CÂȘTIGĂTORII PREMIILOR DE EXCELENȚĂ DIN CADRUL UBB, 2022

CÂȘTIGĂTORII PREMIILOR DE EXCELENȚĂ DIN CADRUL UBB, 2022

Facultatea de Teatru și Film se bucură să anunțe câștigătorii premiilor de excelență ale Universității Babeș-Bolyai. Le suntem recunoscători colegilor noștri Liviu Malița, Adrian Sitaru și colegelor noastre, Miki Braniște și Tompa Andrea, pentru contribuția lor la procesul pedagogic, științific și artistic al facultății noastre.
Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc pe 6 februarie 2023, de la ora 14.00, în Aula Magna.

PREMIUL DE EXCELENȚĂ ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
Premiul de excelență în cercetarea științifică se acordă domnului prof. univ. dr. Liviu Malița, pentru coordonarea volumului Să nu privești înapoi. Comunism, dramaturgie, societate (Presa Universitară Clujeană, 2022). Acest volum conține o vastă anchetă printre oameni de teatru, secondată de comentarii de texte, dosare de spectacol și de glose ale unor importanți scriitori și gânditori despre felul în care trecutul nostru comunist se reflectă în mentalitatea extremcontemporană, în gândirea politică, socio‐economică, dar și în literatură și film. Nu e numai o carte de istorie teatrală, ci una de reflecție despre comunism și tranziție.

PREMIUL PENTRU SERVICII INOVATIVE ȘI CULTURALE PENTRU SOCIETATE
Premiul pentru servicii inovative și culturale pentru societate se acordă doamnei lector univ. dr. Miki Braniște pentru implicarea în coordonarea taberei de vară Modele Alternative de Infrastructură Comunitară (MAIC), organizată de UNATC în parteneriat cu UBB (3-10 iulie 2022) la Dumbrăvița, Timiş, proiect urmat de publicarea volumului colectiv Infrastructuri cultural-comunitare. Laboratoare ale unui viitor durabil (UNATC Press, 2022), coordonat de Mihaela Michailov și Miki Braniște, respectiv pentru proiectul și școala de vară Castel Viu. Artă și Comunitate la Posmuș.

PREMIUL DE EXCELENȚĂ ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
Premiul de excelență în cercetarea științifică se acordă doamnei conf. univ. dr. Tompa Andrea pentru activitatea sa științifică seminificativă. Aceasta este autoarea a trei articole Web of Science (WoS)/Book Citation Index, apărute în revistele internaționale Theater Heute, Tanz și World Literature Today. Pe lângă acestea, este autoarea a peste 10 articole BDI, apărute în revistele Színház, Korunk, Jelenkor, Concept, Studia Dramatica. Doamna Tompa are și o activitate literară relevantă – a publicat recent un roman la editura internațională Jelenkor (Haza), și i-au fost traduse două romane, în engleză (The Hangman’s House, Seagull Books), respectiv în  germană  (Omerta, Suhrkamp Verlag). În anul 2021, i-au fost acordate două premii literare internaționale (Baumgarten, Merites).

PREMIUL DE EXCELENȚĂ DIDACTICĂ
Premiul de excelență didactică se acordă domnului conf. asoc. Adrian Sitaru, pentru consolidarea rutei de Regie de film și televiziune prin organizarea de ateliere în scopul îmbunătățirii activității didactice, oferind sprijin derulării proiectelor practice ale acestora și promovarea rezultatelor studenților în festivaluri naționale și internaționale, cât și pentru coordonarea programului extracurricular Școala de regie de film, proiect interdisciplinar desfășurat în luna septembrie 2022.