APEL Contribuții – Colocviul național studențesc de teatru și film (pentru ciclurile de licență, masterat și doctorat)

APEL Contribuții – Colocviul național studențesc de teatru și film (pentru ciclurile de licență, masterat și doctorat)

Colocviul național studențesc de teatru și film 

(pentru ciclurile de licență, masterat și doctorat)

organizat de Facultatea de Teatru și Film a Universității „Babeș-Bolyai”

Cluj-Napoca, 31 mai – 1 iunie (vineri – sâmbătă) 2024

Facultatea de Teatru și Film a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj organizează, în zilele de 31 mai și 1 iunie 2024, a doua ediție a Colocviului național studențesc de teatru și film. Sunt invitați să participe studenții instituțiilor de învățământ superior din țară de la toate nivelurile: licență, masterat și doctorat (linia română și maghiară de studiu). Cazarea și masa sunt asigurate de către organizator.

Abordările pot fi de tipul:

  1. Analiză şi cercetare ştiinţifică (eseu, analiză de spectacol/film) 

Lucrarea presupune expunerea concisă a unei cercetări de nivel universitar cu relevanță în domeniul artelor spectacolului și filmului sau propunând abordări interdisciplinare.

II: Abordare critică a unei creaţii proprii (spectacol/film, concepţie regizorală, rol, dramaturgie (piesă de teatru/dramatizare/adaptare), scenariu de film (ecranizare, adaptare) etc.).

Timpul alocat unei prezentări este de 20 de minute.

Cele mai bune lucrări vor fi publicate într-un volum de tip e-book la editura Presa Universitară Clujeană (încadrată CNCS B  în domeniul teatru și A în domeniul film). Termen de predare: 30 iunie.

GHID DE REDACTARE:

– Lucrările vor avea maximum 10 pagini (scrise la un rând jumătate; font Times New Roman; aliniere de tip Justify).

– Lucrările vor include bibliografie și note de subsol.

– În vederea redactării lucrării vă recomandăm să vă adresați unui cadru didactic coordonator.

ÎNSCRIERI:

Vă rugăm să ne transmiteți următoarele informații până la data de 25 aprilie 2024: 

  1. numele și datele de contact (adresă de email, număr de telefon) ale studentului înscris; 
  2. Instituția de învățământ la care e înscris studentul și anul de studiu; 
  3. titlul comunicării; 
  4. un rezumat (aprox. 20 de rânduri), însoțit de 5-7 cuvinte-cheie și de o mini-bibliografie.

În vederea selecției participanților, rezumatul lucrării și celelalte date menționate anterior vor fi transmise prin e-mail la adresa:

oana.chis@ubbcluj.ro

Programul exact al sesiunii va fi comunicat după încheierea selecției.