Actorie

Programul de studiu Actorie oferă studenților un program complex și flexibil de profesionalizare. Misiunea noastră este de a forma viitorii actori, performeri, animatori în câmpul artelor spectacolului, printr-o pregătire teoretică și practică aliniată standardelor naționale și internaţionale. Experiența profesională și didactică a membrilor corpului profesoral, dedicarea profesorilor noștri precum și facilitățile oferite studenților plasează instituția noastră într-o poziție privilegiată printre specializările de profil din România. Programul nostru stimulează și încurajează munca în echipă, colaborările interdisciplinare și interdepartamentale și, totodată, pune în centrul preocupărilor sale dezvoltarea individuală a studentului prin stimularea creativității sale artistice și a libertății de gândire.

Oferta noastră educațională cuprinde, pe lângă diciplinele curriculare, un spectru larg de activități suplimentare: ateliere și tabere de creație, întâlniri cu specialiști de renume internațional, conferințe etc. La terminarea celor trei ani de studiu, absolvenții noștri sunt pregătiți pentru inserția pe piața muncii și pot face față cu succes celor mai diferite răspunderi artistice în cadrul instituțiilor de spectacole atât din mediul privat cât și de stat. 

Construcția de carieră:

  1. Actor de teatru
  2. Actor de film
  3. Actor mânuitor de păpuși
  4. Animator socio-educativ și cultural
  5. Cercetător în istoria, teoria şi estetica teatrului şi a artelor spectacolului 

Condiții de admitere:

Admiterea la specializarea Actorie se face pe baza unor probe de aptitudini susținute în fața unei comisii formată din profesori ai facultății noastre. În zilele premergătoare admiterii, candidații au șansa să cunoască profesorii de actorie, să afle, prin experiență directă, cum se desfășoară un antrenament, care sunt metodele și obiectivele care asigură școlii de actorie de la Cluj, un profil unic.

Condițiile specifice de desfășurare a probelor de admitere și repertoriul obligatoriu, atât pentru linia română cât și pentru linia maghiară de studiu, sunt detaliate în Regulamentul de Admitere la Specializarea Teatru și Artele Spectacolului – Actorie.