CALENDAR MODIFICAT Admitere ARTELE SPECTACOLULUI (REGIE)

CALENDAR MODIFICAT Admitere ARTELE SPECTACOLULUI (REGIE)

REZULTATE EXAMEN ADMITERE REGIE

La specializarea Artele Spectacolului (Regie) calendarul de admitere s-a modificat  după cum urmează:  


11-12. septembrie: înscrierea candidaților (între orele 10-14.)  

13. septembrie: ETAPA I. (proba eliminatorie)  

13. septembrie: ETAPA a II.-a PROBA SCRISĂ și PROBA PRACTICĂ 

13. septembrie: AFIŞAREA REZULTATELOR PROVIZORII  

14. septembrie: DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR (pe email secretariat.teatrufilm@ubbcluj.ro)  

15. septembrie: REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR ȘI AFIŞAREA REZULTATELOR  

15. septembrie: Confirmarea definitivă pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate și cu taxă. 

15. septembrie: Refacerea clasamentului şi afișarea listei finale a candidaţilor admişi.