Arte Performative și Film

Programul de master Arte Performative și Film, în limba română, are misiunea  de a forma profesionişti în domeniul producției, dramaturgiei, criticii de teatru și film, ca și teoriei artelor performative contemporane, precum și cercetători în domeniul istoriei, esteticii şi politicilor culturale, curatori sau publicitari din câmpul artelor spectacolului.

Programul oferă studenților un program complex și flexibil de profesionalizare, în contextul mutaţiilor radicale apărute în domeniul artelor spectacolului, dar și a legislației specifice educației. Exploatând cele mai recente achiziţii ale teoriei și istoriei teatrale, ale tehnicilor şi metodelor propuse de mari practicieni şi teoreticieni ai teatrului, filmului, performance art ori dans, cursurile de specialitate îi pregătesc pe studenţi în vederea însuşirii diverselor tehnici și metode de cercetare, a dramatizărilor și adaptărilor, de redactare a eseurilor analitice, precum și de realizare a campaniilor de promoționare în domeniul artelor spectacolului. 

Curricula: Forţa specializării masterale Arte Performative și Film constă tocmai în deschiderea mult mai fiabilă a studiilor de specializare la nivelul al doilea, oferind un orizont lărgit de discipline care se adresează atât absolvenților specializărilor Teatrologie și Filmologie, cât și celor care au absolvit studii umaniste, sociale sau artistice. Curricula sa combină echilibrat discipline teoretice cu dimensiune de cercetare cu discipline practice, de tip creativ. Un punct major de atractivitate în acest sens e reprezentat de activitatea didactică de înaltă ţinută profesională desfăşurată de profesori experimentaţi în domeniul istoriei și teoriei teatrale, teoriei performance și a dansului, studiilor culturale, dramaturgiei, precum și în oportunitățile de practică în instituțiile artistice de stat sau independente din Cluj Napoca.

Printre cursurile oferite în planul actual de învățământ: Teoria Performance, Teoria Dansului, Imaginea teatrală și cinematografică, Performance și instalații, Structuri narative în teatrul și filmul contemporan, Anatomia receptării în artele performative, Scriere creativă pentru arte performative și vizuale, Tendințe locale și globale în cinematografia contemporană, Studii culturale în film și artele performative, Managementul companiei independente, Modele curatoriale în artele performative, Paradigme critice contemporane ș.a.

Prezentări discipline

Anatomia receptării/Spectatorship Studies

Prof. univ. dr. Miruna Runcan

O călătorie în care ne propunem să înțelegem, plecând de la noi înșine, felul în care lucrează corpul și mintea noastră atunci când suntem spectator la teatru, la spectacole de dans ori performance, la film, în sala de spectacol sau acasă, în fața ecranului TV sau al calculatorului. Experiența de spectator va fi explorată din mai multe perspective: cea istorică, cea semiologică și pragmatică, cea socio-antopologică, cea neuro-psihologică, iar cursul propriu-zis va fi însoțit de o serie de jocuri interactive menite să ne ajute să ne înțelegem, în același timp și pe noi înșine, dar și pe ceilalți.

Teoria dansului

Lector asociat Varvara Ștefănescu

Cursul oferă mai multe perspective de lectură și imersiune în spectacolul de dans, de la cel clasic la cel contemporan, din unghiul evoluției istorice, dar și din acela al stilisticilor și esteticilor celor mai atractive și eficiente. Însoțit de vizionări și discuții, cursul e și un bun prilej de autocunoaștere asupra relației dintre corp, mișcare și ritm, în dinamica vieții și spectacologiei contemporane.

Performance și instalații

Lector dr. Cristian Rusu 

Disciplina își dorește să lărgească semnificativ cunoștințele studenților de la Master în domeniul noilor medii din arta contemporană. Avînd în vedere ca acestea au apărut de doar cîteva zeci de ani în Istoria Artelor, ele au deja propria lor istorie recentă, rescriind continuu limbajele artei contemporane. Pornind de la cercetarea celor mai acute problematizări ale artei contemporane, cursul are ca obiectiv final elaborarea (eventual materializarea) unui proiect personal de cercetare artistică, la standarde cât mai înalte posibil, astfel ca acesta să poată fi oricând prezentat publicului în spații de artă contemporană, sau în contexte similare.

