CALENDAR DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU SEMESTRUL I. 2023/2024

CALENDAR DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU SEMESTRUL I. 2023/2024

Stimați Studenți,

Universitatea Babeș-Bolyai acordă studenților  burse speciale, burse de performanță, burse de merit precum și burse de ajutor social.

Vă facem cunoscut calendarul de depunere a cererilor pentru aceste tipuri de burse.

Documentația pentru dosar se poate consulta accesând:  https://teatrufilm.ubbcluj.ro/studenti/burse/


BURSE DE PERFORMANȚĂ, MERIT  ȘI AJUTOR SOCIAL 2023-2024


1.DEPUNEREA CERERILOR  02.10.2023 – 20.10.2023 ora 16:00

2. Analiza cererilor și a dosarelor de bursă de către Comisiile de acordare a burselor la nivel de facultate    23.10.2023 – 31.10.2023

3. AFIȘAREA LISTELOR CU STUDENȚII BENEFICIARI DE BURSĂ  31.10.2023

4 DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR  1.11.2023 – 2.11.2023

5. AFIȘAREA REZOLUȚIILOR LA CONTESTAȚII  – 7.11.2023

6. AFIȘAREA LISTELOR FINALE CU STUDENȚII BENEFICIARI DE BURSĂ – 8.11.2023

7. TRANSMITEREA LISTELOR FINALE CĂTRE COMISIA DE BURSE PE UNIVERSITATE – 8.11.2023

8. TRANSMITEREA LISTELOR CU PROPUNRERILE PENTRU BURSELE SOCIALE DIN FONDURI EXTRABUGETARE UBB LA RECTORAT – 8.11.2023

9. ÎNTOCMIREA LISTELOR CU STUDENȚII BENEFICIARI/RESPINȘI AI BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL DIN FONDURI PROPRII UBB – 10.11.2023

10. TRANSMITEREA LISTELOR CU STUDENȚII BENEFICIARI DE BURSE ÎN FORMAT ELECTRONIC PRIN E-MAIL LA SERVICIUL SOCIAL – PÂNĂ ÎN 8.11.2023

11. ÎNCĂRCAREA LISTELOR CU STUDENȚII BENEFICIARI DE BURSE ÎN PROGRAMUL INFORMATIC, ASTFEL ÎNCÂT DATELE SĂ POATĂ FI PRELUATE PRIN PROGRAMUL DE BURSE LA SERV. SOCIAL – PÂNĂ ÎN 8.11.2023 

12. TRANSMITEREA LISTELOR FINALE DE BURSE, APROBATE DE CĂTRE COMISIA DE BURSE PE UNIVERSITATE CĂTRE SERVICIUL SOCIAL – 15.11.2023

13. ÎNTOCMIREA BAZEI DE DATE CU STUDENȚII BURSIERI DE CĂTRE SERVICIUL SOCIAL 08.11.2023 – 20.11.2023

14. VIRAREA BURSELOR PE CARDURI PRIMA TRANȘĂ – 24.11.2023

15. VIRAREA BURSELOR PE CARDURI ULTERIOR LUNAR – ÎN JURUL DATEI DE 15 A LUNII


BURSE SPECIALE PENTRU ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ, SPORTIVĂ ȘI CULTURAL ARTISTICĂ 2023-2024


1.DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU BURSELE SPECIALE PENTRU ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ- CALENDAR DISTINCT

2. DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU BURSELE SPECIALE PENTRU ACTIVITATE SPORTIVĂ ȘI CULTURAL ARTISTICĂ LA FACULTĂȚI ȘI TRANSMITEREA ACESTORA LA RECTORAT 2.10.2023 (08.00) – 20.10.2023 (16:00)

3. TRANSMITEREA DOSARELOR ȘI LISTELOR LA RECTORAT- 20.10.2023

4 ANALIZA DOSARELOR DEPUSE DE CĂTRE COMISIILE DE SPECIALITATE 23.10.2023 – 31.10.2023

5. ÎNTOCMIREA LISTELOR CU STUDENȚII BURSIERI BENEFICIARI AI BURSELOR SPECIALE  – 31.10.2023

6. DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR – 1.11.2023-2.11.2023

7. AFIȘAREA REZOLUȚIILOR LA CONTESTAȚII  – 7.11.2023

8. AFIȘAREA LISTELOR FINALE CU STUDENȚII BENEFICIARI DE BURSĂ SPECIALĂ SPORTIVĂ ȘI CULTURAL ARTISTICĂ – 8.11.2023

9. TRANSMITEREA LISTELOR SU STUDENȚII BENEFICIARI DE BURSE ÎN FORMAT ELECTRONIC PRIN EMAIL LA SERVICIUL SOCIAL –  PÂNĂ ÎN 8.11.2023

10. ÎNCĂRCAREA LISTELOR CU STUDENȚII BENEFICIARI DE BURSE ÎN PROGRAMUL INFORMATIC, ASTFEL ÎNCÂT DATELE SĂ POATĂ FI PRELUATE PRIN PROGRAMUL DE BURSE LA SERV. SOCIAL – PÂNĂ ÎN 8.11.2023

11. TRANSMITEREA LISTELOR FINALE DE BURSE, APROBATE DE CĂTRE COMISIA DE BURSE PE UNIVERSITATE CĂTRE SERVICIUL SOCIAL – PÂNĂ ÎN 15.11.2023 

12. ÎNTOCMIREA BAZEI DE DATE CU STUDENȚII BURSIERI DE CĂTRE SERVICIUL SOCIAL 08.11.2023 – 20.11.2023

13. VIRAREA BURSELOR PE CARDURI PRIMA TRANȘĂ – 24.11.2023

14. VIRAREA BURSELOR PE CARDURI ULTERIOR LUNAR – ÎN JURUL DATEI DE 15 A LUNII