CONFIRMARE LOCURI ADMITERE NIVEL LICENȚĂ ȘI MASTER

CONFIRMARE LOCURI ADMITERE NIVEL LICENȚĂ ȘI MASTER

INFORMAȚII DESPRE CONFIRMARE

 

 

 

Confirmarea candidaților admiși:

– se completează confirmarea nivel licență pentru candidații admiși la nivel licență respectiv nivel master pentru candidații admiși la nivel master

Formulare pentru confirmare:

 

CONFIRMARE NIVEL LICENȚĂ 

CONFIRMARE NIVEL MASTER

 

– se completează contractul de studii și declarația date pentru fiecare candidat admis indiferent de nivel (licență sau master) sau de loc (buget sau taxă)

Contract_studii_IF_2022-2023.pdf (ubbcluj.ro)

– candidații admiși la loc cu taxă trebuie să achite prima rată din taxa de școlarizare, după cum urmează:

– nivel licență: Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2022-2023 este diferenţiată în funcţie de specializare, astfel:

                Actorie:                                                               5.000 lei /an

                Regie de teatru:                                               5.000 lei /an

                Teatrologie:                                                       4.000 lei /an

                Cinematografie, Fotografie, Media:      6.500 lei /an

                Filmologie:                                                        4.000 lei /an

 

– nivel master: Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2022-2023 este diferenţiată în funcţie de specializare, astfel:

Domeniul Teatru și Artele Spectacolului – linia română:          6.000 lei /an.

Domeniul Teatru și Artele Spectacolului – linia maghiară:       5.000 lei /an.

Domeniul Cinematografie și Media – toate liniile de studiu:      6.500 lei /an.

 

Plata taxei de școlarizare se face în patru rate. Candidaţii admişi pe locuri cu taxă care nu plătesc prima rată conform calendarului admiterii pierd locul obţinut.

Plata se poate efectua prin transfer bancar, mandat poștal sau la caseria facultății. Copia după dovada plații trebuie atașată la dosar.

 

Confirmarea locului la buget se face cu depunerea actelor în original (nivel licență – diploma de bacalaureat, foaia matricolă, nivel master – diploma de bacalaureat, foaia matricolă, diploma de licență, suplimentul la diplomă). Acestea pot fi aduse la secretariatul facultății după afișarea rezultatelor, sau trimise prin curier rapid până în data de 27 Iulie ora 12.00 pe următoarea adresă:

FACULTATEA DE TEATRU ȘI FILM

str. Mihail Kogălniceanu nr. 4

400084, Cluj-Napoca

 

candidații admiși care doresc cazare în căminele UBB trebuie să trimită cererea de cazare completată 

CERERE CĂMIN

În cazul studenților din anul I, numărul matricol nu se completează!

Aceste documente trebuie să fie trimise pe adresa de mail: secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro.