Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș-Bolyai în management cultural

Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș-Bolyai în management cultural

Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș-Bolyai în management cultural (POCU 132253)

Apel selecție grup țintă

Informații generale

 

Facultatea de Teatru și Film este partener în proiectul ‘Calitate și interdisciplinaritate în practica studenţilor Universității Babeş-Bolyai în management cultural’ (CIP) (POCU 132253), alături de Facultatea de Studii Europene și Facultatea de Teologie Ortodoxă​. Proiectul se va derula pe parcursul a trei semestre universitare. Scopul proiectului îl reprezintă facilitarea trecerii de la educație la muncă pentru studenți ai Universității Babeș-Bolyai, prin implementarea unui program inovativ de învățare la un potențial loc de muncă în domeniul managementului cultural.

Obiectivele specifice al proiectului

 1. Crearea unei rețele de 18 ofertanți de practică cu potențial competitiv în domeniul managementului cultural, din mediul public și privat din Cluj-Napoca.
 1. Consilierea, orientarea profesională și sensibilizarea a 324 de studenți ai Facultăților de Studii Europene, Teatru și Film, și Teologie Ortodoxă, în vederea pregătirii acestora pentru programul de practică.
 2. Pregătirea practică a celor 324 de studenți în rețeaua de ofertanți de stagii de practică, conform planurilor de învățământ și competențelor specifice din domeniile vizate.
 3. Pregătirea celor 324 de studenți pentru angajare în domeniul managementului cultural, în relație cu partenerii de practică ai proiectului.

 

Activitățile proiectului:

 • crearea unei rețele de practică în domeniul managementului cultural
 • recrutarea, selecția, menținera și oferirea de servicii de consiliere şi orientare profesională
 • implementarea unei platfome IT inovatoare
 • organizarea activității de practică
 • organizarea sesiuni de sensibilizare în domeniul competenţelor antreprenoriale, inovării, incluziunii sociale şi nediscriminării şi importanţei acestora în procesul de inovare socială
 • organizarea a trei târguri de locuri de muncă.

Candidaților admiși în proiect este obligatoriu să participe la toate activitățile proiectului: consiliere individuală și de grup, sesiuni de sensibilizare privind discriminarea, sesiuni de competențe antreprenoriale, târg de oferte de locuri de muncă.

Activitatea de practică se desfășoară la următoarele parteneri de practică:

 • Reactor de Creație și Experiment
 • Teatrul de Păpuși Puck
 • Varoterem Projekt
 • Hola Media
 • TVR Cluj
 • Inspectoratul Școlar Cluj Napoca

Toți membrii grupului țintă vor fi premiați la sfârșitul proiectului. Premiile vor fi acordate diferențiat, pe baza rezultatelor concursului, astfel: 100 x premiul I (în valoare de 1500 lei), 100 x premiul II (în valoare de 1200 lei), 124 x premiul III (în valoare de 900 lei). 130 de studenți care îți vor găsi un loc de muncă după finalizarea programului de practică, vor primi un premiu suplimentar în valoare de 2500 lei.

Criterii de selecție

Număr de locuri alocate pentru Facultatea de Teatru și Film (FTF) aferent anului universitar 2021-2022:  25

Procedura de selecție: principiul ‘primul venit/primul servit’, pe baza unui dosar de înscriere.​

Dintre studenții eligibili au prioritate cei care se încadrează în următoarele categorii vulnerabile (apațin minorității roma, provin din sau au domiciliul în mediul rural, studenți netradiționali sau cu cerințe educaționale speciale), urmând toți ceilalți studenți înscriși, cu respectarea egalității de gen.  Procesul de selecție respectă principiile egalității de șanse și a nediscriminării de orice fel.

Criterii de eligibilitate:

 • Studenții tuturor specializărilor de la Facultatea de Teatru și Film, liniile de studiu română și maghiară, nivel licență și master, care au în planul de învățământ disciplina Stagiu de practică al anului universitar 2021-2022
 • Studenți cu dizabilități​
 • Studenți aparținând minorității rome​
 • Studenți cu domiciliul în mediul rural (excepție Ilfov)​
 • Toți ceilalți studenți, în ordinea înscrierii, cu condiția depunerii dosarului complet

Liniile de studiu eligibile din cadrul Facultății de Teatru și Film, conform criteriilor enunțate în proiect, sunt:

 • Artele spectacolului – Actorie, română/maghiară (licență)
 • Artele spectacolului- Regie, română (licență)
 • Teatrologie, română/maghiară (licență)
 • Cinematografie, Fotografie, Media, română/maghiară (licență)
 • Filmologie, română (licență)
 • Management și antreprenoriat cultural, română (masterat)
 • Arta scurtmetrajului, maghiară (masterat)
 • Documentary filmmaking, engleză (masterat)
 • Digital Interactive Arts, engleză (masterat)

 

Dosarul de înscriere

Dosarul de înscriere, complet, corect întocmit cu semnătură olografă depus în format electronic, trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

 • Carte de identitate​
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul)​
 • Cerere de înscriere în proiect (completată, datată și semnată)​
 • Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (completată, datată și semnată)​
 • Formular înregistrare grup țintă / Anexa 8 (completat, datat și semnat)​ – MODEL COMPLETARE ANEXA 8
 • Dovadă încadrare în categorie prioritară (adeverință medicală pentru persoane cu dizabilități, adeverință care să ateste că respectivul student aparține minorității rome, alte documente care să dovedească domiciliul în mediul rural, dacă este cazul, în afara CI)​
 • Declarație de angajament (completată, datată și semnată)

 

Dosarul de înscriere se depune în perioada 12 octombrie18 octombrie în format electronic, semnat si scanat, urmând ca persoanele declarate admise, să transmită documentele în original la o dată comunicată ulterior.

Toate dosarele trebuie să fie complete, corect întocmite și cu semnătură olografă.

Indicații – completare Anexa 8:

 • Data intrării în operațiune: necompletată (va fi consemnată la prima activitate desfășurată de membrii grupului țintă în proiect)​
 • Unitate teritorial administrativă: orașul/satul din care proveniți​
 • Situație pe piața forței de muncă: persoană inactivă (în cazul în care nu aveți statutul de angajat) ​
 • Studenții din mediul rural vor bifa Persoană dezavantajată, iar apoi în listă Alte categorii defavorizate

 

Modelul de completare să găsește lângă formularul de completare.

Calendarul selecției

12 octombrie – 18 octombrie – depunerea dosarelor candidaților (adresa de mail responsabilului de facultate se regăsește mai jos)

19 octombrie – 20 octombrie – verificarea dosarelor

20 octombrie – publicarea rezultatelor

21 octombrie – 22 octombrie – perioadă de contestații

26 octombrie – soluționarea contestațiilor și publicarea unei liste finale, ora 16:00

Procedura de recrutare și selecție a grupului țintă este detaliată aici: https://sites.euro.ubbcluj.ro/cip/grup-tinta/

Informații suplimentare

 • Dosarul de înscriere va fi depus, în format electronic, la adresa:​ julia.makkai@ubbcluj.ro
 • Persoană de contact: Makkai Júlia Anna, tel: 0744352920, expert grup țintă​

 

REZULTATE -LISTA CANDIDAȚILOR SELECTAȚI

REZULTATE – LISTA CANDIDAȚILOR NEELIGIBILI

 

CERERE ÎNSCRIERE ÎN PROIECT

ANEXA 8 FORMULAR GRUP ȚINTĂ

MODEL COMPLETARE ANEXA 8

DECLARAȚIE CONSIMȚĂMÂNT CU CARACTER PERSONAL

DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT