Informații despre cazarea în cămine și repartizarea finală a locurilor (anul universitar 2022/2023)

Informații despre cazarea în cămine și repartizarea finală a locurilor (anul universitar 2022/2023)

Listele finale cu repartizarea locurilor în cămine pot fi consultate la link-ul de mai jos.

 

REPARTIZAREA LOCURILOR ÎN CĂMINE 2022-2023 (LISTE FINALE)

 

Cazarea se va face în cele trei zile anterioare începerii anului universitar, după cum urmează:

 • 09.2022 – Studenții din anul I
 • 10.2019 – Studenții din anul II și III
 • 10.2019 – Studenții de la master și cei din anii I-III care nu au reușit să se prezinte în zilele stabilite.

Procesul de cazare presupune:

 1. prezentarea următoarelor documente:
  1. buletin/carte de identitate sau pașaport;
  2. copie după buletin/carte de identitate sau pașaport;
  3. adeverință care dovedește că unul dintre părinți este cadru didactic (dacă este cazul);
  4. adeverință de handicap (dacă este cazul);
  5. fotografie ¾.
 2. încheierea contractului de închiriere între Universitatea Babeș-Bolyai și student;
 3. plata taxei de cazare pentru luna respectivă;
 4. primirea legitimației de cămin;
 5. preluarea inventarului camerei pe baza procesului verbal de predare-primire (individual și colectiv).