În atenția studenților restanțieri și a studenților înmatriculați pe locuri cu taxă

În atenția studenților restanțieri și a studenților înmatriculați pe locuri cu taxă

Stimați studenți,

Vă rugăm să tratați cu maximă seriozitate plata taxelor de școlarizare și a examenelor restante în termenele stabilite. În caz contrar, trebuie să aveți în vedere faptul că studenții care nu achită la zi taxele de școlarizare (inclusiv penalizările) și taxele aferente disciplinelor restante nu vor avea dreptul de a se prezenta la evaluare/examinare potrivit art 19 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS).


În anul universitar 2023-2024 taxele de şcolarizare se pot achita în patru rate egale cu următoarele scadenţe:

Rata I  –  15 octombrie 2023

Rata II  –   5 decembrie 2023

Rata III –   15 martie 2024

Rata IV –   15 mai 2024


Pentru neplata la termen a ratelor taxei de școlarizare se datorează penalități de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței obligației de plată până la data plății efective.

Pentru examenele restante și examenele de diferențe aferente semestrului I, data scadentă până la care trebuie achitate este 15 ianuarie 2024.

În cazul în care achitați taxele de școlarizare sau examenele restante, printr-o altă modalitate decât AcademicInfo (ordin de plată, mandat postal), vă rugăm să transmiteți dovada plății la adresa de e-mail taxe.teatrufilm@ubbcluj.ro


contul Universităţii Babes-Bolyai,

IBAN Nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj,

cod unic UBB 4305849

menționați obligatoriu: Taxă de … – Nume Prenume-Facultatea de Teatru şi Film