Teoria Performance/Performance Theory 

Prof. univ. Dr. Laura Pavel

Termenul performance, privit când cu reticenţă, când cu exagerat entuziasm, a intrat recent în limbajul artistic şi în teoria artelor spectacolului de la noi, la fel ca acela de happening, în anii ’70. Artiştii care au anticipat performance art-ul contemporan sunt figuri deja mitologizate ale avangardei: dadaiştii Tristan Tzara şi Richard Huelsenbeck, dar nu mai puţin Baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven, cu inovatoarele ei ready-made-uri, colaje dadaiste şi creaţii live, apoi neoavangardiştii legaţi de grupul Fluxus: compozitorul John Cage, sau părintele artei video, Nam June Paik, dar şi poetul şi muzicianul Dick Higgins, iniţiatorul unui concept, „intermedia”, longeviv din anii 60 până astăzi. Dimensiunea nonconformistă a performance-ului se regăseşte azi în genuri artistice emergente: durational performance, performance-ul autobiografic, acţiunea performativă de tip one-to-one, sau one-on-one  (între un actor şi un spectator sau ascultător-martor), devised performance. În România de dinainte de 1989, acţiunile de tip performativ au fost mai degrabă sporadice, doza lor de subversivitate nefiind pe placul cenzurii ideologice a vremii. Artişti ca Ion Grigorescu, Călin Dan, Alexandru Antik, Dan Perjovski îşi continuă acţiunile performative şi după 1989, lor adăugându-se, din anii ’90 până astăzi, nume relevante pentru arta performance: Matei Bejenaru, Farid Fairuz, Veda Popovici, Alexandra Pirici, Paul Dunca, Ioana Păun, Alex Mirutziu şi mulţi alţii. Cursul de Performance Theory/Teoria fenomenului performance propune analiza unui gen artistic pe cât de hibrid, pe atât de fascinant prin mizele sale deopotrivă estetice, etice şi politice.

Modele curatoriale în arta digitală / arte performative 

Lector dr. Horea Avram

Noile medii sunt parcă mai mult ca oricând parte din viaţa noastră cotidiană. Aţi socotit câte ore pe zi petreceţi în faţa unui ecran? Noile medii redefinesc într-o mare măsură şi mijloacele de expresie artistică și, cu un drum, relația pe care arta o are cu locul și cu spectatorul / participantul prin interactivitate, variabilitate, forme dinamice, acces democratic la producţie şi recepţie și procese de colaborare. Prin urmare, vedem sub ochii noştri cum cea mai mare parte a vocabularului artistic tradițional și a metodelor de producție, prezentare, documentare și distribuție se schimbă în mod profund.

Model curatorial înseamnă modele de lucru cu noile medii, mai exact, video-ul, computerul, sisteme interactive sau aplicaţii mobile. Şi multe altele. Atenţia principală a cursului este îndreptată asupra zonei de intersecţie dintre instalaţie, intervenţie artistică, arte performative şi noile medii. E o zonă hibridă, interesantă, mereu spectaculoasă, expresia perfectă a ceea ce denumim cu un cuvânt drag nouă, multidisciplinaritate. Acest curs va oferi studenților cunoștințe avansate despre istoria și teoria practicilor de artă media și îi va implica pe studenți în dezvoltarea unui proiect propriu de artă media.

Structuri narative în teatrul și filmul contemporan

Conf.univ.dr. Raluca Sas-Marinescu/Lect.dr. Daniel Iftene

Cursul are ca țintă familiarizarea studentului cu mutațiile intervenite în structurile narative ale textelor de teatru și scenariilor de film din ultimele trei decenii, în Europa și Statele Unite, crearea de competențe în câmpul analizei de text performativ contemporan și stimularea capacităților asociative în raport cu alte arte performative/vizuale (teatru dans, performance, film). Cursul își propune, de asemenea, dezvoltarea capacității de contextualizare a textului contemporan de teatru sau a filmului în relație cu condițiile sociale, politice și culturale – specifice spațiului și timpului în care acesta a fost creat, dar și familiarizarea studentului cu tipuri diferite de scriitură teatrală  și structură filmică. 

Scriitură creativă în arte performative și  vizuale

Conf.univ.dr. Raluca Sas-Marinescu/Lect.dr. Mihai Pedestru

Cursul își propune dezvoltarea capacităților interpretative și analitice ale masterandului, educarea în spiritul documentării complexe cu privire la relația mereu negociabilă între viață și scriere creativă, ascuțirea spiritului critic și dezvoltarea abilităților de comunicare scrisă. Acest lucru se obține prin abordarea de tip analitic a fenomenelor sociale, politice și de mentalitate actuale care permite ulterior ficționalizarea acestora cu ajutorul scriiturii creative și obținerea unor produse artistice valide. Pe  parcursul semestrului studentul va analiza și documenta un fenomen socio-politic plecând de la curiozitățile proprii legate de lume și de viață, rezultatele cercetării sale fiind dezvoltate, prin exerciții de scriere specifice, în produs artistic. 

Tendințe locale și globale în cinematografia contemporană

Lect.dr. Daniel Iftene

Cunoașterea atât de necesară pentru orice profesionist a peisajului cinematografic contemporan pornește chiar de la interogarea, mai largă, a conceptelor de cultură globală, locală, națională sau transnațională și devine, astfel, un salt avizat în jurul lumii. 

De la interogațiile care planează asupra structurii aparent monolitice și hegemonice a Hollywoodului contemporan, la reminiscențele cinemaului de autor european sau eurocentrist, la intervențiile postcolonialiste, cursul prilejuiește dezbateri în jurul celor mai importante și poate prea puțin cunoscute cinematografii din ultimele decenii.