Filmologie

Programul de Filmologie propune studenţilor o gamă largă de cursuri, seminarii şi lucrări practice, din domenii variate şi interdependente: istoria, teoria şi estetica filmului, genuri cinematografice şi critică de film, analiza imaginii, cultură şi antropologie vizuală. O componentă fundamentală a planului nostru de învăţământ este scenaristica, a cărei studiere, teoretică şi mai ales practică, se desfăşoară pe parcursul celor trei ani de studiu. La Filmologie, studenţii vor îmbina practica şi teoria, vor colabora cu colegii lor de la imagine în realizarea de filme şi vor avea posibilitatea să înţeleagă concret tot ce înseamnă o producţie cinematografică într-un Atelier de producţie film/ video. Cei înclinaţi spre critica de film vor fi încurajaţi şi sprijiniţi să scrie şi să publice, atât în revistele şi pe platformele on-line ale studenţilor, cât şi în revistele culturale din Cluj sau în publicaţiile ştiinţifice ale Facultăţii. Echipa de cadre didactice de la Filmologie este performantă, dinamică şi deschisă la colaborare apropiată cu studenţii, iar atmosfera de studiu este propice stimulării capacităţii de gândire critică.

Construcția de carieră

Absolvenţii programului de Filmologie pot să devină: scenarişti, critici de film, producători, jurnalişti, animatori culturali, organizatori de festivaluri de film, având multiple posibilităţi de carieră în cinematografie şi/ sau domenii conexe.

Absolvenții specializări vor avea competențele necesare pentru ocuparea următoarelor profesii: corespondent special (ţară şi străinătate) (COR264203), corespondent presă (COR264205), critic de artă (COR264206), publicist comentator (COR264210), redactor (COR264211), secretar artistic (COR343522), instructor film (COR265403), instructor reţea cinematografică (COR265404), scriitor (COR264102), formator de artă (COR2355).

Admitere

Proba de admitere la Filmologie constă într-un colocviu de cultură generală, vizuală și cinematografică. Acest colocviu urmăreşte testarea spiritului critic pe baza analizei unui fragment de film din filmografia obligatorie, cu pondere de 80% în media finală, restul de 20% fiind reprezentat de media obţinută la examenul de bacalaureat.