Doctorat

Programul de studii doctorale în domeniul Cinematografie și media își propune să ofere posibilitatea elaborării unor proiecte de cercetare, care să studieze o gamă diversă de tipuri de producții audio-vizuale, incluzând studiile de cinema, de televiziune, artă video, dar și ale noilor media bazate pe Internet. Participanții la acest program de cercetare vor avea posibilitatea de a studia elemente de estetică, ideologie, cultură vizuală, dar și tehnologiile contemporane utilizate în principalele forme de producție audio-vizuală, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de cinema și televiziune. Studiile în această zonă vor fi axate pe o abordare multidisciplinară, având ca obiect atât producții naționale, cât și internaționale, și nu se limitează la contextele academice tradiționale, ci încurajează descoperirea de noi sfere de interacțiune între artele reprezentării vizuale.

 

Mai multe detalii pe http://doctorat.ttv.ubbcluj.ro/