transmiterea către CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul de evaluare din facultăți: 8 noiembrie 2023;   

– Verificarea administrativă a aplicațiilor și selecția finală realizată de Consiliul Științific-UBB: 9-21 noiembrie 2023 

– Afișarea rezultatelor: 22 noiembrie 2023;   

– Semnarea contractelor de finanțare: 28 noiembrie 2023.   

Informațiile legate de prezenta competiție pot fi găsite la adresa: https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/burse-speciale-pentru-activitatea-stiintifica-competitia-2023-2024/