VJ archeology: Opening the live visual field

Manipularea de imagini live, în fața publicului, a devenit una dintre practicile artistice care capătă o tot mai largă răspândire şi recunoaştere instituțională. Intervențiile de tip VJ şi performance-ul audiovizual s-au dezvoltat la intersecția multiplelor influențe provenite din istoria artelor, dar şi ca o „memorie subiectivă în mişcare” care a înglobat diverse resurse exterioare. Referințele acestei prezentări pleacă de la atlasul de imagini intitlulat Mnemosyne al lui Aby Warburg, la proiectul String Figures al Donnei Haraway, de la ritual la performance-ul mainstream. Astfel, această prezentare-performance este o invitație la deschiderea câmpului nostru vizual şi conceptual, prin utilizarea mijloacelor teoretice şi tehnice pentru a pătrunde în adâncul acestui teritoriu mereu în mişcare.

Download (PDF, 335KB)

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai