Teatru Contemporan / Actorie, Teatrologie (maghiară)

Specializarea se adresează licenţiaţilor în teatru, cinematografie şi media, jurnalism, filologie şi/sau ştiinţe umane și propune un program flexibil, interdisciplinar, de profesionalizare la nivel masteral a viitorilor practicieni/artişti – dramaturgi (adaptatori, autori dramatici etc.) şi realizatori de programe/producţii media (scenarişti de televiziune şi radio, critici de film etc.), ca şi a viitorilor producători de produse multimedia.

Interdisciplinaritatea programului oferă multiple avantaje: pe de-o parte, fiecare masterand are posibilitatea de a lucra împreună cu colegii săi interesaţi de o altă direcţie artistică, ori de un alt palier de cunoaştere teoretică, realizându-se o comunicare profitabilă între absolvenţii aceleiaşi facultăţi, dar de specialităţi diferite, precum şi ai altor specializări înrudite, iar pe de altă parte, se dorește crearea unor noi punţi pentru proiectele artistice şi experimentale viitoare.

Se vizează, de asemenea, crearea unui eşantion bine pregătit de absolvenţi de master, din care vor putea fi selectaţi doctoranzii pentru viitorul program de doctorat profesional.

Construcția de carieră:

  1. Actor, Actor păpuşar, Actor de musical,
  2. Dansator,
  3. Coregraf,
  4. Prezentator televiziune,
  5. Crainic radio, Regizor,
  6. Redactor, Jurnalist, Critic de Teatru
  7. Secretar Literar,
  8. Dramaturg,
  9. Manager Cultural,  Director Artistic,
  10. Teoretician, Istoric de Teatru

Condiții de admitere:

Examenul de admitere este separat pe cele 2 module (de Actorie şi Teatrologie). Pentru modulul de Actorie, candidatul va prezenta un repertoriu de roluri sau monologuri, şi va susţine o probă practică de improvizaţie teatrală. Pentru modulul de Teatrologie, candidatul va susţine un interviu pe baza unui proiect individual de cercetare sau creaţie în domeniu, redactat anterior în scris, şi va prezenta o lucrare scrisă proprie (de preferinţă studiu sau eseu) cu tematică din domeniul spectacologiei sau al dramaturgiei.