Teatru, Film și Multimedia

Arte Performative și Film

Modulul se adresează absolvenților cu examen de licență de la toate facultățile vocaționale (Teatru, Film, Media, Arte vizuale, Muzică) precum și celor din domenii sociale și umaniste conexe, interesați să-și dezvolte dezvolte creativitatea personală și capacitatea de lucru în echipă într-unul dintre cele mai dinamice și ofertante cîmpuri ale culturii contemporane. Oferta de studii este orientată multi și trans-disciplinar, oferind semestrial două cursuri teoretice de amplă respiraţie cuturală, orientate critic, şi o paletă largă de cursuri opţionale ori facultative a căror perspectivă dominantă este una creativă. Obiectivul general al modulului este acela de a dezvolta simultan capacitățile analitice și artistice ale tinerilor interesați de artele performative (teatru, performance, film, arte video etc.) atît din perspectiva producției propriu-zise, individuale și de grup, cît și dintr-o perspectivă critică și de cercetare. Masteranzii sunt stimulați să lucreze, în cadrul cursurilor opționale și facultative, atît individual cît și în echipe mixte, pentru realizarea de scenarii și producții originale.

Admiterea la acest modul se face prin concurs, pe baza prezentării de către concurent a unui proiect personal de cercetare sau creaţie.

Cursuri obligatorii:

 • Metode de cercetare in artele spectacolului
 • Performance Theory
 • Structuri narative in teatrul și filmul contemporan
 • Imaginea teatrală și cinematografică
 • Teoria dansului
 • Performance, Instalații
 • Spectatorship Studies
 • Scriere creativă pentru artele performative și vizuale
 • Interactive Digital Performance
 • Producția proiectului și elaborarea disertației
 • Studii culturale în film și arte performative
 • Tendințe locale și globale în cinematografia contemporană

Opționale: 

 • Paradigme critice contemporane
 • Gândirea critică și noile media
 • Mangamentul companiei independente
 • Project Management
 • Reciclaj cultural rural-urban
 • Reciclări ale culturii populare în filmul și teatru românesc
 • Curatorial models for digital art
 • Curatorila models in performing arts

Interactive Multimedia

The Interactive Multimedia course (2013-2014) is a program jointly taught by academics from the Faculty of theater and Television and visiting professors or partners from European universities, that will use blended learning methods to teach online or face to face. The program is collaborating with European Virtual Academy (EVA) and with the European Academy for Digital Media and is encouraging the development of new media content that requests complementary and interdisciplinary skills and abilities of production and design, with a special emphasis on a European perspective.

The program will be taught in English, and most of activities will take place online, synchronous or asynchronous. The graduates of this program will have an advance understanding of the current digital culture and of the new types of media we are working with today, being capable to coordinate interdisciplinary teams in order to produce media content for existing and emerging digital platforms. The admission to this module will be based on an interview in English, where the candidate will present a research proposal of a multimedia project, revealing the knowledge and understanding of the general domain. This is a 2 years masters program accredited by the Romanian Ministry for Education under the Bologna system, with 120 credits. List of modules in the teaching language.

Cursuri obligatorii:

 • eLearning
 • Visual Culture
 • Multimedia in Performance
 • Research Methods in Creative Industries
 • Creative Visual Arts Project
 • New Media Documentary
 • Creative Transmedia Project
 • Project Management
 • Thesis Writing and Practical Project Production [1], [2]

Opționale:

 • Critical Thinking and the New Media
 • Creative Writing for Online Media
 • Media Project
 • Independent Company Management
 • Interactive Movies
 • Spectatorship Studies
 • Interactive Design
 • Digital Technologies and the Arts