Workshop Klaus Obermaier

Interactivity in Performing Arts and Installations

Workshop-ul oferǎ participanţilor oportunitatea de a cunoaște şi dezbate probleme cheie ale artelor media și performative actuale. Temele abordate vor fi următoarele:

  • Moduri de integrare ale diferitelor tipuri de media
  • Punctul de vedere al camerei, al coregrafului și cel al publicului
  • Niveluri de interacțiune: captare – control – interacțiune/comunicare
  • Conținut generat în timp real
  • Sistemul digital ca partener în spectacol
  • Controlul proiecțiilor interactive
  • Niveluri de participare a publicului în artele spectacolului

KlausKlaus Obermaier este un artist media, regizor și compozitor austriac. Lucrează în domenii diverse ca dansul, teatrul, muzica, artele media.

Creația lui se remarcă prin viziunea artistică radicală și prin inovațiile tehnice propuse, bucurându-se de o largă apreciere din partea criticii și a publicului.

Modalitățile sale inedite de lucru îmbină limbajele mediatice cu spectacolul în timp real, desființând astfel limitele dintre realitate și lumea virtuală, dintre corp și imagine.

Revista Copilot

Copilot este un cercetaș care investighează schimbarea și urmărește critic modul în care atât artele, cât și inițiativele socio-educaționale țin

Concurs posturi didactice (update)

Tema prezentării probei orale 27.01.2020 ora 12.00 Lector – poziția 45, Departamentul de Cinematografie și Media: Rolul și importanța mișcării

Sequentium

Anul acesta, sub coordonarea prof. Univ. dr. Arnau Gifreu, masteranzii de la Film Documentar și Arte Digitale interactive, și-au adunat

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai