Informații: acordarea burselor pentru semestrul al II-lea, a. u. 2020-2021

01.03.2021_Dispozitie-privind-desfasurarea-procesului-de-acordare-a-burselor_sem-II_2020_2021

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CARE DEPUN CERERI PENTRU BURSE

La depunerea documentelor în format electronic pentru burse, s-au adus completări (a se vedea punctele 4, 8 și 9 din dispoziție).

Totodată, găsiți mai jos și modelul de declarație care trebuie completată și transmisă de către toți studenții care și-au depus documentele prin mijloace electronice.

Download model declarație.

Perioada de completare  este 13-17 martie 2021.

Procedural au loc următorii pași:

  1. Studenții care au depus documentele pentru bursa socială și cultural-artistică prin platforma (burse.inscriere.ubbcluj.ro) trebuie să încarce declarația, conform instrucțiunilor primite pe adresa de e-mail folosită de student în procesul de depunere a documentelor pentru burse.

Platforma va genera, automat, e-mail-uri către studenți cu instrucțiunile de încărcare a declarației, după perioada de depunere a documentelor pentru burse, astfel că ei vor fi înștiințați că trebuie să facă acest lucru.

Declarațiile completate de către studenți se vor descărca din platformă din modulul de administrare.

  1. Studenții care au depus documentele pentru bursa socială și cultural-artistică prin e-mail, vor transmite, la facultăți, declarația completată și semnată prin e-mail.

Vă rugăm să aveți în vedere că prezenta declarație este obligatorie în documentația pentru bursele sociale și cultural-artistice și trebuie completată de fiecare student în parte astfel încât dosarul să fie complet.

Platforma pentru depunerea dosarelor / cererilor de burse:

Adresa : https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro

Activa conform calendarului  22.02.2021 08:00 – 12.03.2021 16:00

Bursele CFCIDFR 01.03.2021 08:00 – 31.03.2021 16:00

Se pot depuneri cereri pentru urmatoarele tipuri de burse:

  • Bursă de ajutor social
  • Bursă de ajutor social ocazional de maternitate
  • Bursă de ajutor social ocazional pentru îmbăcăminte și încălțăminte
  • Bursă de merit
  • Bursă de performanță
  • Bursă specială – cultural artistică
  • CFCIDFR – Bursă de performanță ID

Pentru:

·         bursele de ajutor social studentii incarca in platforma dosarul in format arhiva (.zip) de max 100MB (Bursa de ajutor social, Bursa de ajutor social ocazional de maternitate, Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbăcăminte și încălțăminte)

·         bursele de performanta, bursele de merit studentii incarca in platforma  cererea in format PDF

·         bursa speciala – cultural artistica  sociale studentii incarca in platforma dosarul in format arhiva (.zip) de max 100MB

Status dosar:

  • Daca dosarul este marcat INVALID din secretariat, studentul, pe adresa de email adaugata in platforma, primeste un email cu Observatiile asupra dosarului si un LINK unde poate sa reincarce dosarul sau cererea.

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CARE DEPUN CERERI PENTRU BURSE

Depunerea cererilor de acordare a burselor (performanță, merit, ajutor social din fonduri bugetare și extrabugetare) și a documentelor doveditoare, în cazul burselor de ajutor social, se poate face în perioada 22.02 – 12.03.2021, ora 16.00.

 Pentru depunerea dosarelor de bursă prin mijloace electronice se va accepta oricare format de reproducere fidelă a documentului (pdf sau foto).  Pentru dosarul social / medical :

– Documentele se trimit în pachet zip, în ordinea precizată în formularul „Verificare conformitate dosar bursă socială/medicală” (anexa 11 sau anexa 12 – pentru caz medical),

– Fiecare pagină din dosar se numerotează și se semnează, jos, în partea dreaptă,

– Numerotarea începe cu Cererea pentru acordarea bursei (Anexa 7),

– Formularul „Verificare conformitate dosar bursă socială/medicală”nu se numerotează,

– Declarația pe propria răspundere (conform modelului din Anexa 8) se scrie de mână și se scanează,

– Pentru familiile (solicitant/tatăl/mama/alți membri ai familiei) care dețin suprafețe de teren este necesară Adeverința de la Primărie – Direcția Agricolă.

 Pentru determinarea veniturilor în vederea obținerii dreptului de bursă socială se declară toate veniturile obținute în familie. Lunile care se iau în calcul pentru semestrul I sunt – iunie, iulie și august, respectiv pentru semestrul II – noiembrie, decembrie și ianuarie.

 Venitul mediu net care se va lua în considerare pentru perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021 este 1354,17 lei.

 Listele finale cu studenții beneficiari de burse se vor afișa la data de 30.03.2021.

 Virarea burselor pe carduri se va face începând cu data de 12.04.2021.

 Studenții care se regăsesc pe listele finale de burse și care până la acel moment NU AU DEPUS UN EXTRAS DE CONT/CONT IBAN LA SERVICIUL SOCIAL trebuie să trimită în format electronic (scan/foto) un extras de cont/cont IBAN personal la adresa social@ubbcluj.ro.

Se vor menționa:

– facultatea,

– tipul bursei (performanță, merit, socială),

– anul de studiu.

De asemenea, sunteți rugați să verificați dacă aveți trecut și CNP-ul și să menționați dacă v-ați schimbat numele (unde e cazul). Pentru toți studenții bursieri care au comunicat un extras de cont/cont IBAN la Serviciul Social, conturile IBAN vor fi preluate din baza de date existentă. Băncile cu care UBB-ul are convenție sunt: BT, BRD, BCR, ING, Raiffeisen, CEC și OTP.

Regulamentul de burse poate fi consultat la adresa: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/burse/regulament_burse

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai