Anunț privind subvențiile individuale de cazare

Anunț privind subvențiile individuale de cazare

Până la 28 octombrie 2022 pot fi depuse dosarele în vederea obținerii subvențiilor individuale de cazare. Acestea sunt acordate în vederea acoperirii parțiale a cheltuielilor pentru cazare ale acelor studenți bugetați care nu au primit cazare în căminele universității (în conformitate cu criteriile de eligibilitate prezentate mai jos).

Dosarul pentru acordarea subvenției trebuie încărcat pe platforma https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/ până pe 28 octombrie 2022.

 

Pentru a obține subvenția individuală de cazare, studentul trebuie:

 1. să fie bugetat;
 2. să fi promovat anul de studiu precedent depunerii cererii;
 3. să aibă vârsta de până la 29 de ani;
 4. să fi depus cerere de cazare și să nu fi primit cazare în căminul studențesc;
 5. să provină din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depășesc salariul minim brut pe economie;
 6. să depună copie după contractul de închiriere a unui spațiu de locuit altul decât cel din căminele studențești.

 

 

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Cerere tip
 2. Adeverință eliberată de facultate din care să rezulte că studentul este bugetat, dacă a promovat anul universitar anterior (media de promovare/media de admitere, unde este cazul) și că a depus cerere de cazare în căminele UBB, dar nu beneficiază de cazare;
 3. Copie după contractul de închiriere a unui spațiu de locuit altul decât cel din căminele studențești ale UBB, înregistrat la organul fiscal (Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj);
 4. Copii ale CI sau certificate de naștere, în cazul minorilor, ale tuturor membrilor familiei;
 5. Documente justificative care să ateste veniturile brute lunare pe membru de familie (asemănător dosarului de burse sociale).

 

 

Cerere pentru acordarea subvenției individuale de cazare

Informații privind obținerea subvențiilor pentru cazare

OUG 73/2004_privind instituirea subvențiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenții care locuiesc în alte spații decât căminele instituțiilor de învățământ superior de stat