UPDATE: note proba II la examenul de finalizare a studiilor nivel licență

Cataloagele cu notele obținute la proba II a examenului de licență: Prezentarea și susținerea lucrării de licență.

ACTORIE-RO-1

ACTORIE-MA-2

CFM-RO-1

CFM-MA-1

REGIE-1

TEATROLOGIE-RO-1

TEATROLOGIE-MA-1

FILMOLOGIE-1

Images of Witchcraft

Conferința internațională imagini ale vrăjitoriei: cinema, teatru, arte vizuale. Program

Dincolo de lume

Documentarul DINCOLO DE LUME, realizat de studenții Rareș Abraham și Horațiu Curuțiu în cadrul masteratului Interactive Documentary a fost selectat

© Copyright 2019. Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babes-Bolyai